Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. .

Adresa: .
Cf .
Nr.Reg.Com..
Nr. .

MPUTERNICIRE
Subsemnatul, legitimat/ cu BI/CI seria
, nr. , eliberat de , la data de , cu CNP
avnd calitatea de Administrator / reprezentant
legal* al SC , mputernicesc pe
d-l/d-na legitimat cu BI/CI seria , nr. ,
eliberat de la data de avnd CNP
s m reprezinte n data de la Inspectoratul
Teritorial de Munc , s pun la dispoziia inspectorilor de
munc toate documentele solicitate prin ntiinarea nr. din ,
s furnizeze toate informaiile necesare controlului i s semneze pentru i n numele meu
actele de control ntocmite cu aceast ocazie, semntura Dumnealui/ei fiindu-mi opozabil.
Menionez c nu mai dein alte documente ce privesc raporturile de munca ale
societii pe care o reprezint, cu angajaii ei, n afara celor prezentate de mputernicitul meu.
Anexez prezentei copia actului meu de identitate.
In vederea legitimrii, mputernicitul meu va prezenta actul de identitate
menionat n original.

Data: .
Nume i prenume: .
Semntura: .
tampila.
* se menioneaz calitate n cazul n care nu este administrator (ex. asociat unic)