Sunteți pe pagina 1din 1

Trifan Emiliana-Ioana

Dumbrăvescu Carmen

Încălzirea unui conductor la trecerea curentului electric de


conducţie – Efectul Joule-Lentz

1. Scopul lucrării

În lucrarea de față se dorește identificarea efectului Joule în cazul încălzirii unei plăci
de cupru la trecerea unui curent electric de conducție. În desfășurarea lucrării vom
aborda două probleme de natură fizică și anume: conducția electrică și transferul de
căldură. Programul folosit pentru simularea datelor este COMSOL.

2. Chestiuni de studiat

Studiul se realizează pe o placă plană pătrată cu latura de 1 m din cupru cu o decupare


circulară în centru iar grosimea plăcii este neglijabilă în raport cu celelalte dimensiuni.

Fig 1 – Geometria modelului.

Conductivitatea electrică depinde de temperatură conform relaţiei:


𝜎= (1) unde ρ0 este rezistivitatea electrică
a materialului la temperature de referinţă, T0, β este coeficientul de variatie a rezistivităţii
electrice cu temperatura.