Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

SUBIECTUL - Elemente componente ale operei, operetei, baletului

TIPUL LECŢIEI - combinată

OBIECTIV FUNDAMENTAL - familiarizarea cu genuri ce aparţin muzicii de factură cultă

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

1să recunoască, în audiţii, elementele celor 3 genuri muzicale;


2.să-şi însuşească melodii noi;
3.să numească elementele genurilor;
4.să numească artele care participă la realizarea acestor creaţii.

RESURSE - melodii –Aria toreadorului din opera Carmen – G.Bizet, Aria lui Figaro – W.A.Mozart, Marşul
triumfal – Aida – G.Verdi, Marşul nupţial – Lohengrin – R.Wagner.
- audiţii –Bolero – M.Ravel, Dans ungar – J.Brahms, Balada pentru vioară – C. Porumbescu, Carmen
– G.Bizet, Arie din opereta Liliacul – J.Strauss, Lacul lebedelor – P.I.Ceaikovski, Uvertură la opera
Carmen,Uvertură la opera Nunta lui Figaro, Corul sclavilor evrei din opera Nabucco – G.Verdi, opereta Crai nou –
C. Porumbescu, duet din opera Traviata – G. Verdi.
- manual, fişe, instrument, casetofon, casete.

METODE - ale profesorului - dialogul, explicaţia, audiţia.


- ale elevilor - exerciţiul, dialogul, observarea, audiţia.
PLANUL TABLEI

Răspunsuri
1. Bolero A – G.Enescu 1–E
2. Dans ungar B – Fr. Chopin 2–D
3. Rapsodia romana C - C. Porumbescu 3-A
4. Balada pentru vioara D – J. Brahms 4-C
5. Poloneza E – M. Ravel 5-B

Elemente ale operei, operetei şi baletului


Cele 3 genuri sunt teatre muzicale alcătuite din acte, tablouri, scene, numere.

La realizarea lor participă mai multe arte = sincretism (muzică, literatură, coregrafie, arte plastice, artă dramatică)

Elemente : - uvertură, arie, duet, cor.

Audiţii:
- Arie din opera Carmen – G.Bizet
- Arie din opereta Liliacul – J.Strauss
- Lacul lebedelor – P.I.Ceaikovski
- Uvertură la opera Carmen – G.Bizet
- Uvertură la opera Nunta lui Figaro – W.A.Mozart
- Corul sclavilor evrei din opera Nabucco – G.Verdi
- Cor din opereta Crai nou – C. Porumbescu
- Duet din opera Traviata – G. Verdi.
Secvenţele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Evaluare
- activităţi organizatorice - se pregătesc pentru lecţie dialogul
1.Captarea atenţiei Propune intonarea unor exercitii de cultura vocala demonstraţia practică
5 min - intonează după indicaţiile exerciţiul
primite Fişe
Împarte fişe pentru rezolvarea unui exerciţiu – punerea în
corespondenţă a două coloane.
2.Actualizarea
cunoştinţelor – 1. Bolero A – G.Enescu
10 min 2. Dans ungar B – Fr. Chopin - sunt atenţi la explicaţii şi Explicaţia Scrisă
3. Rapsodia romana C - C. Porumbescu rezolvă exerciţiul
4. Balada pentru vioara D – J. Brahms Exerciţiul
5. Poloneza E – M. Ravel

planşă
Se acordă câte doua puncte pentru fiecare răspuns corect.
Afişează o planşă cu răspunsurile corecte şi cere elevilor să se - corectează greşelile
autoevalueze. Casetofon
casete
Propune audierea a 3 fragmente din 3 lucrări regăsite în test şi - audiază, recunosc lucrările şi Fişe autoevaluare
solicită elevii să le sublinieze după ce le-au recunoscut. autorii lor, apoi subliniază în
Numeşte elevi pentru a sublinia şi pe planşă. caiete şi la tablă
Audiţia
Apreciază răspunsurile elevilor. Observarea
3. Transmitere şi Explicaţia
asimilare de Propune audierea Ariei toreadorului din opera Carmen – audiaza Exerciţiul
cunoştinţe. G.Bizet . Dă tonul.
25 min Manual
Prezentarea Întreabă: (fişe) Practică
materialului stimul. - Ce fel de gen muzical reprezintă această lucrare a lui G.Bizet? - operă

- Aţi fost vreodată la un spectacol de operă? Sau aţi ascultat


operă la radio, televizor? - unii da, alţii nu dialogul Orală
- Ce este opera?
- un spectacol muzical
Precizează că este un teatru muzical alcătuit ca şi cel literar din
acte, tablouri, scene, numere.

Propune audierea unui fragment din opereta Liliacul de


J.Strauss şi solicită elevii să găsească asemănările şi deosebirile - audiază şi observă că în acest explicaţia
cu opera. fragment se cântă dar se şi Casetofon
Precizează că acest gen este opereta şi se deosebeşte de operă vorbeşte casetă
prin alternarea părţilor cântate cu cele vorbite. audiţia Observarea
observarea sistematică
Solicită elevii să audieze un nou fragment – Lacul lebedelor – Orală
P.I.Ceaikovski şi să-l recunoască. - audiază şi unii recunosc
Precizează: fragmentul explicaţia Casetofon
Ca şi opera şi opereta, baletul este un spectacol muzical care are casetă
la bază un scenariu ( libret) dar se exprimă prin dans şi - ascultă explicaţiile audiţia
pantomimă. observarea observarea
Toate cele 3 genuri muzicale au multe elemente comune.
explicaţia
Anunţă şi notează titlul lecţiei.
Dirijarea învăţării - notează pe caiete
Propune audierea altor două fragmente – Uvertură la opera Tablă
Carmen şi Uvertură la opera Nunta lui Figaro şi cere - audiază şi recunosc orchestra caiete
recunoaşterea tipului de formaţie care interpretează. simfonică
Precizează că cele două fragmente fac parte din introducerile a Casetofon
două opere celebre, introducere numită uvertură. Audiţia casete
Notează audiţiile pe tablă, apoi primul element comun celor 3 Observarea Observarea
genuri. sistematică
Dictează definiţia uverturii.
- notează pe caiete Explicaţia Tablă
Solicită elevii să intoneze – Aria lui Figaro. Dă tonul. caiete
- intonează în colectiv şi
Propune audierea unui fragment din Aria Adelei din opereta individual Manual
Liliacul – j. Strauss. (fişe)
Notează audiţia. - audiază, apoi notează pe caiete Exerciţiul practică
Precizează că aria este cel de-al doilea element comun genurilor Casetofon
muzicale în discuţie. În balet aria are drept corespondent dansul - ascultă explicaţiile casetă
solistic. Audiţia Observarea
Notează pe tablă al doilea element, apoi dictează definiţia ariei. sistematică
- notează Tablă
Solicită elevii să recunoască, în audiţie, un alt fragment – duet Explicaţia caiete
din opera Traviata – G.Verdi.
Notează al treilea element - duetul - şi specifică faptul că în - audiază şi observă dialogul Casetofon
balet acesta este reprezentat de dansul de perechi. dintre doi solişti casetă
- notează al treilea element –
Propune audierea altor două fragmente - Corul sclavilor evrei – duetul Audiţia Orală
Nabucco – G.Verdi, cor di opereta Crai nou – C.Porumbescu şi Observarea
cere elevilor recunoaşterea formaţiei. - audiază şi recunosc corul
Notează audiţiile pe tablă şi cele de-al patrule element. Casetofon
Precizează că în balet, corul, are ca şi corespondent dansul casete
întregului ansamblu. - notează pe caiete
Audiţia Observareea
Apelează la cunoştinţele elevilor pentru ca aceştia să remarce - observă că în cele 3 creaţii se Observarea sistematică
sincretismul celor 3 genuri muzicale. împletesc literatura (scenariul –
libret), muzica (arie, duet, cor,
uvertură), coregrafie ( scene de
balet), arta dramatică (jocul observarea Orală
actorilor), artele plastice
Notează pe tablă artele participante la cele 3 spectacole. ( decoruri, costumr, machiaj)
- notează pe caiete
Propune însuşirea unui fragment din Marşul nupţial – Tablă
Lohengrin - R.Wagner. - îşi însuşesc melodia caiete

4.Fixare – 5 min Întreabă: Manual


- Cum definim cele 3 genuri cu care am făcut cunoştinţă astăzi? Răspund: demonstraţia (fişe)
- Ce arte participă la realizarea acestor spectacole? - ca teatre muzicale exerciţiul Practică
- muzica, literatura, coregrafia,
- Ce au în comun cu teatrul literar? arta dramatică, artele plastice
- împărţirea în acte, tablouri, dialogul Orală
- Cu ce se deschid spectacolele de operă, operetă şi balet? scene, numere
- Ce alte elemente mai cuprind aceste genuri? - cu uvertura
- arie, duet, cor
5.Transfer de Solicită elevii să recunoască lucrările şi autorii lor din audierea
cunoştinţe. unor fragmente muzicale:
5 min - Uvertura la opera Nunta lui Figaro – W.A:Mozart - audiază cu atenţie şi recunosc
- Aria lui Figaro lucrările Casetofon
- Marş nupţial – Lohengrin – R.Wagner - notează pe caiete, apoi îşi casete
- Lacul lebedelor - P.I.Ceaikovski. confruntă răspunsurile cu colegii Audiţia Oobservarea
Observarea sistematică

Apreciază activitatea elevilor. dialogul orală