Sunteți pe pagina 1din 1

Precizări pentru realizarea TEMEI 2

la seminarul disciplinei Bazele statisticii


- anul universitar 2015-2016 -

Estimarea mediei și proporției prin interval de încredere (IC)


și testarea statistică

Pentru realizarea temei 2, se extrage un eșantion de volum n dintr-o populație


statistică și se realizează estimarea mediei și proporției pentru o anumită categorie, prin
interval de încredere. De asemenea, se testează semnificația mediei unei populații față de
o valoare fixă, de referință.

Structura temei este următoarea:

1. Introducere

2. Prezentarea populației

3. Extragerea eșantionului

În Excel, extragerea aleatoare a unor unităţi statistice se realizează astfel:

- în Tools/ Data Analysis, se alege comanda Sampling/ Sampling Method/


Random_Number of Samples: se trece numărul de unități care se extrag.

4. Prezentarea eșantionului

5. Rezultatele prelucrării datelor în Excel

- în Tools/ Data Analysis, se alege comanda Descriptive Statistics/ Summary statistics/


Confidence Level for Mean.

6. Estimarea mediei prin interval de încredere

7. Estimarea proporției prin interval de încredere

8. Testarea semnificației mediei față de o valoare fixă