Sunteți pe pagina 1din 12

Principii și proceduri 

TEST 2 
Cu următoarele date ale sondei completaţi fişa de combatere a manifestării eruptive  şi răspundeţi la întrebările 1…26 

Adâncimea sondei (AM/AV)       3510 m 

Diametrul sapei         12 ¼ in (311.2 mm) 

Densitatea fluidului de foraj curent    1630 kg/m3 

Coloană tubată (C) 13 3/8 in, şiul la (AM/AV)   2010 m   

Prăjini grele (PG) 8 ½ in x 3 ¼ in  

  lungime        274 m  

  volum specific interior       0,00536 m3/m 

Prăjini de foraj intermediare (PI) 5 in 

  lungime        92 m 

  volum specific interior       0,00458 m3/m 

Prăjini de foraj (PF) 5 in 

  volum specific interior       0,00927 m3/m 

Gradientul de fisurare la șiul coloanei    22 kPa/m 

Debitul specific al pompei      0,0189 m3/c 

Frecvența la pompă pentru omorâre    35 c/min 

Presiunea de circulaţie la debitul de omorâre   5100 kPa 

Volumul liniilor de suprafaţă       2 m3 

Volumele specifice în spaţiul inelar     

  PG—GN        0,03938 m3/m 

  PF/PI—GN           0,06328 m3/m 

  PF—C          0,06693 m3/m 

 Datele manifestării eruptive: 

  presiunea la prăjini cu sonda închisă (PPSI)  5200 kPa 

  presiunea la coloană cu sonda închisă (PCSI)   6300 kPa 

  creşterea de volum la habă    3 m3 

 Combaterea manifestării eruptive se va face folosind metoda aşteaptă şi îngreunează 


Principii și proceduri 
 
 
1. Calculaţi presiunea maximă admisibilă în spaţiul inelar la suprafaţă la închiderea sondei (PMASIS).  

  a)   6205 kPa 

  b)   7929 kPa 

  c)  12067 kPa 

  d)  14755 kPa 

2. Calculaţi presiunea limită de siguranţă la şiul coloanei înainte de omorârea sondei.  

  a)   4619 kPa 

  b)   5767 kPa 

  c)   7929 kPa 

  d)  11928 kPa 

3. Calculaţi gradientul de presiune al afluxului. 

  a)  1,52 kPa/m 

  b)  3,39 kPa/m 

  c)  4,98 kPa/m 

  d)  8,14 kPa/m 

4. În timp ce se aşteaptă prepararea noroiului de omorâre, presiunea la suprafaţă a crescut cu 1000 kPa la ambele 
manometre. Presiunea la prăjini cu sonda închisă (PPSI) este acum 6200 kPa şi presiunea la coloană cu sonda închisă 
(PCSI) este 7300 kPa. Ce decizie trebuie luată în această situaţie? 

  a) Purjare de noroi prin duza reglabilă cu menţinerea presiunii la coloană constantă 

  b) Purjare de noroi prin duza reglabilă cu menţinerea presiunii la prăjini constantă 

  c) Purjare de noroi până când presiunea la prăjini revine la valoarea presiunii de închidere a sondei. 

  d) Purjare de noroi până când presiunea la coloană revine la valoarea presiunii de închidere a sondei 

5. În întrebarea de mai sus, care este principalul motiv pentru care presiunea creşte? 

  a)   Afluxul migrează în sus prin interiorul garniturii de foraj. 

  b)   Afluxul migrează în sus prin spaţiul inelar. 

  c)   Afluxul migrează în sus atât prin interiorul garniturii de foraj cât şi prin spaţiul inelar. 


Principii și proceduri 
 
 
6. Referitor la întrebarea numărul 4 care este volumul de noroi ce trebuie purjat (scurs) pentru a readuce presiunea pe 
talpa sondei (BHP) la aceeaşi valoare cu presiunea de formaţie (presiunea din pori)? 

  a)   0,0650 m3 

  b)   0,0497 m3 

  c)   0,0230 m3 

  d)   0,0450 m3 

7. Calculaţi densitatea noroiului de omorâre necesar pentru echilibrarea presiunii din formaţiune. 

  a)  1740 kg/m3 

  b)  1820 kg/m3 

  c)  1781 kg/m3 

  d)  1950 kg/m3 

8. Câte curse sunt necesare să se pompeze pentru ca fluidul de omorâre să ajungă de la pompă la interiorul garniturii de 
foraj la nivelul platformei de lucru a instalaţiei de foraj? 

  a)    85 c 

  b)  106 c 

  c)  200 c 

  d)  250 c 

9. Câte curse sunt necesare să se pompeze pentru ca fluidul de omorâre să ajungă de la suprafaţă la sapă? 

  a)  1245 c 

  b)  1460 c 

  c)  1640 c 

  d)  1842 c 

10. Calculaţi presiunea iniţială de circulaţie (PIC). 

  a)    6343 kPa 

  b)    8549 kPa 

  c)  10300 kPa 

  d)  11376 kPa 


Principii și proceduri 
 
 
11. Calculaţi presiunea finală de circulaţie (PFC). 

  a)  5102 kPa 

  b)  5573 kPa 

  c)  6343 kPa 

  d)  7033 kPa 

12. Cât este reducerea de presiune pe 100 curse de la PIC la PFC? 

  a)  288 kPa 

  b)  345 kPa 

  c)  227 kPa 

  d)  124 kPa 

13. Câte curse sunt necesare să se pompeze pentru a ridica afluxul de la sapă la şiul coloanei? 

  a)  2450 c 

  b)  4669 c 

  c)  4350 c 

  d)  3940 c 

14. Câte curse sunt necesare să se pompeze pentru a ridica afluxul de la sapă la suprafaţă? 

  a)    6500 c 

  b)    9560 c 

  c)  11779 c 

  d)  12170 c 

15. Câte curse sunt necesare să se pompeze pentru o circulaţie completă a sondei? 

  a)  13420 c 

  b)  14670 c 

  c)  14760 c 

  d)  15100 c 

   


Prrincipii și pro
oceduri 
 
 
 

16. Prrocedura de combatere aa manifestării 
eruptiive a începutt, după 295 ccurse de fluid

de om morâre pomp pat situaţia se
e prezintă caa 
în figu
ura alăturată.  

Ce acţţiune trebuiee să execute operatorul 
duzei în acest caz?? 

  a) Mai încchide duza. 

  b) Mai desschide duza. 

  mic, totul este 
c) ) Nu se schimbă nim
    în
n grafic. 

  d) Creşte ffrecvenţa la pompă. 

  e) Scade ffrecvenţa la p
pompă.   

 
 

upă pompareea a 470 cursse de fluid de 
17. Du
omorââre situaţia sse prezintă ca în 
figura alăturată.  

Ce acţţiune trebuiee să execute operatorul d
duzei în 
acest caz? 

  a) Mai încchide duza. 

  b) Mai desschide duza. 

  c) Nu se scchimbă nimic, totul este  
  în grafic. 

  d) Creşte ffrecvenţa la pompă. 

  e) Scade ffrecvenţa la p
pompă. 
 
 
 


Principii și proceduri 
 
 
18. Du
upă pompareea a 810 cursse de fluid de 
omorââre situaţia sse prezintă ca în 
figura alăturată.  

Ce acţţiune trebuiee să execute operatorul 
duzei în acest caz?? 

  a) Mai încchide duza. 

  b) Mai desschide duza. 

  c) Nu se scchimbă nimic, totul  
    esste în grafic. 

  d) Creşte ffrecvenţa la pompă. 

  e) Scade ffrecvenţa la p
pompă.   

 
 

19. Du
upă pompareea a 810 cursse de fluid de 
omorââre situaţia sse prezintă ca în 
figura alăturată.  

Ce acţţiune trebuiee să execute operatorul 
duzei în acest caz?? 

  a) Mai încchide duza. 

  b) Mai desschide duza. 

  c) Nu se scchimbă nimic, totul  
    esste în grafic. 

  d) Creşte ffrecvenţa la pompă. 

  e) Scade ffrecvenţa la p
pompă.   

 
 


Prrincipii și pro
oceduri 
 
 
20. Du
upă pompareea a 5000 cu urse de fluid de 
omorââre situaţia sse prezintă ca în 
figura alăturată.  

Ce acţţiune trebuiee să execute operatorul d
duzei în 
acest caz? 

  a) Mai încchide duza. 

  b) Mai desschide duza. 

  c) Nu se scchimbă nimic, totul    
  este în graafic. 

  d) Creşte ffrecvenţa la pompă. 

  e) Scade ffrecvenţa la p
pompă. 

 
 

21. Du
upă pompareea a 6200 cu urse de fluid de 
omorââre situaţia sse prezintă ca în 
figura alăturată.  

Ce acţţiune trebuiee să execute operatorul d
duzei în 
acest caz? 

  a) Mai încchide duza. 

  b) Mai desschide duza. 

  c) Nu se scchimbă nimic, totul    
  este în graafic. 

  d) Creşte ffrecvenţa la pompă. 

  e) Scade ffrecvenţa la p
pompă. 

 
 


Principii și proceduri 
 
 
22. Du
upă pompareea a 7800 cu urse de fluid de 
omorââre situaţia sse prezintă ca în 
figura alăturată.  

Ce acţţiune trebuiee să execute operatorul d
duzei în 
acest caz? 

  a) Mai încchide duza. 

  b) Mai desschide duza. 

  c) Nu se scchimbă nimic, totul    
  este în graafic. 

  d) Creşte ffrecvenţa la pompă. 

  e) Scade ffrecvenţa la p
pompă. 

 
 

23. Du
upă pompareea a 8000 cu urse de fluid de 
omorââre situaţia sse prezintă ca în 
figura alăturată.  

Ce acţţiune trebuiee să execute operatorul d
duzei în 
acest caz? 

  a) Mai încchide duza. 

  b) Mai desschide duza. 

  c) Nu se scchimbă nimic, totul    
  este în graafic. 

  d) Creşte ffrecvenţa la pompă. 

  e) Scade ffrecvenţa la p
pompă. 

 
 


Prrincipii și pro
oceduri 
 
 
24. Du
upă pompareea a 10000 ccurse de fluidd 
de ommorâre situaţţia se prezinttă ca în 
figura alăturată.  

Ce acţţiune trebuiee să execute operatorul 
duzei în acest caz?? 

  a) Mai încchide duza. 

  b) Mai desschide duza. 

  c) Nu se scchimbă nimic, totul  
    esste în grafic. 

  d) Creşte ffrecvenţa la pompă. 

  e) Scade ffrecvenţa la p
pompă.   

 
 

25. Du
upă pompareea a 12000 ccurse de fluid
d de 
omorââre situaţia sse prezintă ca în 
figura alăturată.  

Ce acţţiune trebuiee să execute operatorul d
duzei în 
acest caz? 

  a) Mai încchide duza. 

  b) Mai desschide duza. 

  c) Nu se scchimbă nimic, totul    
  este în graafic. 

  d) Creşte ffrecvenţa la pompă. 

  e) Scade ffrecvenţa la p
pompă. 

 
 


Principii și proceduri 
 
 
26. Du
upă pompareea a 14000 ccurse de fluid
d de 
omorââre situaţia sse prezintă ca în 
figura alăturată.  

Ce acţţiune trebuiee să execute operatorul d
duzei 
în aceest caz? 

  a) Mai încchide duza. 

  b) Mai desschide duza. 

  c) Se închiide sonda.  

  d) Creşte ffrecvenţa la pompă. 

  e) Scade ffrecvenţa la p
pompă. 
 
 
 

   

10 
Principii și proceduri 
 
 
   

11 
Principii și proceduri 
 
 
 

12 

S-ar putea să vă placă și