Sunteți pe pagina 1din 6

Instrucţiuni minimale pentru alegerea sculelor şi parametrilor tehnologici

din baza de date Sandvik Coromant

Adresa de accesare:
http://toolguide.sandvik.coromant.com/TouchTime/Coromant?ProductArea=CLAK%2BvS8LRMdMejTpez5Yg%3D%3D&Languag
e=xfhZ%2Bs1b66bL%2BEcA37vo8g%3D%3D&UnitSystem=eWpJOfQyZGdifwL7TJuRCQ%3D%3D&ToolSelectorMode=wwjm
Lh%2B70gQVGywNW%2BhtXfXJBanrTuk%2Bu6WdPK1h0AE%3D&CustomerID=dfdISf9ika9IW3U1eDog%2BA%3D%3D&U
serID=dfdISf9ika9IW3U1eDog%2BA%3D%3D&IsDebugMode=ppjhXuAQzd8y%2FdBW9B7jWQ%3D%3D&SiteCountryCode=9
%2FMQWpzgUXIctmc%2FaIDDVA%3D%3D&EmbededInSharepoint=i4U5x1B9bLT%2BptoUCJuU6Q%3D%3D&CurrentDateT
ime=QMzpjWfSXoqrBedbFILUfqP.

După accesarea paginii, se verifică în banda de sus existenţa selecţiei sistemului de măsură metric (v. fig. 1).

Fig. 1

Paşii de lucru
(se parcurg pentru toate fazele realizabile cu o anumită maşină de tip strung sau centru de prelucrare)

1. Alegerea materialului piesei (iniţiată cu butonul MATERIAL din pag. iniţială, v. fig. 1).
Se afişează pag. specifică (v. fig. 2), în care materialul poate fi căutat după codul standardizat (v. fig. 3) sau
poate fi selectat ca tip generic după tipul carburii folosite pentru sculă (P, K etc.)

Fig. 2

Fig. 3

1
2. Stabilirea fazei de strunjire/frezare-găurire (iniţiată cu butonul TASK din pag. curentă, v. fig. 3).
Se afişează pag. specifică (v. fig. 4), în care tipul fazei se alege prin selecţia imaginii corespunzătoare tipului
general şi, în paginile următoare(v. fig. 5 şi 6), prin definirea tipului particular.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

2
Se afişează pag. de definire a caracteristicilor fazei, în care se stabilesc caracteristice suprafeţelor de prelucrat
(diametre, lungimi, racordări, rugozităţi etc.), condiţiile de prelucrare (privind calitatea semifabricatului,
uniformitatea adaosului, stabilitatea prinderii) şi eventuale limitări privind realizarea prelucrării (v. fig. 7).
Obs. Dimensiunile de prelucrare pot fi finale sau intermediare (calculate), iar rugozităţile corespund calităţii
fazei (de exemplu Ra12.5 la degroşare, Ra6.3 la semifinisare, Ra3.2 la finisare).

Fig. 7

3. Stabilirea caracteristicilor maşinii de prelucrare (iniţiată cu butonul asociat din pag. curentă, v. fig. 7).
Se afişează pag. specifică (v. fig. 8), în care se pot selecta o maşină cu funcţionalitatea, dimensiunea, puterea
şi turaţia dorite, precum şi dotările presupuse disponibile la maşină (portscule şi sisteme de răcire).
Obs. Pentru furnizarea unui număr cât mai mare de variante de scule de către program, este bine ca puterea şi
dotarea cu portscule (coupling) a maşinii să se adopte cât mai mari.

Fig. 8

3
4. Alegerea sculei (şi port sculei) şi preluarea datelor tehnologice de realizare a fazei (iniţiată cu butonul
GET RESULTS din pag. curentă, v. fig. 8).
Se afişează pag. de prezentare a unei scule acceptabile pentru fază (v. fig. 9), alte variante de scule putând fi
selectate, eventual prin aplicarea de filtre, în pagina afişată prin apăsarea butonului SHOW ALTERNATIVES
(v. fig. 10).

Fig. 9

Fig. 10

În pagina de prezentare a unei scule (v. fig. 9) sunt disponibile următoarele date:

A. Date de identificare a sculei şi portsculei (coduri corp şi plăcuţă sculă, cod portsculă). Date detaliate privind
scula sunt disponibile în pag. afişată (v. fig. 11) după apăsarea butonului cu codul sculei (corp/plăcuţă). Din
pag. de prezentare detaliată a corpului sculei (v. fig. 12) poate fi descărcat pe calculator un model grafic al
sculei, 2D (DXF) sau 3D (STP).

4
Fig. 11

Fig. 12

B. Date tehnologice privind realizarea fazei cu scula selectată prezentate sumar (v. fig. 9). Date tehnologice
detaliate pot fi afişate (v. fig. 13) după apăsarea butonului SHOW DETAIL. Date importante sunt viteza de
aşchiere VC, avansul FN, adâncimea de aşchiere AP şi nr. de treceri NOPAP, puterea necesară maşinii PPCX,
momentul de aşchiere MMCX (şi forţa de aşchiere) util la proiectarea dispozitivului de prindere a piesei).

Fig. 13

5
Prin apăsarea butonului COST EFFICIENCY DATA din pag. anterioară sunt afişate date detaliate privind
productivitatea şi distribuţia costului prelucrării (v. fig. 14). Date importante sunt timpul de bază TCCT,
timpul auxiliar TNCT, durabilitatea sculei TLIFEC (este exprimată în număr de repetări ale fazei şi rezultă în
minute ca produs al TLIFEC şi TCCT). Timpul TCCT este relevant numai dacă schema şi datele de prelucrare
stabilite la pasul 2 corespund identic cu cele din cazul real.

Fig. 14

Obs. Pentru tipurile de faze şi scule indisponibile în baza de date Sandvik Coromant (de exemplu, alezare,
adâncire), poate fi consultată baza de date Iscar Tool Advisor la adresa http://www.iscar.com/ITA/MainPage.aspx.
Această bază de date are interfaţa în limba română, se utilizează similar ca baza de date Sandvik Coromant şi
permite descărcarea modelelor grafice DXF şi STP ale sculelor.

Obs. Codificarea unor metale în diferite standarde naţionale şi internaţionale poate fi regăsită în baza de date
Marochnik la adresa http://www.splav-kharkov.com/en/e_z_mat_type.php.