Sunteți pe pagina 1din 2

Comunicare organizațională – MCA, AA, MP, MRU – semestrul 2, 2018-2019

O structură orientativă pentru proiect


– Exemplu/Exemple de bună practică în organizație –

Pagina de titlu

1. Foarte scurtă introducere/ motivație în favoarea subiectului și contextului de comunicare alese pentru proiect.
(max. 1 pagină).

2. Prezentarea subiectului de comunicare ales, aflat sub “umbrela” comunicării organizaționale, cu minimale
clarificări teoretice și cu trimiteri bibliografice pentru cei ce vor să se documenteze asupra acestui subiect.
(max. 1 pagină).

3. Contextul general din care este extras exemplul de bună practică în comunicare: date minimale despre
organizație/i, despre oameni, despre mizele implicate etc. (max. 1 pagină).

4. Prezentarea și analiza exemplului/exemplelor de bună practică de comunicare anunțat(e) la punctul 2, în


contextul organizațional specificat la punctul 3. Sunteți liberi să alegeți modalitatea de prezentare și de
analiză care vă servesc cel mai bine în raport cu subiectul și cu mesajele pe care doriți să le transmiteți,
colegilor dumneavoastră și mie (max. 6 pagini). Experiența pe care ați acumulat-o odată cu elaborarea
lucrării de licență, dar și a celorlalte proiecte prezentate, vă pot fi de folos.

5. Concluzii și, dacă este cazul, recomandări (max. 1 pagină).

6. Bibliografie

Precizări:
a. Subiectul proiectului poate viza oricare dintre temele subsumate comunicării organizaționale (prezente,
sau nu, în fișa disciplinei). Exemplul (sau exemplele) de bună practică ales(e) de fiecare echipă are(au)
menirea de a oferi o oportunitate de învățare colegilor de seminar și de a pune în valoare experiența de
lucru a membrilor echipei.
b. Alegeți organizația față de care cel puțin unul dintre membrii echipei se află în legătură directă (este
angajat/ voluntar/ acționar majoritar/ parte în afacerea de familie etc.).
c. Formați echipe de trei sau patru persoane.
d. Proiectul va conține max. 12 pagini. Restul va fi ignorat.
e. Predarea se face în format listat și electronic.
f. Listați proiectul față verso și capsați-l simplu. Nu este necesar ambalajul din plastic. Salvați câteva
kilograme de hârtie ... și câțiva m2 de pădure.
g. Termenele limită de predare a formatului scris:
AA, MP și MRU – 17 mai 2019 (formatul listat: sala B621, în cutia de colectare, până la ora 20; formatul
electronic: la madalind@uaic.ro sau madalinadanilet@yahoo.com)
MCA – 20 mai 2019 (formatul listat: sala B621, în cutia de colectare, până la ora 20;
formatul electronic: la madalind@uaic.ro sau madalinadanilet@yahoo.com)
h. Proiectele vor fi prezentate de-a lungul semestrului în cadrul orelor de seminar (conform datelor pe care le
veți anunța cu cel puțin două săptămâni înainte de data prezentării), SAU la ultimul seminar din semestru.

i. Nota proiectului = 70% nota pentru formatul scris + 30% nota pentru prezentare (acordată de către colegi).