Sunteți pe pagina 1din 56

1

Formule matematice algebra generala


Mulţimi de numere

Operaţii cu mulţimi
2

Calcule elementare/Comparaţii

Eliminarea parantezelor
3

Extragerea de sub radical


4
5

Raţionalizarea numitorului

Divizor şi multiplu
6

Criterii de divizibilitate
7

Raport

Procent

Proporţii
8

Fracţii
9
10
11

Transformarea fracţiilor zecimale


12

Reguli de calcul cu puteri


13

Medii
14
15

Formule de calcul prescurtat


16
17

Descompunerea expresiilor
18

Funcţii
19

Ecuaţii
20
21
22

Sisteme de ecuaţii
23
24

Formule matematice algebra liceu

Progresii aritmetice şi geometrice


25
26
27
28
29

Aranjamente şi combinări
30
31

Polinoame
32
33
34

Relaţiile lui Viete

Matrici. Operaţii cu matrici


35
36
37

Determinanţi
38
39
40

Inversa unei matrici


41
42

Rangul unei matrici


43

Sisteme de ecuaţii liniare


44
45
46
47
48
49

Legi de compoziţie
50
51
52
53

Grupuri
54
55
56

Inele