Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de activitate didactica

Şcoala
Clasa: a VII-a
Profesor:
Unitatea de învăţare : Ritmul
Detaliere de conţinut: Trioletul
Tipul lecţiei: predare-invatare
Disciplina de învăţământ: Educaţie Muzicala
Aria curriculara: arte
Durata orei : 50min.
Obiective de referinţă:
- să interpreteze vocal cântece în diferite măsuri;
- să utilizeze instrumente muzicale;
- să descopere în audiţie elementele de limbaj muzical învăţate;
Obiectivele operaţionale ale lecţiei:
- să interpreteze teme muzicale accesibile din lucrări celebre;
- să identifice în lucrările muzicale interpretate sau audiate elementele de limbaj muzical învăţate;
- să interpreteze cu sensibilitate şi expresivitate piesele muzicale abordate
Activitati de invatare:
- intuire auditivă
- exersare ritmică;
- citire şi aplicare în cântec şi sofegiu
- descoperirea în audiţii.
Strategie didactică: inductiv-deductivă si algoritmică
1. Resurse procedurale
a) Metode și procedee: observația, conversația, discuția colectivă, explicația, expunerea, metoda exercițiului, metoda
lucrului cu manualul
b) Forme de organizare: frontal, individual
1
2. Resurse materiale: tabla, creta, manualul, pianina

Bibliografie:
1. Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Inovării nr. 5097/09.09.2009, anexa 4 cu Programe școlare –Educație
muzicală, clasele a VII-a și a VIII-a, București, 2009
2. Andrei Barna, Georgeta Antohe, Curs de pedagogie –Teoria instruirii și evaluării, Editura Fundației Universitare
,,Dunărea de Jos din Galați

DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
MOMENTELE Activitatea Profesorului Activitatea Strategia
LECŢIEI elevului didactică
Metode și Forme de Mijloace de
procedee organizare învățământ
1.Moment Organizarea clasei pentru buna desfăşurare a Preiau sarcinile
lecţiei şi pregătirea psihică pentru o lecţie de
organizatoric muzică propuse de
profesor
2.Verificarea temei Va pune întrebări legate de lecţia precedenta Răspund le
şi a cunoştinţelor Conversația Frontal
întrebări
teoretice

4. Anunţarea - Anunţa titlul lecţiei: „Trioletul Conversația Frontal


-Pentru inceput, profesorul va da unele explicatii
temei şi a cu privire la notatia muzicala: notatia muzicala Notează în caiet
obiectivelor foloseste doua sisteme de valori de note : a) titlul lecţiei
sistemul de valori binare- care se impart la 2 de
exemlu masuri de 2, 4, 6, 8, 16, timpi si b)
sistemul de valori ternare care se divid la 3 de
exemplu masuri de : 3, 6, 12…
-Va da definitia valorilor exceptionale „Uneori Sunt atenţi si
2
(mai ales in muzica populara) valorile binare se colaborează cu
divid , in mod exceptional in 3, 5, 6, unitati
egalesi rezulta formule ritmice numite Diviziuni profesorul si
exceptionale” Cel mai frecvent intalnit este consemnează in
Trioletul. Se va desena
pe tabla tabelul de mai jos: caiete.
Valori Divizare Divizare
binare normala exceptionala

- Se va enunta definitia trioletului: „Trioletul este


diviziunea exceptionala in trei parti egale a unei
valori binare.

5. Consolidarea Se va rezolva exercitiul din manual Sunt mai intai Conversația. Frontal Tabla. Creta
- Expunerea
conţinutului atenţi la profesor
propus si apoi repeta
împreuna cu el

6. Evaluarea 10 - învăţarea întregului material predat Conversația Frontal Tabla. Creta


9-însuşirea cunoştinţelor, cu 2-3 erori Individual
8-reproducerea slabă a materialului

3
4