Sunteți pe pagina 1din 14

XILOPAL S.R.L.

Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,


J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

XILOPAL S.R.L. Revizia 0


Valabil din 01.12.2018

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU


„GRUPURI SENSIBILE CU HANDICAP (CU
DIZABILITATI)” DIN CADRUL
XILOPAL S.R.L.

Evaluarea s-a realizat utilizând metoda


elaborată de I.N.C.D.P.M. București

Page 1 of 14 EVALUARE FACTORI RISC – GRUPURI SENSIBILE CU HANDICAP (CU DIZABILITĂȚI) Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

IDENTIFICAREA SI EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DE


ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ ASOCIATE
GRUPURILOR SENSIBILE LA RISCURI

1. PREZENTARE GENERALA:
1.1. Terminologie: Grupuri sensibile la riscuri
- femeile gravide, lehuzele sau femeile care alapteaza, tinerii,
persoane cu varsta de peste 55 de ani, precum si persoanele cu dizabilitati.
Salariata gravidă - este femeia care anunţă în scris angajatorul
asupra stării salefiziologice de graviditate şi anexează un document medical
eliberat de medicul de familie saude medicul specialist care să îi ateste această
stare.
S a l a r i a t a c a re a n ă s c u t re c e n t - e s t e f e m e i a c ar e ş i - a r el u a t
activitatea după efectuarea concediului de lăuzie şi solicită
a n g a j a t o r u l u i î n s c r i s m ă s u r i l e d e p r o t e c ţ i e prevăzute de lege, anexând
un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu maitârziu de 6 luni de
la data la care a născut.
Salariata care alăptează - este femeia care, la reluarea activităţii
după efectuareaconcediului de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul
în scris cu privire la începutulşi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare,
anexând documente medicale eliberate demedicul de familie în acest sens.
Tanar - orice persoana in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani;
Persoanele cu handicap (cu dizabilitati) - sunt acele persoane carora,
datorita unorafectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile
de a desfasura in mod normala c t i v i t a t i c o t i d i e n e , n e c e s i t a n d m a s u r i
d e p r o t e c t i e i n s p r i j i n u l r e c u p e r ar i i , i n t e g r a r i i s i incluziunii sociale.

1.2. Precizari:
La nivelul unitatii unii dintre salariati fac parte din categoria grupurilor
sensibile la riscuri, Persoane cu dizabilități, persoane care lucrează în magazinele
societății.
Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala identificate pentru
lucratorii din categoria grupurilor sensibile sunt aceleasi ca si pentru ceilalti
lucratori ale caror locuri de munca si/sau posturi de lucru au fost evaluate anterior
elaborarii acestei lucrari si sunt reluate in cele ce urmeaza.
De asemenea, s-au prevazut unele masuri de protectie suplimentara a acestor
lucratori care sunt precizate la fiecare loc de munca in parte.
Aceste masuri se regasesc in Fisele de masuri propuse si in Planul de
prevenire si protectie completat cu aceasta categoriede personal.

Page 2 of 14 EVALUARE FACTORI RISC – GRUPURI SENSIBILE CU HANDICAP (CU DIZABILITĂȚI) Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

Page 3 of 14 EVALUARE FACTORI RISC – GRUPURI SENSIBILE CU HANDICAP (CU DIZABILITĂȚI) Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU


„GRUPURI SENSIBILE CU HANDICAP (CU DIZABILITATI)” DIN
CADRUL XILOPAL S.R.L.

Riscuri identificate- mijloace de productie


F1- Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de
transport - acces la locul de muncă cu mijloace auto.
F2 - Deplasări ale mijloacelor de transport intern - Lovire de către mijloace
de transport intern în timpul deplasărilor la diverse puncte de lucru din spatii de
productie.
F3- Riscuri de accidentare, pe care se presupune ca persoanele cu handicap
nu le pot preveni, din cauza adizabilitatilor pe care le au.
F 4– Deplasari necontrolate la locu de munca a scaunului cu rotile – cadere,
rasturnare pe scari.
F 5 – Risc de electrocutare, intepare, zgaraiere, lovire in timpul activitatii.

Riscuri identificate- mediului de munca


F6- Expunerea nociva la agenti toxici.
F7 – Punerea in pericol a sanatatii lucratorilor cu dizabilitati din cauza
frigului ori a caldurii extreme in situatia cand isi desfasoara activitatea in
exteriorul incaperilor pe perioada sezonului rece sau cald, sau din cauza
zgomotului.
F8 – Zgomot- Punerea in pericol a sanatatii a celor cu handicap din cauza
zgomotului.

Riscuri identificate- sarcina de munca


F9- Efectuarea de lucrari ce implica manipularea maselor care depaseste
capacitatea fizica a celor cu dizabilitati fizice de a le realiza;
F10 – Afectarea osteo-musculo-articulara prin pozitii vicioase, miscari
repetative;
F11 – Darea unor sarcini de serviciu persoanelor cu handicap care le
depasesc posibilitatile fizice si psihologice;
F12 – Risc de suprasolicitare neuro- psiho senzoriala in cazul unui volum
mare de munca, a programului prelungit sau repartizarea inadecvata a sarcinii de
munca, in mod deosebit suprasolicitarea vizuala a celor cu dizabilitate monoocular.
F13 – Cadere de la inaltime – Accidente pe fondul incercarii de a lucra la
inaltime a celor care prezinta handicap fizic sa monooculara;

Riscuri identificate- executant


Pentru a obtine o evaluare a riscurilor de accidentare si inbolnavire
profesionala cat mai obiectiva pentru categoria grupurilor sensibile la riscuri a
patra categorie a sistemului de munca (executantul) implicit riscurile specifice

Page 4 of 14 EVALUARE FACTORI RISC – GRUPURI SENSIBILE CU HANDICAP (CU DIZABILITĂȚI) Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

executantului (greseli, omisiuni si comunicari


accidentogene) nu sunt luate in considerare.

LEGENDĂ

F1- Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de


transport - acces la locul de muncă cu mijloace auto
F2- Deplasări ale mijloacelor de transport intern - Lovire de către mijloace de
transport intern în timpul deplasărilor la diverse puncte de lucru din spatii de
productie
F3- Riscuri de accidentare, pe care se presupune ca persoanele cu handicap nu le
pot preveni, din cauza adizabilitatilor pe care le au
F4- Deplasari necontrolate la locu de munca a scaunului cu rotile – cadere,
rasturnare pe scari
F5- Risc de electrocutare, intepare, zgaraiere, lovire in timpul activitatii
F6- Expunerea nociva la agenti toxici
F7- Punerea in pericol a sanatatii lucratorilor cu dizabilitati din cauza frigului ori
a caldurii extreme in situatia cand isi desfasoara activitatea in exteriorul
incaperilor pe perioada sezonului rece sau cald, sau din cauza zgomotului
F8- Zgomot- Punerea in pericol a sanatatii a celor cu handicap din cauza
zgomotului
F9- Efectuarea de lucrari ce implica manipularea maselor care depaseste
capacitatea fizica a celor cu dizabilitati fizice de a le realiza
F10- Afectarea osteo-musculo-articulara prin pozitii vicioase, miscari repetative
F11- Darea unor sarcini de serviciu persoanelor cu handicap care le depasesc
posibilitatile fizice si psihologice
F12- Risc de suprasolicitare neuro- psiho senzoriala in cazul unui volum mare de
munca, a programului prelungit sau repartizarea inadecvata a sarcinii de munca,
in mod deosebit suprasolicitarea vizuala a celor cu dizabilitate monooculara
F13- Cadere de la inaltime – Accidente pe fondul incercarii de a lucra la inaltime a
celor care prezinta handicap fizic sa monoocular

Page 5 of 14 EVALUARE FACTORI RISC – GRUPURI SENSIBILE CU HANDICAP (CU DIZABILITĂȚI) Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
LOCUL DE MUNCĂ:
GRUPURI SENSIBILE GRUPURI SENSIBILE CU HANDICAP
( CU DIZABILITATI)
GLOBAL DE RISC : 3,18

PONDERAE FACTORILOR DE RISC DUPA SURSA GENERATOARE A SISTEMULUI DE MUNCA

1st Qtr
2nd Qtr
3rd Qtr
4th Qtr

A – PONDERE FACTORI DE RISC MIJLOACE DE PRODUCŢIE -


38,46%
B - PONDERE FACTORI DE RISC MEDIUL DE MUNCĂ - 23,08 %
C - PONDERE FACTORI DE RISC SARCINA DE MUNCĂ - 38,46 %
D - PONDERE FACTORI DE RISC EXECUTANT - 0 %

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII


Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „GRUPURI
SENSIBILEGRUPURI SENSIBILE CU HANDICAP (CU DIZABILITATI)”
este egal cu 3,18 , valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu
nivel de risc mic spre mediu, nedepăşind limita maximă acceptabilă (3,5).
 Analiza datelor din „Fişa de evaluare” evidenţiază faptul că din totalul
de 13 factori de risc identificaţi numai 2 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea
3, amandoi
incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu nivel 4
 Factorii de risc care se situează în domeniul inacceptabil sunt:
Page 6 of 14 EVALUARE FACTORI RISC – GRUPURI SENSIBILE CU HANDICAP (CU DIZABILITĂȚI) Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

 F 5 – Risc de electrocutare, intepare,


zgaraiere, lovire in timpul activitatii - nivel de risc 4
F12 – Risc de suprasolicitare neuro- psiho senzoriala in cazul unui volum
mare de munca, a programului prelungit sau repartizarea inadecvata a sarcinii de
munca, in mod deosebit suprasolicitarea vizuala a celor cu dizabilitate
monooculara.- nivel de risc 4;

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 2 factori de risc (care se situează


în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de
măsuri propuse”.
 Repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezintă după
cum urmează:
 38,46 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 23,08 %, factori proprii mediului de muncă;
 38,46 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 0 %, factori proprii executantului.
 Din analiza Fişei de evaluare se constată că 46,15 % dintre factorii
de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces
sau invaliditate), astfel încât locul de muncă poate fi încadrat printre cele cu
pericol mediu de accidentare.

Page 7 of 14 EVALUARE FACTORI RISC – GRUPURI SENSIBILE CU HANDICAP (CU DIZABILITĂȚI) Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 2


XILOPAL S.R.L.
DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
LOCUL DE MUNCĂ: FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ ECHIPA DE EVALUARE: Șișca Nicușor,
GRUPURI SENSIBILE Mitrofan Gică, Fiko Gheorghe, Orheanu Vasile,
GRUPURI SENSIBILE CU Coman Adrian
HANDICAP
(CU DIZABILITATI)

NIVEL
CONSECINŢA CLASA
COMPONENTA CLASA DE PAR-
FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ DE
SISTEMULUI PROBA- ŢIAL
IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- GRAVI-
DE MUNCĂ BILITATE DE
ZIBILĂ TATE
RISC
0 1 2 3 4 5 6
F1- Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de DECES 7 1 3
transport - acces la locul de muncă cu mijloace auto;
F2 - Deplasări ale mijloacelor de transport intern - Lovire de către mijloace DECES 7 1 3
FACTORI DE RISC de transport intern în timpul deplasărilor la diverse puncte de lucru din
MIJLOACE DE MECANIC spatii de productie
PRODUCŢIE F3- Riscuri de accidentare, pe care se presupune ca persoanele cu handicap ITM 45- 180 3 4 3
nu le pot preveni, din cauza adizabilitatilor pe care le au; ZILE

F 4– Deplasari necontrolate la locu de munca a scaunului cu rotile – cadere, ITM 45- 180 3 3 3
rasturnare pe scari ; ZILE

F 5 – Risc de electrocutare, intepare, zgaraiere, lovire in timpul activitatii DECES 7 2 4


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

F6- Expunerea nociva la agenti toxici ITM 45- 180 3 4 3


MEDIUL DE ZILE
MUNCA FACTORI DE RISC F7 – Punerea in pericol a sanatatii lucratorilor cu dizabilitati din cauza ITM 45- 180 3 4 3
FIZIC frigului ori a caldurii extreme in situatia cand isi desfasoara activitatea in ZILE
exteriorul incaperilor pe perioada sezonului rece sau cald;sau din cauza
zgomotului
F8– Zgomot- Punerea in pericol a sanatatii celor cu handicap din cauza INV GR III 4 2 2
zgomotului
F9- Efectuarea de lucrari ce implica manipularea maselor care depaseste ITM 45-180 3 3
SOLICITARE capacitatea fizica a celor cu dizabilitati fizice de a le realiza zile
FIZICA
F10 – Afectarea osteo-musculo-articulara prin pozitii vicioase, miscari ITM 45-180 3 4 3
repetative zile
SOLICITARE F11 – Darea unor sarcini de serviciu persoanelor cu handicap care le ITM 3 - 45 2 3 2
SARCINA DE PSIHICĂ depasesc posibilitatile fizice si psihologice zile
MUNCA F12 – Risc de suprasolicitare neuro- psiho senzoriala in cazul unui volum DECES 7 2 4
mare de munca, a programului prelungit sau repartizarea inadecvata a
sarcinii de munca, in mod deosebit suprasolicitarea vizuala a celor cu
dizabilitate monooculara.
F 13– Cadere de la inaltime – Accidente pe fondul incercarii de a lucra la DECES 7 1 3
inaltime a celor care prezinta handicap fizic sa monoocular

Nivelul de risc global este:


13

∑ ri∗Ri 2∗( 4∗4 )+ 9∗ (3∗3 ) +2∗(2∗2) 121


i=1
Nrg = 13 = = 39
= 3,10
2∗4 +9∗3+2∗2
∑ ri
¿1

Nivelul de securitate este:


Ns = 8 – 3,10 = 4,90
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC


GRUPURI SENSIBILE GRUPURI SENSIBILE CU HANDICAP ( CU DIZABILITATI)
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,10

3.5

2.5

1.5

0.5

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE: LOCUL DE MUNCĂ „GRUPURI SENSIBILE CU HANDICAP ( CU DIZABILITATI)”

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCĂ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
0 1 2 3
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
Măsuri organizatorice:
1 F 5 – Risc de electrocutare,  Verificarea asigurarii tablourilor electrice de distribuţie si comanda, precum si verificarea dotarii cu presuri electroizolante;
intepare, zgaraiere, lovire in  Montarea de panouri de avertizare şi interdicţie vizibile pe tablourile electrice ;
timpul activitatii;  Orice defectiune sesizata se va anunta conducatorului direct si se vor efectua numai de electricienii JT autorizati intern
 Intervenţia la remedierea defectelor de natură electrică se va face numai de electricianul de JT autorizat intern.
4
 Instruirea tinerilor sub 18 ani asupra riscurilor la care se expun prin patrunderea in tablourile electrice;
 Verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă restricţiile de securitate şi disciplina tehnologică;
 Urmărirea graficului de verificare PRAM a mijloacelor de protecţie din dotare (atât echipamente tehnice cât şi echipamentul individual de
protecţie).
 Interzis lucrul la inaltime , ca electrician intretinere, conducator auto,

Măsuri organizatorice:
F12 – Risc de  Instruirea lucrătorilor asupra importantei purtarii echipamentului de protectie – ochelari de protectie ;
suprasolicitare neuro- psiho  Planificarea si realizarea controlului medical periodic si luarea masurilor ce se impun in urmaririi evolutiei afectiuni;.
senzoriala in cazul unui  Cei cu dizabilitati monoculare nu vor lucra ture de noapte, evita lucrul la calculator, lucrul la inaltime , ca electrician intretinere,
2
volum mare de munca, a 4 conducator auto, agent paza
programului prelungit sau  Obligativitatea purtarii ochelarilor de corectie functie de situatie;
repartizarea inadecvata a  Organizarea muncii astfel incat persoanele cu dizabilitati sa nu aiba un program prelungit si munca in ture de noapte evitandu-se
sarcinii de munca, in mod pozitiile sezande sau ortostatice prelungite, iar sarcinile de munca ce li se da sa nu depaseasca posibilitatile fizice sau suprasolicitarea
deosebit suprasolicitarea vederii acestora
vizuala;

Administrator, Membrii Comisiei C.S.S.M. Membrii Comisiei de evaluare

Pal Petru Pal Petru - Șișca Nicușor -


Mitrofan Gică - Mitrofan Gică -
Dr. Cristea Ana - Fiko Gheorghe -
Coman Adrian - Orheanu Vasile -
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

Marian Doina - Coman Adrian -