Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

2
Sistemul CAMEL

C organele de supraveghere urmăresc constituirea


și utilizarea capitalului, modul de utilizare a
fondurilor proprii, existența acționarilor și
modificările intervenite în drepturile de vot;
A calitatea activelor:
 evaluarea portofoliului de credite și
gradul de acoperire a riscului;
 acordarea de împrumuturi mari;
 acordarea de împrumuturi persoanelor
aflate în relații speciale cu societatea
bancară;
 constituirea garanțiilor pentru creditele
acordate.

M managementul: calitatea conducerii pe baza


situației constatate la sediul societăților
bancare;
E profitabilitatea și rentabilitatea, în baza datelor
înscrise în evidențele contabile;
L lichiditatea :
 capacitatea societăților bancare de a
acoperi obligațiunile curente de plată cu
disponibilitățile existente;
 raportul dintre resurse și plasamente în
funcție de termenele scadente.

Sursa: www.bnro.ro/files/d/Pubs_ro/Caiete/2007cs23.pdf

S-ar putea să vă placă și