Sunteți pe pagina 1din 1

Rezumat

În opinia mea, controlul calității este un proces important ce ajută la menținerea și


garantarea unui nivel ridicat al produsului ce urmează a fi dat spre consum populației.
Calitatea unui produs alimentar este dată de o serie de proprietăți organoleptice, fizice,
chimice, tehnologice și biologice.
Această etapă este foarte importantă deoarece acest proces menține și garantează un
nivel de calitate ridicat în produsul sau serviciul livrat. Pentru a furniza un nivel ridicat,
sunt impuse și trebuie respectate anumite standarde care duc la creșterea calității
produselor și beneficiilor importante.
Lucrarea mea de diplomă intitulată “Controlul calității în procesul tehnologic de
obținere a cafelei”, este structurată pe patru capitole.
Primul capitol se intitulează “Controlul calității în procesarea cafelei” tratează
noțiunile elementare privind boabele de cafea ce pot fi diferențiate calitativ prin
caracteristicile fizico-chimice și organoleptice, acestea fiind determinate de zona
geografică în care se cultivă. Caracteristicile pot fi determinate după o prăjire prealabilă și
măcinare asupra unei infuzii de cafea. Metodele de analiză ce se efectuează asupra cafelei
în scopul determinării proprietății acesteia sunt următoarele: metode cromatografice,
metode spectrometrice, metode electrochimice și metode biochimice.
În cel de-al doilea capitol intitulat “Tehnici de obținere a cafelei”, am dezvoltat
noțiuni privind cele două metode de prelucrare a cafelei, metoda umedă și metoda uscată,
procesul de prăjire a acesteia și etapele de măcinare, ambalare și depozitare a cafelei.
Al treilea capitol “Procesul tehnologic de obținere a bomboanelor de ciocolată cu
cafea” cuprinde bilanțul de material pentru procesul tehnologic de obținere al
bomboanelor de ciocolată cu cafea și calculul de climatizare al unui depozit de păstrare al
acestora.
Al patrulea capitol “Norme generale de securitate în muncă” prezintă:
- norme igienico-sanitare;
- igiena procesului tehnologic, al utilajelor și al spațiilor de lucru;
- norme de prevenire și stingere a incendiilor;
- măsurile de securitate a muncii.
Lucrarea de diplomă se încheie cu concluziile și referințele bibliografice.