Sunteți pe pagina 1din 1

Teste de asociere

Teste de comparație (există diferențe...)


(există o asociere...)
(2 variabile!)

Numărul variabilelor

interval** ordinale una


1 variabilă nominală
2 variabile Min. 3 variabile

scala de măsură VI cu eșantioane VI cu eșantioane Corelația Corelația


variabila cu eșantioane Testul χ2
independente (2 independente asociere
perechi (2 niveluri) r Pearson ρ Spearman
niveluri/ categorii) (min. 3 categorii) crosstab
interval** nominală, ordinală

scala de măsură a VD scala de măsură a VD scala de măsură a variabilelor


Min. 3 variabile perechi/
One sample Testul χ 2
3 eșantioane perechi
t test
interval** ordinală
interval** ordinală scala de măsură a variabilelor
interval** ordinală

Paired sample Wilcoxon


interval** ordinală
t test
Independent sample
Mann-Whitney ANOVA Kruskal-
t test ANOVA cu
One-Way Wallis Friedman
măsurători
repetate
** Se verifică normalitatea distribuției datelor măsurate pe scala de interval. Dacă variabilele nu sunt normal distribuite, se aplică un test din categoria celor
neparametrice pentru variabile ordinale.