Sunteți pe pagina 1din 1

Chestionar pentru examenul de filosofie

1. Obiectul de studiu al filosofici.


2. Concepţia despre lume şi structura ei.
3. Tipuri istorice de concepţii despre lume
4. Concepţia mitologică despre lume.
5. Concepţia religioasă despre lume
6. Concepţia filosofică despre lume
7. Funcţiile filosofiei.
8. Funcţia conceptuală a filosofiei.
9. Funcţia metodologică a filosofiei
10. Filosofia Chinei Antice. Şcolile filosfice din China Antică I I. Filosofia Indiei Antice.
11. Filosofia cosmologică în Grecia Antică.
12. Filosofia clasică în Grecia Antică
13. Filosofia antopologică în Grecia Antică
14. Filosofia medievală. Izvoarele ei.
15. Filosofia patristică în Epoca Medievală, Aureliu Augustin
16. Filosofia scolastică în Epoca Medievală Toma D quiono
17. Filosofia renaşterii. Umanismul. Panteismul şi ştiinţele naturii. Filosofia socială N. Machiaveli.
18. Filosofia modernă. Empirismul.
19. Filosofia modernă. F. Bacon.
20. Filosofia lui J.Loske.
21. Filosofia emprisistă a lui Hobbes.
22. Filosofia modernă. Raţionalismul
23. Raţionalismul lui Rene Descartes.
24. Panteismul la B.Spinoza.
25. Monadologia la G.W.Leibzig Filosofia clasică germană Im Kant, Hegel.
26. Pozitivismul şi etapele lui de dezvoltare.
27. Filosofia lui A. Schopenhauer.
28. Filosofia lui F. Nietzsce.
29. Filosofia existenţialistă S Kierkegard.
30. Filosofia marxistă.
31. Conceptul de existenţă în filosofie.
32. Conceptul de existenţă în ştiinţele fizco-matematice.
33. Conceptul de mişcare în filosofie.
34. Legile şi formele mişcării.
35. Conceptele de spaţiu şi timp în filosofie.
36. Conceptele de spaţiu şi timp în ştiinţa contemporană

S-ar putea să vă placă și