Sunteți pe pagina 1din 19
Ne.21348 / 060922017; 21776 / 11.09.2017, caTRE INSPECTORATELE SCOLARE ALE SECTOARELOR 1-6 ‘Ya rugam sa transmitet in unitatile de invatamant preuniverstar din. sectoral ‘dumneavoastea preczarile Ministerulul Mune si Justitel Socal privind aplicarea Lei ~eadru nr. 153 / 2017- salarizarea personaluli pati in fondu publi INSPECTOR SCOLAR GENERAL, JON FLORIAN LIxANDRU i J SEF BIROU SALARIZARE, _ onan Tek ona 8485, Foe 402110851 ‘ei 9 MINISTERUL MUNCIT SUJUSTITIEI SOCIALE Nec Ne. Pion ihg, of 2arke Domnut Liviu Marian POP iar MINISTERUL MUNCIL SI JUSTITIEI SOCIALE ‘+ Refertor a art. 17 alin. (1) - maforare fondur europene Cu price ta aplcabitatea prevedertor art. 17 din Legeecadru, okra. (2) ) al at. 38, capi ou 1 te 20 ‘Sartor ce tact naemnisoier oe Wenders see f conor sow, compersailer, prinelr sa clot etenerte ale sient ‘lature cae fhe parte, pov leg dn sar bu tne cae Seneca ‘n.msura in care pesonalul ocuph aceeat Dersonalut lite in fondu publice, Lages-cacru nu prevedeelaborarea nor norme de aplcare ‘ Refertor a art. 18 alin. (1) -Indemntzale de hrank Potrt Legicadru nr. 183/2017, inceotod cu 1_decembrie 2018 ordonatort! de ‘rede au ebligtia de a acord, liar, inderntat de hard pentiu personal cin sibordine. Set te. pact me rr Procentt de 30k wr Acutiae oepntay Sau pnts xe siplinentac, spol penta condi much, ser specie reat sores Peron sci pn te el Sn nso Se pert spon eric, oul pen feta, /port pen ‘actvate tte pence, pot spare Indemntzatia pentru tiiut ‘stiingific de doctor, CFP, majoreres salartulut de bazi Sau en, maar lade ed is tet ea ee Soca teumars afeunes cms om *, mee ee Shetertor ta art 26 ain) scalars sneer Jn suntan cave se reahsse organi indice rerezentative ls nivel de tae rf cons eprenntans lator ‘& Refer a art. 29 ain. (1) alin. (2) cum func ‘AR. 29 reglementeani statin tn care poate fi realzat cura pe func nu poate ‘esting ta alte categort de personal. Cuma pense cu salary nu face ablec art. 29 din Legeo-adr. “ Refertor ia art. 34 alin. (1) ~ocupare post vacant 16, or. 286/2011 na fost sbrogat ca atare poate fi utat In continue Ia angafarea sau Ia promovarea personaiul contractual, penta acele estegorl de Personal pentru care mu exis statute speciale st Refertorta art. 36 alin. (1)-retncadrere personal Reineadrarea se va face pe nole furct, grade/trepte, grdatt corespunaBtoare ‘echimt! in ancl $1 invfimant, far stata elimi unr ane ce vechlne a

S-ar putea să vă placă și