Sunteți pe pagina 1din 1

SC SEBY FOOD SRL

Aprob,
Administrator,
MERCUREAN LIVIU SEBASTIAN

ZONE CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC


Referitor la expunerea lucrătorilor la un pericol grav şi iminent, în legislaţie sunt prevăzute
obligaţiile angajatorului de a-i informa pe aceştia asupra riscurilor implicate de pericolul la care sunt
expuşi precum şi asupra măsurilor care trebuie luate pentru protecţia lor.
De asemenea, este prevăzută obligaţia angajatorului de a lua măsuri pentru a da posibilitatea
tuturor lucrătorilor de a părăsi imediat locul de muncă în caz de pericol grav şi iminent.
Tabelul următor are scopul de a evidenţia cunoaşterea, de către angajator, a locurilor de muncă
aflate sub incidenţa acestor prevederi legale, precum şi a măsurilor dispuse pentru eliminarea sau
diminuarea riscurilor.

Frecventa Persoana
Nr. Zona cu risc ridicat si Localizare Masurile de prevenire stabilite de realizare care
crt. specific a masurii realizeaza
masura
Instruire personalului
privind intezicerea accesului in Conducator
Permanent
zonele care necesita loc munca
Echipamente de
1 ZONA BUCATARII autorizarea personalului.
gatit(aragaz,cuptor,etc)
Semnalizare zonelor deservite
de instalatiile termice Permanent Administrator

Marcarea si semnalizarea cailor


de acces din incintele Permanent Administrator
2 Caile de acces interne INCINTE organizatiei
SEBY FOOD Mentinerea libera a cailor de
acces din incintele organizatiei Permanent Toti lucratorii
MAGAZIE Asezarea materiilor prime si
Locurile de depozitare
3 marfurilor in ordine si bine Toti lucratorii
materii prime si BUCATARIE Permanent
asezate impotriva rostogolirii
produse
necontrolate

Coordonarea evacuarii accidentatilor si a altor categorii de persoane:


▪ Evacuarea se efectueaza in mod organizat, prin locurile prestabilite, evitandu-se panica.
▪ Evacuarea se realizeaza respectandu-se ordinea de prioritati, in functie de natura situatiei
persoanelor implicate.
▪ Persoanele sunt evacuate in mod ordonat, evitandu-se producerea de busculade si accidente
suplimentare.
▪ Salvatorii la locul de munca sunt coordonati cu discernamant, in corelatie cu specificul accidentului
si complexitatea situatiei de fapt.
Mijloace de comunicare:
▪ Telefon,alertare directa.

Data :17.06.2016
Intocmit,
ing.Cristescu Costica