Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Israele, încrede-te în Domnul


Și la plecare și la venire
Israele, încrede-te în Domnul
El va rămâne lângă tine.

R: Laudă-L, vino și Laudă-L


Pentru lucrariile Sale cele mari
Vino și Laudă-L vino și Laudă-L
Pentru lucrariile Sale cele mari

2. Israele, încrede-te în Domnul


Acolo nu e-nţelepciune
Israele, adu-ţi aminte bine
Că Domnul luptă pentru tine.

C: El e sfânt, El e sfânt
Și-ndurarea Lui
Ține-n veci de veci
Nimeni nu e ca Domnul
Care a creat Cerul și pământul.