Sunteți pe pagina 1din 2

AVIZAT

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Director,


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ........................................
PROFESOR: ........................................
DISCIPLINA: EDUCAȚIE MUZICALĂ
MANUAL UTILIZAT: Educație muzicală. Clasa a VII-a, Editura Art Klett, 2019
Şef comisie metodică,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE MUZICALĂ. CLASA A VII-A

SEMESTRUL I

Nr. Domenii de Competențe specifice Conținuturi Nr. ore Săptămâna


crt. conținut

1. Cânt vocal și Recapitularea cunoștințelor acumulate pe parcursul 3 1, 10, 15


instrumental clasei a VI-a
Elemente de limbaj Evaluare sumativă
muzical Recapitulare
Aspecte culturale
eteronomice și
interdisciplinare
2. Cânt vocal și 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1 Respirație, emisie vocală, dicție, controlul intonației, 3 4, 5, 6
instrumental frazare
Gesturi dirijorale (tactare, pregătirea intrării, închideri,
diferențe dinamice, diferene agogice)
Elemente de tehnică instrumentală – emisie, intonație,
diferențieri timbrale și dinamice
3. Elemente de limbaj 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; Sunetul (ca fenomen fizic, fiziologic, muzical; 5 2, 3, 7, 8, 9
muzical 2.2; 3.2 proprietățile sunetului)
Alterațiile accidentale
Cromatisme în tonalitate
Stabilitatea intervalelor

1
4. Aspecte culturale 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; Repertoriul ocazional în folclor 4 11, 12, 13, 14
eteronomice și 3.1
interdisciplinare

SEMESTRUL al II-lea

Nr. Domenii de Competențe specifice Conținuturi Nr. ore Săptămâna


crt. conținut

1. Aspecte culturale 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; Repertoriul neocazional în folclor 6 16, 17, 18, 19,
eteronomice și 3.1 20, 21
interdisciplinare
2. Elemente de limbaj 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; Operarea cu elemente de construcție a discursului 3 22, 23, 24
muzical 2.3 muzical (repetiția, secvența, contrastul, variația)
Elemente de forme muzicale
3. Aspecte culturale 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; Evoluții ale unor genuri muzicale – rapsodia, opera (ca 9 25, 26, 27, 28,
eteronomice și 3.1; 3.2 gen) 29, 30, 31, 32,
interdisciplinare Elemente sincretice în genul operei (conexiuni între 33
muzică, textul literar, mișcare scenică, decor și
costume, balet – dacă e cazul)
Elemente descriptive în muzică
4. Elemente de limbaj Recapitulare 2 34, 35
muzical Evaluare
Aspecte culturale
eteronomice și
interdisciplinare