Sunteți pe pagina 1din 1

Doamnă Decan ,

Subsemnatul Popescu Marcel, masterand la specializarea MANAGEMENTUL


SERVICIILOR PUBLICE, anul I , grupa ......... vă rog să-mi aprobați prin prezenta,
susținerea examenului la disciplina MARKETING PUBLIC în data de .........., în locul datei
de 31.01.2019.
Menționez faptul că nu mă voi putea prezenta la data la care a fost programat
examenul pentru grupa din care fac parte, întrucât sunt planificat în serviciu.

23.01.2019 P.M