Sunteți pe pagina 1din 4

Teoria circuitelor electrice - Lucrri practice de laborator

VERIFICAREA EXPERIMENTAL A METODELOR SUPERPOZIIEI I A METODEI CURENILOR DE OCHIURI


1. Coninutu u!"#"ii Scopul lucrarii este de a verifica experimental metoda superpozitiei si metoda curentilor de ochiuri, metode care se aplica in cazul rezolvarii circuitelor complexe de c.c. Se va realiza un circuit complex care contine doua surse si doua ochiuri. Se vor masura curentii din fiecare latura a circuitului. Fara modificarea circuitului, se va inlatura succesiv mai intai una din cele doua surse de t.e.m. si apoi cea de-a doua, masurandu-se valorile curentilor din laturi. Se va verifica experimental si teoretic metoda superpozitiei si metoda curentilor de ochiuri. Pentru calculul rezistentelor celor trei laturi ale circuitului complex se va determina, experimental, tensiunea intre nodurile circuitului folosindu-se, separate, un voltmetru. Se vor compara rezultatele obtinute experimental cu rezultatele prin calcul teoretic. $. Con%i&'"(tii t'o"'ti!' M'to&( %u)'")o*iti'i se utilizeaza in rezolvarea retelelor de curent continuu complexe, cu elemente liniare, care contin cel putin doua surse de energie electrica. Aceasta metoda se bazeaza pe principiul suprapunerii efectelor si consta in a se considera curentul dintr-o latura oarecare a unui circuit electric cu mai multe surse de t.e.m. ca fiind egal cu suma curentilor care ar strabate latura respectiva, in cazul cand fiecare sursa ar debita singura in circuitul considerat. La determinarea curentilor din laturi, dati de fiecare sursa in parte, se iau in consideratie rezistentele interioare ale celorlalte surse. Pentru exemplificare vom considera un circuit electric in care actioneaza sursele cu t.e.m. e1 si e avand rezistentele interne r1 si r negli!abile. Sensul curentilor in laturi se stabileste in functie de polaritatea surselor. Pentru calculul curentilor necunoscuti "1, " si "# prin metoda superpozitiei, se impine calculul curentilor dati de fiecare sursa in parte $cealalta avand t.e.m egala cu zero%, adica "1&, " & si "#& si "1&&, " && si "#&&. Se vor rezolva, in consecinta, atatea circuite in care sa actioneze o singura sursa cu t.e.m. respectiva cate surse avem $in cazul nostru se rezolva doua circuite%.

'elatiile de calcul a curentilor "1, " si "# in functie de curentii "& si "&& sunt( "1 ) "1& * "1&&

Teoria circuitelor electrice - Lucrri practice de laborator

" ) " & * " && "# ) "#& * "#&& Adica curentii dintr-o latura se aduna sau se scad dupa cum sensul lor este acelasi sau diferit. Pentru verificarea experimentala a metodei superpozitiei se vor masura valorile curentilor in circuitul dat si valorile curentilor "& si "&&. "nlocuindu-se aceste valori se vor verifica identitatile. Pentru verificarea teoretica se calculeaza curentii " & si "&& si se verifica din nou relatiile. +alorile curentilor calculati trebuie sa rezulte foarte apropiati de cei masurati. M'to&( !u"'nti o" &' o!+iu"i se bazeaza pe principiul suprapunerii efectelor asociata cu teorema a ""-a a lui ,irchhoff. "n principiu metoda consta in a se atasa fiecarui ochi cate un curent propriu, numit curent de ochi sau de bucla, acelasi in toate laturile ochiului si avand sensul conventional ales pentru parcurgerea ochiului. 'elatiile dintre curentii reali si curentii de ochi se stabilesc in felul urmator( - in laturile necomune curentul real este egal cu intensitatea curentului de contur al ochiului respectiv- in laturile comune curentul real este suma algebrica a curentilor de contur din ochiurile alaturate. Pentru curentii din figura, considerand curentii de ochi i 1 si i si aplicand teorema a ""- a a lui ,irchhoff, rezulta( e1 * e ) $'1 . ' %i1 * ' i e ) $' . '#%i * ' i1 rezolvand acest sistem rezulta curentii de ochi i1 si i , iar curentii reali sunt( "1 ) i1 " ) i * i1 "# ) i "1, " si "#, calculati trebuie sa fie foarte apropiati de "1, " si "# masurati. ,. Mo&u &' u!"u Se realizeaza monta!ul din figura.

Teoria circuitelor electrice - Lucrri practice de laborator

Se citesc valorile curentilor indicati de cele trei ampermetre verificandu-se teorema " a lui ,irchhoff. /omutatorul , se trece pe pozitia b si se masoara curentii "1&, " & si "#&. /omutatorul , se trece din nou pe pozitia a, iar , 1 pe pozitia b si se masoara curentii "1&&, " && si "#&&. Se calculeaza "1, " si "# si se compara cu valorile masurate. Se masoara tensiunile electromotoare e1 si e cu un voltmetru portabil. ,1 si , fiind deschise $sursele nu dau curent in circuit% si cu acelasi voltmetru se masoara diferenta de potential intre nodurile A si 0, ,1 si , fiind pe pozitia a. 'ezistentele laturilor '1, ' si '# se vor calcula in functie de determinarile de la punctele anterioare, relatiile de calcul fiind cele de la 1.#. Se calculeaza teoretic "1&, " & si "#& si "1&&, " && si "#&& si cu relatiile se calculeaza curentii "1, " si "#. Se calculeaza teoretic curentii de ochi i 1 si i utilizand relatiile si apoi curentii "1, " si "# utilizand relatiile 'ezultatele masuratorilor si a calculelor se trec in tabelele de la punctul 1. -. D(t' '.)'"i/'nt( ' 2abel pentru verificarea metodei superpozitiei. 3bservatii +alori masurate +alori calculate 2abel pentru calculul rezistentei laturilor. e1 4+5 e 4+5 6A0 4+5 '1 475 ' 475 '# 475 "1 4mA5 " 4mA5 "# 4mA5 "1& 4mA5 "& 4mA5 "#& 4mA5 "1&& 4mA5 " && 4mA5 "#&& 4mA5

0. R' (tii &' !( !u

R =
I18 =

e U AB I

R# =

U AB I#

e1 R R# R1 R R#

I 8 = I18

R# R + R#

I #8 = I18 I 8
I #88 = I 88 I188

I 88 =

e RR R 1 # R1 + R#

I188 = I 88

R# R1 + R#

2abelul pentru verificarea metodei curentilor de ochiuri(

Teoria circuitelor electrice - Lucrri practice de laborator

3bservatii +alori masurate +alori calculate

"1 4mA5

" 4mA5

"# 4mA5

i1 4mA5

i 4mA5

3bservatii 1( +alorile curentilor "1, " si "# $masurati% sunt cei din tabel- $i1 ) "1 si i ) "#%, iar valorile calculate sunt cele rezultate din rezolvarea sistemului. 3bservatii ( Se vor indica, in referat, toate aparatele si utila!ele electronice folosite in lucrare ca si caracteristicile tehnice respective. 1. Con! u*ii Se vor pune in evidenta eventualele diferente dintre valorile curentior masurati si ale celor calculati si se vor explica cauzele care au dus la aparitia lor.