Sunteți pe pagina 1din 1

Lista întrebărilor de examinare la MATEMATICĂ pentru sesiunea de vară, ANUL I universitar

1. Integrarea triplă, proprietățile și calculul ei.


2. Aplicațiile integralei triple.
3. Integrala curbilinie de speța I, calculul, proprietățile și aplicațiile ei.
4. Integrala curbilinie de speța II, calculul și aplicațiile ei.
5. Condiția de independență a integralei curbilinii de speța II de curba de integrare și calculul ei. Formula
lui Green și aplicațiile ei.
6. Ecuații diferențiale, noțiuni de bază. Problema lui Cauchy. E.D. de ordinal I. Rezolvarea ecuațiilor de
ordinul I cu variabile separabile.
7. Teorema de existență a lui Cauchy. Soluții singulare. Rezolvarea E.D. omogene de ordinul I.
8. E.D. de ordinul I liniare, de tip Bernoulli, cu diferențială totală și rezolvarea lor.
9. E.D. de ordinul II, noțiuni generale. Rezolvarea ecuațiilor reductibile la ecuații de ordinul I.
10. E.D. liniare omogene de ordinul II. Proprietățile soluțiilor și soluția generală a acestor ecuații.
Rezolvarea lor în cazul cînd se cunoaște o soluție particulară a ecuației.
11. E.D. liniare omogene de ordinul II cu coeficienți constanți și rezolvarea lor. Exemple.
12. E.D. liniare neomogene de ordinul II. Soluția generală. E.D. liniare neomogene de ordinul II cu
coeficienți constanți. Determinarea soluției particulare a acestora în cazul în care partea dreaptă a
ecuației are o formă specială. Exemple.
13. Rezolvarea E.D. liniare neomogene de ordinul II prin metoda variației constantelor. Exemple.
14. Sisteme de E.D. de ordinul I. Reducerea unui sistem de tip normal la o ecuație de ordinul II cu
coeficienți constanți și rezolvarea lui. Exemple.
15. Serii numerice, noțiuni de bază. Calculul sumei seriei. Seria progresiei geometrice și seria armonică.
Criteriul necesar de convergență și proprietățile principale ale seriilor numerice.
16. Serii numerice cu termeni pozitivi. Criteriile de convergență ale lui D’Allembert, radical Cauchy și
cel integral. Seria armonică generalizată. Criterii de comparație ale seriilor pozitive.
17. Serii numerice cu termeni arbitrari. Convergența absolută. Criteriul lui D’Allembert și radical Cauchy
în forma absolută. Serii numerice cu termeni alternanți. Criteriul lui Leibnitz. Proprietățile seriilor
numerice absolut convergente.
18. Serii funcționale, noțiuni de bază. Serii de puteri, determinarea razei și intervalului de convergență.
Proprietățile seriilor de puteri.
19. Dezvoltarea unei funcții în serii de puteri. Seria lui Taylor. Dezvoltarea funcțiilor ex, sinx, cosx,
ln(1+x) și arctgx în serii de puteri. Aplicații ale seriilor de puteri la calculul aproximativ al valorilor
funcțiilor și integralelor definite.
20. Evenimente aleatoare, tipuri de evenimente. Definiția clasică a probabilității. Calculul probabilității
evenimentelor cu ajutorul formulelor combinatorice: permutări, combinări, aranjamente.
21. Operații cu evenimente: eveniment opus, reuniunea și intersecția evenimentelor. Evenimente
incompatibile și compatibile, formula de calcul a probabilității reuniunii lor.
22. Evenimente independente și dependente, formula de calcul a probabilității intersecției lor.
Probabilitatea geometrică.
23. Grup deplin de evenimente. Probabilitatea totală. Evenimente repetate. Formulele lui Bernoulli și
Laplace.
24. Variabile (mărimi) aleatoare, legi de repartiție. Formula Poisson. Caracteristicile variabilelor
aleatoare.

S-ar putea să vă placă și