Sunteți pe pagina 1din 9

LP2. I.

MSURAREA TEMPERATURII AERULUI I SOLULUI


Temperatura reprezinta principalul element meteorologic care exprima in punct e
!eere "izic !iteza cu care particulele e aer e"ectueaza mi#cari e tip $oolean %ezoronate&
pro!ocate e #tarea termica a !olumului e aer.
1. Unitatea de msur ' e#te graul e temperatur() core#punz(tor unei i!iziuni e
lungime a #c(rii lineare. M(rimea temperaturii e#te epenent( e #cara "olo#it(*
a. #cara termometric( +el#iu# %+,-centigrae& care e#te cel mai "rec!ent utilizat( pe plan
monial %#cara uni!er#al(&) acea#ta a!.n ou( !alori importante* t/01,+ %punctul e
2ng3e4 al apei la o atmo#"er(& 5i t20/11,+%punctul e "ier$ere al apei la o atmo#"er(&6
$. #cara 7a3ren3eit %,7& cu un inter!al e /81 ,7 %92,7:2/2,7&6 pentru con!er#ia in
grae +el#iu# 2n grae 7a3ren3eit #e "olo#e5te "ormula 70;-<+=926 punctul e "ier$ere
al apei e#te la 2/2 ,7) iar cel e 2ng3e4 92,76
c. #cara >el!in %>& #au #cara temperaturii a$#olute la care 1> 0 :2?9)/<,+ %zero
a$#olut&6 temperatura 2n grae >el!in poate "i calculat( prin a(ugarea ci"rei 2?9)/<
temperaturii 2n grae +el#iu#6
. #cara Reaumur %,R&) cu graa4ii cuprin#e 2ntre 1 %punctul e 2ng3e4 al apei& 5i 81,R
%punctul e "ier$ere al apei&6
e. #cara Ran@ine %,Ra&) cu punctul e "ier$ere al apei la A?/)A?,Ra 5i punctul e 2ng3e4 al
apei la B;/)A? ,Ra.
http://www.visionlearning.com/library/modules/mid48/Image/V!b"ect#$18#%&11&1%&11%1.gi'
/
&. (surarea temperaturii aerului ) #e realizeaz( cu aCutorul termometrului
meteorologic #au cu aCutorul unor #enzori. Termometrul "unc4ioneaz( pe $aza propriet(4ilor
corpurilor lic3ie #au #olie e a:5i m(ri #au mic5ora !olumul 2n raport cu !aria4iile termice.
a. Clasificarea termometrelor:
a.1. dup scop i destinaie:
: meteorologice %normale) e minim() maxim() e minim( 5i maxim(&6
: meicale6
: inu#triale6
: pentru 2ntre$uin4(ri ca#nice etc.
a.2. dup natura elementului sensibil:
: cu lic3i %mercur) alcool etilic) toluen&6
: metalice6
: manometrice6
: electrice %cu termoelemente) rezi#ten4( electric() termi#tori&.
b. Tipuri de instrumente i aparate utilizate n staiile meteorologice
b.1. Termometrul meteorologic normal/ordinar:
: inic( temeratura aerului in momentul o$#er!a4iei6
: are ca element #en#i$il mercurul cantonat 2ntr:un rezer!or #"eric-cilinric6
: #cala are i!iziuni cuprin#e 2ntre :9A ,+ 5i A1:?1 , +6
: citirile #e "ac e B ori-zi %orele /)?)/9)/;& la
orele e o$#er!a4ie climatic( %exact la ora
local(&.
b.2. Termometrul de maxim:
: inic( cea mai riicat( temperatur( care a a!ut
loc 2ntre 2 o$#er!a4ii6
: termometru cu mercur cu rezer!or
#"eric-cilinric6
: limitele #calei #unt cuprin#e 2ntre :9A,+ 5i
=</,+6
: tu$ul capilar prezint( 2n apropierea rezer!orului
o 2ngu#trare) realizat( cu aCutorul unui "ir e #ticl() care nu permite mercurului #( #e
retrag( 2napoi c.n temperatura #cae) inic.n !aloarea maxim( exi#tent( 2n inter!alul
anterior6
2
: e#te #ituat 2n a(po#tul meteorologic pe acela5i #uport cu termometrul e minim()
re#pecti! culcat) cu cap(tul #uperior mai riicat ec.t rezer!orul6
: citirile #e "ac la orele ? 5i /;) "(r( a "i luat e pe #uport.
b.. Termometrul de minim:
: inic( cea mai #c(zut( temperatur( care a a!ut loc 2ntre 2 o$#er!a4ii6
: "unc4ioneaz( cu toluen #au alcool $ine ra"inat %e cel pu4in ;A,& 6
: rezer!or 2n "orm( e "urc() pentru a i #e m(ri #upra"a4a e contact cu aerul atmo#"eric6
: #cala e#te graat( e la
:<1,+ la =<<,+) cu i!iziunea
cea mai mic( e 1)<,+6
: 2n interiorul tu$ului capilar
exi#t( un inex %pie#( e
#ticl( #au por4elan alungit( 5i
$om$at( la capete&) care #e
epla#eaz( 2n Co# oat( cu
retragerea alcoolului in tu$)
inic.n temperatura minim(
intr:un inter!al "(r( a #e epla#a 2n #u# la cre5terea temperaturii6
: 2n a(po#tul meteo e#te a5ezat 2n pozi4ie per"ect orizontal(6
: citirile #e "ac la orele ? 5i /;.
9
b.!. Termometrul de minim i maxim "#ix i $ellani% :
: tu$ capilar 2n "orm( e U) cu rezer!orul in #t.nga %cel e minim(& e "orm( cilinric()
iar cel in reapta %e maxim(& 2n "orm( e par(6
b.&. Termograful:
: 2nregi#traz( continuu temperatura aerului 2ntr:un anumit inter!al e timp6
: principiul e "unc4ionare
#e $azeaz( pe e"orm(rile
pe care le #u"er( un corp
metalic #u$ in"luen4a
temperaturii*
: e#te alc(tuit in * receptor
%lam( $imetalic( "ormat(
prin #uarea a ou( lame e
metal&) #i#tem e
tran#mitere 5i ampli"icare a
e"orm(rii 5i mecani#mul e
2nregi#trare %tam$ur cu
mecani#m e cea#ornic 2n interior&.
$. (surarea temperaturii solului ) instrumente *i aparate:
: la #upra"a4a #olului ezgolit e !egeta4ie 5i la #upra"a4a
#tratului e z(pa( temperatura #e m(#oar( cu
termometrele meteorologice o$i5nuite prezentate anterior.
a. Termometrul e #ol cu cot*
: cu mercur6
: are o prelungire a corpului 2ntre #cal( 5i rezer!or potri!it
a.ncimii la care urmeaz( #( #e "ac( m(#ur(torile 5i o
2noitur( e /9< , a rezer!orului #pre interior #au exterior
"a4( e tu$ul capilar care permite introucerea
rezer!orului la a.ncimea orit( 6
: termometru cu precizie riicat( %i!iziuni in 1)/ 2n 1)/
,+&6
B
Termogra"
$. Termometrul e #ol cu tragere !ertical(
: #e "olo#e5te pentru a.ncimi e 21:921 cm6
: rezer!orul cu mercur e#te mult m(rit) iar #cala e#te graat( in 1)2 2n 1)2 ,+6
c. Termometrul #on(
: #e "olo#e5te pentru m(#urarea temperaturii #olului 2n #tratul ara$il) pentru #ta$ilirea celor
mai "a!ora$ile termene pentru #em(narea i"eritelor plante6
: introu# 2ntr:un tu$ protector metalic pre!(zut cu numeroa#e ori"icii pentru a #e a#igura
contactul intre rezer!or 5i #ol6
: o$#er!a4iile #e e"ectueaz( in 2 2n 2 zile.
. Deotermometrul 5i geotermogra"ul
e. Dlaciometrul Eanilin
: etermin( a.ncimea e 2ng3e4 2n #ol6
: #e in#taleaz( ou() 2n col4urile opu#e ale parcelei e o$#er!a4ii meteorologice6
: o$#er!a4iile #e e"ectueaz( 2ntre orele 8 5i ;) 2n zilele e <)/1)/<)21)2< 5i ultima zi a lunii.
II. (+,U-.-/. -.0I.1I/I ,!.-/ 2I .
0U-.3/I 0/ ,3-+U4I-/ . ,!.-/UI
1. 5o6iuni generale
M(#urarea raia4iei #olare pre#upune eterminarea inten#it(4ii ei) re#pecti! m(rimea care
caracterizeaz( energia "luxului e raia4ie.
Metoele 5i aparatele "olo#ite "ac o$iectul Actinometriei) $az.nu:#e pe e"ectele
calorice) termice 5i electrice ale raia4iei #olare*
- metoa calorimetric( ' $azat( pe e"ectul caloric al raia4iei 5i tran#"ormarea energiei
calorice 2n energie electric( cu aCutorul unor termoelemente #au termo$ateri6
- metoa termometric( $azat( pe cre5terea temperaturii unui receptor cu regim #ta4ionar
#u$ in"luen4a raia4iei #olare6
- metoa compen#(rii ' $azat( pe i"eren4a e temperatur( care #e creeaz( 2ntre ou(
receptoare a$#olut ientice ca #upra"a4( 5i cu acela5i coe"icient e a$#or$4ie.
&. (surarea radia6iei solare directe
Raia4ia #olar( irect( reprezint( acea parte a "luxului e raia4ie #olar( care aCunge la
#upra"a4a p(m.ntului "(r( #( #u"ere !reo moi"icare pe parcur# %"a#cicule e raze
c!a#iparalele&. Se exprim( 2n cal-cmF-min 5i #e m(#oar( 2n unit(4i a$#olute #au relati!e cu
<
aCutorul pir3eliometrului #au actinometrului-actinogra"ului. Galoarea ace#teia e#te eo#e$ita
!aloric e#ential e aceea receptionata e aceea#i #upra"ata) in aceea#i unitate e timp la limita
#uperioara a atmo#"erei) aica core#punzatoare notiunii e con#tanta #olara %/);B
cal-cmF-min&.
Hn 4ara noa#tr( raia4ia irect( #e m(#oar( la ni!elul a ; #ta4ii actinometrice printre care
#e num(r( 5i +luC:Iapoca) cu aCutorul actinometrului termoelectric AT:<1) pir3eliometrului
calorimetric Mic3el#on #i pir3eliometrului cu compen#atie electrica Ang#trom. Eeterminarea
raia4iei #olare irecte cu aCutorul ace#tui aparat #e $azeaz( pe e"ectele calorice ale raia4iei
#olare prou#e a#upra unui corp negru a5ezat perpenicular pe irec4ia razelor #olare)
inten#itatea energiei electrice m(#ur.nu:#e cu aCutorul gal!anometrului.
2.1. 'ctinometrul ( pri componente:
a. actinometrul propriu)zis:
- tu$ul actinometric : con"ec4ionat in alam() colorat 2n negru la interior) cu o lungime
e //)A cm e#te pre!(zut cu < ia"ragme cu rol e a mic5ora mi5c(rile tur$ionare ale
aerului 5i e 2mpieica re"lexia razelor #olare 5i cu un capac la exterior6
- corpul receptor ' cuprine receptorul cu termoelemente 5i #uportul e "ixare a
conuctorilor) "iin proteCat e o carca#( metalic( nic3elat( la exterior6 pe partea
interioar( %partea opu#( celei expu#e Soarelui& #e g(#e#c #uurile interne ale
termocuplurilor 6
- i#poziti!ul e #u#4inere 5i orientare #er!e5te pentru #u#4inerea 5i orientarea tu$ului
actinometric perpenicular pe irec4ia razelor #olare. Ace#ta inclue un i#poziti! e
latituine 5i un i#poziti! e eclina4ie.
b. *al+anometrul:
- #cal( graat( 2n mA %</ mA0/ cal-cmF-min&6
- termometru6
- caran cu ou( #u#pen#ii 2ntin#e6
- $orne ))=JJ 5i )):JJ6
2.2. ,odul de efectuare a obser+aiilor
Principiul e "unc4ionare al actinometrului #e $azeaz( pe i"eren4a e temperatur( care
#e creaz( 2ntre #uurile externe %expu#e Soarelui& 5i cele interne ale termocuplurilor 5i care
A
la r.nul #(u !a conuce la apari4ia unui curent electric ca c(rui inten#itate !a "i irect
propor4ional( cu inten#itatea raia4iei #olare) re#pecti! graul e 2nc(lzire a #uurilor
externe.
La #ta4iile actinometrice aparatul e#te a5ezat pe un #uport la o 2n(l4ime e /)<1 m e
#ol) iar la i#tan4a e / m #e a"l( in#talat gal!anometrul.
Opera4ii*
- #e orienteaz( placa pe irec4ia nor) iar i#poziti!ul e orientare pe latituinea locului6
- #e orienteaz( tu$ul actinometric perpenicular pe irec4ia razelor #olare6
- #e une#c conuctorii care porne#c e la receptorul actinometrului cu $ornele
gal!anometrului6
- #e acoper( gura tu$ului cu capacul 5i up( trecerea timpului e iner4ie %circa 2<JJ& #e
cite5te pozi4ia zero a acului gal!anometric6
- #e e#c3ie tu$ul 5i #e !eri"ic( in nou pozi4ia lui "a4( e irec4ia razelor #olare6
- #e repet( ace#te opera4iuni6
- #e "ace meia citirilor 6
- rezultatului o$4inut prin meierea !alorilor citite i #e aplic( apoi i"erite corec4ii 5i
coe"icien4i e tran#"ormare 2n #copul o$4inerii inten#it(4ii raia4iei #olare6
- 2n #copul cunoa5terii inten#it(4ii raia4iei #olare pe o #upra"a4( orizonatl( #e aplic(
"ormula *
I/0I #in3)
une I ' inten#itatea raia4iei #olare care cae perpenicular pe tu$ul actinometrului
iar 3 2n(l4imea #oarelui ea#upra orizontului
$. (surarea radia6iei solare di'u7e8 globale8 re'lectate8 e'ective *i a bilan6ului
radiativ
9./. Raia4ia #olar( i"uz( ' "luxul e raia4ie rezultat 2n urma i"uziunii #au 2mpr(5tierii
raia4iei #olare e c(tre moleculele care alc(tuie#c gazele atmo#"erice #au i"erite particule in
atmo#"er(.
Raiatia #olara glo$ala %K& e#te #uma intre raiatia #olara irecta %S& #i i"uza %E&. Ea
e#te prezenta prin cel putin unul in elementele #ale con#tituente. In cazul cerului #enin* K 0 S
= E iar in cazul cerului complet acoperit K 0 E.
?
Inten#itatea raia4iei i"uze 5i a celei totale #e m(#oar( cu piranometrul-piranogra"ul 5i
#e exprim( tot 2n cal-cmF. La #tatiile actinometrice in Romania cele mai "olo#ite in#trumente
#unt piranometrul a$#olut Ang#trom) piranometrul
relati! Arago:Ea!L #i piranometrul termoelectric e
tip Iani#e!#@i.
9.2. M(#urarea raia4iei re"lectate
Raia4ia re"lectat( ' partea in raia4ia #olar(
re"lectat( e #upra"a4( tere#tr(. +apacitatea e
re"lexie a i"eritelor #upra"e4e acti!e ale Terrei #e
exprim( prin intermeiul al$eoului*
A0Rr-Rtx/11 %M&.
Eeterminarea inten#itatii raiatiei re"lectate #e "ace cu aCutorul al$eometrelor e #tatie
#i porta$ile) al "otoelementului cu #elenium #i al #olarimetrului DorczLn#@i) aparate ce
ma#oara al$eoul i"eritelor tipuri e #upra"ete acti!e.
9.9. M(#urarea raia4iei e"ecti!e
Raia4ia e"ecti!( reprezint( i"eren4a intre raia4ia emi#( e P(m.nt 2n #pa4iul co#mic
%raia4ia tere#tr(& 5i raia4ia contrar( a atmo#"erei.
Re0T:E6
Eeterminarea inten#it(4ii raia4iei e"ecti!e #e "ace cu aCutorul pirgeometrului.
9.B. M(#urarea $ilan4ului raiati!:caloric
Nilan4ul raiati! ' i"eren4a intre "luxul e raia4ie primit( e c(tre #upra"a4a tere#tr( 5i
raia4ia ceat(* N0%S=E=E&:%R=T&
Eeterminarea !alorilor $ilan4ului raiati! #e "ace cu aCutorul $ilan4ometrului
%cal-cm-min pe #upra"a4( orizontal(&.
4. 0eterminarea radia6iei solare globale ultraviolete
8
Tina #eama e importanta cunoa#terii raiatiei #olare ultra!iolete) la O$#er!atorul e
7izica Atmoa#"erei Nucure#ti ' A"umati) #:a in#talat 2n /;;B un radiometru -pple. e
prouctie S.U.A. pentru 2nregi#trarea 2n regim continuu a ultra!ioletului glo$al. Raiometrul
e#te pre!(zut cu un #enzor %celul( "otoelectric( cu #trat e #eleniu& montat 2ntr:un tu$ metalic.
Senzorul e#te cuplat la un 2nregi#trator cu $ana e 3artie. Inregi#trarile e pe iagrama #unt
e#ci"rate orar 2n timp #olar ae!arat cu aCutorul unei riglete con"ectionate e "a$ricant
!alorile "iin exprimate 2n O m
2
.
9. 0eterminarea duratei de strlucire a ,oarelui
Hn #copul etermin(rii uratei e #tr(lucire a Soarelui #e "olo#e5te 3eliogra"ul. Eurata e
#tr(lucire a Soarelui #e exprima 2n num(r e ore e in#ola4ie.
Peliogra"ul ' p(r4i componente*
- #"er( e cri#tal6
- placa e "ixare a 3eligramei %3.rtie cu i!iziuni temporale&6
- i#poziti! e latituine.
Principiul e eterminare a uratei e #tr(lucire a Soarelui con#t( 2n eterminarea
uratei e timp %ore) minute& e in#ola4ie prin citirea inter!alului e timp e pe 3ietogram( ar#
#u$ in"luen4a razelor #olare.
;