Sunteți pe pagina 1din 1

Înfaptuirea justiției în cadrul procesului penal depinde în mare parte de normele procesual-penale care

reglementează probele și mijloacele de probă. Acesta au un rol important în vederea stabilirii stărilor de
fapt a infracțiunilor dar și că în cea mai mare parte a procesului penal apar diferite probleme legate de
probe și de mijloacele de probă.

Ca o categorie distinctă din cadrul mijloacelor de probă, mijloacele materiale sunt obiecte care conțin
sau poartă o urmă a faptei săvârșite, precum și orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevarului.
Mijloacele materiale au capătat un rol covârșitor datorită progresului tehnico-științific dar și a
metodelor în continuă perfecționare de descoperire, ridicare, conservare și cercetare a obiectelor. Astfel
rolul în cazul probatoriul penal a crescut considerabil în ultimele decenii datorită avansării însuși a
mijloacelor tehnico-științifice de investigare, de descoperite, de indentificare ridicând mijloacele
materiale de probă până la un nivel avansat.

Aceste mijloace, atunci când sunt studiate cu atenţie şi cercetate cu ajutorul procedeelor ştiinţifice şi
tehnicilor moderne, dau la iveală elemente informative de extremă importanţă. Având în vedere că
secolul 21 este considerat secolul “tehnologiilor informaționale”, activitatea infracțională a crescut
esențial odată cu dezvoltarea sistemelor informatice și computerizate, iar comiterea infracțiunilor prin
intermediul acestor tehnici are loc tot mai frecvent, iar organele de drept întâmpină dificultăți în
aplicarea propriu-zisă a normelor juridice.

Prin urmare, acest scurt text introductiv m-a determinat să înaintez următoarele propuneri și
recomandări de lege ferenda:

Propun ca în art. 125 alin. 1 CPP RM să fie inlclusă următoarea sintagmă:

1) mijloace și sisteme informatice

,,Organul de urmărire penală este în drept să efectueze percheziție dacă probele acumulate sau din
materialele activității speciale de investigații rezultă o presupunere rezonabilă că într-o anumită
încăpere ori într-un alt loc sau la o anumită persoană se pot afla instrumente ce au fost destinate pentru
a fi folosite sau au servit ca mijloace la săvârșirea infracțiunii, obiecte și valori dobândite de pe urma
infracțiunii, mijloace și sisteme informatice, precum și alte obiecte, sau documente care ar putea avea
importanță pentru cauza penală și care prin alte procedee probatorii nu pot fi obținute”.

Propun ca în art. 125 alin. 2 CPP RM să fie inclusă următoarea sintagmă:

“Percheziția se poate efectua și în scopul descoperirii unor persoane căutate, a unor cadavre, sisteme
informatice sau a altor date importante pentru cauza penală”.

2) sisteme informatice

Recomandările de lege ferenda:

1) Va reduce costurile de eventualile violări ale legislație în materia procesual-penală


2) Va sistematiza cadrul normativ al Republicii Moldova în materia reglementării materialelor de
probă
3) Va oferi o viziune clară organelor de drept în aplicarea propriu-zisă a normei juridice.