Sunteți pe pagina 1din 10

1| Cele șapte se rete ale feminității

Î vață secretele relațiilor armonioase!

Ce î sea ă să fii fe i i ă î relația cu un ăr at?

Bine ai venit! Mă bucur că ești ai i, în Academia de Feminitate. Asta î sea ă ă vrei să


te descoperi, ă vrei să î veți, ă ești pregătită să re u ți la tipare greșite de comportament în
relații și ă ești pregătită să lași să iasă la lumină adevărata zeiță fe i i ă care deja lo uiește în
tine.

S-ar putea să descoperi ă a fi fe i i ă î sea ă multe lucruri la care nu te-ai gândit pâ ă


acum, sau pe care chiar le credeai opusul fe i ității. Sau poate crezi ă feminitatea este semn
de slăbiciune, supunere și lipsă de personalitate.

Poate succesul, așa u ți-a fost el prezentat, î sea ă să dictezi, să deții o trolul asupra
elorlalți, să manipulezi relațiile astfel încât să fie cum vrei tu.

Da ă te încadrezi în descrierea de mai sus, atunci ă bucur să îți spun ă te voi


deza ăgi. Dar în sensul bun. Nu îți voi valida perceptia în acest sens, dar te voi provoca să
a epți un alt mod de a vedea lucrurile, un mod care îți va aduce cu sigura ță o relație stabilă, o
relație în care să te si ți iubită, în sigura ță și mai mult decât atât, o relație în care să te dezvolți
odată cu partenerul tău.

Unul dintre cele mai importante secrete, da ă nu cel mai important, este să î țelegi în
primul rând echilibrul dintre energia as uli ă și energia fe i i ă. Acest echilibru este
ese țial pentru o relație i ti ă, profundă și pli ă de armonie.

În fiecare femeie există invariabil cele două energii: fe i i ă și as uli ă. Fu ționezi în


energia as uli ă când raționezi, planifici, iei decizii, realizezi lucruri, conduci o afacere sau un
departament. Energia fe i i ă are însă legătură cu ceea ce ești, cu ceea ce si ți, cu ceea ce
vezi în oglinda sufletului atunci când lași toate barierele, ăștile și o ve țiile deoparte. Asta ar
trebui să arătăm ăr atului din viața oastră, această imagine ar trebui să prevaleze.

Băr ații activează mereu în energia as uli ă. Atunci când își întâlnesc însă iubita nu vor
să i tera ționeze cu un alt ăr at deghizat în fustă. Ei au nevoie să se si tă o e tați la o
persoană care simte și nu care decide, care știe să primes ă afe țiune în loc să o dăruias ă
constant.

Sună ciudat? Atipic? Da ă ți-am stârnit interesul și ți-am incitat curiozitatea, atunci îți voi explica
mai jos și care sunt secretele care te vor ajuta să aduci mereu feminintatea în prim planul unei
relații.
2| Cele șapte se rete ale feminității

Î ai te de asta, aș vrea să îți detaliez ele patru tipuri de fe ei, ategorii metaforice de altfel, în
fu ție de atitudi ea pe are o au față de eilalți oa e i, ai ales î relațiile de iu ire.

O î tîl es des și î i este u os ută hiar di propria ea experie ță, dis repa ța di tre u se
si te o fe eie î i teriorul ei și e atitudi e expri ă î exterior.

Ceea e vreau ereu să î țeleagă fe eile u are i tera țio ez este faptul ă o atitudi e, ori ât
de î drăz eață, expri ată î exterior va fi î totdeau a depistată de oa e ii di jurul ostru,
da ă u rezo ează u eea e si ți î i terior.

Cel mai rapid exemplu la are ă gâ des a u este zâ betul fals pe care îl afișă u eori a să
arătă ă u e pasă da ă i eva a spus sau a fă ut u lu ru are e î furie sau e jig ește.

Da ă tu lo otești de furie pe i terior, e rezi ă tra s ite zâ etul tău î exterior?

Femeia cactus

Pot să rezo ez i te s u fe eia a tus di atâtea otive. Cred ă a fă ut tot e u ar fi tre uit
fă ut î relații pe vre ea â d era ” a tus”.

Femeia cactus este o femeie cu sensibilitae mare în i terior dar pe are o as hează u duritate
și poate chiar agresivitate la exterior. Cactusul u pare să ai ă evoie de ate ție, ere puți ă
apă, se dezvoltă î edii aride și epriete oase.

Și u toate astea, a tușii pot avea ele ai spe ta uloase flori. Fe eia a tus este apa ilă de
foarte ultă e oție și se si ilitiate î i teriorul ei, î să le apără fero e u u î veliș de țepi. Așa
se asigură ă ei i teresați de latura ei se si ilă vor sta la dista ță.

Femeia trestie

Femeia trestie este se si ilă și î i terior și î exterior. O re u oaște ușor, deși în cele mai
multe dintre cazuri ea tre e eo servată. Nu ere i i , u i pu e i i , u știi e preferi țe
are, u știi e o supără și pare ereu să fie de a ord u toată lu ea doar a să fie pa e și li iște.

Femeia trestie a eptă ai ereu o porta e te epotrivite di partea iu itului ei din teama
de a-l pierde. Nu ia atitudi e â d eva u îi o vi e, ai degra ă va afișa a el zâ et
eaute ti a să as heze o suferi ță sau eplă ere.

Se si ilitatea ei este totuși atra tivă pe tru ăr ați, de a eea o fe eie trestie va primi mai
ultă ate ție de ât o fe eie a tus, dar i iodată pe tru ult ti p.
3| Cele șapte se rete ale feminității

Fe eia piatră

Dură pri defi iție, fe eia piatră este o fe eie are, luată de vârtejul vieții sau î ur a u or
experie țe eplă ute, î hide aproape î totalitate zo a ei e oțio ală. Dură î i terior și ai
ales î a ifestare, i i u pare să o iște pe fe eia piatră. Preo upată de aspe tele
rațio ale ale vieții, o e trată pe arieră sau dedi ată u ei auze a u e, fe eia piatră știe
u să se pu ă la adăpost de suferi țe e oțio ale.

Pentru ea, motto-ul după are își o du e viața este: „su t o fe eie puter i ă”. Cu a est otto
îi și sperie sau alu gă pe ăr ații i teresați de ea. Co vi să ă este prea puter i ă pe tru
ăr ații di jurul ei, fe eia piatră fie va alege si gurătatea, fie va alege u parte er pe are să îl
domine și să îl odeleze așa u își dorește.

Doar ă, to ai a eastă fugă o sta tă de e oții îi poate deve i fatală fe eii piatră. U
o e t de slă i iu e, u fir de apă are sapă î duritatea pietrei o va fa e să se spargă î
u ăți si să piardă u totul stăpâ irea de si e u are se â drește.

Femeia arbore

A esta este tipul de fe eie ătre are eu perso al ti d să ă apropii pe zi e tre e. Deși u este
u si ol ou, opa ul sau ar orele au răspu s atural ideii pe care o aveam despre o femeie
e hili rată, se si ilă î i teriorul ei, dar și fer ă totodată.

Fe eia ar ore se azează î pri ul râ d pe valorile și pri ipiile ei. Chiar da ă astăzi
oportu is ul este oua religie a vieții, o fe eie are își defi ește i e valorile și se
î rădă i ează î ele u va ădea la pă â t așa ușor. To ai a este valori îi vor da sta ilitatea și
puterea i terioară de are are evoie.

O fe eie ar ore își u oaște valoarea, u fa e o pro isuri iefti e, dar știe să ego ieze și să
se întâl eas ă u el di fața ei la ju ătate de dru . Va spu e e îi pla e și e u îi pla e, va
avea pri ipii de viață solide și u se va lăsa adulată de uruie ile are res la u ra oroa ei
ei.

Ea este opusul trestiei. Orice s-ar î tâ pla ea ră â e dreaptă și fer ă. Și pe tru ă este atât de
i e a orată î i terior, fe eia ar ore va fi ereu des hisă, aute ti ă și hiar vul era ilă î
exterior. Adi ă, etafori vor i d, va avea oroa a expusă și â d e soare și â d ate vâ tul, și
â d este furtu ă. Ei u îi este tea ă a eilalți să o vadă așa u este, i difere t de situația
sau starea pri are tre e. Coroa a si olizează toate ara teristi ile și atributele ei:
temperament, cara ter, perso alitate, alități și hiar defe te. Le va arăta atu i â d este
e esar, dar va fi pri a are le apără.
4| Cele șapte se rete ale feminității

Reve i d la ele șapte se rete, vei vedea ă, da ă le aplici o sta t și o se ve t, relația ta se


va î u ătăți considerabil. Iar da ă nu ești î ă într-o relație, vei atrage ăr atul potrivit pentru
tine.

Secretul 1: Î rățișează iu irea oriu de este ea!


Iubirea nu o regăsi doar în relația cu un partener, ci în tot ceea ce ne în o joară și ne face să
ne si țim bine. O floare, o carte citită pe erăsuflate, o cafea savurată într-o dimineață însorită
de vară, zâmbetul unui copil pe care îl primim din senin, toate astea aduc forme diferite de
iubire în viața oastră. Starea de preze ță poate o strui o stare pozitivă și e hili rată în noi.

Atunci când ești opti istă și folosești cuvinte pozitive într-o situație anume, mai ales una
te sio ată, vei crea o experiență specială pe care ăr ații o vor aprecia și vor dori să o si tă
mai des.

Pe tru ă o femeie pozitivă, se i ă și pli ă de fe i itate î țelege ă în loc să se plâ gă de


lucruri ărunte precum vremea, aruncatul gunoiului sau forma corpului ei, atitudine care îl face
pe ăr atul din viața ei să se si tă neapreciat și dezinteresat, ea va crea mereu un timp special
și plin de entuziasm cu iubitul ei.

Asta nu î sea ă să forțezi u zâmbet atunci când nu si ți să faci asta, să faci complimente
false și manipulatoare. Î sea ă să alegi mereu lucrurile și stările care te fac să te si ți bine și
să le pretuiești în preze ța elorlalți, în special a iubitului tau.

Secretul 2: Nu ăuta să controlezi relația, lasă lucrurile să urgă!


Ah, nu pot sublinia îndeajuns de mult cât de dău ător este controlul într-o relație.
Nevoia de control asupra partenerului vine de cele mai multe ori din propria oastră
nesigura ță. Nu controlam partenerul pe tru ă ne este teama de ceea ce face el, ci de ceea ce
si țim noi în ur a a țiunilor lui.

Ceea ce putem controla de fapt este viața oastră, propria dezvoltare, visurile și planurile pe
care ni le facem. Și este vital să ai o trolăm ceva: propriile e oții, stresul și le țiile pe care le
avem de învățat.

U ăr at u voi ță, atitudine, o carieră stresa tă și soli ita tă u are evoie de și ai ult
stres provo at de fe eia di viața lui. Este importat să arăta destulă flexibilitate și
spontaneitate când vine vorba de dori țe sau pla uri o u e. Asta îl face pe un ăr at să si tă
ă te poate face feri ită – iar un ăr at matur și pregătit pentru o relație se simte extrem de
împlinit când poate face o femeie feri ită.
5| Cele șapte se rete ale feminității

Cu toate astea, un ăr at matur va respecta o femeie cu principii, care expri ă clar ceea ce nu
îi convine într-o situație. O fe eie u tre uie să devi ă u preș sau o persoa ă care are nevoie
constant de aprobarea ăr atului din viața ei. Băr ații su t atrași de o fe eie sigură pe sine,
care iu ește viața și se poate distra, dar în același timp care știe exact cine este și nu se teme să
lase pe alții să des opere alitățile sau defecteleei.

Secretul 3: Să ai întotdeau a opțiuni la înde â ă!


O femeie este extrem de fe i i ă și atrăgătoare când are ulte opțiuni, interese, hobby-uri și
prieteni care o fac feri ită.

O femeie va atrage ăr ați de calitate în viața ei atunci când fericirea ei nu depinde doar de
a țiunile sau vorbele unui ăr at.

Ea este responsa ilă de fericirea ei, astfel ă ăr atul nu se simte obligat să petrea ă timp cu ea
sau să o i ludă în viața lui, ci VREA să fa ă asta.

Să zicem ă relația devine serioasă cu ăr atul din viața ta, vă vedeți des, aflați mai
multe unul despre altul, conexiunea dintre voi este mult mai adân ă. Asta este foarte bine, DAR
este obligatoriu să-ți continui viața la fel cum era înainte să-l întâlnești pe el. Da ă pâ ă să-l
î tâl ești pe el nu aveai prea multe pasiuni, chiar acum este momentul să începi unele noi, să îți
faci planuri care au legătură doar cu tine și u eea e te î pli ește pe tine.

Desigur, poți să îi acorzi și lui ai ult spațiu și timp în viața ta, dar u re u ța la tot
ceea ce aveai înainte pe tru ă a apărut el în peisaj. Co ti uă să te bucuri de prieteni, familie,
citit sau orice te în â tă, fără să-ți fie tea ă ă da ă u re u ți la toate acestea pentru el, îl vei
pierde. Nu uita ă tocmai faptul ă ai o viața intensă, pasiuni și idealuri l-a atras în primul rând la
tine.

Secretul 4: Nu forța relația sau un ăr at!

Sunt convinsă ă ai în preajama ta femei (sau poate ești chiar tu una dintre ele) care fac aproape
totul într-o relație. Vor să de idă de la ele ai i i a ănunte pâ ă la cele mai mari, pentru ă,
zi ele, știu mai bine cum merg lucrurile iar ăr ații u se pri ep la fi ețuri. Eu cred ă ăr ații
se pricep la foarte multe aspecte și am vedea asta da ă le-am da ocazia și da ă le-am acorda
încredere.

Un secret important pentru o relație feri ită este să lași ăr atul să de idă, nu să îl
convingi să fa ă ceea ce vrei tu. Indiferent da ă este vorba despre relație și despre dire ția în
care se îndreaptă, planuri de vacanță sau ruta pe care trebuie să mergi la un eveniment, etc.
6| Cele șapte se rete ale feminității

Da ă un ăr at se simte constant criticat și pus la olț pentru ceea ce face, va începe să-ți opu ă
rezistență. Nu se mai simte respectat și va si ți ă nu îl î țelegi. Dar nu îți va spune asta. Se va
retrage încet în carapa ea lui pe tru a u fi forțat să fa ă lucruri pe care u le dorește.

În loc să îl presezi, spune-i ce te-ar face feri ită și apoi fă un pas înapoi. Nu întreprinde nicio
a țiune în acest sens. Astfel, el va si ți ă ai încredere în el și atunci va vrea cu adevarat să
ră â ă lâ gă ti e.

Secretul 5: Î vață să te iubești pe tine înainte de toate!

Da, știu ă pare aproape un lișeu acest îndemn: Iu ește-te pe tine însuți! Doar ă, de
data asta, u te voi lăsa cu un simplu dicton. O să îți explic ce î sea ă și cum poti ajunge să
faci asta.

În primul rând, felul în care tu vorbești și si ți despre tine este modul în care oamenii din jurul
tau, în special ăr ații, vor si ți față de tine.

Da ă ești ereu e ulțu ită de tine, da ă vorbești negativ despre tine (despre cum
arăți, despre ce nu ai, despre serviciu, familie) sau viață în general, așa te va percepe și ăr atul
de lâ gă tine. Da ă aștepți ca el să îți ofere fericirea și stima de sine, atunci cu sigura ță nu va fi
interesat de tine. Te va percepe ca pe o fe eie depe de tă, nu ca pe cineva cu care dorește să
ai ă o relație.

Dar da ă te iubești așa cum ești, cu fiecare defect pe care crezi ă îl ai și nu îți este teama să
arăți exact cine ești, cu sigura ță se va îndrăgosti de tine și va dori o relație pe termen lung sau
pentru totdeauna.

Î să, de cele mai multe ori, femeile nu se pot u ura de iu irea elorlați pentru ă nu se iubesc
pe sine. Modul în care a fost res uți, toate regulile impuse fie de societate, ș oală, familie sau
religie, ne fac să ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de noi și să ăde pradă evaluărilor și
o parațiilor constante cu alte persoane sau să ne raportam mereu la anumite standarde.

Secretul 6: Apre iază, respe tă și re u oaște ăr atul din viața ta!


Băr ații sunt avizi de respect și apreciere. În esență, tot ceea ce vrea un ăr at este să te fa ă
feri ită și să știe ă tu îl u oști și îl apre iezi pe tru eea e este… ă poți să îi vezi și laturile
ascunse pe care nu și le arată oricui, ă îl u oști în profunzime și ă îl iubești pentru ceea ce
ESTE, nu pentru ce ai vrea tu să fie.
7| Cele șapte se rete ale feminității

Pentru un ăr at, femeia ideală este femeia care se u ură u adevărat de preze ța lui. Și din
pă ate, nu îți poți forța i iodată aprecierea față de el, ea trebuie să fie o estă și evide tă.

Femeile își expri ă dragostea prin cuvinte și e oții, ăr ații prin gesturi palpabile. Da ă face
ceva pentru tine, un gest cât de ăru t, arată-i ă ai observat și apreciezi acel lucru. Cu cât mai
specifice sunt complimentele și uvi tele de ulțumire, cu atât mai bine.

Când i ge foarte ult iar a, soțul meu, care plea ă de o i ei pri ul di i eața la servi iu, se
oprește mai întâi și îmi curăță mașina de zăpadă. Pentru mine acesta este un gest extrem de
frumos și gentil. Îi ulțumesc de fiecare dată.

Cunosc o femeie al ărei soț îi aducea frecvent flori în semn de iubire și apreciere. Însă
ea, aterialistă di fire, îi reproșa mereu ă în loc să îi adu ă flori, mai bine i-ar fi dat bani. Nu
vreau să îmi imaginez ce era în sufletul acelui ăr at, dar pe tru ă o iubea, îi aducea în
continuare flori. Doar ă ea u a apre iat i iodată acest gest. Și-a adus însă aminte când
ăr atul u a ai fost la ga ea…

Atunci când îl apreciezi așa cum este, fără scopuri și planuri ascunse, ăr atul din viața ta se va
î drăgosti iremediabil și e u ește de tine.

Secretul 7: Spune ce si ți fără a dramatiza!


Cele mai multe femei sunt e oționale. E oția este în esență aso iată cu femininul. În
mod natural, femeile simt mai profund și mai activ decât ăr ații. Iubim cu pasiune și dăruire.
Pute e patiza u ușurință. Ave grijă de eilalți, e u urăm, ne întristă , toate u o viteză
uimitoare comparativ cu un ăr at. Iar ăr ații pur și si plu IUBESC a eastă latură a oastră.

Dar, ceea ce face de cele mai multe ori diferența este modul în care e expri ăm e oțiile.
Extre ele, di păcate, au acel efect nedorit de a alunga și speria ăr ații din jurul nostru. O
femeie care exprima mereu dramatic ceea ce simte va fi percepută a exagerată, deze hili rată,
veș i e ulțu ită. La polul opus, o femeie care a învățat să își submineze e oțiile va fi
per epută a re e, dista tă, proto olară. Iar în relațiile de iubire nu vrem niciuna din aceste
extreme.

Așadar, subliniez din nou: E oțiile su t u e, su t eea e e defi ește pe noi ca femei. Modul
în care le expri ă fa e toată difere ța.

Și pe tru ă îmi plac exemplele, o să te rog să îți i agi ezi ur ătoarea situație î preu ă u
mine:

Să presupunem ă te plimbi printr-o pădure cu iu itul tău și în timp ce vă pli ați, dis utați, vă
pierdeți pe ărări, se face noapte și frig. Cum ai putea să îi spui ă nu te si ți confortabil?
8| Cele șapte se rete ale feminității

De obicei, există două variante pe care le aleg femeile:

- Ah, uite unde m-ai adus! E noapte, e frig și habar n-am unde sunt. Credeam ă o să avem
o întâlnire special, dar acum totul e ruinat!.. Sau ceva similar.

Î ealaltă variantă, în care este vizibil ă nu te si ți confortabil, nu vrei să pari speriată și alegi
să nu spui nimic.

El simte ă ceva este în eregulă și te întrea ă:

- Ce e?
- Aaaaaaaa, nimic. Sunt OK.

Cum crezi ă rea țio ează ăr atul în a este situații?

În prima situație el se va si ți vinovat ă v-ați rătăcit și probabil o să-și spu ă ă altă dată
nu te mai duce ni ăieri și te va lăsa pe tine să alegi mereu locurile în care veți merge.
În a doua situație, simte ă ceva e în eregulă, dar pe tru ă tu i-ai zis ă totul e OK, te va crede
și va merge mai departe în ti p e tu ră âi cu frustrarea ă el nu și-a dat seama ă tie îți e frig și
te si ți rătă ită.

Acum, să ne imaginam o altă modalitate în care poți comunica exact ceea ce si ți, dar
fără să judeci sau să acuzi și fără să îl îndepărtezi pe el de lâ gă tine. Să încer ăm ceva de genul:
- I i pla e așa mult să ă plimb cu tine, dar acum u ai știu unde sunt și mi-e frig. Nu ă
simt deloc confortabil în acest moment. Ce crezi ă am putea face?

Prin acest mod de a ne exprima am atins câteva puncte importante:

- Am comunicat exact ce si țim


- Nu am acuzat sau judecat
- Îi cerem să caute o soluție, lu ru pe care ăr ații adoră să îl fa ă într-o relație

Așadar, de fiecare dată când treci printr-o stare anume pe care vrei să o comunici, verifi ă
ur atorii pași:
- e si ți u adevărat?
- poți să transmiți e si ți fără să acuzi sau judeci partenerul, dar să nu suprimi e oțiile?
- ce ar putea face o ret parte erul tău pentru a rezolva situația?

Acum ai o i agi e ai lară a elementelor fe i ității și ești mai aproape de FEMEIA pe care
ăr ații și-o doresc aproape și vor să o cunoas ă mai bine – genul de femeie care devine un
partener de viață pentru un ăr at și nu doar o priete ă sau o ave tură.
9| Cele șapte se rete ale feminității

Da ă vrei să î epe u progra perso alizat de lu ru, îți ofer o pri a sesiu e GRATUITĂ în
care dis ută despre ti e și a aliză e pla pute fa e î preu ă. Apoi tu decizi în e for ă
vrei să o ti uă să lu răm. Poți să îmi scrii la adresa violeta@academiadefeminitate.ro.

Atunci când lu răm individual:

 Vei î văța să descoperi cine ești și să fii ereu o e tată cu tine și feminitatea ta
 Vei putea să îți sta ilești valori interioare clare, astfel încât să ră âi ereu sigură și
a orată, i difere t u i e i tera ționezi
 Vei ști ce să spui și cum să te porți astfel încât să îi i spiri pe eilalți să te vadă așa cum
ești
 Vei î văța cum să muncești ai puțin, iar în schimb să si ți și să te exprimi mai mult
într-un fel care rează atra ție i ediată față de ăr atul pe care îl dorești
 Vei învăța cum să o ții relația pe care o dorești și pe care o meriți

Poți găsi ai ulte i for ații despre progra ele ele AICI.

Lasă-ți feminitatea să străluceas ă,


Violeta