Sunteți pe pagina 1din 1

Textul Argumentativ

CREAREA UNEI IPOTEZE:


1. Informaţii generale despre conceptul la care te raportezi în argumentare
- vei folosi cuvinte cu un grad ridicat de generalitate ( ex: se ştie că… , se
spune că… , s-a afirmat adeseori că…, este binecunoscut faptul că… etc.)
2. Enumerarea tezei are în vedere exprimarea unei păreri subiective,
personale despre conceptul pe care trebuie să-l dezvolţi în argumentare;
- vei folosi conectori specifici formulării unei opinii personale (ex: sunt de
părere că…, în opinia mea…, din punctul meu de vedere… etc.)

ARGUMENTAREA:
Pot fi dezvoltate (minimum) două argumente însoţite obligatoriu de
exemple;
- te vei raporta la ipoteza formulată şi vei dezvolta fie două argumente în
formularea tezei, fie un argument care să o susţină, iar cel de-al doilea să o
pună sub interogaţie (metoda reducerii la absurd: dacă am accepta că…,
atunci ar însemna…;
- exemplele oferite pot fi din literatură, religie, filosofie, celelalte arte sau
printr-un exemplu din viaţa personală;
- legatura dintre idei şi înlănţuirea argumentelor o vei realiza cu ajutorul
unor conectori care vizează:
a) ordinea ideilor sau a faptelor – în primul rând/ mai întai, în mod normal, în
altă ordine de idei, în plus, pe de altă parte, apoi etc;
b) exemplificarea – de pildă, de exemplu, în ceea ce priveşte, cum ar fi,
precum, astfel etc;
c) comparaţia – la fel ca/cu , în comparaţie cu, tot aşa ca;
d) contrastul – spre deosebire de, faţa de, dar, însă;
e) probabilitatea - probabil, posibil, s-ar putea, este cu putinţă;
f) certitudinea – cu siguranţa, desigur, fireşte, nu este nicio îndoială că;
g) cauzalitatea – întrucât, pentru că, încât etc;
h) concesia – totuşi, deşi, cu toate acestea, chiar dacă;
i) relaţia cauza-efect – dacă, atunci, cu cât, cu atât etc;

CONCLUZIA:
- se reia teza şi principalele argumente sub forma unor enunţuri sintetice,
având în vedere tema/conceptul supus argumentării;
- vei utiliza conectori specifici: aşadar, în concluzie, prin urmare, în
consecinţă etc.