Sunteți pe pagina 1din 2
Clasa a Tea CCangurul ~ concursul la care vot lucra singur! 1, Completeazi sirul de numere: aH HeH HaH@HagHl 2) A)I0 B)20 C40 -D)60 E80 2. Veveritele Chip si Dale au impreuné 10 nuci. Dupa ce le impart in mod egal, Chip mananca 2 uci. Cate fi riman? AS BS ©8 D4 7 3 3. Caleuleazi suma numerelor din interiorul cercului: = A)I2 B18 C14 D)I3_—E) AS si 7 + 4. Ce cif ascunde floarea? Be A)2 Bs C6 —D)S_—«EDO Gre. 5. in clas sunt 24 de elevi, dintre care 8 sunt baieti. Cte binci ocupa fetele, stiind cA s-au asezat cite 2 intr-o banc? A)I12 BS C16 D4 E10 2 jo € 6. Cati metri parcurge un alergiitor care porneste din punctul A, 8 Ye, trece prin punctele B, C si D gi se opreste in A? _ A)ISm B)30m_ €)45m_ D)S0m_—E)60m a sa D 7.0 broasci a pomit de pe piatra cu numirul 3 spre piata cunumirul9,sirinddin2in2.Citessuriatieu? TED DS QO OOO®D Ay6 B44 3 D2 BI 8.Dupa I vine 3, 5 soseste la'rdnd, 7 alearga dupd ei, Cine vine acum rdzdnd? A)2 B47, DR EY 9. Liza, Maria gi lodna au intalnire la ora 12®. Daca drumul Lizei dureazi 10 minute, al M: 15 minute, iaf al Ioanei 30 minute, la ce ord se pleacd cel mai devreme de acasi? ‘Ay12” BY 12 C)12" D) 12” EY 1 10, Pe fiecare latura a triungiiului suma numerelor este aceeasi, Un fluture si o albind s-au asezat si se odihneasc’, acoperind dou’ numere Pe ce mumair a poposit albina? A2 BO 3 D4 B10 + IL. Cate cdrimizi lipsese din zid? AS B)6 -C)7,—siDYS-END 12. Anul trecut Irina, Mihaela si Mirel aveau impreuna 20 de ani. Anul acesta au impreund: A)2I ani B)22aniC)23ani_-D)24ani_ EK) 25 ani 13. La ce distant de Cristi locuieste Mihai? a Prtinai~ Gnas ees “a = Gar 100 m 70m 30m 50m) A)170m_=—B)200m_—C)250m_—D)150m_—_E) 100m 4 14. Ana ii spune lui Mihai: ,.Daci imi dai 6 mere,-voi avea tot atitea mere cate vei avea situ“. Cu cite mere are mai multe Mihai decat Ana? A)3. B)6 =) DYID--|YIS 15. in curte sunt 5 oi, 7 gaini, 3 caini si 2 pis A)20. B)I4 24 D)34—EY 54 is).*@) (eG) GO GY Sw D aA Cate picioare au in total? A)3 BS Q7 DI 9 17, Broscuta Bibi completeaza florile cu numere diferite, de 2 cifre, formate numai cu cifrele | gi 2. Cite flori poate completa? me & Al B30 4) D)S EG 18. Miruna a primit in dar o carte, Ea a colorat de la pagina 98 la pagina 115. Cate pagini a colorat Miruna? A)12 B)I3- ©)16 -D)I7__-B)IB 19. Prima zi a unei luni de 30 de zile este miercuri. Cate zile de miercuri cuprinde luna? A)2— B)3 ©4 D5 6 20. Cate puncte a obtinut Andrei la concursul ,,Nimereste finta’* ? A)20p B)13p C)16p D)23p_E) 19 21. Cine are dreptate? Ana: Cel mai mare numa are 6 cifre. Bogdan: Cel mai mare numar are 1000 de cite. Corina: Cel mai mare numar se serie numai cu cifre de 9. Daniel: Cel mai mare numir nu poate fi scris. Elena: Cel mai mare numér are ultima cifta 0. A)Ana_ BB) Bogdan. Corina. ~—“D)Daniel_~—E) Elena 22. Deseneazi margelele care au fost acoperite. A)@@CO B)@CO =) @BCCOD «—peeeeD CE) @C”BO 23. Cand a copiat exercitiul de pe tabla, Ionut a uitat si scrie o cifra: [23 +31 Qt L A)3 B)4 ©6 Ds EI 24.{n sirul 4.8 3 3 6 9 se introduc semnele +, -,= ise obtine egalitate. Aceste semne se introduc in ordinea: At care se adunau numere formate din zeci si unititi, 4.] | Aceasti cifra este: B+4= Ort,