Sunteți pe pagina 1din 6

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

LA

EDUCAŢIE MUZICALĂ

Profesor:
Clasa a V-a
An școlar: 2017/2018
Nr. ore: 1h/săptămânal, 34 h/anual

OBIECTIVE CADRU:
1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări muzicale;
2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical;
3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic;
Capitolul
/
Competențe Nr.
Nr.crt. Unitatea Săptămâna
specifice Conținuturi ore
de
învățare
1. Exprimarea 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Tehnică vocală 5 1, 2, 3, 14, 18
unor idei, 2.3. Deprinderi specifice de cânt
sentimente, Repertoriul de cântece
atitudini, prin
interpretarea
unor lucrări
muzicale în
colectiv
2. Melodia 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, Structura muzicală a unui cântec 14 4,19,20,21,22,
2.3 Sunetele muzicale 23,24,25,26,
Intervale muzicale 28,29,30,31,
Game
3. Ritmul 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, Durate, pauze, legato de prelungire 7, 8, 9, 10, 11,
2.3 Măsuri 10 12, 13, 15, 16,
Formule ritmice 17,

4. Interpretarea 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, Tempo-ul 2 5, 6,


2.3, 3.1, 3.2 Nuanțele

5. Timbrul 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, Timbrul vocal și instrumental 2 32, 33,
muzical 2.3
6. Recapitulare 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, Calitățile sunetului 3 34, 35
2.3, 3.1, 3.2
SEMESTRUL I

UNITATEA COMPETE
Nr. NR. ACTIVITĂŢI / REPERTORIU
DE NŢE DATA
crt CONŢINUTURI ORE DE CÂNTECE / OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE
1.1, 1.2, 2.1, Cunoașterea
1-2 Cântarea în 2.2, 2.3 colectivului de elevi Aplicații pe cântece;
colectiv (depistarea elevilor Selectarea vocilor, pentru corul
cu voci frumoase școlii.
sau care știu să cânte
la un instrument
Cântece cunoscute:
muzical, precum şi a
acelora cu auz 2 Deșteaptă-te, române!;
muzical dificil). Noul an de școală;
Elemente de limbaj Fata de păstor; Cucul etc.
muzical: Audiție
 deprinderi
specifice de
cânt (exerciții de
acordaj, emisie,
suplețe, întindere
etc.);
 repertoriu de
cântece.
1.1, 1.2, 2.1, Valori de note şi Muncă individuală sau în grup;
3-4 Ritmul şi 2.2, 2.3 pauze învățate 2 Aplicații pe cântece
metrica Cântă / p.30
Măsura de doi Greierașul / p.9
timpi (pătrimi);
Pătrimea cu punct
1.1, 1.2, 2.1, Măsura de trei Dansul / p.10;
5. 2.2, 2.3 timpi; 1 Foaie verde lămâiţă / p.11.
Semnele de Popas, Cântec de leagăn / p.12,13
repetiție; Voltele
D.G. Kiriac
1.1, 1.2, 2.1, Măsura de patru Săniuţa / p.19;
6. 2.2, 2.3 timpi; Melodie din Rapsodia I / p.21
1 Audiţie
7. Școala Altfel
23.10-27.10.17
1.1, 1.2, 2.1, Pauzele de doi și Săniuţa / p.19;
2.2, 2.3 patru timpi; 2 Ceasul / p.25;
8-9. Șaisprezecimea; Melodie din Rapsodia I / p.21
Audiţie
UNITATEA COMPETE
Nr. NR. ACTIVITĂŢI / REPERTORIU
DE NŢE DATA
crt CONŢINUTURI ORE DE CÂNTECE / OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE
1.1, 1.2, 2.1, Cântecul semitonurilor / p.16;
10. Melodia 2.2, 2.3 Gama DO major – Noul an de şcoală / p.14;
recapitulare 1 Cântecul gamei / p.18. Audiţie

1.1, 1.2, 2.1, Consolidarea Aplicații pe cântece;


11. Practica vocală 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 noțiunilor învățate 1 Activitate independentă; Audiție
şi a cântecelor Cântece învăţate

1.1, 1.2, 2.1, Sunete muzicale: Ţara mea / p.31;


12. Melodia 2.2, 2.3 re, mi fa, sol şi Bardul din Mirceşti / p.34;
si, la, sol 1 Iac-aşa / p.85
T. Popovici
1.1, 1.2, 2.1, Aplicaţii pe cântece;
13. Consolidare 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 Consolidarea 1 Activitate independentă; Audiţie
sunetelor și notelor Cântece învăţate
învățate

1.1, 1.2, 2.1, Tipuri de muzică


14. Repertoriul 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 şi genuri Colinde (Sus, boieri; Colindiţa,
sărbătorilor de reprezentative: 2 Noapte sfântă etc.)
15. iarnă  cântare
Colinde; monodică
 repertoriu
de cântece
V A C A N Ţ A D E I AR N Ă
(sâmbătă 23 decembrie 2017 – duminică 14 ianuarie 2018)
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, Instrumente Recunoaşterea unor instrumente;
16. Interpretare 2.3, 3.1, 3.2 muzicale 1 Prezentare Power Point;
instrumentală Prezentarea Cântece pt. ziua ,,M.Eminescu”
instrumentelor
17. muzicale (cu 1 Observare sistematică; Probă
coarde, de suflat, practică
de percuţie)
Interpretare
instrumentală
L. van Beethoven
Recapitulare; 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, Recapitularea Fişe de lucru, rebusuri etc.
18. Audiţie 2.3, 3.1, 3.2 cunoștințelor; 1 Audiţie
Audiţie
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
(sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018)
SEMESTRUL II

ACTIVITĂŢI /
UNITATEA
Nr. COMPETENŢE NR. REPERTORIU
DE DATA
crt SPECIFICE CONŢINUTURI ORE DE CÂNTECE /
ÎNVĂŢARE
OBSERVAŢII
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Intervale
19-25. Melodia 3.1, 3.2 muzicale 1 Duetul
Prima „Geronimo-
W.A.Mozart; 1 Contele/p.41
Secunda 1 Oda bucuriei /
Terţa Joseph 1 p.43
Haydn Cântecul cucului /
Cvarta şi cvinta 1 p.44
Ciprian 1 Mama / p.42 (alte
Recapitulare Porumbescu 1 cântece despre
Sexta şi septima mamă); Crai Nou
Octava / p.48
Recapitularea Duet / p.50
intervalelor
muzicale Aplicaţii pe
cântece
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ

(31.04.2018 – 10.05.2018)
ACTIVITĂŢI /
Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE NR. REPERTORIU
DATA
crt ÎNVĂŢARE SPECIFICE CONŢINUTURI ORE DE CÂNTECE
/ OBSERVAŢII
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Elemente de expresie Hristos a
26- Interpretare 3.1, 3.2 muzicală: înviat/p.69
27. Termeni de mişcare 2 Drum bun / p.56
Termeni de nuanţe S-a dus
Antonio Vivaldi cucul…/p.57

Audiţie:
Anotimpurile
28. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Organizări sonore 1 Cântecul gamei,
29. Melodia 3.1, 3.2 tonale 1 Cântecul semito-
Gamele Do Major şi la nurilor; Oda
minor; bucuriei / p.43
Asemănări şi deosebiri Cântec de leagăn
/ p.60
Analiza structurală a Foaie verde
30. unui cântec lămâiţă / p.64
31. 2 Şi-ai Buzău… /
p.60;
M-a făcut mama
oltean / p.62
Aplicaţii pe
cântece; Audiţie
32. Recapitulare şi 2 Foaie verde
33. sistematizare lămâiţă / p.64
Maria Tănase Şi-ai Buzău… /
p.60;
M-a făcut mama
oltean / p.62
Aplicaţii pe
cântece; Audiţie
34. Încheierea mediilor 1 S. 11.07.-
15.07.2018
VACANŢA DE VARĂ

 Audițiile muzicale sunt alese de profesor, din recomandările prevăzute, dar răspunzând și solicitărilor
elevilor sau anumitor evenimente;
 Pot fi organizate spectacole sau vizionări de spectacole, concerte etc.)
 Planificare întocmită conform programei școlare aprobată prin ordinul ministrului Educației Naționale
nr. 3393 /28.02.2017;