Sunteți pe pagina 1din 2

V.

1
SUBIECT I (30 puncte)

1. Aprecierea utilitatii economice are un caracter:


a) final;
b) obiectiv;
c) rational;
d) subiectiv;

2. Consumul factorului de productie munca se exprima:


a) doar valoric;
b) sub forma consumului specific.
c) atat fizic cat si valoric;
d) prin amortizare;

3. Pe masura ce creste consumul unui bun, in conditiile cresterii utilitatii totale,utilitatea marginala are o
tendinta :
a) descrescatoare si pozitiva;
b) crescatoare si pozitiva;
c) descrescatoare si negativa.;
d) crescatoare si negativa;

4. Daca nivelul productiei este zero, atunci:


a) costul fix este negativ;
b) costul total este egal cu costul fix;
c) costul variabil este mai mare decat costul fix;
d) costul marginal creste, apoi ramane constant;

5. In luna ianuarie salariul nominal al unui angajat este 960 um, mai mare cu 160 um decat in luna anterioara.
In conditiile in care preturile au crescut cu 20%, salariul real:
a) ramane constant;
b) a scazut cu 800 um;
c) a crescut cu 20%;
d) a scazut cu 20%;

6.Suma utilitatilor marginale este egla cu:


a) utilitatea individuala;
b) utilitatea marginala a tuturor cantitatilor consumate;
c) utilitatea totala
d) utilitatea totala maxima;

7. In cadrul pietei financiare, detinatorul de actiuni:


a) este debitor fata de emitentul titlului de valoare;
b) obtine un venit variabil numit cupon;
c) este proprietarul unei parti din capitalul social al unei firme;
d) obtine un venit fix numit cupon;

8. Costurile variabile de productie nu includ:


a) salariile personalului administrativ;
b) cheltuieli cu combustibilul;
c) salariile directe;
d) cheltuielile cu materia prima;

9. Masa monetara nu evalueaza in acelasi sens cu:


a) preturile bunurilor de consum;
b) cantitatea de bunuri supuse tranzactiilor;
c) volumul valoric al bunurilor;
d) viteza de rotatia a monedei;

10. Surplusul de moneda apare in situatia in care:


a) pretul de echilibru este mai mare decat pretul de vanzare;
b) pretul de echilibru si pretul de vanzare cresc deopotriva;
c) pretul de echilibru este mai mic decat pretul de vanzare
d) pretul de echilibru si pretul de vanzare scad deopotriva.;

SUBIECT II (30 puncte)


A. Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ cantitate
cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile în care creşte preţul substituenţilor bunului
dat.
B. Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât să ilustraţi
modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de “Situaţia A”.
C. Determinaţi coeficientul de elasticitate al ofertei in funcţie de preţ pentru perioada T1-T3.

Pret Cantitate ceruta Cantitate oferta Cantitate ceruta


(buc) situatia A (buc) (buc) situatia B
30 400
20 300
10 200

2. Calculati costul mediu variabil daca productia sporeste cu acelasi procent cu care costul variabil scade,
datorita cresterii randamentului muncii.

3. O firma realizeaza o productie de 1200 buc, iar costurile variabile reprezinta 70% din costul total. Rata
profitului la cost este de 10%, iar costul total este de 18.000 um. Pe baza celor de mai sus calculati, scriind
formulele de calcul si explicitand simbolurile utilizate:
A. costul variabil mediu , profitul unitar.
B pretul de vanzare, incasarile firmei;
C. rata profitului la cifra de afaceri;
Nota: Calculele se efectueaza retinand primele doua zecimale.

SUBIECT III (30 puncte)


Se dă următorul text: Măsurile de reducere a cheltuielilor totale pot viza costurile de producţie şi
costurile de desfacere:scadera preţurilor de cumpărare a factorilor de producţie, reducerea stocurilor,
diminuarea consumului specific, dar şi micşorarea cheltuielilor administrative şi de vânzare.
1. Enumeraţi patru noţiuni economice din textul dat.
2. Mneţiopnaţi câte o caracteristică pentru două dintre noţiunile enumerate.
3. Ştiind că modificările intervenite pe o anumită piaţa afectează şi pieţele corelate cu aceasta, precizaţi
ce efect va avea reducerea cererii de locuinţe noi asupra cererii de forţa de muncă, asupra cererii de locuri de
muncă şi asupra nivelului salariului în domeniul construcţiilor de locuinţe.
4. Graficul de mai jos ilustrează cererea şi oferta în anul To.

Marcaţi linia cererii, linia ofertei, axa cantitatii, axa pretului şi


preţul şi cantitatea de echilibru.

S-ar putea să vă placă și