Sunteți pe pagina 1din 12

Prof.

Bolog Isabela
CURENTUL ELECTRIC
Se numeste curent electric orice miscare ordonata de sarcini elecrtice.
Se numeste curent electric stationar acel curent electric in care viteza
miscarii ordonate a purtatorilor de sarcina este constanta in timp.
Se numeste circuit electric ansamblul format din generatorul electric,
conductoarele de legatura (ghidaje de camp) si unul sau mai multi
consumatori (receptori)

Observatii :
Pentru a mentine intr-un fir conductor un curent electric
stationar este necesar sa mentinem in el un camp electric constant,
adica sa mentinem la capetele firului conductor o diferenta de
potential constanta.
Pentru aceasta se foloseste un dispozitiv numit generator electric
sau sursa de tensiune electromotoare.
Pentru a mentine curent electric prin conductorul C trebuie
mentinuta o diferenta de potential constatnta intre corpurile A
si B.
Generatorul electric este sursa de energie care efectueaza lucrul
mecanic necesar miscarii cu viteza constanta a purtatorilor de
sarcina.
Se numeste tensiune electromotoare marimea fizica scalara numeric egala cu
lucrul mecanic efectuat de sursa pentru a transporta unitatea de sarcina pozitiva
de-a lungul intregului circuit.


unde: tensiunea la borne = caderea de tensiune pe circuitul
exterior si reprezinta lucrul mecanic efectuat pentru a
deplasa unitatea de sarcina prin circuitul exterior sursei.

caderea interna de tensiune si reprezinta lucrul mecanic
efectuat pentru a transporta unitatea de sarcina prin
interiorul sursei.Sensul curentului electric
Intr-un conductor metalic purtatorii de sarcina mobili sunt electronii
liberi. De aceea curentul electric in metale este numit curent electronic.
In exteriorul generatorului electric electronii liberi se misca de la borna
negativa a generatorului la cea pozitiva.
Sensul conventional al
curetului electric este
sensul de deplasare al
sarcinilor pozitive (de
la + la - ).
Intensitatea curentului electric
Se numeste intensitate a curentului electric marimea fizica scalara
definita de relatia :


Unde : - I este intensitatea curentului electric
- Q este marimea sarcinii care strabate o sectiune transversala a
unui conductor in timpul Dt
Intensitatea curentului electric de conductie se masoara cu un aparat
numit ampermetru. El este construit pe baza unuia dintre efectele
curentului electric.

Observatii :
1 Amper este intensitatea curentului electric, care transporta, printr-o
sectiune transversala a unui conductor, o sarcina de 1C in timp de 1s.
Aceasta definitie este valabila numai atunci cand intensitatea curentului este
constanta in timp: curentul este continuu.
Cand inensitatea curentului variaza in timp aceasta definitie da numai o
valoare medie a intensitatii.
In lungul unui circuit neramnificat intensitatea curentului electric este
aceeasi peste tot.
Cand se masoara intensitatea curentului electric intr-un fir conductor,
ampermetrul trebuie inserat in circuit => ampermetrul se monteaza in serie.
Caracteristici de curent
Se numeste dipol orice componenta
de circuit electric care prezinta
doua borne de bransare.
Ex: becul electric, rezistorul, diodele,
sursele de tensiune electromotoare,
etc.
Daca notam cu A si B cele doua
borne ale dipolului, vorbind de
dipolul respectiv folosim expresia
dipolul AB
Tensiunea U la bornele dipolului
AB este masurata cu ajutorul unui
aparat numit voltmetru.


Observatii :
Voltmetrul utilizat pentru masurarea tensiunilor electrice, se monteaza in
paralel cu segmentul de circuit la capetele caruia se determina tensiunea.
Sursa poate furniza o tensiune electromotoare variabila.
Variind tensiunea electromotoare a sursei, se masoara diverse valori ale
intensitatii curentului care trece prin dipol si corespunzator, diverse valori
ale tensiunii la bornele dipolului.
Un dipol poate fi utilizat in mod normal numai in anumite conditii,
numite conditii de functionare precizate de fabricant : acestea indica, in
general, o valoare limita a tensiunii si a intensitatii care nu trebuie
depasite. Depasirea acestor valori conduce la deteriorarea dipolului
respectiv.
Reteaua electrica
Reteaua electrica este un circuit
complex cu mai multe
ramificatii.
Elementele ei sunt :
Nodul de retea - orice punct in
care se intalnesc cel putin trei
conductoare.
Ramura ( latura ) de retea -
portiunea de retea cuprinsa intre
doua noduri succesive.
Ochiul de retea - o succesiune de
laturi de retea care formeaza un
contur poligonal inchis.
Legile lui Kirchhoff
Prima lege a lui Kirchhoff se refera la nodurile de retea si exprima
conservarea sarcinii electrice intr-un nod de retea.
Suma inensitatilor curentilor care intra intr-un nod de retea este egala
cu suma intensitatilor curentilor care ies din nodul de retea.
Suma algebrica a intensitatilor curentilor electrici care se intalnesc
intr-un nod de retea este egala cu zero.Conventie de semn : + in cazul in care curentii intra in nod
- in cazul in care curentii ies din nod

A doua lege a lui Kirchhoff se refera la ochiurile de retea.
Suma algebrica a tensiunilor electromotoare ale surselor in lungul
unui ochi de retea este egala cu suma algebrica a caderilor de tensiune
de pe laturile ochiului.


Conventie de semn :
Pentru E avem : + daca sensul ales pentru parcurgerea ochiului
strabate sursa in sens direct(de la borna la +)
- in caz contrar
Pentru IR avem : + daca sensul ales coincide cu sensul curentului
electric din latura respectiva
- in caz contrar