Sunteți pe pagina 1din 131

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

MIHĂILESCU, CLEOPATRA
Comunicare în limba română : manual pentru clasa I / Cleopatra Mihăilescu,
Tudora Pițilă. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2018
ISBN 978-606-31-0646-0

I. Pițilă, Tudora

37

© E.D.P. 2018. Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Editurii Didactice şi Pedagogice, Bucureşti.
Orice preluare, parţială sau integrală, a textului sau a materialului grafic din această lucrare se face numai
cu acordul scris al editurii.
© Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă

Ediția a doua, revizuită și adăugită

EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ S.A. Comenzi pentru această lucrare se primesc:


Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, cod 010176, Bucureşti • prin poştă, pe adresa editurii
Tel.: 021.315.38.20 • prin e-mail: comenzi@edituradp.ro
Tel./fax: 021.312.28.85 comercial@edituradp.ro
e-mail: office@edituradp.ro • prin telefon/fax: 021.315.73.98
www.edituradp.ro
Librăria E.D.P.: Str. Gen. Berthelot nr. 28-30

Manualul digital este realizat cu sprijinul


Societăţii Române de Televiziune

Redactor: Iulia Eremia


Tehnoredactor: Anca Melcher
Ilustratori: Oana Ispir, Alexandra Gabor, Mircea Pop
Copertă: Otilia Elena Borș

Număr de plan: 63130 /2018


Tipărit la Regia Autonomă Monitorul Oficial
   ! "#$%

& 
Abordare

Tablou  
a citit-scrisului
)*+   %   % # $ JOC:=D>@;T>DH
= > T>DH
=D>@; H
  

  
 UB@;V
a, A, ,
intuitiv P!  Q &  &  % ! "  # $
 R "1+% S , %   &
 , N , N, N.   

/0 
 1% % % JOC: ME@LB@>H
ME@LB@>H
a 9;<=>?>@;BDE;FBB
G@9HIK
G@9HIKL;
G@9HIKL;
 di  NMLB9BL
NMLB9BLKL;D<KMLBMH
H
a -
 - 

X % + a - a
23
  4 

A a ar e  a  . N=M>?LK<;WX;UE<K<;
.

 Z ar e
a-re
-
- - - -
NMLB9BLKL;
L<K@=TB=MBD?B@K<H
a

 

         56%      % 

        

- -
-

X% %  a - - a - A - a A - 

'(  % 
78  %   %  
 

 %  % 


 N% N
N "
12 13

transdisciplinare

4
+' #' RECUPERARE/
!(#'

(  + 3% % + " 6 % %+ " 
de joc-traseu sau proiect R    

)' '(
" '' !*'

AMII de tip static

AMII de tip animat

AMII de tip interactiv

5
 ,
- 
. 
" .

0
7
8 8  0
, Unitatea I 0
9 

— Salut!

P!  q( X 

• Ce formule de salut au fost 1% Andrei.


q*
utilizate? Matei!
ziua, domnule
`3  %  q*V
Ionescu.
adult? Dar unei persoane Eu sunt
cunoscute? Dar unui Dana.
necunoscut?
`3  h

3  "  


 +  
X 
lipsesc.
Am .......... ani. Sunt .............. în
`  + 
clasa ......................... .
oferim despre propria
 %   
` Z +  

N=M>?LK<;
=M>
=M>?LK<;WX;UE<K<;
W ;UE<K<;
E

Eu sunt ................................... .
N 0 
 
......................... .

3. Scrie ca în model.

6
! 78 #

0
.; 


; 0

. 
<

. <
 - . 0
 7 . 
" 

P!  


— El este `3 %  
Andrei, noul nostru — Salutare, Andrei!

 h3  
q*1N V
coleg. Ea este Bine ai venit la noi
 h3 +  h
*1V
prietena mea Ana, V
• Ce spune Doru? Dar
X
iar el este Doru. Andrei?
V
`3   
  % 1 
   h

2. JOC: =D>@;UKBT;DK<L;
  Z+ 
+ N% % 
N=M>?LHUWX;UE<HU  3  
spune?

3+ " 4 % 1% + + 1&% %  1" % 
%     % +   
'3+   
 1  +  
de voi.

5. Scrie ca în model.

7

 8 

0 7
8 !
> . 
 
 0 7
+
0,> 8 +
0,> <
 . .; 
 ? 8 
 ; 
0
 

titlu
P!  
• Care sunt componentele
  "
 h te x t
`~ +
 h
`3  h
• Cum sunt numerotate
paginile?
`3   h 
textul? p a g in i
    
`3  % % 
par imp a r
  h
R 
potrivit schemelor date.
`   % 
+ %%
sau trei cuvinte.
. . .
Q
   
N=M>?LHUWX;UE<HU
 S
• ghiozdan;
• penar.

4. Scrie ca în model.

8
 
       
  

      
 
   

  
/0123567
%879:67  
   
JOC
 

 
 
! " 
#  

$   
% & '  
 ' 
 (

 ') ' .
#  
! 
 '  

*+  


   
 $ 

  
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

,-    
$ 
 
 
f pld dabp md b l ! 

4. Scrie ca în model.

9
 0? 

0
 , 8
! 

 0
 F8 . G
 
 ?8 Comoara
. 0? 9

P!  


`Q
 4 
 
` & 
 W
  % +  

   
`N  4 + 
 Z1 % 

   

Q &  + 


‰ŠBMBMB@;;
%  4 % 
% &  
 %   ‹!3M;=ZK<G@LŒUD?KTKMHh

% 
… S
Z2 †

0 
% 
   

#N ‡ % ˆ

'(  % 

10
#'
+!#

 '
P!  
8%  
FB B S
• 3   h
• %  Žh
• 3  h

  1 1
   
imagine, care:
FB B S
† 
† #ˆ
† 4 

0 
 
a) Sunt elev. FB B S
atâtea obiecte câte
†   
  
   
c) Elevii sunt veseli.
 % 

'R  


  
  1 
S
FB B S
2 cuvinte;
3 cuvinte;
. . . 4 cuvinte.
11
 K '
) †3
 
de pe etichete.
†!% -
 avion carte
nile, numerotând în
casete.
†8  -
%   -
 
  
 
sugerat.
FB B S
a)
b)
c) I C O S T A U
 K !

6. Scrie:
a) trei perechi de litere
… 
 %  †
† 
 

†  
FB B S
a)
b)
c)

'
! &
 
a) b) c)
23  FB B S
a)
baloane câte silabe are burete 
 
    b)
de imagini. c)

12
" < 
Unitatea II

# ! !+L


•  

• familia ta;
•  4  %   Z 
•  %  

# ML
• %  W %  
%  
•  Z "
•  Z 

# L
• cuvinte scrise cu literele: a/A, m/M, u/U, i/I, n/N;
•

# L
• litere, silabe, cuvinte;
• +
  +  #ˆ
#hˆ

 # N "#&O!L


• 1 1ƒ 1+ % 
•   ƒ •  %   … 1 †

13
  

  

a, A, ,
P!  Q &  &  % ! "  # ˆ
 R "1+% S , %   &
album, Ana, Alin, Azor. alte exemple.

ac

ma -
 - 

la - l e a

Ana ar e u n a l b u m . N=M>?LHUWX;UE<HU
.
are
a-re
-
a

 

         
        

a - lu -  al - bum A - na A - lex

4. Scrie ca în model.

14
)*+   %   % # ˆ JOC:=D>@;T>DH
JOC: =D>@;T>DH
UB@;V

/0 
 1% % % JOC: ME@LB@>H
ME@LB@>H
9;<=>?>@;BDE;FBB
G@9HIKL;
G@9HI
G@9HIIKL;
rici di ce ur N LB BLKL;D<K LB H
NMLB9BLKL;D<KMLBMH

23
  4 

- - - -
NMLB9BLKL;
NMLB9BLKL;
L<K@=TB=MBD?B@K<H

56%      % 

- -
-

78  %   %  


 
% 
avion Adam Ana

15
  

Familia mea
m, M, ,
P!   &   & ! "  # ˆ
  + 6%  "W  %   
% +&   &   

m

ca - mi - on

Mara e m a m a m e a .
. pom
m am a
N
N=M>?LHUWX;UE<HU
ma - ma
-
m

 

         
        
3
 

ma - ma - ri - nar Ma- rin Ma- ra

4. Scrie ca în model.

16
) 
  % 
  W  + 
NMLB9BLKL;D<KMLBMH
formate.

a m

m a

ma ma

/0 
 # ˆ% % 

mare lama

  guma

26%   1  + 

ma - Ma -

53 
  ƒ %  W 
%  R
%+     ƒ NMLB9BLKL;
L<K@=TB=MBD?B@K<H
a m M A ma Am

7
 
  %  

17
  
 Cu trenul
u, U, ,
P!  6% %  Ž ! "  #ˆ
 4 Q &  &"   %  " W 
Emite sunetul produs de tren.  &   

urs

ie - pu - re

Ursei a r e mu r e . ca - dou
.

m ur e
N>TB;UW<E@>@–HUME<;ML
mu - re
-
u


 

         
        

u - nu mu - re U - ma U - li - se

4. Scrie ca în model.

18
) 
  % 
    + 
‹EMT;<E?
formate.

m u

a m

u u

6. Taie cu o linie imaginea care nu corespunde cuvântului.

- - - - - — M M;
—ŠBMB
—ŠBMBM;;
M ;

2( 1 1 %    % 

5(  #ˆ


 
 #ˆ% % 

Ursei mure ureche


u nt tricou Ulise

7(    %  

19
  
 ?

 
n, N, ,

P!  6%&  ! "  #ˆ


   &    în scrierea cuvintelor date.
&   

nor

pan - tof

N ana are n  an i .
.
ca - mi - on
n
‹EMT;<E??
no- 
n -
n

 

         
      6% "  WQ  

nas - tu - r e ba - lon Na - n u Na - n a

4. Scrie ca în model.

20
)8  %   %  
 % 
NMLB9BLKL;D<KMLBMH
  W 

am un ma Na

an nu na Nu

/0 
1 1 % 1   
 #ˆ
an ma un mu N@B9;<=H<B?;
N@B
N@B9;<=H<B?;
;< H<B?;
@EK=L<;
am na um nu

23 1 
 1     

™š;<MB–B>Z˜EM

5• 1 1  % 


 % •

- - -
- - -
7( 1 % 1 % N % 
  h3 + %   h
3  h

Am un an.

alineat

21
  

" 7
.
i, I, ,
P!  Q &    ! "  #ˆ
 &    R  în scrierea cuvintelor date.
"1+% S , iepure, Ina, Ion. &   

i - nel

cre - ion

I%    i  . pui


.

i ni 
i - ni - 
i- i -
i

 

         
        

i - l ic I - na I - on nai

4. Scrie ca în model.

22
)( % %   ‹EMSM;@>
=;DEL<B9;žžL;
ni mi

ai ia

/0 
 #ˆ% % 
nai I-na Ni-ni na-ni
mai Ni-na Mi-mi i-ni-ma

23 
    + 

A mi nu

ia na ni

53     1  + A M i N U


diferite nume.

I- - I- - M?>œ>?#LB<B?;
M?>œ>?#LB<B?;
FB?;Bˆ
- -

78  %   %  


 % 
 % 
Mia iau Iunia

P›!%  1 %  


N  +  h6  
8
 
 
  %  

un nai Ai ?

23
+'

1. < - 
F 8 #3
ˆ % %  6 Z% %
6   3   1 %%+  %

3

 %   %  %   

A Â V X
C E G I J L N P R ¥ ¬ ‡
« B W Y
D F K M O Q S T U
H Î

8  %   


    % 


'( 1 1  +  %  +

n i m
a n n N a i
i a n

)( 1 % 1 % 1


%Z  
Ana ia mina. Am un an. Iau un nai.
24
#' #' #
# (¯" 
*¯%
+
 
 Q8
PR  %   % R*¯ 
formulate corect.
S – litere;
*¯ 
 
T8
R*¯ 1 

cuvinte citite corect.
. . S – un cuvânt;
?
*¯% 
V8
FB – trei cuvinte formate
3
  1  
 %  ƒ corect.
nai S – un cuvânt;
a I ma ai
unu *¯% 
u M W8
nu in Ina FB – trei cuvinte scrise
corect.
S – o asociere;
+
 

!%  1  + 1
 Z 4 *¯% 
X8
FB – trei asocieri realizate
N a i corect.
n u m 1 2 3 4 5
a n i S
i a n B
FB
3  

'(  %ƒ %  


- -

)3 1 & 1 ƒ %  

25
?-
.Y 
 
.
0

B. ,?

PN%  8 


 4 
`N4 Z 
 %ƒ % 
*+  %%   # ˆ

N4 Z 

 3 
   # ˆ

- - - -
N4 
1 
+ 
0 
   
X    

'N4 Z NR  


Imi Nina Ana cuvinte cu ajutorul literelor de pe
piesele de puzzle. Scrie-le în caiet.

i m a u n

++
)N4 Z X ! + 
    % 
(  % "% 
1 I 2 ni 3 Na 4 A 5 na

1 5 5 2
3 5 4 5
26
Unitatea III ; ?-;
 F

# ML
•  1 Ž %+  %  % 

# L
• 1   W™1W81W!1W31W«1W~
•
• dialoguri între personaje.

# L
• litere, silabe, cuvinte;
• % ; ;
• %  41 % % % #qˆ

# ! "&'*  M +L


• completarea cuvintelor cu litere potrivite;
•   
 1   
• 
   
•+      
•  1+%  
•%    % 1%   %+ 

 # N "#&O!L


• decorarea literelor cu diferite elemente;
•  % 
" +  
• realizarea unui orar, folosind simboluri desenate de tine;
•%   
 

27
  

" ? .
e, E, ,
P!  Q &  1 ! "  # ˆ
  &    în scrierea cuvintelor date.
&   

e - le - fant

pe - n a r

Ema culege m e re .
.
m er e
me- re pe - p e - n e
e- e
e

 

         
        

m e - re p e - re E - ma E - ne

4. Scrie ca în model.

28
)(  # ˆ
 
 #™ˆ% % < @ @–HUW
<E@>@
=M<B;UME<;ML
mure E mil mine Elena Nae
ieu
/R    % 
 Z  iei
iea
e n
i u eu
a
m ei
ea
23
 ( 1 1 % 
eu ei Na-e mi-e ne-ne nu-me
(M<B;UME<;ML
ea
ea
mea

nea
5• +  1 % 
ne-nea

N?±Kœ;LK<>?UEœB?
7R %   % 

e- - E- -
- - - -

P›3
%    % h
•  %  
Nu. Em
Nu Emii e
Em
E
Emi
mi e ma
mama maa mama
ma ma IIne
neii.
ne
Aneei
Anei
An ei?
i??

PP(  Q 1 1 % 

29
  

' <

r, R, ,
P!    ! "  #ˆ 
 & "  R  % &   
"1+% S ", curcan,
+ , Rina, Riri.
ro -
 - e

bar - 

Ri ri ar e i l i c r & .
. zi - ar
r&
ro - & N>TB;U
r -
r


 

         
        

ra -  cur - can Ri - n a Ri - r i

4. Scrie ca în model.

30
)(  #ˆ
 
 #8ˆ% % 
‹EM T; D<E@>@–B;
‹EMT;D<E@>@
radio ardei R elu pahar Rodica

/R   % 


 Z  

a e
r
u i

23
 ( 1 1 % 
a-re me-re mu-ra Ma-ra
ma-re mu-re ra-mu-ra Ma-rin

53
  % % 
%   3K<;>
a e m r m R AM A E UM
e a a m r e A RM U R A I
r r e u M A I R E UN
U N A R A R E
R AR E N I R
7•    
 A U E N I UM
RAMA AURIU

AUR REA
marinar numere
RAMURA REN

ARMURA RARE
P›3
% 3   1% % 
RANA MINER
— Rina are mure mari?
NARA
— Nu. Ea are mere rumene.

31
  

' 

o, O, ,
P!  "%  ! "  #ˆ 
& & "
 Q &  &"   % &   

ou

co - vor

ra - di - o

Nenea O n u e m or a r.
.
N>TB;UW0@9H–HUW6@L;<D<;LHU
morar
mo - rar
o-
o


 

         
      6%  #ˆ

om oi nor O - nu

4. Scrie ca în model.

32
)8  %    
  % 
NM 9
NMLB9BLKL;
NMLB9BLKL;D<KMLBMH
D<KMLBMH
M MH


/3
 ( 1 1 % 
oi ou o-rar O-nu Mo-na
noi nou mo-rar Oa-na No-ra

NMLB9BLKL;
NMLB9BLKL;
2(   1   L<K@=TB=MBD?B@K<H
noi om rare
moi o are
oi o are

5• +  1% % 


orar nou nor mare oaie maro
orare noi nori ................ oi ................

7( %   +  % 

i re REBUS
o ra Ra roi
no
4
mo
moa ora 1
na
3

2 5

P›3
 0 
    A
1
  " 
2
Moara e mare. 3
— Ene e morar? 4
5
— Onu e morar.
B

33
  

Camera mea
c, C, ,

P   " %  & ! "  #ˆ
   "%   în scrierea cuvintelor date.
&   

cal

co - c 

rac
cal-cu-la-tor ca-mi-on ma-ca-ra
Cora ar e u n ca n a r. N>TB;UWX;UE<HU
.
canar
ca - nar
c -
c
3!Q²™8(N¬6™S  … 1 "1 "1 %  †

4. Scrie ca în model.

34
)(  #ˆ
 
 #3ˆ <B;L;@>?U;>1
<B;L;@>?U;>1
MK?M>?KLE<>?
colivie C laudia curea

 3 Camelia

/3  ƒ %  1 %% % 

23
 (  %  
car mac ca-nar Ri-ca Co-ra JOC: M>9B@L;
M>9B@L;
TB@L<Z>@M>9Œ@L
cor rac co-cor Ni-cu Co-ri-na

8;–B@;U

5( 
     

E un car nou.

7 
  
   1 % 
potrivite. Eu car

ca Co mere.

3E@LB@>HTBK?E‰>?
P›
 3
 •  % 
A cui e
 
camera?
Cora e cu Nicu.
E camera
Ei au un canar.
Corei.
E un canar mic.

35
  

" 
, «, ,
P!   &  &  !  3  
   3 & %  4 "  #ˆ 
* cuvintelor care le denumesc?
%  V0 
*
 
%  1
am întârziat!
6V6 1
mr

te rog!

p - pu -


ca-te-dr ta-bl
Ionic i n t r î n c l a s .
.
Ionic
I o - ni - c 
- - 

6 %  %  %   
 
%+    Z +  

4. Scrie ca în model.

36
)0 
 #ˆ% % 
NM 9
NMLB9BLKL;
NMLB9BLKL;D<KMLBMH
D<KMLBMH
M MH
  3 %

6. Scrie, în casete, sau , pentru a completa corect cuvintele.

23
 (  %  
Z Z QZ 6ZZ
 Z Z 8Z 8Z Z
<E@>@–HUW
(M<B;UME<;ML

o
5• +  1 % ro Z
no

8;–B@;U
8;
7
 3
  • 
Eu ar.
E El ar.

 %  
Eu car. El car.
8 6
Eu urc. El urc.
8  
6   JJOC:
JO
O M>9B@L;
M>9B@L;
— Cum e mura? K=M>@=;

q™ 

m u r a

– – – –

P›‹!33  

– – – –
™  E o ............................ .
E un corn rumen. E o ............................ .
37
  

' 


l, L, ,
P!   &  "%  ! "  
   &    "  #ˆ  
% &   

leu

 - mi - l

Luca e la l   . cal
.
l   
‹EMT;<E?
li - - ri - e
l - - -
l
3. DIALOG: !3!Q²!8*68™•™~™R!Q63« "% +  %  
&%  % %   
q V²
— Alo? — Sunt … .
´²´
*´V N
%´
La revedere!
— Nu este — Cu … .
—….
 ² La …!
´h

4. Scrie ca în model.

38
)(  #ˆ
 
 #~ˆ (M<B;UW
lup colac  Emil crocodil Lila < @ @–HUME<;ML
<E@>@ HU <; L

ie
/8  %   1 % 
iel
r l O c L
iele

e
el
23
 6% ƒ (  
ele
  
lac cal ~Z lac
loc mal Li-na lan

JOC: M>9B@L;B=L;–;

5• +  1 % 

El ia liliac.
… … …
73
 3  %  % 
~ ~ E un liliac mic.

q~ h
qQ~  P›(  1%   1   


    
cal Luca lacul
Lena e cu .
Alina marea
Luca are un .
— Acolo e ? lac miel

— Nu. E .

39
+'

P!  R  


    1 
%  %  ( 
 
% S   

     %  
    %  

? ? ?
. . .

!%  1   

m i l l c e
l c m i o n
e n i e un r i
melc

!  


% 
% 
cal morar miel
miner leu oier
   colac
cui marinar  

'( 1 1 % %  )0 


+   % 
  

Ilie are un cal.


oo roo
E un cal mic.
 noo 
Un cal e calm.


/R  %+   
40
#' #
#' #
S – citirea literelor;
+
 
 *¯  & 
P3
  1 
 %  ƒ 
cuvintelor;
Q8
 L alune FB – citirea literelor,
Camil e olar.
  & 
™   
Lorica "
Luca e cu Nela.
c S – formularea
X

3 1 4 S
B – formularea
†   T8
 
†   
FB – formularea
c) dialogul dintre personaje.
dialogului.
a) b) LIC Ă S – un cuvânt;
*¯% 
V8
FB – trei cuvinte
completate corect.
c) (¯" 
*¯%"
W8
R*¯ "
transcrise corect.
+
 
 (¯" 
3     1  
*¯%"
cuvinte. X8
R*¯ "
formulate corect.
1 2 3 4 5
S
- - - - - B
FB
'• % + %  3  

Nenea Ionel e mecanic. ™ 


 
El e marinar. E un liliac mic.
~    Iau un corn.
)(  4 S
mac Aurel
41
?- F

.
0

B. ,?
G- 

PN4 Z ( 8


 
Ž 1  V
3 Ž   
Ž  
 Ž 
  Ž  

N4 Z ( 8


 
   1 
noi
 % % ƒ V
orar Riri ( 11 

eu %   


numere
%  

N4 Z ( 8


 
 Ž    
Ramura e mare.
  
*+ 
 
 Ž Ene e norar.
Rima are oi maro.
 

'N4 Z ( 8


 
 % 1 
41+
 1 V
Scrie, la locul potrivit,
cuvintele care lipsesc.

42
+? 
 # gura sobei

# ! !+L


• 4 %
 • % •X
3

# L
•  W•1W(
%  W3  
•    1&  

# ! "&'*  M +L


•     % 
• repovestirea unei scene;
•  +   % 

# L
• 1 1
• %  ce sau grupurile de sunete

 .

"& # ")*& #)'' L


•  
    % 
• +    % 
• cuvinte ascunse în alte cuvinte;
•  % 

 # N "#&O!L


•%  
 % 
• 
  % W+     
• întocmirea unor liste de personaje din basme.

43
  7
0 . 

 

ce, Ce, ,
P!  Q &    !  3  " 
R  " 1+% S %  # ˆh  
 &, ceainic, 3 & . %  %  
%  # ˆ 1 %1
" " & % 

cerb

cer - cei
ce
Z ceai-nic
Celin a c e r e u n c e a i .
.
Celin a cru - ce

Ce - li - n a N>TB;U
Ce - -
Ce

3. REPOVESTIRE: Basmul 1% R "—  " %  

4. Scrie ca în model.

44
)*+  %    AMLB9BLKL;
MLB9BLKL;
T<K@=TB=MBD?B@K<H
H
%  # ˆ

/3
 (   
cer re-ce Ce-li-na a-ce ce-re Mar-cel

23
 ! 
    
(titlu, alineate, linii de dialog).

JOC: A
AT;9H<KL
ATT;9H<KL
T;9H<KL
=K> F
=K> FK?=
K?=

50 
    1
potrivit textului citit mai sus.
ceai. Marcel PK@E>?
K@E>?C?K=;B
K@E>? C?K=;B
Celina cere un e cu Celina.
cerc. Mircea
amar.
Ceaiul e
rece.

73  1+%cer sau cere1+ % 


 Eu ......................... o elice.
Cela ...................... cercei.
45
  

' 
t, T, ,
P!   &  ! "  # ˆ
  &  W     % 
R  "1+% S , , tren. &   

tren

c a r - te

tort

Trenu l tr e c e p r i n tu n e l .
.
tunel ME@9;<=K–B;
tu - n e l
t -
t
8  % %  
    # ˆ
   %  S 1 %  

t … … t … … t
4. Scrie ca în model.

46
)3
 (  %  
CK<;>?
K<;>? MB=L;<BE=
toc tren mun-te Ti-na
tot trec mul-te •Z

/! %  +   Z + 
cot toc ac tac O T I N C A
trei iert ai tai M A R E L U
R I U N T N
car rac un tun A C O R T I
lac cal are tare
˜EMT;<E?
23
 % 3 %  
La munte
™ 3   
•   N  
— Ce e?
— Trece iar trenul.

5(     1


potrivit textului citit mai sus.
 munte. tata. D<E@>@–HUW
HUWW
E Tinel e la El e cu =M<B;UME<;MLL
 mare. mama.
ia
iau ia
73
 
  1%
iar
modelul dat.
ia
ia 

47
  

Scrisoarea
s, S, ,
P!  "%    !  3  " 
 %  3  + " h #ˆh  %  
 % +  #(ˆ

sol - ni - 

pi - si - 

Sorin a sc r i e o sc r i so a r e .
.
a - na - nas
s c r i s o ar e
scri - soa - re
JEMT;
EMT;R
EMT; RE?
E?
s - s -
s
•  1  %  '8  % %  

    % 
Sorin Simina

Sonia - Sinaia
- -
Stan Stanca
5. Scrie ca în model.

48
/3  ƒ %  1 %% % 
JEMT;
EMT; RRE?
E?

23
 (  %  
 Z nins soa-re So-rin
Z Z scris scri-soa-re Si-mo-na

D<E@>@–HUW
=M<B;UME<;ML
5 †• +  1 % 
oa-re
†N     
a) tun
soa-re oa
sun b) cer 
scri-soa-re
car …ar stea  
nin-soa-re
mare …are  senin

73
 % ! %  %  % REBUS

%3 %  1 5

La Sinaia
4

A nins mult. Acum a stat. Nu e soare.


3 2

Simona e la Sinaia. Sorin e cu ea.


Simona scrie. 1
— Cui ai scris? 2
3
q™  

4
5

P› 
 % 
  
+ 

49
+'

PR  1+% 


 % 

tort sanie cerc

3  % 1    

ca tre re ce a 

tul te mun soa

!%  1  


la Ti te l mu n t e e .
are c o stu mu l Ce S oni ei ?
ca cerneala e C eai ni cul .

'3
 
Transcrie întrebarea din text.
8%   S#3 3 hˆ
R      % 

N 
™ 3   ( •  
q3  h
q™  
Caietul nu mai e curat.

50
#' #
#' # (¯ 
 
*¯ 1 &
+
 

P3
  1  1 
 %  Q8 cuvinte;
etichete. R*¯ 1 &

cerne Titel e cu Stan. "  


t ce
S – o întrebare;
S oa sanie — Cum e cerul?
*¯% 
Celina — Este senin. T8
R*¯  
formulate corect.
R      (¯ 
% *¯%
V8
Iancu cere un ceai. R*¯ 
Marcel scrie o scrisoare. formulate corect.
S – un cuvânt;
•  
*¯% 
N 
 4 1  % W8
FB – trei cuvinte scrise
   % 
corect.
(¯ % 
*¯% % 
X8
R*¯  % 
. . ?
realizate corect.
1 2 3 4 5
+
 

S
4. Scrie, în casete, denumirea obiectelor indicate de imagini. B
FB
3  

 

)8  % %  %  


 % 

Semenic castel cercel

51
A?> . F


0

B. ,?
 


PN4 Z X


3 %  
 V3 1 
 1+
   Ž ƒ%  N4 Z X
3 
 % %  V

sac cerc sanie 0 


%  
 % 
 

Sorin scrie. 2
N4 Z X
3   % 
Sorin scrie
% 
 % %V3  
..................... . 3
 1 +   
Sorin ................................
% % 
...................... ..................... 4
.

harnic
nea
 'N4 Z X
3
cuminte 
   ƒV3 1
silitor
stilou 
 1 
toc
    
52

52
! 0

 # prietenie
# ! !+L
•   •  
  
•% 
   • un spectacol de circ sau de teatru sau un concert.

# L
•  W1W²
%  W3  
•    W%  1
• scurte texte.

# L
• litere, cu 1
•  % ie;
•  …   †1  % % 
  … 1
alineatul, scrierea  †

# ! "&'*  M +L


•%   
   +  +   % 
•%      
•+  %  
    

# )# Z'' +Z M N' L


• printr-un bilet; • Z 

"& # ")*& #)'' L


•  %+ Z W Z 

 # N "#&O!L


•+ % 
• +  …W  
 †
•%  % %+    
53

 p, P, ,
- & #
 )#+ $/ % & #
  $ ' 
0#
!' #    ( ) *#  #
$/  $
 $  $+   

pa - 

pe - pe - ne

P  $ p   . lup
.
p   125626 1267859:
p ! e ! 
p ! !
p
3. 
 
 4.     
   
 a
pa sa 

 ma
 ul
Pe Pa
 ! !
"   #$

54
/3
 (  %  < @ @–HUW
<E@>@
=M<B;UME<;ML
pui co-pac ie-pu-re Pe-tru
pai ca-pac Z Z Pa-ul
piere ie
miere
cuie
cuier
23
 
 % # ˆ
%# ˆ
*B?;L>?
Pe-tre me-re pe-re
pie-tre mie-re pie-re

5N    
 

Purcel,

Am trecut pe
70 
+   rai
la tine. Nu e
-
 X 
cem luni.

ni
P›3
 3 %  Cei trei priete
Cei trei prieteni
6  X ™   
   6  
— Ce e acolo?
— E Puiu.
3    

PP• +  1 % 


pia pietre  

55

 
 

v, V, ,
%  
 
# &   
   
  
 
' 
 
 (
 )
  
  !"# 
 (*  + 
 ,  , - , Eva. $   
 
 !

va - 

 - vor

V 
  v 
   .
. - v
v 

'01232/456107689
v - o a - 
v - -
v

  
   
  
 

a r v o a e v l  r

v  l o e v r o l a  

 
 

56
)3
 (  %  
6@9BLK–BK
vis Z Z vi-ne E-va
vin Z vi-oa-ie vi-neri Voi-cu

/3
 
 Z   
unei litere. 6Q²6•N¬6™
var var
vr vac
vor vat
² 
vineri,
23
 3 %  15 ianuarie,
Un vis ora 20, la
™   ²N Q  ² un concert
²   la Ateneu.
q²   
q²  
Acesta e visul lui Viorel.

‹!3SM>9B@L;B=L;–;

Vara e cer senin.

Vara mea e Vica.


5‹!3( 

7N  1 +    


vin
Pe va pun violet. vie
Vineri pat vrea vesta portocalie.
Vara  veni p Victor.
57
  7
0 . 

' 

ci, Ci, ,
P!   &  !  3 
Q &   R  "1 " % 
folosind cuvintele: arici, pitici, Cici, Lucian.  #ˆh

ci - re -

 - ciu - 

Piticul C i c i    c i   . a -rici
.

 - ciu - 
- ci -
ci
*+  %  Z ' %  % 
 %  #ˆ  3 circ
 
muncitoare  

ci ci
-
5. Scrie ca în model.

58
 
 

  *0.1./$
*0
 .1./
. . $$


"
$

$ $
 +,-+./2-
"
 " "
 $

$ $ % $
$

 …
"
 …


 …


 
  
*0F.!>.!F,


 
  … …

 … …

JOCUL
456&7869%6
   

%


%
 

 & & 
 
( 
 


"
' "

G)
( " )
(&
 — Ce
G)
( "
G)

 ! " # 


 @AB;BD-E-,
@AB;BD-E-,
::-+;/-<-=,>?
-+;/-<-=,>?
= ?
%
 "
 5
%
 
......................
........................ . 4
%
 
...................... . 3
59
 
  
8 
  
 
+' <
 

 
 
 %-
 !

  Ž
  1 

 
 
+

P

 
 3   
c v S P t L pa - - va

- ci - -
I 

( %    


 vis penar

'3  P
casetele cu una
dintre silabele )!%  1   
# ˆ1# ˆ1# ˆ1 este lui Cine Vali ?

#ˆ
meni
E

no /( 1 1  %   


3   
cu
Cum e ciocul ei

Ciocul ei este tare
E I

70 
  
2R 
 
cu sensuri diferite ale trec
Ea puntea.
cuvântului ? 8 trece
T pleci
Tu 
 
5Q   R 5
2
6
8

7
4

  1
9
3

atribuite unui elev. t?


e ai afla
A C
60
#' #' #
# S – litere;
*¯ & 
Q8
R*¯ 1 &
+
 
 "  
P3
  1  1 
 %  ƒ S – o întrebare;
*¯% 
pas Petru, T8
p ci
R*¯  
vioaie 3  Z
V ie formulate corect.
Cici ioane. Nu mai am niciunul. S – un cuvânt;
Vera *¯% 
V8
R      % 1 FB – trei cuvinte copiate
pornind de la imagine. corect.
(¯ 
*¯%"
W8
R*¯ "
completate corect.
Cine… ? Ce… ? A c u i… ?
(¯ 
+
 

3 %  #ˆ1#ˆ
#ˆ *¯%"
X8
   Cicerone R*¯ "

pictor motan  transcrise corect.


1 2 3 4 5
'3  1 %%  % 
S
B
FB
3  

…~ 1 1  11² 1 †


)•   

²  


(   
Sala e pe Calea Victoriei.

61
F

A?> .

0

B. ,?
 0


1. N4 Z 6 


 Ž 
 
% V
3 Ž 
   Ž 
 %  

N4 Z 6 


 
 X V
3 
biletul, folosind
…6 11 1 1† cuvintele date.

3. N4 Z 6 Z 


  
% 3
 

'N4 Z 6 


cinci % 1 
La circ sunt arici.
trei
mari.    
Ei sunt
mici. 
 
Vine
Ciro. imaginea din stânga
 

  
 % 
62
+'
'

P3
   

~  

~   ~   3 


~    X    
mari.
q²   h
— Nu. Am cerut cinci saci.

2.0 
   4. • +  1 % 
Lucian
este morar.
Cincinat
Lucica. 5. 0
  1  
Vine vecina
Cecilia. cuvinte noi.
 sac vine mari trei
Lucian cereale.
 mac … … …

3. ( 
  6. • +  

28  %   


 % 

63
#' '
#'
S – un cuvânt; '
*¯% 
Q8
FB – trei cuvinte
3
 
% "   
S – un cuvânt;
*¯% 
T8
FB – trei cuvinte scrise
corect.
(¯ 
*¯%"
V8
R*¯ "
completate corect.
S – un cuvânt;
*¯% 
W8 FB – trei cuvinte 1. Desparte în silabe cuvintele date.
%  &  
corect.
(¯ 
(   % 4
*¯%"
X8
R*¯ "
formulate corect. 3  1+%+ + %  
1 2 3 4 5
S
B
FB
3  

 4. Transcrie din text:


 %% 
   
   #ˆ

)R  1+% % 

 c o stu m Paul
64
Unitatea VI Patria mea

VEI DISCUTA DESPRE:


• 

•  
 
• 

VEI CITI:
• ! "  
•#
•  $ 

VEI SCRIE:
• " #
•  $ 


   
•  

 # $  
•" 
 
• %
 $  
• # " 

  
•
 " 
• " 
 
 
•#
• #  ? –
• " '( '(
•#  

65

$##"
!"##
 
@,"
1 A A%.  +,"
-
1 A   B #
#.  #. '(/

 " 7

" 
 $ 
 
  '(

 -"

 - 2      
  4CDEFG
.

" 
" - -  
- -

0-,123*456373894:1;66<= "
.>

)*

66
J- #
  " L,-7\C`F^Cb
L,-7 \C`F^Cb
YZ[F\F[F]F^_

R R R R

• dac,
ac, dar, ...
I-  " 3$#
 
 " 
 R "R R • ver
verdde, aaddun, ...
 R R "RR R" • co
codd, nod
nod, ...

JOC DE ROL
8ZDfY^f[
fY f

N*O
 
 '(


KL,-: M 
  
R 

P-  $   


.
 `m_5_G\_p`^[Fq_G
  " $ < 
 
 
>/-#
# 


 
3 

 3  S" "3
• Unde
Unde ...?
 
 2 

 
• De ce ...?
'XQăUHD
T "/
-CmE`^FZ\FGF`FZ
T3 


3
  
................................
................................

................................
................................
@Q* #
" "
 $  *
  
 " ## 

................................
 "
 3"
 
67

$##"
%"&'&"
As 
@,"
 =  +,"
-
  B   " 7 #. 'A(/

  $ " 
 'A(#.%


A - 

A - - "

s    A   
 A
 - A
.

 A
2EtEf`_G `m_5_G

- - A

- - A
A

0* #
 '(  '(

M - A s - A -  M- A s - 

)*

68
J##
  

E\YC5EF
 " s -  9

I-  " 3$#


 
 " 
AR 
R RA
RA R RA

AR 
R RA AR R RA

N9 
 " 
  


A  

KL,-- "  LfYCb\FG`Fbf[


– – DF ]C`Y^CZ5EF
DF]C`Y^CZ

P-  $ -#
 $ 

-CmE`^FE\^F.F

3 A

@Q " # 
 
 sA


 A
3 A
s
A  A s
69

$##"
'()#
  
@ O. 
6 %. +,"
-
 
B .  #. '(/
 " 7
  '(/

 - O - . -

 - 

4CDEFG

4       
   

.
MFGf[_G
  
 -  - 
 - -

06*-:x637S4964M34*O  = 
 
*OR "- 

)*

70
J-  " -#
R 'BZGEbEZ”
'BZGEbEZ”
YCm`^CbCE
român

A

românesc
I9" 
 
   A 
   România

N- #
.  '( '( S
S[f`C``5_G
_ 
_G
\Y[EFGYf[FY^
\Y[EFG Yf[FY^
  
  


K9 
 " -"/
    Bf[G_GYCmE`^F`fE
_ E
   • ttrist
it

P-  $ -#
# 
 • 


• lemn
S A 1 
S
  -  -
*
*Y[EFG
*Y[EFG][f]ftE
][f]ftEE5EE
EE
 S "
S 
    -    râs
râs
 A 

T9  A /
râs
â

4Y^EmE^Z^F
4Y^EmE^Z^F
^
^[Z`\DE\YE]bE`Z[_
_

~
 

~- A "  -"/
~- A . 
 .
A 
  
71

$##"
"%#*+"
! 
@,"
B #
  +,"
-
 " 7! 
! A  #. '(/

$A

 '!(

 - 

 - 

 
!   
     

.
4 EEM
4CDE
4C M


 - - - 

 - - -

0-,123*45637!:-:3s96 .
<A#
 .
>

)*

72

 
 
 

/56787696:;<95675=
 % % % 
% % 
 % 
%  % %
 %

 
  
 
% (% ) (
 %
% ( %(% ) (
(*
!(%
EA5?B@?D:BA<

B U B U
I P E M
C D L A
$
#"%"

&%'
 "! A N A R

........................ ........................ 09@A?B&8<:9?C=


09@A?B&8<:9?C=
>67?”
67?”

 !"
#
 
 ! 

+ !!! 


,* )

 ! 
!%  " )
  !

 %
?87@6:9C:D:@:9
 !
)
 !
"  - %! /!

!%
"

," 

 /
 
" !*
0! ")
*
12
 "**3
14 "  
!% )


73
  

@-  $ ~B #


 


 $  ~*
  " 
+!
* 
 
 A
 
  

* 
 9 
— -
 /
— 3 
8A A 
 

+- #
# " 0##
 " 

  
 
• S

A  
"
• 
1 2 3
 
• *

A  


)>B#
O "  >* "  A "  J 
" 
  J 
 " " J 
 A   J 

J- #
    " 

• . •!


•!

 !A" •3" 


< >
74
   
 

 *‡ " 
#.
"',!'"!
@-  " # O 1. !‡ A " 
B!‡  
 !  
 " A#.
A ! 
 *‡#.
s  - 

 2. !‡
#.

 B!‡ #.
*‡
 " 
+6
#"
 
3. !‡  " 
 " 
 
B!‡A " 
>S   *‡ "
>!
 
 4. !‡
 " 

> 

 B!‡ " 
*‡#
> A 
5. !‡
#.
>!A 

B!‡ #.
"',!-+"#-!
0- #
   " 1 2 3 4 5
*
!
- A
 - B!
- - -% "%

 - - 

)-
   "    A 

J##
 "  
#

75
PROIECT Patria mea

-323x6B4-3/
2  # " < 
 

>
-:M23x6B4-3/
@ . "A."% "# 
+4Š.  . " 
0* . ""  
): #. " #."
2  O

3-323x6B4-3/
2#  " 

‹3,‹3 -,1*941961 M646 16-,843


313*-: !Œ1-:6 3M613*-: ‹6‹,3*-:

J4
="  "  " 
" 

S 
 


,   
1
  

76
Magia
Unitatea VII
&"#(!/"##

VEI DISCUTA DESPRE:


•# =  • "• O
  • "

•
"

VEI CITI:
• =L‹Ox#  '('( •#
• "      •  $ 
• "   "
 

VEI SCRIE:
•   " #
•  $ 
•
= 


   
•  

 # $  
• #.  $
• " #

  
•# 


 


•#" % #. 
• % "   "  
•$ =
•# 
 

77

$##"
"+-#
=L 
@,"
B #
# +,"
- 
 " 7 == L L #. '=(/
$
 "  '=(

= - 
- - 

 
- =- - 

L   =   
.
 - =
=   4CDEFG2EtEf`_G
= - 
= -
=
01  %  6 %
#  '=( "  
##
 # 
 " 
 #


= = =

)*

78
J- #
  "  
4Y^EmE^Z^F][ZY^EY_

LR L - -
-

I- A " 3$#


 
 " 
= = R = R= LR
= = R R= R= LRR
,q\F[m_G
• Aale
alle – jale
l
• Aoc
oc – joc
N*O
 
 '=( • A 
‡j

‡j 

'BZGEbEZ(
'BZGEbEZ(
'BZGEbEZ
  YCm`^CbCE

K-  $ ,"
= -#
 . 
 
 ................................
L  ................................
................................
3 =L"A =  ................................
L= 

LC[`ZbCbYbZ\FE

79

$##"
Harta
O 
@,"
B #
# +,"
- 
 " 7O
O #. 'O(/
$
OR O " 
 'O(

O- 

 - O

AO
   "
 O  
.
O  ‹‘EYEYFF

O - 
O -
O
06*-:x633*S3,-:S4x661  ##

  
 %

" O  

)*

80
J-  " 3$#
 
 " 
O OR
O RR 4Y^EmE^Z^F][ZY^EY_

OR
OR OR RR

IB#
O " 


 "   1CGFDF]F[\fZ`_
1CGFDF]F[\fZ`_
`CGF
`CGF
`CGF DF bfYZbE^_5E
`CGFDFbfYZbE^_
O O
O O
• Hilda
  

 

•  A 
 A 
• A"
A"
N- #
$ " O 
•  
 
• Mihai
•  
 

O
O O O

4Y^EmE^Z^F
4Y^EmE^Z^F
^[Z` DE E]bE`Z[_
^[Z`\DE\YE]bE`Z[_
K-  $ -#
# 

- #
 . 
 
 A    3   -

S  
 
2O
4 
  "
A

O 
T: O /
T3 O 

LfYCbYCmE`^Fbf[

A 
3 
81

$##"
;"!<#%+'##
G 
@,"
S##
  +,"
- 
 
    #. '(/
$
 "

 

  
 
 R  '‹(


- -

 - 

 

G 
  
 

. 4CDEFGMFGf[_G
- -

 - -

0>4 "  >- #
 
 '( 
 
  " 

‹ - 4 ,

‹ - 
-
 -

 -
 

)*

82
J-  " 3$#
 
 " 
 R
 !R S[f`C`5_GYf[FY^
S[f`C`

R 
RR
R
R ‹R

I*O
 
 '(
c   L,-7YCG]fZ^F•E/


N9 
 "  

 = 
= 

KB#
O " 

 ..............
.............

  
  ...........................
............................

 
 
L,-7•ZtZ`
P-  $ -#
# 
* 
A2
A A
!


‹ 


 

‹
  
,=A -

T- 
A/
Ftmfb^_G
Ftmfb^_G
T3 
 ][f]ftE5EE

Exemplu:
Exemplu:
‹ "
 2
• ‹ "

• ‹ "

‹ "

@Q,#
 " #  3
 
 
6 #
# "  
. • ‹
AA 
‹
AA 
A M A 
A 
? • ‹ 

‹ 


83

$#;"&<#"
;<
‹ 
@,"
B #
  +,"
- 
 " 7
4‹ #.  '(/
B #
 . %
 

 - 

 - 

‹      

.
 - 


 - - 
4CDEFG
- -

0! #

 . #
 )- #
 
 "   '( "   " 

- -


 - -

J*

84
I-  " 3$#
 
 "  LC[`ZbCb
LC[`ZbCb
 R RR
‹R DFbFY^C[_
DFbFY^C[_
ZbYbZ\FE
 R RR ‹R
3R RRR 4RR RR

N- #
 '( '(

L,-7`CG_[_^fZ[F

K9 
#-"/
3  3  3 
3 3 3

P-  $ 3$#
# 

9
  JOC:
\EbZqZ]f^[EmE^_
8
3 S"1 
‹ A4 
4 
 ‹ 


 A -


T 
4/
T RR

R


@Q- #
  ‹R
4
1
4 
1 2
3
4
2
3 5 5
!
85

$##"
/"#= #=
.5 
@,"
S##
 
R +,"
-
B #
  " 7
 ."".
 #. '.(/

$ " 
 '.(
%
  

.

5 "  " "  .


 "R"RR.

. - .

" "  .

" - " - - .

- - - . .
.

0S" -  " -"/

 R
RR

R R. R R.


RR R.

)*

86
J-  %  
LfYDF[fb

I-  " 3$#


 
 " 
R
R
 4R R.

RR.
RR.

R . 5R

JOC:YCGZ[Z^_/
JOC: YCGZ[Z^_/
YCGZ[Z^_/
N*O
 
 '(

• .
.
 

• 
.A

KL,-: M 

• ........................
.........................
• ........................
.........................
P9 
#
1CG_[_^fZ[F
1CG_[_^fZ[F
3  3  3  GFbfDEY_
9 . 9 9 
  

@Q-  $ -#
# 
  
 

2".. 
 

5 A4 . S5    
 
"".
3
.
A
A.
 
  
  
5 "A 
 2". 
T*
 .
!
 
 
..
 .4. .

87

$##" "#(!/"

# 
@,"
S##
   +,"
- #.
1 O
 
%  '#(/
$ " 
  '#(
%#.
%


#

 - #

 - -#
 R R R#
#RR
S[f`C`™_GYf[FY^
 #
  #      #   
.
 # 
 - # -  4CDEFG
- # -
#

0S" B #


 

  " %


? ? ? ?
  
)*

88
J-  " 3$#
 
 "  S[f`C`5_G
# R#
RR.AR RR \Y[EFGYf[FY^
# #R#
 #RR.AR RORR # 
 

 
 

I*O
 
 '#( L,-7DF\Y[EF
L,-7 DF\Y[EF
 "
 
fqEFY^Cb
#   pom: înalt,
zvelt, ...
N9 
 "  
" #

# 4#
"#  
9[Z`\•f[G
9[Z`\•f[G_G
[Z`\•f[G_G
K-  $ -#
# 
 ][f]ftE5EE
EE
S
"
Eu râd. / Tu râzi.
4  
" 
 A 4#  #
Eu aud. / Tu ... .
 
  
3 "
9 
#
 
 O
 .
# 
 #
-
Eu laud. / Tu ... .
# A#


T#"
#
"/
4Y^EmE^Z^F][ZY^EY_
T #
#
9
 P* 4 1: " $  


4 1:
> 
># 
>*#
#
>! A#


> #
"A 
89

$#;"&<#" Regina
,#'"
‹ 
@,"
B #
  +,"
- #.
 " 7 
‹‹   '(/4
A 
 . % 
 " 

 - -

 - - 

‹ "            


.
 4•b_GGZEGCb^F

 - - 
- -

0! #

 . #
 )- #
 
 "   '( "   " 

- -

 ‹ -

J*

90
I-  " 3$#
 
 " 
L,-7žFžE
R

R
RR RR
‹R


 
R
RR RR
‹R


 NL,-:M  
 

L,-7^FbF•f`Cb
L,-7^FbF•f`Cb
•_[_ •E[
•_[_•E[
K9" 
 


 


 


P-  $ 3$#
# 

9 

‹A‹ 
 S 


 3CR^CRFbFZEu plângg.
‹#
A A # 
* A2
Tu plân
plângi
gi..

 
Ea plânge
plânge..
T, /
T3
3 A A " 
  3 . . Eu strâng.
 

 Tu ... .

El ... .

Eu aleg.
l
@QB#
O " 


Tu ... .

Ea ... .
Ea

91
  

- 4 #
 $ 
 ‹ 

‹ 

4 
 * 
‹ 


#
‹A 
" 3
 -
  *
 .    # # . 
 

S  


‹ 
# 

@! #

 . " +##
. 
  " .


 
3
 
 


# . 
A


09 
 " )B #
 #. 
.  "  J%.  A "  
   

 

A


#
 


 

92
   
 

 *‡ 
"',!'"!
!‡ A " 
@-  " # 1.
B!‡ A
 O #.  
. . ‹. *‡#.

#RR
!‡
#.
 ‹ " 2.
R" 1 O
 .
# B!‡ #.
  
*‡
 " 
+- #
# = 
!‡  " 
‹‹
 3.
B!‡A " 
3

 

*‡
O
!‡ O
"',!-+"#-! 4.
B!‡AO 
0* 
 " " #
 
 
# *‡#.
.
!‡
#.
5.
B!‡ #.
 
)##
 " 7 1 2 3 4 5
> .

 > . *
!
> "
# O  
B!
#  # -% "%
#
 

> #.   #  .#
" 

J9#
S . 
 A #


 "# 
S # #
 

93
+#/#!=#<
>"& ,
"+&""K<L/'"
 
6-

- 4 #
 $ 

9

 
 3" 
:" = 

 
 4 
=   A
= 
* 

  
4A
6

 -
    * A 3 O
 
  
4 
+* #
=  
 AA 
- =
@B #
 
  $ 
-/ 0- A . - #


-/ .  $ 


:/
• 3
 
-/ / • 3"
• 4
• S  

)6 %
 A 
JOC. -?"@B)(&<+!FFFG
4
 • .
 ." A% "  
 •6 %. .% O 
4 
"  

•3$

  4

•1 #
L:148:8383-9:;
94
Unitatea VIII "'#<&'/-

VEI DISCUTA DESPRE:


• 
" 
•=
•  

VEI CITI:
• B$Ÿ  'O('O('O(A'O(
• "   "
 
•#
•  $ 

VEI SCRIE:
• " # •  $  • 


   
• 
  
• % %   
 
•#  =  

•"

 $ 
• " "  

  
• "  " #.  $
•  "  'O( 
'( " .  'O( 'O(

95

$##" N,,#
%#Q('%;#
fB 
@,"
"  
 +,"
- 
#. ' (/
$
 
 'B(

f - #

 - -f

f R R
f
B      f  

. 4CDEFG `m_5_G
4CDEFG
f 

f - - 

f - -
f

06*-:5637S"A 6-
)*

96
J-  " 3$#
 
 " 
[ZGZ^EtZ[F
R
 R
 R B
R
R
 R
 RR
BRR

I-  $ - 
" 9#
"   -F]_[F[FZE/
-F ]_[F[F
_ ZE//
B A A 
4  
 AA
B" 

B A   
 A O
 B  •

A
!
  A1   •
 4 
 ¢

L,-7[FYC`fZ‚^ 
L,-7[FYC`fZ‚^F
L,-7[FYC`fZ‚^F
]F[\f`Z£Cb
 
A 

N,#
 " #  

………
 
  ,  A 

 B   
  

………

KL,-3,876#
R.  A A
=  

………

97

$#;"&<#"
"#+W
O-O 

@,"
R +,"
- 
B #
# " 7 #.  'O(?
O O 3O-O 

O - 

 - O -

- - O
=ROR
 RO 4CDEFG `m_5_G
!  - O      O   
.
O
 - O - 
- O -
O
0S" 6 %
 )- #
  " 
  "  
- -
O O
+W# - -

O

J*

98
I-  " -"/
-fbFY5EZDF]fmF‚^E
3 -R 2RR SR 
3RRO -R RO 2RRRO SR RO

N-  " 3$#


 
 " 
RO RRO OR 3RRO
 RO RRO ROR -ORR

K9" 
 'BZGEbEZ(
'BZGEbEZ(
YCm`^CbCE
+W#
O.

O
O
O
PB #
 #  
 " O
 LfYCb\EbZqFbf[


 =
O
@Q-  $ 3$#
# 
 

S" O

3# 3O! -O  3O
E\YC5EF
 O 3 "A 
 .
! A O
 A
T-" "/ 
T 2  
" B ,+ 3  

 = O99

$#;"&<#"
#'++W#'
O-O 

@,"
 = +,"
- #.
RSO   'O(/
OR

O - - 

 - O - 

O
 O
2EtEf`_G `m_5_G
SO     O  = 
 
.
O
 - O
- O
O
0S" 3"#
  )- #
 
  "   " 
'+W# -
-O
-

O
  -
J*

100
I-  " 3$#
 
 " 
-fbFY5EZDF]fmF‚^E
O RO -OR O
OR ROR -ORR O


N‹
A "  

O O  O  O 


 O   

K4
A # % 
 
 "
 " 
L,-7EGZžE`FZ
L,-7EGZžE`FZ
3 O 3 O ]f^[EmE^_
1 O# 3 O.
9 O 2 O
O 
P-  $ 3$#
# 

SO
O
-O O -O* 
 "#2##

" SO
 O
* 

 A 
3 "4
   OA 
 A
 9[Z`\•f[G_G
9[Z`\•f[G_G
9 _
YCmE`^F
T9 SO
veci
veci vechi
ve chi
4 O"A O
3A 
cip …
O= 
AS
 O 3
 =O
 

 ¢
O Lucian …
SO 
#
"
4\YCb^_G
MFGf[_G

~- -O/~


 A/~- 
SO/

@QL,-:M 
O O O O
O … … …
101
"&"#< X&'L#=#
-Y+-Z[Y;LZ$##"

$Ÿ 
@,"
6
 
 +,"
- 
B #
 .  " 7 #. '$(/
$
$#.$ŸM$ " $
  

$ - - 

 - $

$
Ÿ    $ # .  
.
4Y^EmE^Z^F^[Z`\DE\YE]bE`Z[_
 $ # . 
$ - - # - . - 
$- - - -
$
0- #
  "   " 

-$- - -$
-$

Ÿ- - -$

-
$R
- - -
)*

102
J-  " 3$#
 
 " 
$ R$R $R R ŸRR BFbEYE^Z[FZ

%$ R$R $RR#R.R 4R$

I- #
 

 $ $#.$ 

#  $ 


$

 ¢ 
¢

N9 
 " -"/
$.  $#. $. S[f`C`5_G
$. … … \Y[EFGYf[FY^
*$
* 

K‹ #
 "  
  .

$ $$.$. %$$
x
 
#
$ Ÿ
%$ $ 
P-  $ -#
# 

3$#. 4$ $
M$
A $#. 
3  $- *$
.8 
   $"- $
 .
#
 
  x
M$A$  
$.
 #
T:"%$ $/
$
T O A
$.
!
  $  
$
$

@QL,-
!#(;#!(F* .  
. " 

$ $ 4$


103

$#;"&<#"
"#/#;W'"
O‹O 
@,"
6
 
R +,"
- 
#.  'O(/

O - 

R"ROR R  - O - . -

S"O           4Y^EmE^Z^F^[Z`\DE\YE]bE`Z[_


.
" O   
 - " - O -  -  
- - O - -
O

0! #

 . #
 )- #
 
 "   'O( "   " 

- O - -

O
O
‹O - -
J*

104
I-  " 3$#
 
 " 
9[Z`\•f[G_G
9[Z`\•f[G_G
O ‹ORR 4RORR YCmE`^F
OR R ‹ORO R"ROR R ;K;W

 O
‹ ¢
4 ¢
N9 " " %
 ¢


-CmE`^F ZbE`^Z^F(
-CmE`^F'ZbE`^Z^F(

O
O .

O O
K-  $ 9" 
S"O O
¢
¢

‹OOA4O O .


 S O ¢
¢
‹O A
 O 4O ¢
‹OO A " 
* 
 
 " 
" 4"   .
-F]_[F[FZE/
8 A " O
A"O 
T-A /
T3  "O 
s 
 

9. .

 
A 


PL,-"!('&'/-F8 . - ." 


= +R0 .  . 
S# .

‹O 
‹OO   A
 * .
 

4 
O  O O 
O 

105

$#;"&<#" '+"-
<;W#+#'"#
O‹O 

@,"
-  #
O  +,"
- 
#.  'O(/

M
 .
2

 O - 

 O


S

6 
A O
#


 - O - 

 - O
‹O
    O    
.
-f`YC[\\
-f`YC[\
O 
 O -  -  - 
O - - -
O

0! #

 . #
 )S "  
 "   'O( " 
O
.

 
 "
O 
‹O 
J*

106
I-  " 9R 
LfYDF[fb
OR
O ‹OR.

OR ORR R ‹OROR

N1 #

 
 %
 " 

O O O 


O O O


K- #
 'O( 'O( •

O "  
 
A
L,-7Y[F_G
L,-7Y[F_G
fž‘EYE^fZ[F
P-  $ 9O 
‹OO 
3"  
 


 O 2# 
‹OOA‹O.
O -.O
 -
 

M
 .

S
A O LfY „ghi
LfY ghi(
(„ghe
„ghe””
„ghe

unghie/unghe
2 O


veghie/veghe
6 #

 stinghie/stinghe
stinghie/stinghe
ghem/ghiem
h / hi
frânghie/frânghe
@Q- #
    ghiete/ghete
 " 
•¢   = 
• SŠ
"
 ¢
• ¢ 
 A $ 
<O O OO >
107
  

@ A "


%
 " 

O" "O O.


 O $

+:A #


0- #

 .  . #


>B  =  O


>-O ‹OO.
O#
>O . 
 O.


) A "   ".


>9% 

>4 
 # 


J- 
 $ 
+R0#.
.
 " '$(
3$ 
$ A Ÿ 
    B #"
  
$.A3$#
#
4
#
108
   
 

 *‡  
 

"',!'"! !‡  


@-  " # 1. A " 
 O B!‡  
‹O $ ‹OO
$ A#. 
O.
 ‹O A 
 
O Ÿ ‹O.
 4 $
*‡#.
!‡
#.
+,#
 "  #. 2.
B!‡ #.

- O  ?
 
  ‹O#   ? *‡ "
A $ ‹O  
 !‡
 " 
3.
B!‡ " 
0 A "
  "  
 
 *‡#.
!‡
#.
4. B!‡ #.

 "  

 
O O O  
*‡#.

 – 
!‡
#.
) #
 " #. 5.
B!‡ #.
‹OOO 
  
- #
ŠO.
/
1 2 3 4 5
-$#
$ /
*
J- 
 $  #. !
 "  B!
8 -% "%
4O AA4O
8 O : "O  4

O O. O


109
+#/#!=#<
+#/#!=#< ;W##=!
"+&""K<L/'"
"+&""K<L/'" 
! s 
 "

3 

A OA " 
:OA  
# ! A 
 
T4A"
 O
T- 
%/
T- O 
T
% O
/
T! AA A /
T1O.
*  
1O.

3 
 
 
4"A OA
 MA A 
%A
=


  
1.* #
 $ " 
• -   $ /  "
. 
• - A  / 2.   "  
• - =/ 

3. 9 $  .  


 1O.

\

B #
 


 4. 6 %
 A "  7
$   
O

-/
5. * "  "A 
-/   
:/
6.6 #
= $ S
 #

-/ /
 
 

110
#/"^
Unitatea IX

VEI DISCUTA DESPRE:


• 
• 
• "  

VEI CITI:
• ¥¦§¨©ª«¬
• " #
•  $ 

VEI SCRIE:
• " #
•  $ 
•


   
•#     
  
= $  
•  

 # $  
•#. "  
 
• ""
 #.
•" 
 
• #. 

111
Literele
La cumpărături
k, K, ,
1. Observă imaginea. Imaginaţi-vă un dialog între 2. Observă imaginile. Care este
copii şi vânzătoare. poziția literei „k”? Ce alte
cuvinte care încep cu litera „k”
cunoști?

ki - lo - gram

Ka - ri - na

Kim cere un kilogram de mere.


.
kilogram Ko - lea
ki - lo - gram
Concurs
k - -
k

3. Observă imaginile. Citeşte litera inițială a cuvintelor de pe etichete.

kiwi kiwi koala karatist

4. Scrie ca în model.

112
5. Citeşte cuvintele. Copiază cuvintele de pe liniatură.
Activitate practică
ka-ki ki-lo-gram Kim
koa-la ki-lo-me-tru Kar-la

6. Bifează în căsuțe numele scris corect.

7. Formulează propoziţii, folosind cuvintele de pe etichete.


Karla o Riki kaki
bluză știe are karate
Jocul literelor

I
8. Citeşte textul. Copiază enunţul problemei. H
Problema
Kim și Karla sunt acasă. Ei încearcă să rezolve o problemă K
de matematică. h
k

Joc de rol

kilogram
kilometru
• Transcrie problema în caiet.
• Formulează răspunsul problemei într-un enunț.
• Compune textul unei probleme, folosind cuvintele:
Karla kilometru
113
Literele
Scrisoarea
q, Q , ,
w, W, ,
y, Y, ,
1. Observă imaginea. Discutaţi despre lumea desenelor animate.
Precizează câteva personaje pe care le îndrăgeşti.

2. Observă scrierea unor nume de personaje de desene animate.

Popeye Mickey Yogi Jerry

3. Scrie ca în model.

114
4. Citeşte cuvintele. Copiază cuvintele de pe liniatură.
Activitate practică
Quintus Quebec New York Walt Disney

5. Citeşte textul. Copiază conținutul scrisorii.


Scrisoarea
Quintus scrie o scrisoare. O va trimite prietenului său. Willy
locuiește în orașul Quebec.

Să scriem!

Joc de creaȚie

• Observă: - așezarea în pagină a scrisorii;


- formulele de început și de încheiere ale scrisorii;
- mesajul acesteia.

115
N * * 

 4
; Π ! c -  3 f B G O 

 6 = L ¥ ¦ 8

 M 1 , S § ¨
¨ 

  * A s 9 . 5

: " 2 © ª $ Ÿ « ¬
ª« ¬

# 

116
 

8QFDOvQDULSDW
    
S  S
< >

M 
T MM"

  
T -

/
T 4 =   
 "  "

 
T "

 Š/
T  4
 

M  
 "     
4

 - #* % O 
 B
B 
@! #

 . " "
 
•M 

7
A
 
.

•3 
 A7
  Š  
•B .
 
A 7
    ="A 
+* 7

•  $    

 
  
0* #
 $ 
 " BA)

)9 
 " J9 $ 
 Š .
 
. 
B #

  " 
   
117
6RPQRURDVHSăVăUHOH
 
MO3
< >

*


S  

* 
 ‡
1 
°

#" 

S  
AŠR


°

9

  
 ‡
BR.
* °
@! #

 ." 
 
•9  $  7
  !    !  ! 
•9$ 7
#  "   " .
•4  $  7
6-
 9 4O#  MO3 
+*
 . 
 J##
. 
 "  " .

  

   
  

0* #
# "  #
 

 
.  'F

)9 
 "  
 I* " .  7


  #" Š  


  … … …
118
 

9DFDQĠă
    
M* 
< >

!
 "" 
 
 
"   
T2RR
°#
  

T2RR
°
 
-
  OO 

T4# "  
 2 =  
 
 

 
 
 

2 % 
   # 
 

@- #
.   . $ 
 !
 "" ¢ ¢A ¢ ¢3 
¢8
 

" ¢

+! #

 . " "
 
•9$ A 7
 "  " "
 "" "
•4  $  7
6-
 MO3 M* 
0* #
 $ " 
.
7
•   O
•   

)9 $ 


 "  7• 
 • •  
J9  $ 

IB #
 . 
$"
 ".

119
 
N 

 N -  $ 
*‡ " '8#  
 S 
!‡
 " 4 = 
 4
O


4  
1.
B!‡ "   
*
 O . 

 
 T /
*‡ "
TM
  *#
 
(
!‡
 " 
2. (#   
MO*" >
B!‡ " 

.  @* #
 $  "   
*‡ "
+ " 7
!‡
 " ~ 
 ~  ~ 

3. B!‡ " 
0* " 

 7
 % A ~# ~ 
 ~
 
 )4#
  
*‡O " "
!‡
O
4. "  

 
B!‡ O
J* 
 " 

  
 "  
*‡
 "   


!‡  "  

5. B!‡A " 
 % A
 
1 2 3 4 5


*
!
B!
-% "%

120
CUPRINS

  `  b   ` [ [


   

   ~*  $+ '(
~ 
‡* - 828
#
3 %6 ~*  $30
~ 
‡ 2 ~*  $,32
   
 
,  ~*  $- "  


7 
 34
~-  
‡- ~*  $- '
(36
1  ~*  $.4 
 
S# 
 38
S# 

R " +&#"40
6 %  8 E/"-(#/!41
~4 "
‡S"  4 "
. #" 
 
 
 4  4= * %A42
4 
- " 
  `  
*
- "  

~*   ce9$ 
 9
9  $ 4 ,#
~- " ‡" 
$ 44
 
 #  
~*  $/ '(46
=6 % 
~*  $ '(
 " 10
- "  48
/"&"<#+#/! 11-12
+&#"50
  ` N 
/"-(#/!51
~*  $%14 4 "
. #" 
~*  $&*'( %0  & 52
- " '(16 UNITATEA V – DESPRE PRIETENIE
~*  $* 
 ~*  $  '(
6* = 
18 ! - " 

54
~*  $'S# ~*  $6" 56
S 20 ~*   $58
~*  $(S#
* 
22 +&#"60
R+&#"24 /"-(#/!61
E/"-(#/! 25 +#/#!=#<"+&""K<L/'"F
4 "
. #" %0  ( 62
)  *26 +&#"-(-"#!63

121
/"-(-"#!64 UNITATEA VIII – EROI DE POVESTE
~*  >$? 
UNITATEA VI – PATRIA MEA
=" 96
~*  $#9  $ 66
~*   )
~*  *$1
"  
 # 98
-  $ 68
~*   )$)
~*  2$3 4$5 - " 
,  %
 2$4 70
 100
~*  $6
72
~* '('#( @$A
* "
102
+&#"74
~*   )$9)
/"-(#/!75
4 
104
"'#+ 76
~*   )$9)106
  `   +&#"108
~*  0$7L 78 /"-(#/!109
~*  )$8,  4 "
. #" 
 80 1O.
 
!s "110
~*  $9
,    \` ^
  82 ~8 B$C 
~*   $984  112
~*  :$;86 ~8 D$E F$G <$=*
~*  <$= ' (88 S #
114
~*   $990 ~4 116
~8 
7  2  

+&#"92 S  S 117
/"-(#/!93   MO3 118
4 "
. #" 2RR
° 
M* 119
8 % 
6-
94
/"@!120

122
$VRVLWYDFDQĦD

  
 
 
 
 

123
124
'HFXSHD]ĉDOIDEHWXO

125
126
'HVFRSHUĉFXYkQWXO

127
Va
a 
t!

128

S-ar putea să vă placă și