Sunteți pe pagina 1din 12

XILOPAL S.R.L.

Revizia 0
Valabil din 01.12.2018

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU


„GRUPURI SENSIBILE GRAVIDE -LEHUZE ” DIN
CADRUL XILOPAL S.R.L.

Evaluarea s-a realizat utilizând metoda


elaborată de I.N.C.D.P.M. București
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

1. PREZENTARE GENERALA:
1.1. Terminologie: Grupuri sensibile la riscuri
- femeile gravide, lehuzele sau femeile care alapteaza, tinerii, persoane
cu varsta de peste 55 de ani, precum si persoanele cu dizabilitati.
Salariata gravidă - este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra
stării salefiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de
medicul de familie saude medicul specialist care să îi ateste această stare.
S a l a r i a t a c a r e a n ă s c u t r e c e n t - e s t e f e me i a c a r e ş i - a r e l u a t
a c t i v i t a t e a d u p ă e f e c t u a r e a c o nc e d i u l u i d e l ă u z i e ş i s o l i c i t ă
a n g a ja t o r u l u i î n s c r i s mă s u r i l e d e p r o t e c ţ i e prevăzute de lege, anexând un
document medical eliberat de medicul de familie, dar nu maitârziu de 6 luni de la
data la care a născut.
Salariata care alăptează - este femeia care, la reluarea activităţii
după efectuareaconcediului de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în
scris cu privire la începutulşi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare,
anexând documente medicale eliberate demedicul de familie în acest sens.
Tanar - orice persoana in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani;
Persoanele cu handicap (cu dizabilitati) - sunt acele persoane carora,
datorita unorafectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de
a desfasura in mod normala c t i v i t a t i c o t i d i e n e , n e c e s it a n d ma s u r i d e
p r o t e c t i e i n s p r i ji n u l r e c u p e r a r i i , i n t e g r a r i i s i incluziunii sociale.

1.2. Precizari:
La nivelul unitatii unii dintre salariati fac parte din categoria grupurilor
sensibile la riscuri, respectiv salariate gravide. Sarcinile de munca sunt executate de
catre persoane cu varsta de peste 18 ani. In cadrul sectrului miezuri nu sunt executate
lucrari la inaltime si nici la mica inaltime. La locurile de munca salariatii nu sunt
expusi agentilor si procedeelor de lucru mentionate in Anexele 1 si 2 din OUG nr.
96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca cu modificarile si
completarile ulterioare. Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala
identificate pentru lucratorii dincategoria grupurilor sensibile sunt aceleasi ca si
pentru ceilalti lucratori ale caror locuri de munca si/sau posturi de lucru au fost
evaluate anterior elaborarii acestei lucrari si sunt reluate in cele ce urmeaza.De
asemenea, s-au prevazut unele masuri de protectie suplimentara a acestor lucratori
care sunt precizate la fiecare loc de munca in parte. Aceste masuri se regasesc in
Fisele de masuri propuse si in Planul de prevenire si protectie completat cu aceasta
categoriede personal.

Page 2 of 12 EVALUARE FACTORI RISC – GRUPURI SENSIBILE GRAVIDE-LEHUZE Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU „GRUPURI SENSIBILE –


GRAVIDE -LEHUZE ” DIN CADRUL XILOPAL S.R.L.

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI


Riscuri identificate- mijloace de productie
F1- Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de
transport - acces la locul de muncă cu mijloace auto
F2 - Deplasări ale mijloacelor de transport intern - Lovire de către
mijloace de transport intern în timpul deplasărilor la diverse puncte de lucru din
spatii de productie
F3 - Organe de masini in miscare si utilaje in functiune – Organele de
masini in miscare si functionarea utilajelor sunt generatoare de zgomot si vibratii
pot provoca posibile afectiuni ale fatului, avort spontan sau nastere prematura,
stadiul evolutiei sarcinii
F 4 – Recul, (in cazul de lovire frontala, laterala) conducere masina de
serviciu sau personala - pentru femei gravide posibile afectiuni asupra fatului,
avort spontan sau nastere prematura
F5 - Contact cu substante toxice – venirea in contact cu substante toxice:
expunere regulata la substantele utilizate in procesul tehnologic- femei gravide,
lauze, care alapteaza

Riscuri identificate- mediului de munca


F 6 – Temperatura ridicata in timpul verii in unitate sau exteriorul
unitatii– activitatii cu efort fizic pentru gravide si femei care alapteaza – risc de lesin
deshidratare - lovire.
F7 - Temperatura scazuta asociata cu vant si / sau precipitatii pe timp
de iarna- la expunere indelungata pentru gravide
F8- Zgomot – Risc de afectare a acuitatii auditivedatorita expunerii
prelungitae la zgomot
F9 – Microorganisme in suspensie in aer in urma contactului cu persoane
– epidemii risc de contaminare (rujeola, rubeola – risc major al sarcinii)

Riscuri identificate- sarcina de munca


F10 – Manipularea manuala a maselor- femei gravide pericol hemoragii
din punct de vedere ginecologic, avort spontan
F11 – Efort static – pozitii fixe prelungite – riscul aparitiei afectiunilor
muscoloscheletale- posibile complicatii la nastere, varice, umflarea picioarelor
F12 – Stres - provocat de lucrul in conditii de lucru dificile a femeilor gravide
F13 – Stresul femeilor care lapteaza – cauzat de imposibilitatea de apleca
de la serviciu pentru a alapta
F14 - Supasolicitare psihica in cadrul lucrului pe timp de noapte - femei
gravide – oboseala posibil generatoare de accident

Page 3 of 12 EVALUARE FACTORI RISC – GRUPURI SENSIBILE GRAVIDE-LEHUZE Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

Riscuri identificate- executant


Pentru a obtine o evaluare a riscurilor de accidentare si inbolnavire
profesionala cat mai obiectiva pentru categoriagrupurilor sensibile la riscuri a patra
categorie a sistemului de munca ( executantul ) implicit riscurile specifice
executantului ( greseli, omisiuni si comunicari accidentogene) nu sunt luate in
considerare.

LEGENDĂ
F1- Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de transport
- acces la locul de muncă cu mijloace auto
F2- Deplasări ale mijloacelor de transport intern - Lovire de către mijloace de
transport intern în timpul deplasărilor la diverse puncte de lucru din spatii de
productie ;
F3- Organe de masini in miscare si utilaje in functiune – Organele de masini in
miscare si functionarea utilajelor sunt generatoare de zgomot si vibratii pot
provoca posibile afectiuni ale fatului, avort spontan sau nastere prematura, stadiul
evolutiei sarcinii
F4- Recul, (in cazul de lovire frontala, laterala) conducere masina de serviciu sau
personala - pentru femei gravide posibile afectiuni asupra fatului, avort spontan
sau nastere prematura
F5- Contact cu substante toxice – venirea in contact cu substante toxice: expunere
regulata la substantele utilizate in procesul tehnologic- femei gravide, lauze
F6- Temperatura ridicata in timpul verii in unitate sau exteriorul unitatii–
activitatii cu efort fizic pentru gravide si femei care alapteaza – risc de lesin
deshidratare- lovire
F7- Temperatura scazuta asociata cu vant si / sau precipitatii pe timp de iarna-
la expunere indelungata pentru gravide
F8- Zgomot – Risc de afectare a acuitatii auditivedatorita expunerii prelungitae la
zgomot
F9- Microorganisme in suspensie in aer in urma contactului cu persoane –
epidemii risc de contaminare (rujeola, rubeola – risc major al sarcinii)
F10- Manipularea manuala a maselor- femei gravide pericol hemoragii din punct
de vedere ginecologic, avort spontan
F11- Efort static – pozitii fixe prelungite – riscul aparitiei afectiunilor
muscoloscheletale- posibile complicatii la nastere, varice, umflarea picioarelor
F12- F – Stres - provocat de lucrul in conditii de lucru dificile a femeilor gravide

F13- Stresul femeilor care lapteaza – cauzat de imposibilitatea de apleca de la


serviciu pentru a alapta.
F14- Supasolicitare psihica in cadrul lucrului pe timp de noapte - femei gravide
– oboseala posibil generatoare de accident

Page 4 of 12 EVALUARE FACTORI RISC – GRUPURI SENSIBILE GRAVIDE-LEHUZE Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

LOCUL DE MUNCĂ:
GRUPURI SENSIBILE – GRAVIDE –LEHUZE
GLOBAL DE RISC :

PONDERAE FACTORILOR DE RISC DUPA


SURSA GENERATOARE A SISTEMULUI DE
MUNCA

1st Qtr
2nd Qtr
3rd Qtr
4th Qtr

A – PONDERE FACTORI DE RISC MIJLOACE DE PRODUCŢIE -


35,70%
B - PONDERE FACTORI DE RISC MEDIUL DE MUNCĂ - 28,60 %
C - PONDERE FACTORI DE RISC SARCINA DE MUNCĂ - 35,70 %
D - PONDERE FACTORI DE RISC EXECUTANT - 0 %

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII


Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „GRUPURI
SENSIBILE – GRAVIDE –LEHUZE ” este egal cu 3,14 , valoare care îl
încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu,
nedepăşind limita maximă acceptabilă (3,5).
 Analiza datelor din „Fişa de evaluare” evidenţiază faptul că din totalul
de 14 factori de risc identificaţi numai 3 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea
3, toti
3 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu nivel 4
 Factorii de risc care se situează în domeniul inacceptabil sunt:

Page 5 of 12 EVALUARE FACTORI RISC – GRUPURI SENSIBILE GRAVIDE-LEHUZE Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

F3 - Organe de masini in miscare si utilaje in functiune – Organele de


masini in miscare si functionarea utilajelor sunt generatoare de zgomot si vibratii
pot provoca posibile afectiuni ale fatului, avort spontan sau nastere prematura,
stadiul evolutiei sarcinii- nivel de risc 4
F 4 – Recul, (in cazul de lovire frontala, laterala) conducere masina de
serviciu sau personala - pentru femei gravide posibile afectiuni asupra fatului,
avort spontan sau nastere prematura - nivel de risc 4;
F10 – Manipularea manuala a maselor- femei gravide pericol hemoragii
din punct de vedere ginecologic, avort spontan - nivel de risc 4;

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situează


în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de
măsuri propuse”.
 Repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezintă după
cum urmează:
 35,70 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 28,60 %, factori proprii mediului de muncă;
 35,70 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 0 %, factori proprii executantului.
 Din analiza Fişei de evaluare se constată că 50,00 % dintre factorii de
risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau
invaliditate), astfel încât locul de muncă poate fi încadrat printre cele cu pericol
mediu de accidentare.

Page 6 of 12 EVALUARE FACTORI RISC – GRUPURI SENSIBILE GRAVIDE-LEHUZE Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE:


XILOPAL S.R.L. DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
LOCUL DE MUNCĂ: FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ ECHIPA DE EVALUARE: Șișca Nicușor, Mitrofan
GRUPURI SENSIBILE – Gică, Fiko Gheorghe, Orheanu Vasile, Coman
Adrian
GRAVIDE –LEHUZE CARE
ALAPTEAZA
NIVEL
CONSECINŢA CLASA
COMPONENTA FACTORI DE CLASA DE PAR-
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ DE
SISTEMULUI RISC IDENTIFI- PROBA- ŢIAL
(descriere, parametri) PREVI- GRAVI-
DE MUNCĂ CAŢI BILITATE DE
ZIBILĂ TATE
RISC
0 1 2 3 4 5 6
F1- Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de DECES 7 1 3
transport - acces la locul de muncă cu mijloace auto;
FACTORI DE
F2 - Deplasări ale mijloacelor de transport intern - Lovire de către DECES 7 1 3
MIJLOACE DE RISC MECANIC mijloace de transport intern în timpul deplasărilor la diverse puncte de
PRODUCŢIE lucru din spatii de productie ;
F3 - Organe de masini in miscare si utilaje in functiune – Organele de DECES 7 2 4
masini in miscare si functionarea utilajelor sunt generatoare de zgomot si
vibratii pot provoca posibile afectiuni ale fatului, avort spontan sau nastere
prematura, stadiul evolutiei sarcinii.
F 4 – Recul, (in cazul de lovire frontala, laterala) conducere masina de DECES 7 2 4
serviciu sau personala - pentru femei gravide posibile afectiuni asupra
fatului, avort spontan sau nastere prematura
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

F5 - Contact cu substante toxice – venirea in contact cu substante toxice: ITM 45-180 3 3 3


expunere regulata la substantele utilizate in procesul tehnologic- femei zile
gravide, lauze, care alapteaza si tinerii intre 16 si 18 ani.
FACTORI DE F 6 – Temperatura ridicata in timpul verii in unitate sau exteriorul ITM 3-45 2 4 2
RISC FIZIC unitatii– activitatii cu efort fizic pentru gravide si femei care alapteaza – zile
risc de lesin deshidratare- lovire
F7 - Temperatura scazuta asociata cu vant si / sau precipitatii pe timp ITM 3-45 2 5 3
MEDIUL DE de iarna- la expunere indelungata pentru gravide zile
MUNCA
F8- Zgomot – Risc de afectare a acuitatii auditive datorita expunerii INV GR III 4 2 2
prelungitae la zgomot
F9 – Microorganisme in suspensie in aer in urma contactului cu ITM 45- 180 3 4 3
persoane – epidemii risc de contaminare (rujeola, rubeola – risc major al ZILE
sarcinii)
SOLICITARE F10 – Manipularea manuala a maselor- femei gravide pericol hemoragii DECES 7 2 4
FIZICA din punct de vedere ginecologic, avort spontan
SOLICITARE F11 –Efort static – pozitii fixe prelungite – riscul aparitiei afectiunilor ITM 45-180 3 4 3
PSIHICĂ muscoloscheletale- posibile complicatii la nastere, varice, umflarea zile
picioarelor
SARCINA DE
MUNCA
F12 – Stres - provocat de lucrul in conditii de lucru dificile a femeilor ITM 45-180 3 4 3
gravide zile
F13 – Stresul femeilor care lapteaza – cauzat de imposibilitatea de apleca ITM 3 - 45 2 3 2
de la serviciu pentru a alapta. zile
F14 - Supasolicitare psihica in cadrul lucrului pe timp de noapte - ITM 45-180 3 4 3
femei gravide – oboseala posibil generatoare de accident zile
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

Nivelul de risc global este:


∑𝟏𝟒
𝒊=𝟏 𝒓𝒊∗𝑹𝒊 𝟑∗(𝟒∗𝟒)+𝟖∗(𝟑∗𝟑)+𝟑∗(𝟐∗𝟐) 𝟏𝟑𝟐
Nrg = ∑𝟏𝟒
= = = 3,14
𝒊=𝟏 𝒓𝒊 𝟑∗𝟒+𝟖∗ 𝟑+𝟑∗𝟐 𝟒𝟐

Nivelul de securitate este:


Ns = 8 – 3,14 = 4,86

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC


GRUPURI SENSIBILE – GRAVIDE –LEHUZE
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,14
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE: LOCUL DE MUNCĂ „ GRUPURI SENSIBILE – GRAVIDE –LEHUZE ”

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCĂ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
0 1 2 3
Măsuri organizatorice:
F3 - Organe de masini in miscare si  Reorganizarea locului de munca astfel ca expunerea femeilor gravide sa fie de cat mai
utilaje in functiune – Organele de scurta durata spre deloc.
masini in miscare si functionarea  Elaborarea unei proceduri de rotatie pe post a lucratorilor acolo unde este rational posibil.
utilajelor sunt generatoare de zgomot  Asigurarea antifoanelor interne necesare astfel incat pe timpul deplasarii prin sectoarele
1 4
si vibratii pot provoca posibile de activitate unde nivelul zgomotului este crescut se va purta aceste antifoane de uz
afectiuni ale fatului, avort spontan sau intern.
nastere prematura, stadiul evolutiei  Determinarea nivelului de zgomot de catre un laborator atestat
sarcinii  Femeile care lucreaza pe asemene posturi vor fi informate supra riscului, inclusiv noile
angajate
F 4 – Recul, (in cazul de lovire
Măsuri organizatorice:
frontala, laterala) conducere
 Instruirea femeilor insarcinate despre riscul la care se expun in situatia conducerii unui
masina de serviciu sau personala -
2 4 autovehicul cand sarcina depaseste trei luni;
pentru femei gravide posibile
 Femeile insarcinate nu vor lucra pe masinile societatii sau particulare cel mult primele 3 luni
afectiuni asupra fatului, avort spontan
de sarcina.
sau nastere prematura
F10 – Manipularea manuala a Măsuri organizatorice:
maselor- femei gravide pericol  Dotarea locurilor de munca cu mijloace de mica mecanizare acolo unde fluxul tehnologic o
3 hemoragii din punct de vedere 4 permite;
ginecologic, avort sponta  Femeile gravide nu vor manipula manual sarcini mai mari de 10 kg, iar femeile care lucreaza
pe asemenea posturi vor fi informate asupra riscului;.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

Administrator, Membrii Comisiei C.S.S.M. Membrii Comisiei de evaluare

Pal Petru Pal Petru - Șișca Nicușor -


Mitrofan Gică - Mitrofan Gică -
Dr. Cristea Ana - Fiko Gheorghe -
Coman Adrian - Orheanu Vasile -
Marian Doina - Coman Adrian -