Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Subsemnata,_______________________, declar pe proprie răspundere că în data de


____________ am marcat greșit pe casa de marcat suma de _________ pe numerar/card/cec,
aceasta fiind de fapt ____________(numerar, card). Așadar, numerarul corect este
__________, cardul corect este ____________.

Data, Semnătura,