Sunteți pe pagina 1din 3

16. Dimensiuni de gabarit şi mase admise.

Drumurile sunt astfel construite încât să permită încadrarea în banda de circulaţie a


vehiculelor având dimensiuni de gabarit şi mase care nu pot depăşi anumite limite. Aceste
mărimi sunt impuse şi din alte considerente, precum menţinerea unei fluenţe acceptabile a
traficului în condiţii de siguranţă deplină, încadrarea durabilităţii drumului într-un anumit ritm de
uzură, etc.
Limitele admise ale dimensiunilor de gabarit şi ale maselor se dau în [154].

16.1. Dimensiuni de gabarit.


Lăţimea cea mai mare, de 3,0 m se acceptă la maşinile agricole autopropulsate, purtate sau
tractate, precum şi la utilajele terasiere destinate construcţiilor sau întreţinerii drumului.
Pentru vehiculele izoterme cu pereţi groşi de 45 mm se admite o lăţime maximă de 2,60 m,
iar la celelalte vehicule din categoriile M, N şi O, o lăţime maximă de 2,55 m, în care se include
şi încărcătura.
Lăţimea maximă a altor categorii de vehicule nu trebuie să depăşească valorile:
- 1,0 m pentru remorcile motocicletelor;
- 1,80 m motociclete cu ataş şi remorcile motocultoarelor;
- 2,0 m pentru mototricicluri;
- 2,10 m pentru remorcile autoturismelor.
Se admit depăşiri ale lăţimii maxime autorizate dacă sunt generate de proeminenţele:
- anvelopelor în apropierea contactului cu calea de rulare;
- dispozitivelor antiderapante (lanţuri) montate pe roţi;
- oglinzilor exterioare rabatabile;
- lămpilor laterale de gabarit şi de semnalizare;
- sigiliilor vamale de pe încărcătură;
- apărătorilor de noroi elastice;
- ornamentelor laterale din cauciuc şi mase plastice.
La motociclete solo şi mopede nu se admit părţi componente care să depăşească lăţimea
ghidonului, în afară de oglinzile retrovizoare şi de carenajele de protecţie.
Înălţimea maximă admisă a vehiculelor, cu tot cu încărcătură, trebuie să nu depăşească 4 m;
înălţimea troleibuzelor se măsoară cu braţele mobile fixate în dispozitivul de blocare.
Lungimea maximă a unui autovehicul sau a unei remorci (inclusiv încărcătura) nu trebuie să
fie mai mare de 12,0 m. Pentru semiremorci, se admite între pivotul de cuplare cu tractorul şi
punctul cel mai îndepărtat din spate, o lungime de cel mult 12,0 m; consola faţă a remorcii
trebuie să se încadreze într-un cerc cu raza de 2,04 m şi cu centrul pe axa pivotului de cuplare.
Combinaţiile de vehicule nu trebuie să depăşească următoarele lungimi:
- 16,50 m autovehicule cu semiremorcă (cu şa), inclusiv încărcătura;
- 18,35 m pentru autotrenuri rutiere (cu remorcă), inclusiv încărcătura;
- 18,0 m pentru autobuze şi troleibuze articulate.
La combinaţiile de vehicule, între peretele din faţă al platformei de încărcare a
autovehiculului trăgător şi punctul cel mai îndepărtat din spate al ultimei remorci trebuie să fie o
distanţă de cel mult 16,0 m.
Pentru motociclete se admit remorci a căror lungime, inclusiv încărcătura, nu trebuie să fie
mai mare de 2,50 m, dar nici să nu depăşească lungimea motocicletei la care se cuplează.
Remorcile autoturismelor trebuie să aibă o lungime de cel mult 8,0 m; pentru rulotele de
locuit se acceptă o lungime de 12,0 m.
Vehiculele cu două sau trei roţi nu trebuie să depăşească următoarele dimensiuni de gabarit:
- lungimea de 4,0 m;
- lăţimea de 2,0 m, cu excepţia scuterelor, la care lăţimea nu trebuie să depăşească 1,0 m;
- înălţimea de 2,50 m.

1
16.2. Masele maxime admise.
Pe drumurile publice din România se limitează atât masele totale ale vehiculelor (tab.54) cât
şi masele repartizate pe axele simplă, dublă sau triplă (tab.55).
Referitor la notaţiile din tab. 55 se fac următoarele precizări:
- prin axă simplă se înţelege acea axă situată la o distanţă mai mare de 2,0 m de celelalte axe
ale vehiculului;
- axa dublă (tandem) reprezintă grupul de axe distanţate între ele cu cel mult 2,0 m;
- axa triplă este compusă din trei axe, dintre care două sunt distanţate între ele cu cel mult
1,40 m.
Dacă sarcina nu se distribuie uniform pe axele din acelaşi grup, sarcina cea mai mare trebuie
să fie mai mică decât valoarea maximă admisă pe o axă simplă (la grupul tandem) sau pe două
axe (la grupul tridem). Când grupul este alcătuit din mai mult de trei axe alăturate, sarcina pe
orice grup de axe alăturate nu trebuie să fie mai mare decât sarcina admisă pe axa astfel
constituită.

Tabelul 54. Masele totale maxime autorizate pentru autovehicule.


Tipul vehiculului sau combinaţiei de Distanţa dintre axe D [m]. Mase totale maxime
vehicule. autorizate [t].
D≤4 16,0
Autovehicule cu 2 axe
D>4 17,0 (18,0*)
Autovehicule cu 3 axe - 22,0 (24,0*)
Autovehicule cu 4 axe - 26,0
D≤4 16,0
Remorci cu 2 axe
D>4 17,0
Remorci cu 3 axe - 22,0
Autotrenuri cu 4 axe - 34,0
Autotrenuri cu 5 axe - 40,0
Autotrenuri cu 6 axe - 40,0
Autovehicule cu şa cu 3 axe - 30,0
Autovehicule cu semiremorcă cu şa cu D ≤ 2 34,0
4 axe D>2 36,0
Autovehicule cu şa cu 5 sau cu mai D ≤ 2 40,0
multe axe D>2 40,0
Autobuze articulate cu 3 axe - 26,0
* Masele dintre paranteze se referă la vehiculele cu suspensie pneumatică.

Tabelul 55. Sarcinile maxime autorizate pe axe în [t]].


Tipuri de drumuri şi masa pe axă
Tipul de axă Drumuri deschise traficului Alte drumuri Drumuri
internaţional modernizate pietruite
Axă simplă 10,0 t (11,0 t*) 8,0 t 7,5 t
Axă dublă (tandem) 16,0 t (18,0 t*) 14,5 t 12,0 t
Axă triplă (tridem) 22,0 t 20,0 t 16,5 t
* Masele dintre paranteze se referă la vehiculele cu suspensie pneumatică.

Pentru respectarea condiţiilor de tracţiune, sarcina pe axa sau axele motoare ale unui
autovehicul sau a unei combinaţii de vehicule trebuie să fie de cel puţin 25% din masa totală
maximă a autovehiculului sau combinaţiei de vehicule.
Pe axa directoare a vehiculelor trebuie repartizată o sarcină de minimum:

2
- 20% din masa autovehiculului, pentru autotractoare şi autobuze articulate, în situaţiile gol şi
încărcat, iar pentru autobuze urbane numai la gol;
- 25% din masa autovehiculului pentru autobuze interurbane şi autocare de turism la gol şi
încărcat, iar pentru autobuzele urbane în condiţia încărcării cu sarcina maximă admisibilă;
- 30% din masa autovehiculului la categoria M1, când axa spate este încărcată cu sarcina
maximă admisibilă;
- 20% din masa autovehiculului la categoria N, când axa spate este încărcată cu sarcina
maximă admisibilă;
- 20% din masa proprie a autovehiculului la tractoare agricole şi forestiere. La acestea se
admite o masă totală maximă de 14 tone, iar pe o singură axă, indiferent care, se acceptă o
sarcină de cel mult 10 tone; valorile menţionate includ şi sarcinile verticale transmise de
dispozitivele purtate.
Dacă remorca nu este prevăzută cu frână, se admit următoarele valori ale maselor ei:
- 50% din masa proprie a autovehiculului în care se află şi şoferul;
- cel mult 750 kg.
Pentru remorcile prevăzute cu frână, tractate de autovehicule din categoria M1 se impun
următoarele mase maxime:
- masa totală maximă autorizată a autovehiculului (la autovehiculele de teren masa se
multiplică cu 1,5);
- limita maximă de 3500 kg (cu condiţia ca ansamblul autovehicul-remorcă, în stare
încărcată, să poată urca de 5 ori o rampă de 12% în decursul a
5 minute).
La autovehiculele din categoria M1 se admite pe dispozitivul de remorcare (proţap) o sarcină
verticală de cel puţin 4% din masa totală maximă autorizată a remorcii, dar nu mai mică de 25
kg; sarcina maximă este precizată de constructorul remorcii.
Tractoarele agricole sau forestiere pot tracta remorci a căror mase maxime autorizate să nu
depăşească:
- masa totală maximă a tractorului, dacă remorca este prevăzută cu frână;
- 1500 kg dacă remorca nu este prevăzută cu frână;
- de trei ori masa totală maximă autorizată a tractorului fără a depăşi 6000 kg, dacă remorca
este prevăzută cu frână comandată prin inerţie.
Sarcina verticală de pe dispozitivul de remorcare la tractoarele agricole sau forestiere nu
trebuie să depăşească valoarea impusă de constructor, sau sarcina de 3000 kg.
Remorca motocicletei nu trebuie să aibă o masă mai mare decât 50% din masa totală maximă
autorizată a motocicletei, iar ataşul acesteia, o masă mai mare de 60% din aceeaşi masă totală
maximă autorizată.