Sunteți pe pagina 1din 1

Adunarea până la 10

Uneș te cu o linie roș ie ın̂ tre ele rezultatele adună rilor care dau numere pare ș i cu o linie
albastră adună rile a că ror rezultat este un numar impar.

1+1= 7+1= 4+2=


6+2=
3+1= 5+2=
9+1=
5+3=
5+1= 7+2=
5+5=
1+2= 2+2=
8+1=

3+2=
2+1=

6+1= 4+2=

8+2=
4+3=

4+5=
6+3=
4+6=
1+3=

3+3= 4+4=

4+3=
7+3=

4+1=
4+1=

2+3=

© www.manutepricepute.ro