Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU

OBIECTIV: ,,Reabilitare pod peste raul Amaradia , la Ohaba, comuna Balanesti

Proprietate culturala
Nu se anticipeaza sa fie aplicabila. Daca, totusi, intamplator, se descopera ceva de
valoare, Dirigintele va opri orice operatiuni fizice pana cand autoritatea competenta
(Comisia Judeteana a Monumentelor sau Ministerul Cultelor si Culturii) permite
continuarea lucrarilor.

Lucrari propuse
Lucrari de protectia si remediere a mediului:
- curatarea generala a santierului, indepartarea resturilor de metale si demolarea a
cladirilor si structurilor, daca este cazul, de material de demolare (beton
si caramizi) care vor fi depozitate in locuri special amenajate;
- curatarea materialelor si dispunerea intr-o zona special construita.
Localizarea si marimea acestei zone vor fi decise de Diriginte, in functie de cantitatea
de material inacceptabil identificat in santier. Dupa determinarea marimii platformei
suprafata se va modela intr-o forma care va asigura scurgerea apei.
- excavarea si mutarea pamantului si materialului dislocat in zone special amenajate;
- protectia suprafetelor reabilitate.

Probleme de mediu cheie pe durata lucrarilor


In functie de lucrari, echipamentul si metodele folosite se pot produce urmatoatoarele
riscuri de mediu:
Zgomot, praf si noroi produse de utilajele de excavare;
Zgomot, praf, fum si vibratii generate de utilajele folosite;
Posibila poluare a solului cu combustibil, ulei care ar putea fi imprastiate de utilajele folosite;
Posibila poluare a apei cu combustibil, ulei, care ar putea fi imprastiate de utilajele folosite;
Posibila poluare a apei cu material contaminat utilizat pentru umplerea lucrarilor subterane
Deteriorarea vegetatiei existente in zona santierului ca urmare a conducerii neglijente
a utilajelor sau a desfasurarii lucrarilor in santier;
Deteriorarea drumurilor publice din cauza traficului, utilajelor si activitatilor din
Santier.
PLAN DE ATENUARE A IMPACTULUI DE MEDIU

Faza / Operatie Problema Cost Responsabilitate


Masura de atenuare Aprobare si si
inspectie
CONSTRUCTIE
Lucrari de demolare Constructor
Procesarea materialelor Praf: Contract Diriginte/sef
din - Suprimarea prafului (procesare umeda) santier
demolari Zgomot:
- Ecranarea zgomotelor in jurul echipamentului de
procesare, daca este necesar;
Poluanti pe sau in materialele rezultate din demolari:
- Selectarea materialelor contaminante din demolari inainte
de procesare;
- Materialele contaminate vor fi depozitate separate intr-un
Transport / depozitare a loc special amenajat
materialelor din demolari
i. Noroi
- Pastrarea camioanelor in stare de curatenie in timpul
lucrului in interiorul sau
exteriorul santierului;
ii. Praf
- Stropirea materialelor din demolari din camioane si la
locul de depozitare;
- Acoperirea incarcaturii camioanelor daca transportul se
face prin zona locuita

Lucrari de pamant
Excavarea si incarcarea Lubrifianti si/sau scurgeri de combustibil;
materialelor - Fiecare echipament trebuie inspectat lunar de Diriginte.
Echipamentele care nu vor
trece testele la inspectie vor fi indepartate din santier.
Distrugerea rampleor sau pantelor pe durata lucrarilor
- Fiecare rampa pentru excavatoare si drumurile de acces
catre locurile de excavare
vor fi construite in conformitate cu Prescriptiile Tehnice
anexate (TP – C**), editia
1997;
- Garduri si bariere in jurul zonelor instabile;

Faza / Operatie Problema Cost Responsabilitate


Masura de atenuare Aprobare si si
inspectie
Zgomot in timpul transportului in santier sau pe drumurileContract Diriginte/sef
Transport / depozitare a publice santier
materialelor din - Restrictionarea programului de transport intre orele 8,00
demolari la18,00, de luni pana sambata;
- Restrictionarea vitezei caminoanelor la 30Km/h, sau mai
putin, dupa cum s-a convenit cu cei ce ar putea fi afectati;
Noroi si praf pe drumurile publice
- Curatarea rotilor camioanelor inainte de iesirea din punctele de
lucru ( incarcare/ descarcare);
- Evitarea imprastierilor de materiale din camioane in timpul
transportului prin acoperire cu prelate;
Zgomot
- Atenuatori de zgomot la tevile de esapament
Betonari
Pregatirea si amplasarea Beton in afara zonelor construite:
betonului -Echipament corespunzator pentru procesare;
Poluarea drumurilor publice cauzata de inprastierea
betonului in timoulul transportului;
Transportul betonului - Utilizarea numai a masinilor speciale pentru transportul
betonului;
- Curatarea santierului la sfarsitul fiecarei zile;
Lucrari generale

Lucrari adiacente in jurul Poluarea apelor de suprafata


sau pe langa cursurile de - Lucrul cu echipamente libere de orice poluator in
apa apropierea apelor;
- Garduri si bariere in apropierea raurilor;
Controlul caderilor de ploaie
-Construirea de santuri de garda pentru a controla
reversarile sau deversarile si a proteja raul
Poluarea cu pesticide inacceptabile ( daca este cazul)
-Folosirea numai de fertilizatori acceptati, aprobati
standard;
- Solul vegetal, subsolul sau fertilizatorii naturali vor fi
testate prin analize de laborator pentru a nu contine
pesticide, metale grele sau alte materiale inacceptabile.
Revegetari si remedierea Deteriorarea vegetatiei existente Diriginte / Sef
vegetatiei existente - Seful de santier va inregistra numarul de copaci si zonele de santier
Operarea birourilor si inierbate natural existente. Constructorul va restaura pe
atelierelor din santier propriul cost vegetatia deteriorate.
Poluarea ariei adiacente birourilor, atelierelor si
depozitelor
- Construirea facilitatilor de santier in zonele aprobate, cu
toate facilitatile necesare pentru a administra apele menaj si
industriale.
- Deseurile menajere si industriale vor fi evacuate zilnic in
zona speciala a santierului.

Materiale periculoase Contractant

Decontaminarea Accidente care implica materiale contaminate


cladirilor de uleiuri si - Depozitarea materialelor chimice periculoase in zone
lubrifianti aprobate de Diriginte.
Stocare, distribuirea - Colectarea materialelor contaminate din cladiri si
combustibililor si depozitarea in locuri speciale.
uleiurilor Imprastierea de lubrifianti si/sau combustubili
-Utilizarea recipientelor de colectare a scurgerilor din
depozite. Curatarea zilnica a zonei de depozitare inlaturand
orice material contaminat.
Imprastierea de combustibili / ulei in timpul
operatiunilor de reumplere
-Construirea si folosirea depozitelor de uleiuri /
combustibili
-Utilizarea numai a pompelor de reumplere instalate pe
rezervorul de reumplere.
Incendiu la depozite
- Metoda de construire a facilitatilor de depozitare asa cum
este aprobata de Diriginte / Sef santier
- Echipamente de stingere a incendiilor, asa cum impune
legislatia relevanta.

PLAN DE MONITORIZARE LA OBIECTIV / LUCRARE

Problema Unde se face monitorizarea Parametrul de monitorizat Frecventa Responsabil


masuratorii pt.
masurare
CONSTRUCTIE
1.Zgomot generat de: * Pe santier si in zona locuita Echipament pentru Zilnic Diriginte
* masini grele masurarea zgomotului (dB-
* camioane metru)
* utilaje de lucru
2. Vibratii generate de: In apropierea cladirilor Vizual, tactil Zilnic Diriginte
* masini grele sensibile
* camioane
* utilaje de lucru
3. Praf generat de: Pe santier si in zona locuita Echipament pentru masu- Zilnic, Diriginte
* trafic, echipamente si rarea pulberilor, praf in aer mentiuni in
camioane Raportul lunar

4. Fum generat de : Pe santier si in zona locuita Vizual , echipament Zilnic Diriginte


*echipamente si si specializat pt. motoare
camioane

5. Noroi generat de : Pe santier si in zona locuita Vizual Zilnic Diriginte


* Traficul pe santier si
drumurile publice

6. Poluarea solului cu *Unde sunt stocati Vizual Zilnic Diriginte


combustibil, ulei: combustibilii si uleiurile
* Combustibil si ulei * Unde se face realimentarea
(scurgeri din rezervor, echipamentelor sau masinilor
din alte motoare) * Unde se face intretinerea
* Ciment sau beton echipamentelor
* Metale grele * Unde se utilizeaza uleiuri /
* Eroziunea solului combustibili
* Unde se prepara, transporta si
utilizeaza betonul
7. Poluarea apei: * Cand se lucreaza in Analize de laborator Lunar pe durata
Diriginte
* Combustibil si uleiuri apropierea apelor lucrarilor
* pH
* Suspensii carate de
apa de ploaie
8. Vegetatia Suprafetele inierbate si plantate Vizual Termenul de
Diriginte
* Densitatea vegetatiei din incinta santierului lucrare / in
* Copaci santier

OFERTANT,
S.C. GRUCONSTRUCT S.R.L.