Sunteți pe pagina 1din 4

Codul Etic al Profesioniştilor Contabili IESBA

Misiuni reglementate de Standardele IAASB

ISQC 1–99 Standardele Internaţionale privind Controlul Calităţii

Cadrul Internaţional pentru Misiunile de Asigurare

Audituri şi revizuiri ale informaţiilor Alte misiuni de asigurare


financiare istorice

ISA 100–999 ISAE 3000–3699

Standardele Internaţionale Standardele Internaţionale privind


de Audit Misiunile de Asigurare

Servicii Conexe

ISRE 2000–2699 ISRS 4000–4699

Standardele Internaţionale Standardele Internaţionale privind


privind Misiunile de Serviciile Conexe
Revizuire

1
Tipul misiunii Tipul asigurarii Obiectul misiunii
Audit Asigurare rezonabila - Scopul unui audit este să crească gradul de
încredere al utilizatorilor vizaţi în situaţiile
financiare. Acest lucru este obţinut prin
exprimarea unei opinii de către auditor cu
privire la măsura în care situaţiile
financiare sunt întocmite, sub toate
aspectele semnificative, în conformitate cu
un cadru de raportare financiară aplicabil.
Revizuire Asigurare limitată Practicianului trebuie să:
• Obţină o asigurare limitată prin
efectuarea de intervievări şi proceduri
analitice, cu privire la măsura în care
situaţiile financiare ca întreg sunt lipsite
de denaturări semnificative
• Exprime o concluzie dacă a luat
cunoştinţă de aspecte care să îl
determine să creadă că situaţiile
financiare nu sunt întocmite, sub toate
aspectele semnificative, în conformitate
cu un cadru de raportare financiară
aplicabil.
Proceduri Nu se oferă asigurare O misiune de efectuare a procedurilor
convenite convenite presupune ca practicianul să
desfăşoare anumite proceduri cu privire la
elementele individuale ale datelor
financiare ale unei situaţii financiare sau
chiar ale unui set complet de situaţii
financiare. Ulterior, practicianul emite un
raport în care prezintă rezultatele
procedurilor aplicate.

Compilare Nu se oferă asigurare Practicianul îşi aplică cunoştinţele şi


experienţa contabilă şi de raportare
financiară pentru a asista conducerea în
întocmirea şi prezentarea informaţiilor
financiare ale unei entităţi, în conformitate
cu un cadru de raportare financiară
aplicabil, şi pentru a raporta conform
prevederilor ISRS 4410.

Principalele caracteristici ale misiunilor


Audit Revizuire Compilare

2
Standarde aplicabile ISA ISRE 2400 ISRS 4410
Tipul asigurarii Rezonabilă Limitată Niciuna
Proceduri aplicate Evaluarea riscurilor În principal Asistenţă oferită
şi procedure care intervieviere şi conducerii pentru
răspund riscurilor analiza întocmirea situaţiilor
adecvate financiare
Raportare Concluzie negativă ( Opinie pozitivă (în Fară concluzie
nimic nu ne face să opinia noastră
credem că situaţiile situaţiile financiare
financiare nu ar da o dau o imagine fidelă
imagine fidelă) )
Este cerută Da Da Nu
independenţa?
Se calculează prag Da, şi pragul de Da, dar doar pragul Da, dar doar pragul
de semnificaţie? semnificaţie global de semnificaţie de semnificaţie
şi cel al performanţei global global în scopul
pregătirii situaţiilor
financiare
Este cerut un control În cazul entităţilor Dacă politicile Dacă politicile
de calitate al de interes public firmei o cer firmei o cer
misiunii
Cunoaşterea Suficientă să se Suficientă pentru a Suficientă pentru a
clientului? identifice şi evalueze se identifica putea compila
riscurile de elementele din situaţiile financiare
denaturare situaţiile financiare ale clientului
semnificativă la care e probabil să
nivelul situaţiilor conţină denaturări
financiare şi al semnificative
aserţiunilor
Procedurile Trebuie planificate Trebuie acoperite Suficiente pentru a
planificate? şi effectuate toate elementele putea compila
suficiente procedure semnificative din situaţiile financiare
astfel încȃt riscul de situaţiile financiare ale clientului
denaturare al şi note
situaţiilor financiare Efort concentrat pe
să fie redus la un elementele situaţiilor
nivel acceptabil de financiare care e
scăzut probabil să conţină
denaturări
semnificative
Procedurile cerute? Proceduri pentru Intervievierea şi Niciuna specificată
identificarea şi analiza explicit
evaluarea riscurilor Alte proceduri cerute
Teste de control de situaţie
Proceduri analitice
Teste de detaliu
Probe care trebuie Suficiente şi Suficiente, adecvate Niciuna specificată
obţinute adecvate pentru a se pentru a sta la baza explicit
putea trage o concluziei despre
concluzie rezonabilă

3
despre situaţiile situaţiile financiare
financiare ca întreg
Erori necorectate? Se adună, se Se evaluează şi se Se corectează în
evaluează şi se cere cere corecţia lor procesul compilării
corecţia lor situaţiilor financiare