Sunteți pe pagina 1din 6

Relații Internationale și Studii Europene în limba română ținteste

către pregătirea de specialiști competenți în sistemul relațiilor internaționale și


studiilor europene, realizat prin intermediul instituțiilor de profil la nivel european,
național, regional / local. Pentru a crea acest grup de funcționari europeni, în
cadrul specializării abordarea este inter-, multi- și transdisciplinară. În consecință,
planul de învățământ al RISE cuprinde materii care acoperă zona relațiilor
internaționale (istoria relațiilor internaționale, științe politice, instituții europene,
politici publice, partide politice etc.), juridică (drept internațional, drept
comunitar etc.), cercetare în științe sociale și politice, organizații internaționale,
globalizare, politici comunitare, guvernare în Uniunea Europeana, alături de
discipline din zona economică – noțiuni de bază, principii, procese și metode de
evaluare cantitativă, management, marketing etc.

În calitate de coordonator naţional al politicii de cooperare internațională pentru dezvoltare şi în conformitate cu


angajamentele internaţionale asumate de România pe linia transparenţei în acest domeniu, Ministerul Afacerilor
Externe a elaborat Raportul naţional privind asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de România în anul
2016.

Acesta este cel de-al cincilea raport naţional care analizează politica de cooperare internațională pentru dezvoltare a
României, având ca scop întărirea gradului de transparenţă şi a nivelului de informare cu privire la contribuţiile
raportate.

Documentul conţine informaţii detaliate privind asistenţa pentru dezvoltare raportată de instituţiile publice, o analiză
statistică pe regiuni geografice şi arii tematice, precum şi o evaluare a acesteia.

Astfel, bugetul naţional total destinat asistenţei pentru dezvoltare, raportat de România în 2016, a fost de de 240
milioane Euro, reprezentând 0,14% din VNB. Contribuţiile multilaterale reprezintă 59% din fondurile acordate de
România la nivel naţional, iar cele bilaterale 41%.

Sectoarele care au beneficiat cel mai mult de finanţare au fost: democrație și buna guvernare (63%), educaţie (26%)
şi asistenţă umanitară (9%). Principala ţară beneficiară de asistenţă bilaterală din partea României a fost Republica
Moldova. România a oferit asistență și altor state precum: Serbia, Ucraina, Georgia, Siria, Turcia (refugiați sirieni),
Irak, dar și unor state din Africa și Asia Centrală.

2016 a fost un an important în consolidarea profilului internațional al României de donator emergent, materializat prin
adoptarea unui nou cadru legislativ privind asistența pentru dezvoltare și ajutor umanitar și prin crearea unei Agenții
dedicate Cooperării Internaționale pentru Dezvoltare (RoAid).

Informaţii suplimentare:
Publicarea rapoartelor naţionale anuale privind asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de România a fost iniţiată
în 2012, reprezentând un element esenţial în sensul promovării informării, transparenţei şi asumării eforturilor în
domeniu.

Publicarea raportului reprezintă unul din instrumentele prin care România implementează angajamentele
internaţionale privind transparența, stabilit prin Documentul de la Busan.

Totodată, România raportează anual Comitetului Asistență pentru Dezvoltare al OCDE asistența oficială pentru
dezvoltare acordată statelor partenere și publică datele privind fondurile AOD alocate în registrul International Aid
Transparency Initiative, fiind primul stat din noile state membre UE și, în general, unul dintre puținele din UE care a
realizat acest