Sunteți pe pagina 1din 25

688

20 Tehnologia
Tehnologiaconfort
confortșișicomoditate
comoditate
20.1 Ventilație, încălzire,
aerul înconjurător, aer condiționat
Aer proaspat Aer cald

Temperatura •i compozi•ia aerului ambiant are o influen•ă substan•ială


asupra nivelurilor de performan•ă •i aten•ie ocupan•ilor autovehiculului.
Schimbător de căldură
Prin urmare, este necesar să se furnizeze compartimentul pentru
pasageri cu aer proaspăt filtrat, care trebuie să fie încălzite sau răcite
în func•ie de temperatura exterioară. supapă de apă de răcire

Sistem de ventilatie Suflantă Distributie fl ap

Sistemul trebuie să fie proiectat astfel încât:


Fig. 1: Temperatura de încălzire controlată de volum a lichidului de răcire
● există proaspăt suficient (•i încălzite), aer disponibil pentru to•i
(Partea lichidului de răcire a)
ocupan•ii.
● aerul uzat este purjat prin puncte de vânzare. Temperatura de încălzire controlată în volum de aer proaspăt (Fig. 2). Volumul
● fără praf sau apa poate intra interiorul vehiculului. de aer proaspăt, care este încălzit de către agentul de răcire care trece prin

● aerul este ghidat pentru a preveni aburirea geamurilor. schimbătorul de căldură poate fi controlat prin intermediul unei clapete de
temperatură. Se determină temperatura de încălzire.

● nici aerul rece poate aduna oriunde.


● schimbul de aer are loc cu cât mai pu•in posibil proiect.

Fluxul liber de aer proaspăt în vehicul este posibilă doar o singură dată,
Aer proaspat Aer cald
viteza de deplasare ajunge la aproximativ 60 km / h. La viteze mai mici
rutier alimentarea cu aer proaspăt este controlată de un ventilator.
Orificiile de admisie pentru aerul de intrare trebuie să fie pozi•ionată cât
mai mare posibil pe vehicul, în zona cu cel mai scăzut nivel de gaze de
e•apament •i contaminan•i. presiunea aerului u•or mai mare în interiorul Suflantă

vehiculului este avantajos. Ferestrele deschise creează un vid în


condi•ii normale. Rezultatul este că un nivel mai ridicat al gazelor de
e•apament, praful •i insectele pot face drumul lor în compartimentul
Schimbător de căldură
pentru pasageri. În plus, vehiculul •i zgomotul rutier devin mult mai
audibil.
Fig. 2: Temperatura de încălzire controlată de vol- aer proaspăt
ume (partea aeriană)

Pe ambele sisteme, aerul proaspăt poate fi canalizat prin intermediul


Încălzire vehiculului interior motoare răcite cu aer. Incalzirea se
pozi•iilor clapă de aer proaspăt prin schimbătorul de căldură •i dirijat spre
face prin intermediul / aer proaspăt de gaze de evacuare. În acest fel, o parte
parbriz, geamurile laterale din fa•ă sau ca aerul de încălzire a habitaclului. În
din aerul din ventilatorul este canalizat oprit, incalzit prin schimbătoare de
cazul în care nu este suficient flux de aer pentru a furniza aer, un ventilator
căldură integrate în conductele de evacuare •i folosite pentru încălzirea
poate fi pornit. În cazul în care schimbătorul de căldură rămâne oprit,
interiorului. Nu sunt gazele de e•apament sunt lăsate să intre în interior cu
aerul cald.
de exemplu, în timpul verii, aerul proaspăt este canalizat direct către
20 interior sau pe parbriz.
Motoarele răcite cu apă. Căldura din lichidul de răcire este folosită pentru
controlate electronic de încălzire. Temperatura din interiorul unui
încălzire. Următoarele sunt cele trei moduri diferite de a controla
autovehicul poate fi reglat prin intermediul unui comutator rotativ. Cu
temperatura de încălzire:
ajutorul senzorilor de temperatură, temperatura setată (valoarea reală)
● Controlul volumului lichidului de răcire a (partea lichidului de răcire a)
este detectată •i comparată cu temperatura stocată (valoarea specificată)
● de control al volumului de aer proaspăt (partea aeriană)
într-o unitate de control. În cazul în care cei doi nu se potrivesc, sistemul
● încălzitor controlat electronic reglează temperatura de încălzire în mod corespunzător. Cu controlul
Temperatura de încălzire controlată de volum a lichidului de răcire (Fig. volumului de lichid de răcire, o supapă de lichid de răcire (electrovalvă)
1). Volumul de lichid de răcire care curge în schimbătorul de căldură (matricea este ac•ionat electro-mecanic. Cu controlul volumului de aer proaspăt o
încălzitor) poate fi modificată cu ajutorul supapei de încălzire. Volumul de clapetă de aer proaspăt este ac•ionată electro-mecanic.
curgere determină temperatura aerului de încălzire.
20 tehnologie comoditate și confort 689

Sisteme de încălzire auxiliare încălzitorului auxiliar (Fig. 1). Acesta Proiectarea și principiul de funcționare. Încălzitorul PTC este format
este un încălzitor suplimentar, care oferă căldură pentru interiorul vehiculului din rezistoarele simple semiconductoare ceramice sau chips-uri PTC
atunci când motorul este oprit. Benzină, motorină, păcură sau gaz este ars (conductori PTC). Acestea sunt alimentate cu energie electrică prin •ine
într-un arzător ventilator. Căldura generată este transferată într-un curent de de contact din aluminiu. •inele de contact transmit simultan căldură de
aer care curge printr-un schimbător de căldură pentru a furniza căldură pentru la cip PTC pentru aripioarele ondulate ale încălzitorului PTC. Când
încălzirea interiorului. curentul electric trece prin chips-uri PTC au căldură până la cca. 120 °
C. •inele de contact •i aripioare ondulate transferă astfel căldura
generată de aerul care curge în interior. Supraîncălzirea chips-uri PTC
este împiedicată de o cre•tere a rezisten•ei lor electrice ca temperatura
ECU cu de evacuare a apei (Fierbinte)
cre•te. Acest lucru reduce fluxul de curent prin chips-uri.
sistemul de diagnosticare

senzor
temperate
combustie -
ature
ventilator de
Supraîncălzirea
aer TION (rece) senzor
evacuare a gazelor
Intrare apă

senzor de
flacără
Pompă
de apă
Evacuare de

admisie a aerului de
combustie

Evacuare amortizor de zgomot


/ er fl MUF

Pompă de dozare a combustibilului

Fig. 1: încălzitor auxiliar

La motoarele cu un consum redus de combustibil, de exemplu


directinjection motoarele diesel, căldura de ardere transferată agentului de
răcire este scăzut. suficientă căldură pentru a încălzi interiorul vehiculului nu
este disponibil în toate condi•iile de func•ionare. Pentru a îmbunătă•i
Fig. 2: PTC auxiliar
produc•ia încălzitorului, următoarele sisteme de încălzire auxiliare pot fi
utilizate în autovehicul:

● încălzit cu combustibil incalzitor auxiliar ● sisteme de încălzire PTC


Unitatea de comandă a motorului activează încălzitorului PTC în

● Evacuare schimbător de căldură gaz ● electric auxiliar


următoarele condi•ii:

încălzitor ● Sistem de climatizare oprit


● Temperatura mediului ambiant sub 5 ° C
Alimentat cu combustibil încălzitor auxiliar. In acest tip de încălzitor,
● Temperatura lichidului de răcire mai mică de 80 ° C
combustibil este ars într-o cameră de ardere, înconjurată de curgere a lichidului
● Motorul merge
de răcire din motor. Lichidul de răcire încălzit curge prin schimbătorul de
căldură al încălzitorului. Aerul de intrare pentru interiorul autovehiculului este
Evacuare schimbător de căldură cu gaz (fig. 3). Acesta transferă căldura de
încălzit pe aripioarele de răcire. În plus, lichidul de răcire poate fi preîncălzit.
evacuare a lichidului de răcire. În acest fel, o parte din energia de evacuare
Încălzitorul auxiliar încălzit cu combustibil poate fi amplasat în radiator pentru
este recuperată •i poate fi utilizată pentru a încălzi interiorul vehiculului.
lichidul de răcire al vehiculului.

incalzitor electric auxiliar. Acest tip de încălzitor poate cuprinde, de 20


exemplu, •ase elemente de încălzire, similar cu bujii incandescente,
care sunt instalate în circuitul de răcire. In timpul fazei de încălzire,
aceste elemente de încălzire încălzesc agentul de răcire. Nu numai
temperatura de lucru atinsă mai repede, dar interiorul vehiculului poate
fi încălzit imediat.

PTC (Fig. 2). Acest tip de încălzitor este în mod normal, în aval de
schimbătorul de căldură într-un sistem de climatizare. Această unitate
converte•te DC energie electrică de la sistemul electric la bordul
vehiculului în căldură.
Fig. 3: schimbător de căldură pentru gaze de eșapament
690 20 tehnologie comoditate și confort

Aer condiționat în autovehicule Componentele unui sistem de aer condiționat


Anumite cerin•e sunt introduse pe sistemul de climatizare pentru Un sistem de aer condi•ionat cuprinde trei zone:
interiorul unui autovehicul; de exemplu: ● Fluxul de aer în vehicul cu motor cu mijloace de încălzire
● Compartimentul pentru pasageri trebuie încălzit sau răcit la o ● circuit de agent frigorific ● Controlul temperaturii
temperatură confortabilă. Fluxul de aer în vehicul cu motor. Două moduri de operare diferite sunt
● O temperatură confortabilă trebuie men•inută în toate condi•iile disponibile:
meteorologice exterioare. ● Modul de aer proaspăt ● recirculării aerului
● Pentru fiecare ocupant, un debit confortabil de temperatura aerului •i a
aerului trebuie să fie generat. Modul de aer proaspăt (Fig. 2). Suflanta aspiră aerul ambiant prin
● Calitatea aerului trebuie să fie îmbunătă•ită. intermediul clapetei de aer proaspăt. De acolo aerul face drum spre
● opera•iune simplă trebuie să fie posibilă. filtrul de praf, în care contaminan•ii din aer, cum ar fi praful, polenul,
● Nu trebuie să existe nici un efect bolnav de fluxul de aer din vehicul. etc., sunt eliminate. La vaporizator aerul este răcit, apa este condensat
•i astfel îndepărtat. Condensarea este eliberat în atmosferă prin
furtunuri de scurgere. Aerul uscat, rece se încălze•te la temperatura
Pentru cererile men•ionate mai sus să fie îndeplinite, sistemul de
selectată în schimbătorul de căldură. De acolo este ghidat prin clapete
climatizare trebuie să îndeplinească o serie de roluri. Aerul trebuie să
•i fantele de la punctele dorite în interiorul vehiculului.
fie:
● furnizate •i cură•ate,
● încălzit sau răcit •i, de asemenea,
● dezumidificat.
Schimbător de Clapa (duză centru) Flap, duza defroster (parbriz)
Tipuri de sisteme de aer condiționat căldură

Următoarele tipuri de sisteme de aer condi•ionat sunt disponibile:


Vaporizator fl ap
Recirculated- aer
● controlate manual sistemele de aer condi•ionat proaspăt
fl ap aer
● Termostatată sisteme de aer condi•ionat reglementate Praful de filtru

● Completă a sistemelor de aer condi•ionat automat

controlate manual sistemele de aer condiționat. Temperatura,


distribu•ia aerului •i viteza ventilatorului sunt setate manual.

reglementate termostatic sisteme de aer condiționat.


Odată ce temperatura este setată, se men•ine la acest nivel în vehicul
în timp ce distribu•ia aerului •i viteza ventilatorului poate fi reglată
manual.

Complet sisteme de climatizare automată (klimatronic). Temperatura


preselectată din interiorul autovehiculului este men•inut la un nivel
constant în mod automat. Acesta este monitorizat continuu de mai Flap, compartiment Flap, duza Flap, colector de aer Suflantă
mul•i senzori de temperatură, în timp ce distribu•ia aerului •i tura•ia frontal duză pentru duza
picioare laterală
suflantei sunt reglate complet automat, astfel încât există un echilibru
optim de temperatură, de exemplu, zona capului 23 ° C, în zona
pieptului 24 ° C, 28 ° C pentru picioare. La sistemele de climatizare Fig. 2: traseul de curgere a aerului în modul de aer proaspăt

multizone, temperatura poate fi reglată separat pentru fiecare scaun ( Fig.


recirculării aerului. Aici aerul este aspirat din interiorul autovehiculului, cură•at
1).
într-un filtru de praf, este încălzit până la evaporator •i apoi alimentat înapoi în
interiorul vehiculului. Modul de recirculare a aerului poate fi selectat de către
conducătorul auto prin intermediul unui comutator, de exemplu în trafic intens.
20
senzor de calitate a aerului. Aceasta măsoară concentra•ia de
substan•e nocive, de exemplu, hidrocarburile nearse din aerul
ambiental din cutia încălzitorului. Rezisten•a senzorului scade pe
măsură ce nivelul de substan•e nocive cre•te. Cre•terea curentului în
senzor serve•te ca indice al concentra•iei de substan•e nocive. Un nivel
mediu al calită•ii aerului se presupune în interior. În cazul în care
concentra•ia de substan•e nocive în aer proaspăt este semnificativ mai
mare decât calitatea aerului interior asumat, sistemul automat de
climatizare comută de recirculare a aerului de 100%.

Fig. 1: Multizone controlul climei


20 tehnologie comoditate și confort 691

Din acest moment, o scădere continuă a calită•ii aerului interior este Cursa pistonului este generat de o placă oscilantă care, în func•ie de
asumată de către partea electronică a unită•ii de control automat de aer design, 3 până la 10 ac•ionează pistoane. Dacă unghiul modificărilor
condi•ionat. În cazul în care calitatea aerului interior este mai rău decât plăcu•ei de pendulare, lungimea cursei este alterată •i cu ea rata de
calitatea aerului exterior, măsurate, sistemul automat de climatizare livrare a compresorului (controlul de volum). Ie•irea de răcire a
comută în modul de aer proaspăt 100%. compresorului este influen•ată de viteza de livrare. Acesta este
determinat de următoarele variabile:

circuit de agent frigorific

● Temperatura selectată de către •ofer


agent frigorific gazos este comprimat, răcit •i lichefiat, limitată la
● Temperatura interioară •i exterioară
elementul de expansiune •i vaporizate în timpul absorb•iei de
● Temperatura vaporizatorului
căldură înainte de a fi recomprimare ( Fig. 1).
● presiunea agentului frigorific, temperatura agentului frigorific
Compresorul func•ionează numai când motorul este pornit •i sistemul
de aer condi•ionat este pornit. Numai agentul frigorific gazos poate fi
Circuitul de agent frigorific cuprinde următoarele componente:
tras. Dacă agentul frigorific lichid au fost de a fi trase în, compresorul ar
fi deteriorat dincolo de repara•ii, deoarece fluidul nu poate fi comprimat.
● Compresor
Pentru ungerea compresoarelor, uleiul este adăugat la agentul
● Condensator
frigorific. Compresoarele de tip piston sau placa de pendular folosite
● Element de expansiune (valve sau restrictor) pentru controlul climei în autovehicule pot fi clasificate, în func•ie de
● Vaporizator tipul sistemului de control, în compresoare controlate intern •i
● Receptor / uscător cu inser•ie desicant compresoare controlate din exterior.
● Dispozitive de siguran•ă (comutator de presiune sau un senzor de presiune înaltă
•i senzor de temperatură)

● Sisteme de control deschise •i închise în buclă


● Ansambluri de furtunuri •i •evi
controlate interior compresorului A / C (Fig. 1, Pagina
● refrigerent
692). Condus de un poli de transmisie prin curea. Integrat în roata de
Compresor. Responsabil pentru circula•ia agentului frigorific. curea este un ambreiaj solenoid, cu care compresorul poate fi pornit
Compresorul aspiră agentul frigorific gazos •i o comprimă. Agentul sau oprit după cum este necesar. Pozi•ia plăcii oscilantă •i astfel rata
frigorific gazos, acum încălzit de la presurizare, este alimentat la de livrare a agentului frigorific este determinată de condi•iile de
condensator la o presiune de aproximativ 16 bari. presiune în interiorul compresorului.

ambreiaj Un comutator de Valva de expansiune vaporizatorului


solenoid sistem / C

Compresor
Unitate de comandă
a motorului

Senzor de temperatură

/ agent frigorific
Suflantă

curea de
transmisie

20
Valvă de eliberare
a presiunii Comutator de presiune / senzor de
ECU termostatic pentru ventilator
presiune înaltă

Ventilator

rezervor de alimentare cu Senzorul de temperatură a lichidului Un sistem / C comutator


Condensator uscător de răcire

de înaltă presiune, gazos ( p aproximativ 16 bar, T aproximativ 65 ° C) de înaltă presiune, Presiune scăzută, gazos ( p aproximativ 1.2 bar, T aproximativ -3 ° C) Presiune scăzută, lichid /
lichid ( p aproximativ 16 bar, T aproximativ 55 ° C) gazos ( p aproximativ 1.2 bar, T aproximativ -7 ° C)

Fig. 1: Re frige Circuit rant cu ventil de expansiune


692 20 tehnologie comoditate și confort

Diferitele următoarele tipuri de elemente de expansiune pot fi găsite:


alunecare feroviar mecanismul de Rola cu ambreiaj
ajustare electromagnetic
● Valva de expansiune ● Restrictor

Valva de expansiune. Cu această componentă volumul de agent


frigorific convertit în stare gazoasă în evaporator poate fi adaptat exact
la condi•iile de func•ionare curente. În acest fel, ie•irea de răcire a
circuitului de agent frigorific este optim în fiecare etapă de func•ionare.
Acumulatorul este instalat pe partea de înaltă presiune a circuitului de
aer condi•ionat ( Fig. 1, pagina 691). Restrictor. Acest spray-uri
agentului frigorific lichid în vaporizator. Limitatorul calibrat determină
debitul agentului frigorific pentru o stare de func•ionare predeterminată
de către producător. În aceste condi•ii circuitul agentului frigorific
func•ionează optim. Acumulatorul poate fi găsit în partea de joasă
Piston platou oscilant Schimbatorul de viteze presiune a circuitului de agent frigorific ( Fig. 3).

Fig. 1: A controlat intern / compresor C

controlat din exterior compresorului A / C (fig. 2). Integrat în roata


de curea a compresorului este un dispozitiv de protec•ie la
suprasarcină. Acesta nu dispune de un ambreiaj electromagnetic •i
continuă să func•ioneze chiar •i atunci când func•ia de răcire este
Vaporizator
oprită. Volumul de livrare al agentului frigorific este limitată la sub 2%.
Condi•iile de presiune din interiorul compresorului sunt determinate Restrictor

printr-o supapă de comandă, care este ac•ionat de către unitatea de


Conectarea la
comandă a aerului condi•ionat. În acest fel, pozi•ia plăcii oscilantă •i servicii
astfel rata de livrare a agentului frigorific poate fi influen•at.
rezervor de de înaltă
temperatură al compresorului suflanta de aer
alimentare presiune joasă
proaspăt

presiune de aer
A / C evaporatorului
service G395 Senzor de
proaspăt

Piston frigorific •i temperatură Mufele


Condensator de fl ow
Aer rece
Senzor de presiune a agentului

Robinetul de reglare
Aer fl ow Direc•ia

Fig. 3: Circuit de agent frigorific cu restrictor

Vaporizatorului. Aici lichidul de răcire se extinde •i este transportat în


stare gazoasă. In timpul acestui proces, agentul frigorific atrage căldura
necesară pentru evaporarea din mediul înconjurător. Cantitatea de
căldură necesară este extrasă din aer, care este canalizat printr-o
platou oscilant
suflantă în func•ie de modul de func•ionare (cu aer proaspăt sau modul
de aer recirculat) pe suprafa•a evaporatorului. Acest lucru se răce•te
Fig. 2: Un controlat extern / compresor C
aerul.

Condensator. 60 ° C până la 100 ° C agent frigorific gaz fierbinte este


20 răcit rapid în această componentă. Atunci când se întâmplă acest lucru, Receptor / uscător cu inserție desicant. Aceasta serve•te ca un
agentul frigorific condensează de la un gazos la o stare lichidă. Răcirea rezervor de expansiune •i rezervor de alimentare. Cantitatea de agent
rapidă se realizează prin vânt •i fluxul de aer din suflantă suplimentară frigorific, care este impusă de circuitul de refrigerare depinde de
a disipa căldura din •evile condensatorului •i aripioare. condi•iile de func•ionare, cum ar fi sarcină termică din vaporizator •i
condensator •i viteza compresorului.
Element de expansiune. Aceasta regleaza volumul de agent frigorific,
care este injectat în evaporator. Volumul optim de agent frigorific este Datorită proprietă•ilor higroscopice ale agentului frigorific •i scurgerile
suma care poate fi transformată într-o stare gazoasă în evaporator în de informa•ii în sistem, apa poate găsi drumul în circuitul de agent
condi•iile date de func•ionare. Aceasta variază în func•ie de presiunea frigorific. Inser•ia deshidratant poate îndepărta apa •i impurită•i din
de aspira•ie •i temperatura agentului frigorific în aval de evaporator. agentul frigorific. Între 6 g •i 12 g de apă pot fi stocate, în func•ie de
design.
20 tehnologie comoditate și confort 693

Dispozitivele de siguranță. Acestea constau din senzori de înaltă Sistemele deschise și închise cu buclă de control. Acestea sunt
presiune •i senzori de temperatură. Microprocesorul de la senzorul de elemente de control în interiorul vehiculului, cu care se poate stabili
înaltă presiune trimite un semnal de impulsuri către unitatea de condi•iile climatice dorite în autovehicul.
comandă a aerului condi•ionat. Lă•imea impulsului depinde de
presiunea: presiunea scăzută, lă•imea pulsului scăzută; de înaltă
Controlul temperaturii (Fig. 1, Fig. 2). Aceasta controlează bucla de
presiune, lă•ime ridicată puls. Logica de control al sistemului de
control a temperaturii pentru interiorul unui autovehicul •i influen•ează,
climatizare evaluează aceste informa•ii •i comută compresorul sau
de asemenea, circuitul de agent frigorific. Unitatea de control a aerului
oprirea în func•ie de presiunea din agentul frigorific. De exemplu,
condi•ionat (X4) utilizează senzori de temperatură diferite, cum ar fi
compresorul este oprit dacă presiunea din agentul frigorific se ridică la
senzorul de temperatură al vaporizatorului (B2), senzor de temperatură
aprox. 30 bari, în scopul de a preveni deteriorarea permanentă a
a aerului (B3) •i senzor interior (B4), pentru a monitoriza toate
sistemului de climatizare, sau la presiuni sub 2 bari, deoarece sistemul
temperaturile importante •i factorii de interferen•ă. Din dispozitivul de
presupune există o scurgere în liniile. La temperaturi excesive de agent
comandă de setare a unită•ii de comandă recep•ionează temperatura
frigorific (peste 60 ° C), senzorul de temperatură activează un ventilator
aleasă de ocupan•ii. Temperatura specificată este comparată cu
suplimentar la condensator.
temperatura efectivă. Diferen•a determinată generează variabile de
referin•ă pentru controlul de încălzire (schimbător de căldură, supapa
solenoid), reglare răcire (vaporizator, compresor), controlul volumului
de aer (suflanta, M3) •i controlul distribu•iei aerului (pozi•ia clapetei de
La sistemele cu două comutatoare de presiune, presiunile sunt aer proaspăt, aer recirculat, decongelare, by-pass , picioare).
monitorizate de o înaltă presiune •i un comutator de joasă presiune.
Când presiunea atinge 40 bar o supapă de suprapresiune pe
compresor ( Fig. 1, Pagina
692) evacuările de presiune din motive de siguran•ă.

Pentru furtunuri și țevi ansambluri. Liniile de înaltă presiune au o mică aer proaspăt de Dezghe•area Ventilare
sec•iune transversală •i se încălzesc în timpul func•ionării instala•iei de aer recirculat
climatizare.
Bypass

Linii de joasă presiune au o sec•iune transversală mare •i să devină


rece în timpul func•ionării instala•iei de climatizare. Controlul
Setpoint
senzor de
interior
Agent frigorific. Acesta circula într-un circuit închis, în liniile sistemului căldură Blower
evacuare a aerului)
de aer condi•ionat •i transportă căldura din interiorul vehiculului spre
Evaporator schimbător de
exterior. In acest proces se schimbă în mod continuu între un lichid •i ECU
Pentru a picioarelor aerului (de
stare gazoasă. În sistemele actuale de aer condi•ionat, sunt folosite Senzor de temperatură

frigorifici R134a, R1234yf sau R744. Încărcarea sistemelor de condensului Evaporator Senzor de temperatură

climatizare cu agent frigorific R12 este interzisă (a se vedea, de Compresor Evacuarea Valva selenoida
asemenea, pagina 40).
Fig. 1: Sistem controlat electronic climatizare

G2 Acumulator S1 A / C comutator sistem S4


Comutator termic pentru radiator
X2
X2 F1 ventilator T 1 = 95 ° C, T 2 = 103 ° C S5 Senzor
de înaltă presiune (G65)
S1 p 1 = 2 bar / 32 bar; p 2 = 16 bar Senzor de
temperatură Senzor de temperatură a lichidului de
X4
răcire B1 B2 B3 Evaporator Senzor temperatură aer 20
B4 Interior Senzor de temperatură K5 A / C releu K6
B2 B3 B4
K5 S4 Releu pentru ventilator radiator
T1 T2
-T -T -T B1
G2

Y2 Viteza 2 X2 comandă Motronic


S5 unitate X4 A / C unitate de control cu
p2p1
user-control •i unitatea de afi•are Y2 solenoid
M M3
K6 cuplajului compresorului M3 lichidului de răcire
ventilator F1 siguran•e

Figura 2:. Schema circuitului de sistem de aer condiționat


694 20 tehnologie comoditate și confort

Volumul fluxului de aer, poate fi setat prin viteze ale suflantei sau pe Pentru a face acest lucru, regulatorul termostatic trebuie să fie setat la căldură
parcursul unui interval infinit variabilă fără referire directă la condi•iile maximă, ventilatorul trebuie să fie setat la viteza maximă •i de distribu•ie a
monitorizate. La viteze mari de drum, cu toate acestea, presiunea se aerului trebuie să fie îndreptată în sus. Pe sisteme automate de control al
acumulează •i acest lucru determină o cre•tere a ratei de livrare. Cu un climei, acest lucru se face la apăsarea unui buton. În timpul iernii, sau la
sistem special de control în buclă închisă, tura•ia suflantei poate fi redusă temperaturi exterioare scăzute, ventilatorul este oprit de către unitatea de
pe măsură ce cre•te viteza de drum, în scopul de a men•ine debitul de aer comandă la pornire la rece, pentru a preveni proiecte din aer neîncălzit până
constant. când se atinge o temperatură a lichidului de răcire moderată. Dacă func•ia de
dezghe•are este activată, această setare nu se aplică.
Modul de dezghe•are (DEF setare) face posibilă eliminarea
condensului •i a ghe•ii de pe suprafe•ele de ferestre rapid.

W orkshop NOTE În cazul în care presiunile sunt în afara intervalului de toleran•ă,


● Munca cu caracter general pe vehicul trebuie să fie pregătit •i cauzele ar trebui să fie găsit defectiunii. tabelul 1 prezinta posibile
realizat, astfel încât circuitul agentului frigorific al vehiculului nu cauze.
este deschis, de exemplu, pentru radiator sau îndepărtare a
motorului.
2.3
● Piese de schimb pentru sistemul de climatizare trebuie să fie Gama System
bar Toleran•a cu valva de
depozitate în ambalaje uscate •i sigilate.
2.1 expansiune
● În cazul în care circuitul agentului frigorific al sistemului de aer condi•ionat
2.0
trebuie să fie deschis, sigilează imediat toate deschiderile (agent frigorific
1.9
este higroscopic).
1.8
● Supapa de expansiune nu poate fi reglat •i nu trebuie reparată.
1.7
Gama Sistem de toleran•ă cu
1.6
● Sigiliile trebuie reînnoită după slăbirea ansamblurilor de conducte •i restrictor
1.5
furtunuri.
1.4
● Sau sudat nu trebuie efectuată pe ansamblurile de •evi.
Presiune scăzută

0
0 5 7.5 10 12.5 15 bar 20
● Pentru a verifica, extract, purjarea •i încărca•i circuitul de agent frigorific, utiliza•i
Presiune ridicata
numai echipamente concepute pentru a fi utilizate cu agent frigorific.

Fig. 1: intervalele de toleranță de încercare la presiune

● Nu pompa agent frigorific înapoi din sistemul de aer condi•ionat


în bidonul. Tabelul 1: Cauze posibile de defecțiuni

● Puternic agent frigorific contaminat este extras în flacoane Presiune scăzută •i / sau de înaltă presiune prea mare
separate de reciclare •i eliminate prin canalele corecte, în
Prea jos
conformitate cu măsurile de protec•ie a mediului.
● supapă placă de defect ● Umezeala sau impuritöi tem
presoare com- sys- cauzând blocarea valva de
● sticle goale de agent frigorific trebuie să fie întotdeauna •inute închise. expansiune
● clearance-ul cu piston prea
mare sau un inel de piston ● Nu este suficient de furnică
● Respecta•i reglementările de siguran•ă la manipularea frigorifici. defect refriger- în sistem

● supapă de expansiune ● Evaporator îngheþat sau


defect contaminate sau filtru
Diagnosticare eroare prin intermediul testului de presiune ● Vana de expansiune SOR vrac contaminat
Testul de presiune se efectuează cu sistemul de aer condi•ionat sau directori de prost izolate ● Blocajul în condensator sau în linie
pornit. Folosind valorile de presiune pe partea de înaltă presiune •i de agent frigorific

partea cu presiune scăzută, este posibil să se verifice dacă sistemul ● Prea mult agent frigorific în
sistem
func•ionează corect. Valorile presiunii trebuie să fie în intervalele de
20 ● Condensator filtru auxiliar sau
toleran•ă ( Fig. 1).
contaminare NATed defect

R eView ÎNTREBĂRI 5 Care sunt funcțiile de agent frigorific?

1 Ce cerințe sunt plasate pe aer condiționat sys- 6 De ce trebuie compresorul trage și comprima
melor? agent frigorific gazos numai?

2 Sistemele de aer condiționat pot fi împărțite în care 7 Explicați conceptul de operare utilizat în sistemele
trei domenii? în care se modifică în selectarea temperaturii, introduse de către
3 Explicați modul de aer proaspăt. utilizator pentru releul la controler termostatic, formează baza pentru
4 Ce sunt componentele circuitului de agent frigorific in- controlul electronic buclă închisă a temperaturii interioare.
clude?
20 tehnologie comoditate și confort 695

20.2 Sisteme anti-furt Design (fig. 1). Imobilizatorul electronic cuprinde următoarele:

Sisteme anti-furt includ toate ansamblurile care contribuie la protejarea Transponder în bobina Cititor / card cu cip-cheie în blocare a aprinderii
vehiculelor sau a componentelor vehiculului împotriva utilizării (emi•ător-receptor) ECU antidemaraj electronic •i lampa indicatoare
neautorizate.
motor Unitate de control cu ​dispozitiv de eliberare

Exemple de acestea sunt:

sisteme de blocare pentru vehicule,


Transponder. Aceasta constă din:
sisteme de alarmă anti-furt, sisteme de
un condensator, o bobină, care serve•te ca trans Mitter •i res cugeta),
închidere centralizată.

20.2.1 dispozitive de imobilizare pentru vehicule un cip (ROM sau EEPROM).

sisteme de blocare de vehicule pentru a completa sistemul de blocare


Transfer de date. Transferul de date are loc între emisie-recep•ie •i
au fost mandatate în mod legal în Europa pentru autoturismele
transponderul folosind câmpuri electromagnetice alternante cu, de
înmatriculate ini•ial la sau după 1 ianuarie 1995. Acest lucru este
exemplu, 125 kHz ( R adio-
prevăzut de articolul 38a din Codul rutier •i Directiva UE ECE R18
F requency ID-ul entification RFID).
german, •i colab.

sursa de alimentare Transponder. Condensatorul este încărcat inductiv


prin câmpul magnetic.
Sunt sisteme de imobilizare care împiedică persoanele
neautorizate să utilizeze vehiculul. autentificare provocare / răspuns (Fig. 1). După ce se introduce cheia,
transponderul transmite codul cheie. Sistemul electronic antidemaraj emite
Diferitele dispozitive de imobilizare sunt mecanice, cum ar fi un sistem de un cod de verificare generat (provocare) pentru toate cheile autorizate.
blocare a volanului, electrice •i electronice. sisteme de blocare electrice sunt Transponderul calculează un cod de acces, folosind un algoritm secret •i
activate în mod automat •i va întrerupe sistemul de alimentare cu combustibil, transmite acest lucru înapoi la contactul de aprindere (răspuns). Sistemul
de pornire •i de alimentare a sistemului de management al motorului prin electronic antidemaraj compară acest lucru cu codul său propriu calculat. În
intermediul releelor ​(motor cu trei puncte de imobilizare). sisteme de blocare cazul în care se potrivesc, unitatea de control a motorului transmite un
electronice au fost instalate în vehicule noi începând cu aproximativ 1994. semnal de eliberare codificat (cod criptografic). Acest lucru este necesar
pentru a ini•ia operarea sistemului sistemului de alimentare cu combustibil,
de pornire •i de management al motorului.

Imobilizatorul electronic

Mecanismul de blocare a coloanei de direc•ie •i interblocare maneta selectorului de


Sistemul electronic antidemaraj este un sistem pentru care unitatea de
viteze (cutie de viteze automată) sunt, de asemenea, eliberate. ECU generează un
comandă a motorului necesită un cod de deblocare pentru a porni
cod cheie nouă •i transmite acest lucru transponderul în (cod de rulare) cheie.
vehiculul.

Dis
po
an zit Un
tifu iv ita
rt E de co te
Transponder blocare aprindere CU blo cod
ca
criptografic ma de
re nd
1. Codul cheie 1. Codul cheie ăa
cheie Transceiver mo
tor
ulu
i
Cite•te bobina
2. Cod de verificare 2. Cod de verificare

"Provocare"
compară 20
Chip cod de acces 3. cod de acces 3.
1/2 1/1

"Raspuns"
130

30
80 100 120140
20
60
40
160 180

1001 0111
10
200 220

1110 1011 0001 1110 1011


Scrie / 4. Codul 4. Codul
50 20 40

0100 1111 0011 1111 0100 min. x100


01/
km / h

0
18:53 17 km
106

bobina citit 1001 0111


1110 1011 0001 1110 1011
cheie nou cheie nou 0100 1111 0011 1111 0100
AT Cu Co int
e
EC A EC
tie
de EC mfo dia rfaţă
U U vit
ez U rt gn de
e os
tic
are

Figura 1:. Privire de ansamblu asupra sistemului antidemaraj electronic


696 20 tehnologie comoditate și confort

circuit pneumatic. Aceasta ac•ionează elementele de ac•ionare prin


W orkshop NOTE
vid sau presiune pozitivă într-o linie. O pompă cu palete montat central
Înlocuirea componentelor electronice de imobilizare generează o presiune pozitivă sau presiune de vid, în func•ie de
Când înlocui•i contactul de aprindere, cheie, ECU, etc., noua activitatea de control. presiune pozitivă generată în circuitul pneumatic
componentă trebuie să fie programate •i ini•ializată sau deblochează vehiculului, în timp ce presiunea vacuumului se
sincronizate. De asemenea, este necesară o conexiune on-line la blochează. Acest lucru este controlat prin schimbarea direc•iei rotorului
tester de diagnosticare a producătorului. de rota•ie.

Procedura în cazul unei chei pierdute


Chei noi. Acestea trebuie să fie programate printr-o conexiune
Electro-pneumatice
on-line. Unii producători de aprovizionare chei pre-programate, Cheie ECU Unitatea de comandă

care pot fi programate numai pentru un singur vehicul.


pompă cu
palete
E Circuit de
comandă
chei suplimentare. În func•ie de producător, acestea trebuie, de lectric Electro-pneumatice
asemenea, să fie programate. single-loop
circuit
Avertizare. Vehiculul poate fi în continuare deschis cu cheia
pierdută. Vehiculul nu mai poate fi pornit cu această cheie. Micro-

comutator Pull

/ tachetului
identitate nouă. Dacă setul de blocare •i tastele sunt înlocuite, M blocare •i
deblocare
vehiculul se va da o nouă identitate. Vehiculul nu mai poate fi echanical
Electro-pneumatice
deschis cu tastele „vechi“. Ele nu mai pot, de asemenea, să fie element de ac•ionare Camera de presiune / vacuum

programat pe vehicul.
Fig. 1: Sistemul de închidere centralizată electropneumatică

Electro-pneumatic de acționare (Fig. 1). Un cilindru de diafragmă tija de


ac•ionare ac•ionează tragere / împingere conectată la dispozitivul de blocare. În
acest fel, procedura de blocare poate fi realizată cu ajutorul unui mijloc
20.2.2 Sistemul de închidere centralizată
pneumatic cheie sau prin intermediul legăturii.

Acest sistem facilitează fixarea simultană •i blocarea / deblocarea


portierelor •i a tancului de combustibil •i portbagajul capacelor de la
un punct de blocare.
Electro-motiv sistem de inchidere centralizata
Funcții. Sistemul de închidere centralizată controlează următoarele
func•ii: control de la distan•ă, de iluminat confort interior / exterior, Elementele de ac•ionare ale sistemelor de blocare electro-motrice sunt ac•ionate prin

anti-furt sistem de alarmă de activare / dezactivare, închidere motoare de curent continuu.

comoditatea ferestrelor •i Trapa.


Aceasta este metoda comună de blocare centrală de ac•ionare utilizat

U•i pilotului / fa•ă de pasageri, intrerupatoare compartimentul pentru astăzi •i este combinat cu dispozitivul de imobilizare, precum •i orice sistem
pasageri •i telecomenzile pot servi ca puncte de blocare. Următoarele existent de alarmă anti-furt. ECU oferă controlul •i să comunice între ele
sisteme diferite sunt disponibile, în func•ie de tipul de ac•ionare: prin intermediul magistralelor de date ( Fig. 2).

Sistem de inchidere centralizata-electro pneumatice

Electro-motiv sistem de inchidere centralizata Panoul de instrumente ECU acoperi• ECU centrală, Antena din

20 spate
blocare aprindere
Sistemul de închidere centralizată electro-pneumatic (Fig. 1) ECU lămpi spate

Central ECU, fa•ă


Servomotoarele sistemelor de blocare electro-pneumatice sunt
ac•ionate pneumatic. Ele sunt controlate electric.

Circuit electric de control. Acest ECU controlează circuitul pneumatic. Atunci


când cheia este rotită în broască de u•ă, un microîntrerupător este ac•ionat.
Bagaje intreti
u•i ECU de blocare com-
a u•ii ECU
Unitatea de comandă recep•ionează acest semnal •i solicită unitatea de comandă
Reglabile
pneumatică pentru a activa toate celelalte încuietori.
Fig. 2: Electronic rețea închidere centralizata
20 tehnologie comoditate și confort 697

Structura sistemului de închidere centralizată electro-motrice (Fig.


1). Sistemul este alcătuit din următoarele:
blocarea PIN-
puncte de control ale sistemului de închidere centralizată central,

u•ă •i portbagaj cu inchidere actuatoare ECU unitate, cu motor •i

microîntrerupătoare M
electric M
Blocare
Motor

puncte de control. Sistemul de închidere centralizată poate fi ac•ionat prin


telecomandă, printr-un buton de blocare în interior (comutatorul de control) nu necuplate necuplate
•i de cilindrul de blocare în portiera •oferului. În cazul func•ionării de control
Fig. 2: Decuplarea mecanismului dublu de blocare
de la distan•ă, comanda de blocare este transmisă la unitatea centrală de
control prin intermediul ECU de autorizare de acces.

facilitate de închidere conveniență. Toate ferestrele •i trapa glisantă poate fi


Comunicare. Unitatea centrală de control este legat de unită•ile de comandă a u•ii prin
închisă prin apăsarea centrală de ac•ionare sistem de blocare pentru un timp
intermediul unei magistrale de date (de exemplu, CAN, LIN)
mai îndelungat.
(Fig. 1). Dispozitivul de acționare. Această comandă de blocare electro-motiv •i

deblocarea unită•ii de blocare. Schimbarea polaritatea stabile•te direc•ia motorului blocare automata / deblocare. Sistemele de blocare ale vehiculului
de rota•ie. Acest lucru blochează sau deblochează unitatea. Cinci central imediat ce depă•e•te o viteză de 4 km / h, de exemplu, •i

microcomutatoare sunt instalate în dispozitivul de ac•ionare ( Figura 1).:


deblochează automat când contactul este comutat în pozi•ia 0, de
exemplu.

facilitate de deblocare Crash. În cazul în care senzorul de accident detectează un


accident, sistemul de închidere centralizată deblochează automat toate u•ile.
două determina starea de blocare,

două determina pozi•ia-cheie în broască, o determină „deschis /


deblocare selectivă. Aceasta deblochează ini•ial doar portiera •oferului.
închis“ pozi•ia u•ii. Pentru a debloca portiera pasagerului din fa•ă •i capota portbagajului /
portbagaj sau portbagaj, comanda de deblocare trebuie să fie repetată.
blocare dublă. Aceasta este o măsură de protec•ie suplimentară
Acest mod poate fi activat sau dezactivat, de exemplu, prin utilizarea
împotriva intrării în for•ă. blocare dublă este activată, de exemplu, prin
unei combina•ii de taste de pe telecomandă.
apăsarea în mod repetat pe butonul de blocare de control de la distan•ă
sau prin deschiderea / închiderea cu cheia. În acest caz, motorul servo
deplasează •tiftul de blocare într-o pozi•ie peste centru sau un al doilea Unitate de comandă a ușii. În plus fa•ă de blocarea u•ilor, acest ECU
servomotor decuplează conexiunea dintre •tiftul de blocare •i de blocare controleaza geamurile electrice, dar •i încălzire, reglarea •i Plierea
( Fig. 2). În ambele cazuri, deblocarea are loc numai electric. Indivizii din oglinzilor exterioare. ECU u•ă formează adesea un singur ansamblu cu
vehicul nu mai poate deschide u•ile fără cheie. motorul geamurilor electrice ( Fig. 1) •i sunt capabile de
auto-diagnosticare.

Oglindă
„Pozi•ia cheie“
ajustare microîntrerupător
Motor
U•ă mâner de
ac•ionare 20

ECU
unitate de blocare
Servomotor

centrală de control

blocare de primăvară

autobuz de date

„Lock“ „/ Închide u•a deschisă“


Panou de linie de uşă ECU Motor fereastră Putere microîntrerupător microîntrerupător

Fig. 1: Sistemul de închidere centralizată electro-motrice


698 20 tehnologie comoditate și confort

Geamuri electrice Principiul de funcționare (Fig. 2). Comutator E81 de pe panoul de


control portiera •oferului poate fi folosit pentru a opera fereastra de
Acestea facilitează deschiderea •i închiderea unuia sau chiar toate putere pasagerului din fa•ă. E81 alimentare cu pământ / GND este
ferestrele cu ajutorul unui motor fereastră de putere. Un comutator furnizat prin T16b / 11 (albastru). În func•ie de pozi•ia comutatorului, un
basculant sau buton de comandă func•ionează geamurile. semnal codat de voltaj este eliberat prin intermediul a trei rezisten•e
diferite •i o conexiune directă este furnizat prin T16b / 5 la pinul T29a / 15
ECU u•ii (ro•u). În cazul în care comutatorul nu este ac•ionat, conexiunea
Acestea sunt conduse în primul rând de o unitate de antrenare cablu ( Fig.
este întreruptă. În func•ie de pozi•ia comutatorului panoului de control,
1). Motorul geamurilor ac•ionează un cablu prin intermediul unui mecanism
ECU u•ă care activează motorul geamurilor activează portiera
de angrenaj cu melc, care se deschide sau închide fereastra în func•ie de
pasagerului din fa•ă prin intermediul magistralei de date.
direc•ia de rota•ie. Efectul de auto-blocare a mecanismului de angrenaj cu
melc împiedică deschiderea for•ată a ferestrei. Controlul se face prin
intermediul ECU u•ii.
înregistrarea vitezei de rotație și recunoașterea direcție. Acestea sunt
înregistrate prin senzori cu efect Hall ( Fig.
Motor fereastră uşă 1). Un inel multipole se rote•te cu arborele motorului. Doi senzori
Putere ECU
Hall-efect sunt montate în amonte fa•ă de inelul multipolar. Un senzor
preia viteza de rota•ie. Acest senzor •i un al doilea senzor de detectare,
Placă împreună direc•ia de rota•ie.
U U

senzor cu
magnet
efect Hall- Detectarea pozițiilor finale. Retrac•ia ferestrei în Etan•are reduce
tura•ia motorului. ECU detectează pozi•iile de capăt •i taie alimentarea
Inel motorului.
U U

De scripe•i reflexie cabluri Bowden De scripe•i reflexie


Ciupiți caracteristică de protecție. Acest lucru previne prinderea unor
Figura 1:. Unitate de fereastră cu un cablu de alimentare de acționare
parti ale corpului atunci când fereastra este ridicat automat. Informa•iile
privind viteza motorului geamurilor electrice este evaluat în acest scop.
Actionari (Fig. 2). comutatoare basculante în u•ile sunt folosite pentru a
În cazul în care viteza de ridicare încetine•te la o rată neobi•nuită
emite următoarele instruc•iuni pentru ECU u•ă:
(blocare), fereastra este imediat coborâtă din nou.

Coborâre automată (a)


Coborârea până când comutatorul este eliberat (b) Ridicarea Programare. Pozi•iile finale trebuie să fie reprogramat după alimentarea cu
energie electrică este întreruptă. Pentru a face acest lucru, are nevoie de
până când comutatorul este eliberat (c) ridicarea automată (d)
fereastra pentru a fi deschis manual complet •i apoi închis complet de mai
multe ori folosind comutatorul de control. ECU detectează comportamentul
Func•ionarea toate ferestrele care pot fi reduse este posibilă din partea de viteză la sta•ia de capăt •i stochează aceste informa•ii. Închiderea
conducătorului auto. Func•ionarea geamurile din spate pot fi blocate. automată este apoi reactivat.

Conexiune (Comfort, magistrală de înaltă CAN) în


500 Terminalul 30 W64
plan•ee cablajului de conectare (Comfort,
4.0 rd W3 magistrala CAN scăzută) în fl hamuri de cabluri
W65
W64 plan•ee
W65
c S 37 2.5 rd 0,35 0,35 E 40 Conexiune pentru putere fereastra,
30A / gr din fa•ă stânga
sau / vt sau / bn
V 147
E 53 Comutator pentru putere fereastra,
T 10/14 T 10/2 T 10/3 spate stânga, •ofer
4.0 rd / gr E 55 Comutator pentru putere fereastra,

20 T 29a / 20 T 29a / 8 T 29a / 27 dreapta spate, conducător auto


E 81 Comutator pentru putere fereastra,
V 147 T 29a / 7 T 29a / 15 T 29a / 25 T 29a / 16 T 29a / 23 T 29a / 6 J 386 din dreapta fa•ă, •ofer
E 150 Comutator pentru interior
Panoul de control, Terminal blocare, partea •oferului

u•a •oferului
+ 63 - 62 31 J 300 ECU u•ă, partea •oferului
L 53 Lampa de iluminat /
0,35 il 0,35 il 0,35 il 0,35 il / 0,35 il / 0,35 il / gn 0,35
/ gr / vt / bl bn bk
Comutator pentru fereastra de alimentare
0.35gy / bl bn S 37 Siguran•ă unică pentru putere

T 16b / 12 T 16b / 4
fereastră, la 8 puncte
T 16b / 6 T 16b / 5 T 16b / 3 T 16b / 2 T 16b / 14 T 16b / 11 purtător releu
T 101 Conexiune Plug, 10 pini,
negru, sta•ie de conectare, un stâlp,
taxi d stânga
T 16b conexiune Plug, 16 pini, maro
T conexiune Plug 29a, 20 pini
V 147 motor pentru putere fereastra,
L 53 E 40 L 53 E 81 L 53 E 53 L 53 E 55 L 53 E 150 E 39 partea •oferului

Fig. 2: ECU ușă pe partea șoferului cu unitatea de pe panoul de control și electro-motrice blocare
20 tehnologie comoditate și confort 699

Operare de la distanță a sistemului de închidere centralizată instruc•iunile pentru sistemul de blocare. Receptorul decodifică •i
Un cod de semnal digital este transmis printr-un control de la distan•ă, prin verifică codul de identificare. În cazul în care se potrive•te cu codul,
intermediul undelor electromagnetice (în infraro•u sau de radio) la un comanda de blocare a transmis prin telecomanda este transmis la ECU
receptor în vehicul. Acolo, ea este din nou transformat într-un cod electric, închidere centralizată.
semnal digital •i apoi decodificate în ECU. Semnalul este transmis la viteza
proces de cod de rulare. O parte a codului de identificare este
luminii (c 0 ≈ 300,000 km / s)
modificat prin telecomandă conform unui algoritm definit, secret. Acest
lucru face ca încercările neautorizate de a înregistra semnalul inutil.
Două sisteme diferite sunt disponibile:
Infraro•u sistem de control de la distan•ă radio-frecven•ă

sistem de control de la distan•ă

Sistem de control de la distanță cu infraroșu 20.2.3 acces pasivă


Semnalul este transmis ca un „fascicul de lumină“, la o frecven•ă sub
spectrul luminii vizibile (infra) •i este astfel invizibil pentru ochiul uman. •oferul nu trebuie să func•ioneze în mod activ o cheie pentru a bloca sau
Dezavantajele sunt după cum urmează: interval mai scurt (mai pu•in de debloca vehiculul. Acela•i lucru este valabil •i pentru dezactivarea
6 metri), opera•iuni de control la distan•ă cu infraro•u trebuie să fie în dispozitivului de imobilizare •i sistemul de alarmă antifurt precum •i pentru
linie de vedere al receptorului •i fasciculul de lumină nu trebuie pornirea motorului. Tot ceea ce este necesar este ca persoana transporta
astupate. Sisteme de control de la distan•ă de radio-frecven•ă au fost cheia electronică.
adoptate pe scară largă, ca urmare a acestor dezavantaje.

Func•ionarea •i domeniul de aplicare al acestei caracteristici variază foarte


mult în rândul producătorilor. acces pasive trece nume, cum ar fi du-te fără

Radio-frecvență sistem de control de la distanță


cheie, de intrare fara cheie, KESSY, acces confort, cheie inteligentă, etc.

Proiecta. În plus fa•ă de componentele de închidere centralizată, următoarele


elemente sunt necesare ( Figura 1).:
undelor radio
Avantaje. la o frecven•ă
transmisia de 433
semnalului MHz.
radio oferă următoarele avantaje fa•ă
de transmisie în infraro•u: antene Receptor cu amplificatoare ECU
identificare •i Semnalele sunt transmise în Europa prin intermediul
interval mai mare (până la 40 m)

Linia de vizare cu vehiculul nu este necesară o protec•ie mai mare u•ă electronice se ocupă de blocare
utilizând o frecven•ă radio. Codul numeric cuprinde un cod de
împotriva decodarea semnalului
electronic de aprindere cheie electronică
Funcţie. Transmi•ătorul trimite un cod numeric digital de la receptor,
Func•ie de pornire / oprire

blocare electronic de Butonul de antene


aprindere pornire / oprire

20

Electronic
de blocare a coloanei de direc•ie

mâner de u•ă uşă ECU


electronic

ECU acces pasivă

Figura 1:. Acces pasive Prezentare generală a sistemului


700 20 tehnologie comoditate și confort

Primirea antene. Acestea trimit semnale radio cu numărul de Blocarea de aprindere electronică. Aceasta prime•te cheia. Pentru a identifica
identificare •i solicitarea de identificare codificată la transponder cheie. cheia electronică •i dezactiva dispozitivul de imobilizare, dispozitivul de blocare
Ei primesc, de asemenea, răspunsul •i îl transmite accesul ECU pasiv. aprindere electronică este echipat cu o scriere / bobina citit pentru interogare cu
Antenele sunt în interiorul •i în exteriorul vehiculului. Modul în care transponder. Unele sisteme necesită doar că cheia electronică să fie în interiorul
antenele sunt aranjate face posibilă determinarea în ECU dacă cheia vehiculului.
se află în interiorul sau în exteriorul vehiculului ( Fig. 1).

Cheie electronică. Aceasta constă din telecomanda cu transponder •i


furnizarea de energie. Cheia poate lua forma unui control de la distan•ă
Compartiment pentru bagaj Interior Comoditate gama de închidere, radio sau un card de verificare / de credit, de exemplu. O cheie mecanică
de control radio de la distan•ă este integrată pentru deblocarea de urgen•ă în cazul în care sursa de
alimentare nu ( Fig. 3).

Spate
cheie mecanică de
Gama de usi, urgen•ă
deschidere /
antene închidere

Tasta de aprindere
Fig. 1: intervalele de detecție ale antenelor
electronică

Antene, exterior (. Figura 1: verde). Acestea sunt montate în u•i sau mânerele
u•ilor •i barele de protec•ie. Cheia poate fi pozi•ionat lângă o u•ă specifică sau
în apropierea capacului portbagajului / trunchi. Acest lucru permite autorizarea
accesului selectiv.

Antene, interior (. Figura 1: maro). Acestea sunt responsabile de pornire


a vehiculului •i de func•ionare, precum •i dezactivarea sistemului de alarmă
anti-furt. Acestea sunt de obicei instalate în consola centrală, raftul din
Figura 3:. Cheie electronică cu cheia mecanică de urgență
spate sau acoperi•.

mânerul ușii electronic. Aceasta poate include următoarele componente Deschidere


mecanică dedeurgen•ă
urgență. În cazul în care bateria cheie e•uează, vehiculul
( Figura 2).: poate fi deschis cu ajutorul cheii mecanice de urgen•ă. Ar putea fi posibil
pentru a dezactiva
alimentării dispozitivul
cu combustibil de imobilizare,
•i motorul porne•te.după
fantăintroducerea cheii cheia
de inser•ie pentru
antena mâner de ușă. Aceasta este o bobină care trimite semnalele
electronice în contactul de aprindere. Puterea este furnizată de câmpul
codificate cu transponder la ECU pentru autorizare de acces.
magnetic alternativ al scriere / bobina citit în contactul de aprindere.
fie în pozi•ia P. Abia atunci unitatea de comandă a motorului eliberarea

Senzor pentru detectarea de comandă de acces. Acesta este un automată, frâna trebuie să fie deprimată, iar maneta selectorului trebuie să
senzor capacitiv. Capacitatea modificărilor de senzori ca o mână se Start Caracteristică / oprire. Aceasta func•ionează prin apăsarea sau
apropie de u•ă. ECU detectează această schimbare ca o comandă rotirea cheii
contactul deînaprindere
contactulelectronică.
de aprindereLaelectronică sau prin
autovehiculele apăsarea
cu transmisie
de acces •i începe să verifice autoriza•ia de acces. butonului de pornire / oprire, în func•ie de vehicul. Apăsând din nou butonul
20 de
depornire / oprire
transponder sau cu ajutorul
autorizat unui
trebuie să fiebuton de oprire
în interiorul separat sau
vehiculului opre•te
în
motorul, în func•ie de vehicul.
Butonul de blocare. Aceasta transmite comanda de blocare la ECU
opera•iunea de pornire la unitatea de control a motorului. O cheie cu codul
pentru autorizare de acces.

pornire automată. comandă de start •oferului este transmis de către


Antenă senzor capacitiv butonul de blocare

Figura 2:. Mâner electronic ușă


20 tehnologie comoditate și confort 701

ECU u•ă cu motor de blocare Rezervor de combustibil Electronic


capac cu motor de blocare cheie
u•a pasagerului din dreapta •oferului

Comutator, pornire / capac

6 ac•ionare ECU centrală, din


2
spate

5
Antena ampli fi er
de blocare a coloanei

de direc•ie electrică Portbagaj capac cu motor de


blocare

3
1b

4
Antene în
sirena de alarmă ECU blocare electronic de
mânerele u•ilor / u•i,
centrală, aprindere
Compartimentele pentru bagaje
Panoul de instrumente ECU acces 1a
fa•ă MENT, interior
de blocare a coloanei de pasivă
direc•ie electronic

ECU Comfort CAN Drive Senzor de

Cutie de viteze
poate ac•ionare
ECU Unitate de comandă a motorului

Figura 1: Componente de acces pasive - de exemplu deblocarea.

deblocare pasiv (de exemplu:. Figura 1). Senzorul din mânerul u•ii Sistemul de alarmă 20.2.4 anti-furt (ATA)
recunoa•te comanda de acces •i îl transmite ECU pentru autorizare de
acces (1a). ECU-ul prime•te simultan starea unită•ilor de blocare (1b) •i ATA declan•ează semnale de avertizare vizuale •i / sau sonore în
transmite o cerere de identificare (2) la cheia prin intermediul antenelor caz de interven•ie sau a impactului neautorizate.
exterioare. Cheia calculează codul de acces •i trimite rezultatul prin
intermediul antenelor •i antena amplificator înapoi la ECU (3)
(provocare proces / răspuns). Codul de acces este trimis la ECU Aceasta cuprinde următoarele componente ( Figura 2).:

centrală (4) prin intermediul magistralei de date. Comenzile centrale ale ECU, controlere •i comutatoare indicator de stare de contact, de
ECU unitatea de comandă a u•ii (5), pentru a transmite instruc•iunea exemplu pentru usi, capota / capota, capac portbagaj / portbagaj, bagaje
de deblocare a motorului de blocare în cauză (6). sau torpedo infraro•u sau de monitorizare a interiorului cu ultrasunete
senzor sistem de pozi•ionare pentru furt de ro•i •i de protec•ie câl•i
distan•ă

Blocarea. Blocarea poate fi declan•at în mod automat sau prin corn de semnal cu sursa de alimentare integrat senzori de
apăsarea unui buton de blocare de pe mânerul u•ii. blocare automată
spargere de sticlă
este ini•iată atunci când transponderul părăse•te gama de detec•ie a
antenelor exterioare. ECU, panoul de control Panoul de instrumente Acoperi• panoul de
superior control ECU

Avantajul de blocare prin apăsarea butonului de blocare automată


Microswitch,
peste este că •oferul dă în mod con•tient comanda •i aude de blocare zăvor rotativ,
Transceiver,
r capac ureche
ia locul. Intermitentă a lămpilor de avertizare confirmă vehiculul este pasager de
protec•ie intreti
blocat. sirenă semnal de alarmă com- soclu
cu aux. baterie
Cuplă remorcă
20
înclinare, ATA

senzor de
cheie de serviciu. Stochează informa•ii importante electronice cheie spargerea geamului
senzori
aprindere electronică
vehicul care este citit de un sistem informatic atelier atunci când
blocare ECU SAM ECU, din
vehiculul intră în magazin. Exemple de datele stocate includ: spate

ECU,
Bonnet / capota semnal comutator Turn recunoa•terea
remorcii
serviciu de informa•ii interval, Indicatorii

starea nivelurilor de fluid de serviciu, SAM ECU, receptor IR, din


fa•ă stânga fa•ă uşă ECU Comutator de contact u•ă

Starea de temperatura uleiului de motor •i a lichidului de răcire. Figura 2:. Anti-furt componentele sistemului de alarmă
702 20 tehnologie comoditate și confort

Activarea ATA. Activarea poate fi automată sau poate fi stabilită de către modificărilor de câmp, de exemplu, ca răspuns la intruziunea sau o
conducătorul auto folosind tasta. Alarma se eliberează după 10 până la 20 fereastră să fie rupt. Detectorul ultrasonic recunoa•te schimbarea
secunde •i este indicată printr-un LED intermitent, de exemplu. Înainte de câmpului •i declan•ează alarma.
alarma, unitatea de control verifică prin intermediul comutatoarelor de contact
care u•ile, ferestrele, Trapa, capota / capota •i capacul portbagajului /
portbagajului sunt închise. Sistemul de monitorizare a interiorului trebuie adaptat dacă instalarea
unui încălzitor auxiliar. Fluxul de aer cald ar putea fi suficient pentru a
declan•a o alarmă.
Alarmă de declanșare. Alarma este declan•ată de:

deschiderea neautorizată a u•ilor, portbagajului / capota portbagajului sau capota motorului


Geamurile laterale luneta
/ capota,

intruziune în interior,

utilizarea unei chei cu un cod de transponder invalid,

îndepărtarea de interior corn senzor / semnal, îndepărtarea parbriz

radio,
ultrasunete de
deschiderea mănu•i sau depozitare compartimente, întreruperea

alimentării cu energie a ATA ECU, schimbarea pozi•iei vehiculului,


Detector cu Geamurile laterale

Fig. 1: câmp ultrasonic în interiorul autovehiculului


trăgând conectorul remorcii cârligului.

Tipuri de alarmă. Există două tipuri de alarmă: furt Roată și protecție-remorcare distanță. Aceasta cuprinde senzori
alarmă sonoră prin intermediul unei sirene de alarmă separate cu sursa de de înclinare, cu o unitate de evaluare a semnalului. Pozi•ia vehiculului
alimentare integrată atunci când parcat este înregistrată ca pozi•ia zero, atunci când
sistemul de alarmă este activat. În cazul unui senzor de înclinare
Alarmă vizuală prin intermediul sistemului de avarie, iluminarea
capacitiv ( Fig. 2), masa reglează mi•carea acestuia pe verticală în
interioară sau farurile de fază scurtă
func•ie de for•a de gravita•ie. În cazul în care schimbările de înclinare a
vehiculului, pozi•ia senzorului •i astfel capacitatea între plăcile
Durata alarmei. Acest lucru este reglementat prin Regulamentul CEE / ONU 97.
condensatorului schimbă. Modificări minore în pozi•ie (de exemplu,
În Europa, alarma sonoră poate suna pentru max. de 30 de secunde pentru
pierderea de aer în pneuri) nu se va declan•a alarma. Înclinarea
fiecare eveniment •i trebuie să fie redus la tăcere imediat după dezarmare.
cauzate de ridicarea sau tractarea vehiculului va declan•a alarma.

Dezactivarea. Acest lucru se face prin apăsarea butonului de deblocare de pe


telecomandă sau de a introduce o cheie autorizată în contactul de aprindere
electronică.

OFF

masa în
mi•care

20 armăturile
condensatorului
Unitatea de
Evaluare

Sistem de monitorizare
exemplu; pentru
în caz contrar, se vainterior.
declan•aLaalarma.
activarea sistemului de Fig. 2: senzor de înclinare
alarmă, senzorii de mi•care sunt, de asemenea, activate. Se face o
electronic de aprindere, după o perioadă de 15 secunde, de
distinc•ie între:
transponder valid trebuie introdus în dispozitivul de blocare
Monitorizarea interiorului infraroșu. Cu acest sistem, Cuplă remorcă soclu. În cazul în care un conector este în priza de cârligul de
deblocarea cilindrului de blocare mecanică, cheia cu un cod de
monitorizarea interiorului este realizată printr-un senzor infraro•u. remorcare când ATA este pornit, acesta va fi, de asemenea, monitorizate.
de aprox. 20 kHz.
Reac•ionează Din caz
la surse de deschidere
de căldură, cum arde urgen•ă •iprin
fi oameni, declan•ează
alarma. vehiculului generează un câmp ultrasonic cu o frecventa
interiorul

Ultrasunete monitorizare interior (Fig. 1). Un transmi•ător în Mod de remorcare-departe. Pentru a-l pozi•iona într-o stivă parker, pentru remorcare
sau pentru transportul pe un feribot, declan•atorul de alarmă poate fi dezactivat de către
senzorul de înclinare ( Fig. 2).
20 tehnologie comoditate și confort 703

20.3 Confort și comoditate 30


sisteme
30
20.3.1 acționare acoperiș decapotabil 120
D
Aceasta permite acoperi•ul decapotabil să fie deschis •i închis
electric prin intermediul unui comutator buton. P S
S68
Cabrio Ac•ionarea acoperi•ului prezentat în Fig. 1 este de tip
electro-hidraulic. Un comutator activează un motor electric care stabile•te E137
o pompă rotativă în mi•care. Acest lucru generează o presiune. cilindri
hidraulici cu dublă ac•iune cauza acoperi•ului să fie deschise sau închise.

30 P T1 T2 J256

M1 M2 31 S1 S2

M
componentă a
F156 F155
sistemului hidraulic Motor V82

hidraulic 31

Cilindru
Fig. 2: Diagrama fluxului de curent pentru acționarea acoperișului decapotabil

lichid

Rezervor Cilindru Pentru a face acest lucru, PIN-ul S de aprindere / demarare comutator D aplică
hidraulic
o tensiune la convertibil butonul de acoperi• E137. Odată ce acest lucru este
apăsat, unitatea de comandă J256 prime•te tensiune la PIN T1. Acesta prime•te
Fig. 1: acționare acoperiș decapotabil
tensiune în acela•i mod de aprindere / demarare comutator D prin PIN P. de
lucru de alimentare cu curent pentru sistem este printr-o termofuzibil S68 de la
dispozitiv hidraulic
terminalul 30 la PIN 30 al unită•ii de control J256.
Aceasta constă din următoarele:
rezervor de fluid
Unitate de control hidraulic cu comandă electrică Pompă
Deoarece există tensiune la PIN T1 al unită•ii de control J256, unitatea
rotativă hidraulică de comandă controlează direc•ia de rota•ie a motorului electric V82
Doi cilindri hidraulici cu dublă ac•iune pentru pompa hidraulică, astfel încât tija pistonului cilindrului hidraulic
retractează. Acoperi•ul decapotabil este deschis.
Dispozitiv electric (Fig. 2)
Aceasta constă din următoarele componente principale:
Butonul Cabrio acoperi• (E137) Unitate de Închiderea acoperișului decapotabil

comandă (J256) În cazul în care acoperi•ul decapotabil urmează să fie închis, unitatea de

Motor pompă hidraulică (V82) aprindere control J256 prime•te tensiune de la convertibilă butonul acoperi• E137 la PIN 20
T2. Aceasta declan•ează motorul electric pentru V82 pompa hidraulica pentru
/ Comutator de pornire (D) termofuzibil
a extinde tija pistonului cilindrului hidraulic lui. Acoperi•ul decapotabil este
(S68)
închis. Pentru a preveni acoperi•ul de a fi activat atunci când capacul superior
Contacte pentru plafon decapotabil montat acoperind (F155, F156)
este în sus, întrerupătoare de siguran•ă sunt instalate. Întreruperi F155 •i F156
sunt stuf comutatoare de contact care sunt comutate fără contact fizic cu

Principiul de funcționare plafon decapotabil magne•i pe •uruburi capacul superior. Întreruperi F155 •i F156 aplică pământ /

În primul rând, acoperi•ul decapotabil trebuie să fie deblocat manual. GND la PIN S2 •i S1 PIN al unită•ii de control J256 atunci când un •tift capacul

Apoi, în interesul siguran•ei, activarea acoperi•ului decapotabil superior este angajat. Unitatea de control J256 acum nu mai ac•ionează V82
electro-hidraulic este posibilă numai cu cheia de contact introdusă •i cu motor electric.
contactul decuplat.
704 20 tehnologie comoditate și confort

20.3.2 locuri de lux ToR •i releu informa•ia de pozi•ie pentru diferite păr•i ale scaunului. În
mod normal, ajustarea scaunului include, de asemenea, reglarea
înăl•imii volanului •i a oglinzilor exterioare.

scaune active. În timpul perioadelor prelungite care stau într-o pozi•ie


rigidă, vertebrele sunt protejate împotriva tensiunii musculare •i
rigiditate prin alterarea continuă, minimă a pozi•iei scaunului. Pentru a
sprijini această caracteristică, există un suport lombar variabil, cu o

Structură de bază. Scaunul este format dintr-un cadru de o•el cu cameră de aer controlat de puls ( Fig. 1). Unele locuri au, de

elemente •i ansambluri turnate din plastic pentru diferitele func•ii. Sub asemenea, o func•ie de masaj cu care muschii spatelui sunt

tapi•erie căptu•it scaun un material respirabil asigură circula•ia aerului. perceptibilă activate pentru a contracara spasme musculare.

Fibre naturale cauciucate rogojini sprijină ansamblurile cu spătarul


scaunului •i. personale.
la cerin•ele sisteme de încălzire •i ventila•ie de control individual
asigura un confort optim. Un suport lombar, cu sistem de masaj dacă
de încălzire a scaunelor. Elementele de încălzire centrală furnizează căldură
este inclus, suporta scaune activă ( Fig. 1).
rapidă pentru sec•iunea de centrul scaunului lui. Marginile sunt ajustate lent la
unghiul de înclinare, pozi•ia spătarului •i contur scaunului pot fi adaptate temperatura corespunzătoare după aceea.

tetieră activă Ventilare. Suprafe•ele scaunelor incalzite de soare sau corp de căldură
adecvată situa•iei de trafic, fără efectele oboselii, înăl•imea scaunului,
sunt răcite •i, de asemenea, ventilat prin intermediul unor mici
scaun acoperi respirabilă (piele /
ventilatoare instalate sub suprafa•ă. Un capac scaun respirabil ajută
material textil)
această func•ie.
oamenilor de orice dimensiune •i de statură să stea într-o pozi•ie
camere de aer,
zona umerilor reglarea scaunului dinamic. camere de aer gonflabile din bolsters
laterale perna scaunului cresc suport lateral în timpul virajelor ( Fig. 1).
scaunul
camere este mutat
laterale de în pozi•ia optimă. Senzori de moni- Pentru a permite
aer sprijini
Seat senzor de detectare a pasagerilor. Integrat în scaunul este o

conducătorul auto este recunoscut de codul de control de la distan•ă, iar saltea senzor care permite clasificarea ocupantului, de exemplu,
detectarea scaunului pentru copii, pe baza greută•ii fiind aplicată pe
suprafa•a scaunului lui. Sistemul decide cu aceste informa•ii dacă •i
camere de aer pentru
stadiu în care airbagul ar trebui să fie declan•at în cazul unui accident.
suport
ECU culombar
ajutorul butoanelor de memorie. La deschiderea vehiculului,

individuale. Setările pentru mai multe drivere diferite pot fi stocate în tetieră activă (Fig. 2). Într-o situa•ie de coliziune din spate, tetierele
merge mai departe mecanic. Un arc preîncărcat situat în tetiera este
Ventilatoarele
activat printr-un mecanism de pârghie în acest scop. Distan•a fa•ă de
direc•ii pentru a găsi o pozi•ie de •edere ideală pentru cerin•ele lor capul este redusă. Riscul de Whiplash este redus.

Ocupan•ii se pot deplasa în diferite sec•iuni ale scaunului în diferite

Ventilatoarele Suport lombar „Tetieră activă“ unitate


20 intermediul motoarelor electrice •i de o unitate de control electronic. opera•ională

Fig. 1: Scaun pentru scaune individuale și activă

reglarea scaunului individual. Acest lucru se realizează prin mecanism de pârghie

ac•iune inferioară
primăvară

poziţia neutră activat

Fig. 2: tetieră activă


20 tehnologie comoditate și confort 705

20.3.3 Controlul electronic ștergător de parbriz rotatie pe dreapta. Tranzistoarele T1 •i T4 sunt ac•ionate •i au trecut
de circuitul etapă •ofer prin pinii 5 •i 8. Fluxurile curente de lucru de la +
prin T1 la motor •i prin T4 la pământ / GND.

Controlul electronic al motoarelor •tergătoarelor asigură o


acoperire optimă a câmpului vizual •i func•ionarea în paralel a rotație stânga. Aici, tranzistoarele T2 •i T3 sunt ac•ionate •i au trecut
bra•elor •tergătoarelor. de circuitul etapă •ofer prin pinii 6 •i 7. Fluxurile curente de lucru de la +
via T2 la motor •i prin T3 la pământ / GND. Motorul •tergătorului
Proiecta. Sistemul electronic de •tergere a parbrizului cuprinde una sau două prime•te laveta comenzi prin intermediul unei interfe•e CAN. În cazul în
inversoare motoare de curent continuu, cu o unitate de manivelă mică •i nici o care este instalat un al doilea motor (sclav), acesta prime•te comanda
legătură inversă •tergătorului. Electronica de control sunt integrate în capacul tamponul printr-o interfa•ă serială de sârmă, unică din primul motor
mecanismului de transmisie al motorului •tergătorului ( Fig. 1). (master).

Avantajele sunt următoarele:


ac•ionare cu manivelă
Design economise•te spa•iu

câmpul îmbunătă•it vizual (unghi •tergere aproximativ 150 °)

pozi•ia de parcare Redus de bra•e de •tergere în afara câmpului vizual


în zona încălzită, în func•ie de viteza vehiculului
Motor

Zgomot redus de schimbare în direc•ia cauciucului lamei prin reducerea


Fig. 1: parbriz controlat electronic ștergător

vitezei de •tergător cu motor pozi•ia de repaus alternativă în direc•ia de

protec•ie în sus •i în jos convulsiilor cu func•ie de protec•ie de zăpadă


Principiul de funcționare. Mi•carea în sus •i în jos a bra•elor
•tergătoarelor se realizează prin inversarea direc•iei de rota•ie a
motorului periei geaman •tergătorului. Tensiunea aplicată la periile este
inversat polaritatea electronic la pozi•iile inversate ale bra•elor
•tergătoarelor W Orkshop NOTĂ:
(Fig. 2). senzori cu efect Hall ata•ate la motorul •tergătorului •i
Pentru a schimba lamelor, bra•ele •tergătoarelor trebuie să fie
mecanismul de viteze detectează pozi•ia •i viteza.
mutat într-o pozi•ie verticală, folosind unitatea de comandă
centrală. •tergătoarele nu trebuie să fie deplasate manual, din
pozi•ia lor de repaus.

stage5 de

ie•ire T1 T2

7 86
Pin
20.3.4 oglinzi exterioare reglabile electric

M 20
Proiecta. Pozi•ia oglinzii dorită este introdusă cu ajutorul unui buton situat
în jurul cotiera sau mânerul u•ii. Informa•iile privind pozi•ia oglinzii dorită

T3 T4
este transmis către unitatea de comandă a u•ii. Acest două motoare de
curent continuu ac•ionează cu rota•ie dreapta •i stânga. Ei regla oglinda
senzor
cu efect prin angrenaj melcat •i •uruburi de reglaj într-una din cele patru direc•ii de
Hall-
mi•care. Cu ajutorul unui comutator selectiv, oglinda retrovizoare
exterioară de pe partea •oferului sau a pasagerului din fa•ă poate fi
- selectată. În mod normal, un element de încălzire este integrat pentru a
dezghe•a lentila oglinzii.
Fig. 2: Diagrama circuitului prezentând o inversare în direcția
de rotație
706 20 tehnologie comoditate și confort

Principiul de funcționare (Fig. 1). Ac•ionarea unită•ii de comandă a u•ii este de Sistemul de control al 20.4.1 Cruise
multe ori prin intermediul codare de tensiune. Cu ajutorul comutatorului de
comandă, unul dintre cele patru mecanisme de închidere în paralel cu fir este
Controlul vitezei de croazieră men•ine automat vehiculul la o viteză stabilită de către
ac•ionat. Aceasta se închide circuitul de la unitatea de comandă a u•ii. Fiecare
conducătorul auto.
circuit are o rezisten•ă de diferite dimensiuni (numai sârmă, R1, R2, R3). In fiecare
circuit, ele produc o cădere de tensiune diferită, de exemplu de la 0 V dacă firul nu
are nici o rezisten•ă, de 1,3 V pentru R1, 2,7 V pentru R2 •i 4 V pentru R3. Proiecta. Sistemul de control al vitezei de croazieră este alcătuit din:

senzor de viteză, drosel cu servo motor, regulator

în unitatea de comandă a motorului, mijloace de


Unitatea de comandă a u•ii cite•te direc•ia dorită a mi•cării de tensiune
introducerea comenzilor.
care este aplicată •i comută curentul de lucru la corecta servo-motor.
Se ruleaza atâta timp cât este apăsat butonul de comandă. Doar un
singur fir pozitiv este necesar de la comutatorul de comandă la ECU
Principiul de funcționare. Conducătorul auto setează viteza curentă prin
u•ii.
apăsarea manetei de comandă. Cu ajutorul unui comutator basculant, viteza
memorată poate fi redusă sau crescută în pa•i de 1 km / h.

Servotransmisiuni Supapa de accelera•ie este reglată pentru a furniza motorului cu


Încălzitor debitul volumetric corespunzător amestecului de induc•ie. În cazul în
care se modifică viteza, regulatorul prime•te un semnal în acest sens.
M M
Se modifică unghiul clapetei de accelera•ie •i astfel volumul
amestecului folosind servo-motor. Vehiculul accelerează sau
decelerează. interven•ie automată a frânei nu se produce. Dacă se
apasă pedala de frână sau de ambreiaj, reglarea se opre•te imediat.

uşă ECU

Controlul vitezei de croazieră cu funcție de frânare (control dinamic de

5V
croazieră). Controlul vitezei de croazieră poate ini•ia, de asemenea, de frânare la
coborârea unei pante, dacă trage•i cuplul motor nu este suficientă pentru a men•ine
0V
viteza setată.

R1
30 31 R 3
R2 20.4.2 cruise control adaptiv (ACC)

ACC este un sistem automat de control al vitezei •i distan•ei. Acesta


func•ionează într-un interval de viteză de la 30 km / h la aprox. 200 kmh.
Ea serve•te pentru a ajuta •oferul în care curge trafic.

Comutator de ajustare •i selectorul

Proiecta. Sistemul cuprinde următoarele:


Fig. 1: Diagrama circuitului, controlul oglinzilor exterioare
Senzori pentru radar, viteza de rota•ie, accelera•ia laterală, viteza ro•ii •i
unghiul de direc•ie unitate de monitorizare pentru detectarea mi•cării
proprii vehicul
20
20.4 asistență avansată șofer de detectare a obiectelor •i controlul

sisteme alocării Distan•ă (variind)

Unită•i de control pentru motor, cutie de viteze si ESP cu servomotoare


Sistemele avansate de asistare a conducătorului servesc pentru a asista
•oferul cu conducerea vehiculului, astfel condusul mai u•or, mai sigur •i
mai confortabil prin:
Principiul de funcționare. Cu ajutorul senzorilor radar, vehiculele care
furnizarea •i afi•area informa•iilor pentru situa•ia specială de
circulă înainte •i viteza lor sunt detectate până la o distan•ă de cca. 100
conducere, după caz, oferind conducătorului auto cu sugestii de
m. ACC face diferen•a între „conducere clară“ •i „Urmărite de
manipulare, intervenind în mod automat în procesul de conducere. conducere“ moduri de operare.
20 tehnologie comoditate și confort 707

Clear de conducere (Fig. 1). În cazul în care calea de urmat este clar, ACC func•ionează ca Virajelor se determină cu ajutorul senzorilor ESP •i se detectează
sistemul de control al vitezei de croazieră. vehiculul în cauză care călătoresc în aceea•i bandă.

Ca urmare a conducerii (Fig. 1). În cazul în care ACC detectează un


vehicul în aceea•i bandă, se adaptează viteza cu cea a vehiculului care
călătoresc în mod direct în fa•ă. Acesta men•ine în mod constant distan•a ACC cu Stop & Go
specificată de către conducătorul auto prin ac•ionarea automată a În acest sistem, care este oferit doar în combina•ie cu o cutie de viteze
frânelor •i a accelera•iei automată. ACC scade viteza vehiculului prin automată, gama se extinde de la viteze mari până la oprirea completă.
reducerea cuplului motorului •i, dacă este necesar, interven•ia frânei. Senzorul radar are un con de viziune extinsă la interval de aproape de până
Dacă se apasă pedala de frână, sistemul se opre•te automat. la 60 m, ceea ce facilitează o mai mare acoperire banda. În acest fel, sunt
detectate mai repede decât atunci când se utilizează un sistem conven•ional
ACC vehicule swinging în apropierea vehiculului conducătorului auto.

Șterge conducere În urma de conducere


Sta•ia & go frânează vehiculul după cum este necesar până când se
ajunge la un opritor. •oferul este notificat (sunet, mesaj de afi•are) atunci
dorită când vehiculul înainte începe din nou.
stare de viteză
indicatorului de
Ca urmare a
Pentru a începe din nou, •oferul trebuie să confirme această notificare
prin apăsarea butonului de intrare de pe volanul multifunc•ional sau
• Reglarea vitezei în func•ie
apăsând pe pedala de accelera•ie. Dacă este oprit numai foarte scurt (t
• Reglarea vitezei în func•ie de de vehicul de conducere
comandă de conducător auto în fa•ă <3 s), vehiculul ia oprit complet automat.
• controlul la distan•ă

Controale utilizator și afișare. În func•ie de producătorul •i tipul de


vehicul, func•ionare •i de introducere a datelor sunt gestionate prin
intermediul unui comutator coloană de direc•ie cu butoane sau un panou
Fig. 1: Clear și după conducere folosind ACC de comandă pe volan multifunc•ional ( Fig. 3).

de detectare a obiectelor (Fig. 2). Pentru a detecta vehicul care se


deplasează înainte există un senzor radar în grila radiatorului. Acesta viteza seturi reduce distan•a

con•ine trei transceiver cu o deschidere efectivă de trei grade fiecare,


capabil să monitorizeze o autostradă cu 3 benzi, la un interval de aprox.
La 100 de metri. Vehiculele care călătoresc înainte reflectă impulsurile A STABILI
T
+

radar emise (77 GHz). RES

Solicită o ACC Stop &


viteză Go on / off Cre•te viteza
stocată distan•a Modificări

Figura 3:. ACC opri & panoul de control du-te 20

Ca într-un sistem conven•ional de control al vitezei de croazieră, sistemul poate


fi operat în timpul conducerii cu ajutorul butoanelor afi•ate.

Figura 2:. Detectarea vehicul care se deplasează înainte


În cazul în care vehiculul este oprit •i sistemul detectează un vehicul în
fa•ă, •oferul poate activa sistemul prin apăsarea pedalei de frână •i
apăsarea tastei „SET“ sau butonul „RES“.
Distan•a •i viteza relativă în raport cu vehiculul din fa•ă sunt calculate în
func•ie de timpul care se scurge între momentul în care este transmis Modul de operare curent, viteza preselectate •i seta•i distan•a minimă
un semnal •i recep•ia ulterioară a acestuia. sunt afi•ate pe afi•ajul unită•ii de informa•ii centrală.
708 20 tehnologie comoditate și confort

cle a fost detectată în fa•ă sau în partea din spate a vehiculului. Cu atât
W orkshop NOTĂ: mai repede tonul de avertizare se repetă, cu cât distan•a. În cazul în care
În cazul în care pe vehicul repara•ii sau ajustări (de exemplu, cu tonul este continuă, contactul cu obstacolul este iminentă.
privire la mecanismul de rulare sau de cruce) sunt efectuate, care
afectează pozi•ia senzorului radar, senzorul radar trebuie reajustat.
Sisteme cu un afi•aj vizual arată, de asemenea, conducătorul auto un
desen schematic pe ecran, astfel încât el poate vedea cu precizie unde
se află obstacolul.

Controlul la distanță 20.4.3 Park (PDC)

Atunci când conduce•i în ordine inversă sau parcare, PDC afi•ează


20.4.4 asistență de parcare (Park Assist)
distan•a până la un obstacol •i avertizează •oferul printr-un semnal
sonor, cât mai curând o valoare critică este prognat •i contactul
este iminentă.

Proiecta. Componentele principale sunt:


Proiecta. Sistemul este alcătuit din:
senzori cu ultrasunete la partea din fa•ă •i din spate a vehiculului,
senzori cu ultrasunete de la spate, din fa•ă •i păr•ile laterale ale vehiculului,

un, dispozitiv sonor •i, dacă este cazul vizual de semnalizare (afi•at
pe ecran func•ia multi), ECU. dispozitive de avertizare vizuale •i sonore, unitate

de direc•ie electromecanic, ECU.


parcare.

Principiul de funcționare. Senzorii cu ultrasunete func•ionează bazat


pe conceptul-sondare ecou. Sistemul activează periodic întregul său Senzorii montate lateral măsoară spa•iul de parcare. Pentru a face acest

complement al emi•ătoarelor periferice, care răspund prin transmiterea lucru, vehiculul trebuie să batere cât mai paralel la o distan•ă de 30 cm

semnalelor ultrasonice la o frecven•ă de 43,5 kHz. To•i senzorii trece în până la 1,5 m. Viteza vehiculului nu trebuie să depă•ească până la 30

modul receptor •i înregistra undele sonore care reflectă off obstacolele. kilometri pe oră

Sistemul calculează atât distan•ele obstacolelor •i loca•iile lor în raport (Fig. 2).

cu vehiculul pe baza timpilor de respingere care trec de la transmisia •i parcare, indică dacă este posibilă parcarea •i asistă cu locuri de
recep•ia semnalelor-sondare ecou. Dacă distan•a este prea aproape,
sistemul avertizează •oferul •i afi•ează distan•a până la obstacol ( Fig.
1).
v < 30 kmh

0.5m < o < 1.5 kilometri pe oră

schematică a vehiculului Sistemul măsoară lungimea spa•iului de

Fig. 2: măsurarea spațiului de parcare

20 În cazul în care este posibilă parcarea, calea de-a lungul căreia conducătorul auto
trebuie să orienteze •i unitatea apare pe ecran.
asisten•ă la parcare semnale de senzori, ECU produce o reprezentare

Active Park Assist (parcare automata). În sistemele active, senzor


de parcare controale la rotire a volanului prin ac•ionarea motorului
electric de pe unitatea de direc•ie electromecanic. Driverul este
prezentat solicită deplasarea, accelerare •i frânare.

Fig. 1: Controlul la distanță Park cu semnale ultrasonice


Afișarea împrejurimilor (Fig. 1, pagina următoare). De la PDC •i
Folosind frecven•a semnalului semnalului sonor de avertizare, este
posibil să se determine dacă obsta-
20 tehnologie comoditate și confort 709

împrejurimi. Imaginea arată calea care corespunde cu unghiul de virare Acest lucru permite •oferului să corecteze traiectoria atunci când parcare, în
curent. Obstacolele sunt afi•ate ca bare care apar de culoare ro•ie, scopul de a preveni obstacolele lovirea.
dacă acestea sunt mai aproape decât distan•a critică.

obstacol afisate

Segment fără bare: nici un bar alb: obstacol


obstacol detectat detectat

3 4 4 5
6
2 Barele ro•ii:
11
obstacol în calea
de curent

2 677
3 4 4 5

Fig. 1: Afișarea împrejurimi


Fig. 2: Afișaj vizualizare Surround

20.4.5 parcare asistata de aparat foto 20.4.6 schimbare Lane Assist (schimbare de avertizare banda, la

fața locului orb asistă)


parcare asistata de aparat foto captează o parte sau chiar toate
din zona imediată din jurul vehiculului prin camere video.
In timpul unei schimbarea benzii de mers inten•ionată, sistemul avertizează
•oferul la alte vehicule din spatele lui care se află în „unghiul mort“.

Se face o distinc•ie între următoarele:


Vedere din spate (camera retrovizoare) Vedere Proiecta. Sistemul este alcătuit din:
laterală (sistem cu cameră laterală) Vedere de sus
senzori radar 25 GHz, de exemplu, cu un interval de 50 m,
(vedere panoramică) Vedere Surround

lămpi de avertizare în oglinzile exterioare, dispozitiv de

avertizare sonoră, ECU.


Vedere din spate. Aceasta este de obicei integrat în marginea
mânerului capotei portbagajului / trunchi •i captează zona imediat în
spatele vehiculului. Imaginea apare pe ecran a vehiculului (MMI,
Principiul de funcționare. Doi senzori radar, de obicei, în sau sub bara de
interfata multimedia), de îndată ce cuplează treapta de mar•arier.
protec•ie spate, monitorizează zona drumului pe care conducătorul auto nu
poate vedea în oglinda retrovizoare ( Fig.
3). Dacă senzorii detectează o ma•ină se apropie de această zonă, o lampă
Vedere laterală. Acest sistem are două camere montate pe păr•ile
de avertizare se aprinde pe oglinda exterioară. Dacă lampa indicatoare de
laterale ale barei de protec•ie din fa•ă. Imaginile ambelor camere sunt
semnalizare este activat, lampa de avertizare începe să clipească •i se emite
afi•ate simultan ca o imagine splitscreen pe ecran a vehiculului. Acest
un semnal de avertizare. Sistemul nu intervine pentru a conduce vehiculul.
lucru nu numai că face parcarea mai u•oară, dar, de asemenea, ajută în
cazul conducerii în intersec•ii sau intersec•iile cu vizibilitate redusă.

20
Vedere de sus. Fiecare oglindă exterioară are un aparat de fotografiat
Gama de monitorizare
digital, care este capabil de a capta întreaga parte direct lângă
a senzorului (verde)
vehiculul datorită a obiectivului cu unghi larg. ECU produce o vedere
panoramică a vehiculului •i împrejurimile din aceste imagini •i cele ale
camerei retrovizoare pe afi•ajul autovehiculului. „Blind“ la fa•a locului: vehiculele
următoare nu sunt vizibile în oglindă
retrovizoare (ro•u)

Vedere Surround. În acest caz, toate imaginile disponibile sunt


evaluate de ECU. O vedere schematică ruscu•ă a vehiculului este
indicată pe afi•ajul vehiculului ( Fig. 2).
Calea ideală •i calea de curent în func•ie de unghiul volanului sunt
suprapuse de culoare. Fig. 3: Monitorizarea Blind spot
710 20 tehnologie comoditate și confort

Sistemul face distinc•ia între două situa•ii de conducere:


1. Camera detectează părăsirea benzii de

circula•ie neinten•ionate

Un alt vehicul trece vehiculul. Lampa de avertizare în oglinda


2. Sistemul activează sunet de
retrovizoare exterioară stânga este activată. Vehiculul trece un alt
avertizare
vehicul, la o viteză mai mică de 15 km / h. Lampa de avertizare în
oglinda exterioară din dreapta este activat până când este sigur pentru
ca vehiculul să se deplaseze pe banda din dreapta.

3. interven•ie ESP ini•iat

20.4.7 Lane sistem de avertizare de plecare (Lane


interven•ie 4. Coordonare a ini•iat
Keeping Assist, Lane Assist)
Figura 1:. Benzii de rulare sistem de avertizare de plecare

Sistemul de benzi de avertizare avertizează •oferul la schimbările


benzii de circula•ie pe neinten•ionate •i pe autostrăzi.

20.5 sistemele infotainment

Acest sistem func•ionează într-un interval de viteză de aprox. 60 kmh Sistemele Infotainment cuprind informa•ii (transmisie de date),
la 200 km / h. comunicare •i de divertisment.

Proiecta. Componentele principale sunt: Un sistem de infotainment oferă acces la următoarele:


senzor infraro•u (30 MHz) sau aparat de fotografiat, comutator de

activare cu lampa indicatoare, vibratoare în scaun sau de volan De operare •i de călătorie ecran de navigare
•oferului, ECU. sistem de suspensie func•ii setările de servicii

de telefonie mobilă •i de sistem / Internet TV

Audio Acesta include, de exemplu, următoarele:


Principiul de funcționare. În spatele oglinzii retrovizoare interioară este un
senzor infraro•u sau aparat de fotografiat. Aceasta detectează marcajele
rutiere bazate pe contrastul în luminozitate. Deoarece cel pu•in 25 de
imagini sunt evaluate de ECU în fiecare secundă, sistemul este capabil să
analizeze în condi•ii de siguran•ă banda chiar •i la viteze mari. sisteme mai Unită•i de instrumente grup de control •i afi•aj
complexe sunt ini•iate de îndată ce este detectată o barieră culoar (detec•ie
utilizator roată multifunc•ional de direc•ie Sistem de
singură linie). Dacă sistemul detectează că vehiculul părăse•te banda fără
activare indicator de semnalizare, •oferul este avertizat cu privire la acest naviga•ie telefon mobil cu hands-free acces la TV cu

lucru prin sistemul de vibra•ii instalat în scaunul sau de volan conducătorului sistem de internet •i radio tuner CD player DVD /
auto. Blu-ray sta•ie de andocare jucător mp3 player

În func•ie de sistem, corec•ia interpus este făcută fie de către


conducătorul auto sau cu ajutorul sistemului de benzi de avertizare.
Sistemul corectează direc•ia, de exemplu, prin intermediul ESP, în
20 special prin frânarea ro•ilor individuale. Acolo unde este cazul, prin
controlul direc•iei sistemului de asisten•ă, de direc•ie este mai dificil
atunci când conduce•i peste marcajul drumului.
20.5.1 de operare și afișare a datelor de călătorie

Cele mai importante informa•ii sunt afi•ate pentru driver-ul din


panoul de bord.
Sistem activ de avertizare părăsirea benzii de circulație (Fig. 1). La
autovehiculele cu asisten•ă de direc•ie electromecanică, cuplul de corec•ie este, Exemple de astfel de display-uri sunt viteza de deplasare, tura•ia motorului,
de asemenea, generat pentru a contracara părăsirea benzii de circula•ie. Acest temperatura motorului, presiunea uleiului, lampa de avertizare alternatorul sau
cuplu de corec•ie este, cu toate acestea, atât de mică încât •oferul poate iluminare •i mesaje de eroare de auto-diagnosticare. Panoul de instrumente se află
suprascrie cu u•urin•ă în caz de pericol. în câmpul central al conducătorului auto de vizibilitate.
20 tehnologie comoditate și confort 711

Un computer de bord evaluează semnalele de date •i de senzori •i fie determinată. GPS cuprinde aproximativ 32 de sateli•i care urmează
comunică cu alte ECU (de exemplu, motor, cutie de viteze, ABS) •i se orbite diferite în jurul pământului. Acestea emit semnale de identificare,
pot pregăti •i afi•a alte informa•ii pe afi•ajul central de informa•ii (CID). de timp •i de pozi•ionare la intervale uniforme. Pentru determinarea
Exemple sunt: pozi•iei vehiculului cu ajutorul calculatorului de naviga•ie al vehiculului,
sunt necesare semnale de la cel pu•in trei sateli•i. Pozi•ia poate fi
date de călătorie, cum ar fi consumul mediu de combustibil •i gama de calculată cu datele de la GPS la o precizie de aproximativ 5 metri. În
croazieră cazul sistemelor de naviga•ie integrate, mi•cările vehiculului sunt, de
asemenea, reprezentat de semnalul vitezometru •i semnalele senzor
Intervale de inspec•ie •i service limite de uzură, de
de viteză de gira•ie. Acest lucru face posibilă monitorizarea distan•elor
exemplu, a plăcu•elor de frână Nivelul de fluid, de exemplu,
în timp ce, de asemenea, o distinc•ie între conducere rectiliniu •i
pentru verificarea func•iei de combustibil •i ulei Bec virajele. Orice corec•ii la rezultatul de pozi•ionare care ar putea fi
necesare din cauza unor factori externi, cum ar fi tuneluri, poduri, etc.,

Sprijinirea stările de func•ionare ale sistemului •i avertismente

Sisteme de navigare 20.5.2

Poziția de transfer de date. Aceasta serve•te ca mijloc de a trimite


loca•ia vehiculului serviciilor de salvare în caz de accident sau de
servicii de recuperare în cazul în care vehiculul a rupt în jos. În plus,
vehiculul poate fi localizat mai rapid în caz de furt.
Sistemele de navigare se ocupe de următoarele sarcini:

de pozi•ionare de transfer de

date Pozi•ie vehicul

Calcularea traseului optim în func•ie de condi•iile de trafic actuale


calcularea traseului optim. În cazul în care conducătorul auto intră în
necunoscută.
destina•ia •intă cu ajutorul elementelor de control sau de voce de
Prezentarea traseului prin turn-by-turn •i recomandări schimbarea
intrare, echipamentul de naviga•ie determină loca•ia actuală a
benzii.
vehiculului. Din acest punct computerul de naviga•ie poate calcula cea
Afi•area împrejurimile imediate ca o 2D sau 3D imagine (hartă în mi•care)
mai bună rută către destina•ia •intă folosind datele din memorie hartă.
sau a unei fotografii.
În timpul călătoriei, sistemul detectează în mod constant pozi•ia
curentă •i afi•ează pe hartă.
Fig.
celui1 mai
aratăbun
toate componentele
traseu •i subsistemele
către destina•ie •i să ofere implicate.
orientare într-o zonă

Sateli•ii

mesaj de Prezentarea dinamică a traseului. Cele mai recente situa•ii de trafic, de


afi•are
exemplu, congestie, site-uri de între•inere a drumurilor, blocuri de drumuri, din
surse de comunicare, cum ar fi TMC (Traffic Message Channel), RDS
semnal
reală a vehiculului sisteme
Controale de naviga•ie pot asista •oferul în selectarea
metru (Radio Data System)
Speedo-
antena GPS sau Internet poate fi inclusă în calculul traseului.

20

Prezentarea traseului prin recomandări turn-by-turn. Sistemul de


calcularea unei rute. Cu ajutorul Global Positioning System (GPS), pozi•ia
naviga•ie ghidează •oferul cu recomandări cu privire la cazul în care
Senzor de roată ABS pentru a porni pe ruta calculată la destina•ia •intă. Acest lucru este furnizat
de obicei prin ie•ire de voce pentru a preveni distragerea aten•iei
calculator de navigare cu receptor
GPS conducătorului auto cât mai mult posibil. O hartă traseu sau săge•ile de
direc•ie pe un ecran poate fi, de asemenea, prezentat pentru asisten•ă
Fig. 1: Componentele unui sistem de navigație
suplimentar.

de poziționare a vehiculului. Aceasta constituie baza pentru


Abaterile de la traseul specificat sunt corectate prin rutare alternative.
712 20 tehnologie comoditate și confort

Sisteme de navigație integrate. Acestea oferă cea mai mare precizie Funcții suplimentare. Caracteristici pentru dispozitive de navigare, cum
de pozi•ionare •i trecere vehiculului de orientare, deoarece acestea ar fi instruc•iunile vocale, pluta• electronice, ecrane retractabil, ecran
optimiza aceste informa•ii, folosind datele de la senzorii vehiculului tactil, sau informa•ii cu privire la limitele de viteză pentru drum vehiculul
(senzori radar, senzor de viteză de gira•ie, senzor de direc•ie unghi). se află pe sunt disponibile ca op•iuni. În plus fa•ă de orientare pe
Afi•ajul traseu Controalele •i sunt furnizate prin intermediul unui ecran traseu, aceste dispozitive oferă, de asemenea, informa•ii cum ar fi
LCD instalat în consola centrală ( Fig. 1). Acest ecran poate fi folosit amplasarea sta•iilor de apropiere imbutelierea, ateliere auto, hoteluri,
pentru multe alte sisteme de sprijin •i aplica•ii multimedia atunci când restaurante, gări, aeroporturi, puncte de interes (POI), etc.
naviga•ia nu este activă.

20.5.3 telefon mobil leagăn cu sistem hands-free


conectat
Acest lucru face apel cu telefonul mobil mai u•or în timpul condusului.
Telefonul mobil este introdus într-un suport destinat în mod specific
pentru tipul de dispozitiv. Acest leagăn furnizează dispozitivul cu
alimentare de la sistemul electric al vehiculului •i stabile•te conexiunea
la un sistem hands-free conectat la sistemul audio.

Fig. 1: Sistem integrat de navigație


Atunci când se utilizează sisteme hands-free, există un risc de
feedback-ul în cazul în care ecourile de la ie•irea telefonului voce
Sisteme de navigație mobile. Receptorul GPS, calculator, stocare
electronică nu sunt suprimate. Prin urmare, tehnologia de compensare
hartă •i touchscreen (care serve•te ca intrare unitate / ie•ire) sunt toate
complicată ecou trebuie să fie introdus, care permite vorbirea simultană
într-o singură carcasă compactă
•i ascultare între oameni la fiecare capăt al liniei. Acest lucru are loc pe
(Fig. 2).
baza unor procesoare de semnal digital. În plus, măsurile sunt
Puterea este furnizată prin sistemul electric recipientul în consola necesare pentru a suprima zgomotul de conducere în semnalul de
centrală. O cea•că de aspirare este folosit pentru a fixa unitatea într-un microfon. Telefonul mobil este, de asemenea, conectat prin intermediul
leagăn pe parbriz. suportului pentru antena radio mobilă în vehicul, în scopul de a
îmbunătă•i recep•ia.

R ÎNTREBĂRI eView
1 De ce este necesar pentru a instala un vârf de cuțit de protecție

caracteristică cu geamuri electrice electrice?

2 Cum sunt ferestrele închise cu o centrală lock-


20 sistem de ing?

3 Care este funcția senzorului ocupantului scaunului?

Fig. 2: sistem de navigație mobil 4 Cum este direcția de rotație inversă pe electrostatică
ștergătoare de parbriz controlate tronic?

Instruc•iunile vocale pot fi transmise folosind sistemul audio al 5 Care sunt cele două moduri de funcționare pentru adaptive

vehiculului, atâta timp cât ambele unită•i au o interfa•ă Bluetooth. cruise control?
6 Descrieți acționarea comenzii la distanță Park
principiu.
7 Ce informații șoferul primesc de la
Smartphone-uri. Smartphone-urile pot fi de asemenea folosite pentru navigare.
operare și datele de călătorie de afișare?
Dacă au aplica•ia corespunzătoare instalate, acestea pot func•iona în acela•i
8 Explicați principiul de funcționare al unei navigări
mod ca •i dispozitivele mobile de navigare.
sistem.