Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA

FISA UNITATII DE CURS


TITLUL: ALGEBRA
DOMENIUL DE LICENTA: MATEMATICA
SPECIALIZARILE: MATEMATIC , MATEMATIC- INFORMATIC, MATEMATICI APLICATE
STATUTUL:obligatoriu
NR.ORE/SAPTAMANA:
CURS = 3
SEMINAR = 3
LABORATOR = 0
SEMESTRELE: 1, 2
FORMA DE EXAMINARE: examen / examen
CREDITE: 7 + 7

CONTINUT:
Mulimi i funcii:Mulimi, funcii, compunerea funciilor. Clase speciale de funcii: funcii injective, surjective,
bijective, inversabile. Relaii de echivalen, mulime factor.
Legi de compoziie :Legi de compoziie, proprieti. Monoizi, morfisme de monoizi, reguli de calcul ntr-un monoid.
Monoidul liber generat de o mulime.
Grupuri :Grupuri, morfisme de grupuri. Subgrup, subgrupul generat de o mulime. Teorema lui Lagrange. Subgrup
normal. Grup factor, teorema fundamental de izomorfism. Ordinul unui element ntr-un grup. Grupuri ciclice.
Grupuri concrete :Grupul permutrilor unei mulimi finite. Morfismul signatur. Transpoziii. Cicluri. Descompunerea
unei permutri n produs de cicli disjunci i n produs de transpoziii. Grupuri de matrice.
Inele : Inele, morfisme de inele, subinele, ideale. Inele de matrice. Inele de polinoame ntr-o nedeterminat. Rdcini ale
polinoamelor, proprieti. Inel factor, teorema fundamental de izomorfism. Corpuri, subcorpuri, caracteristica unui corp.
Corpul fraciilor unui domeniu de integritate. Corpul cuaternionilor.
Spaii vectoriale: Spaii vectoriale, aplicaii liniare. Subspaii vectoriale, spaiu vectorial factor, teorema fundamental de
izomorfism. Baze ntr-un spaiu vectorial (cazul finit generat) Dimensiunea unui spaiu vectorial, proprieti.
Transformarea coordonatelor la schimbarea bazelor.
Aplicaii multiliniare alternate : Determinani. Matrice inversabile. Regula lui Cramer. Rangul unei matrice. Metode de
rezolvare a sistemelor de ecuaii liniare.
Teorema mpririi cu rest n Z i n K[X] : Polinoame ireductibile. Descompunerea unui polinom n produs de
polinoame ireductibile.
Algebra endomorfismelor unui spaiu vectorial finit dimensional :Matricea asociat unui endomorfism. Vectori i
valori proprii. Polinomul caracteristic i polinomul minimal. Teoremele Hamilton- Cayley i Frobenius. Matrice
asemenea. Forma canonic Jordan.
Polinoame n mai multe nedeterminate : Polinoame simetrice. Teorema fundamental a polinoamelor simetrice.
BIBLIOGRAFIE:
1. I.D.Ion, N.Radu, Algebr, Ed.Did. i Ped., Bucureti, 1991
2. I.D.Ion, C.Ni, D.Popescu, N.Radu, Probleme de algebr, Ed.Did i Ped., Bucureti, 1981
3. C.Nstsescu, C.Ni, C.Vraciu, Bazele Algebrei, Ed. Academiei, Bucureti, 1986
4. C.Nstsescu, C.Ni, C.Vraciu, Aritmetic i algebr, Ed.Did i Ped, Bucureti,1993

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI


FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA
FISA UNITATII DE CURS
TITLUL: ANALIZA
DOMENIUL DE LICENTA: MATEMATICA
SPECIALIZARILE: MATEMATIC , MATEMATIC- INFORMATIC, MATEMATICI APLICATE
STATUTUL:obligatoriu
NR.ORE/SAPTAMANA:
CURS = 3
SEMINAR = 3
LABORATOR = 0
SEMESTRELE: 1, 2
FORMA DE EXAMINARE: examen / examen
CREDITE: 7 + 7
CONTINUT:
1. Elemente generale de logic i teoria mulimilor.
2. Corpul numerelor reale.
3. iruri i serii de numere reale.
4. Elemente de topologie general; continuitate, compacitate, conexiune; spaii metrice, spaii normate.
5. Continuitate i difereniabilitate n Rm.
6. Teoria integralei Riemann- Stieljes.
BIBLIOGRAFIE
1. Nicu Boboc, Analiz Matematic, Editura Universitii Bucureti, 1992, 1993 ( 2 vol.).
2. Ion Colojoar, Analiz Matematic, Editura Didactic i Pedagogic Bucureti, 1983.
3. XXX, Analiz Matematic, Editura Didactic i Pedagogic Bucureti, ediia V, 1980 ( 2 vol.).

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI


FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA

FISA UNITATII DE CURS


TITLUL: GEOMETRIE
DOMENIUL DE LICENTA: MATEMATICA
SPECIALIZARILE: MATEMATIC , MATEMATIC- INFORMATIC, MATEMATICI APLICATE
STATUTUL:obligatoriu
NR.ORE/SAPTAMANA:
CURS = 3
SEMINAR = 3
LABORATOR = 0
SEMESTRELE: 1, 2
FORMA DE EXAMINARE: examen / examen
CREDITE: 7 + 7

CONTINUT:
I.

II

III.

IV.

Elemente de algebra liniara


1. Spatii vectoriale. Combinatii liniare. Baze. Coordonate. Subspatii vectoriale.
2. Aplicatii liniare. Vectori proprii si valori proprii.
3. Forme biliniare si forme patratice.
4. Spatii vectoriale euclidiene. Aplicatii ortogonale. Endomorfisme simetrice
Geometrie afina
1. Spatii afine. Combinatii afine. Repere afine si carteziene.
2. Subspatii afine. Operatii cu subspatii afine.
3. Ecuatiile varietatilor liniare.
4. Aplicatii afine. Grupul afin. Translatii, omotetii, simetrii.
5. Clasificarea afina a hipercuadricelor. Conice si cuadrice in spatii afine
Geometrie euclidiana
6. Spatii euclidiene.
7. Varietati liniare perpendiculare.
8. Izometrii.
9. Clasificarea metrica a hipercuadricelor . Conice si cuadrice in spatii euclidiene.
Geometrie proiectiva
1. Spatii proiective. Subspatii proiective. Morfisme proiective.
2. Ecuatiile subspatiilor proiective.
3. Teorema fundamentala a geometriei proiective.
4. Clasificarea proiectiva a hipercuadricelor

Bibliografie
1. K. Teleman, Logica si geometrie, Univ. Bucuresti, 1989.
2. N. Soare, Curs de geometrie, Ed. Univ. Bucuresti, 1996.
3. L. Ornea, A. Turtoi, O introducere in geometrie, Ed. Theta, Bucuresti , 2000.
4. M. Berger, Geometrie, vol.1-5, Cedic/Fernand Nathan, 1979.
5. Gh. Vranceanu, Geometrie analitica, proiectiva si diferentiala, Ed. Did. Ped., Buc, 1968
6. K. Teleman, Fundamentele geometriei si elemente de fizica matematica, Ed.Univ.Buc. 2006
7. L.Ornea, A. Turtoi, O introducere in geometrie, Ed.Theta, Bucuresti, 2000
8. L.Badescu, Lectii de geometrie, Ed.Univ.Buc., 1999

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI


FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA
FISA UNITATII DE CURS
TITLUL: LOGICA MATEMATICA SI COMPUTATIONALA
DOMENIUL DE LICENTA: MATEMATICA
SPECIALIZAREA: MATEMATIC , MATEMATIC- INFORMATIC, MATEMATICI APLICATE
STATUTUL:obligatoriu
NR.ORE/SAPTAMANA:
CURS = 2
SEMINAR = 1
LABORATOR = 0
SEMESTRUL: 1
FORMA DE EXAMINARE: examen
CREDITE: 5
CONTINUT:
1. Relatii binare.
- Relatii binare si matrici booleene.Operatii cu relatii binare. Proprietati ale relatiilor binare. Calculul inchiderilor
(tranzitiva,reflexiva,etc). Operatori de inchidere si conexiuni Galois.
2. Latici si algebre Boole.
- Relatii de ordine.Latici.Algebre Boole.Proprietati generale,exemple. Implicatia si echivalenta booleana. Inele Boole.
Filtre si congruente.Algebre Boole cat. Ultrafiltre.Teorema de reprezentare a lui Stone. Structura algebrelor Boole finite.
Functii booleene.
3. Sistemul formal al calculului propozitional.
- Dimensiuni ale unui sistem logic. Sintaxa:limbaj,demonstratii formale,deductie formala din ipoteze. Proprietati
sintactice.Teorema deductiei. Algebra Lindenbaum-Tarski. Semantica calculului propozitional.Interpretari. Teorema de
completitudine. Sisteme deductive.Multimi consistente. Teorema de completitudine tare. Tablouri semantice.
4. Sistemul formal al calculului cu predicate.
- Structuri de ordinul intai.Exemple. Construtia limbajului:termeni,formule,enunturi. Semantica calculului cu
predicate.Modele. Exemple de enunturi universal adevarate. Deductia semantica.
5.Teorii deductive.
Bibliografie.
1. V. Cazanescu, Curs de bazele informaticii, 1981
2. C. Calude, V. Cazanescu, Bazele informaticii, 1984
3. S. Rudeanu, Elemente de teoria multimilor, 1973
4. S. Rudeanu, Curs de bazele informaticii, 1982
5. Gr. C. Moisil, Elemente de logica si teoria multimilor, Ed. Stiintifica, 1968
6. K. Kuratowski, Introducere in teoria multimilor si topologie, Ed. Tehnica, 1969
7. G. Metakides, A. Nerode, Principii de logica si programare logica, Ed. Tehnica, 1998
8. D. Busneag, Categories of algebraic logic, Ed. Academiei, 2006
9. D. Busneag, F. Chirtes, D. Piciu, Probleme de logica si teoria multimilor, Ed.Universitaria, 2003
10. I. Lavrov, L. Maksimova,Probleme de logica si teoria multimilor, Ed.Tehnica, 1974
11. S. Burris, H. P.Sankappanavar, A course in universal algebra (accesibil pe internet)

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI


FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA
FISA UNITATII DE CURS
TITLUL: PROGRAMARE PROCEDURALA
DOMENIUL DE LICENTA: MATEMATICA
SPECIALIZAREA: MATEMATIC , MATEMATIC- INFORMATIC, MATEMATICI APLICATE
STATUTUL:obligatoriu
NR.ORE/SAPTAMANA:
CURS = 2
SEMINAR = 0
LABORATOR = 2
SEMESTRELE: 1
FORMA DE EXAMINARE: examen
CREDITE: 4
CONTINUT:
1.
2.
3.
4.

Probleme decidabile si nedecidabile


Algoritmi. Structuri de control si structuri elementare de date
Complexitatea si corectitudinea algoritmilor
Limbajul C. Tipuri de date (intregi, IEEE 754, inregistrari, uniuni, campuri de biti, tablouri uni si
multidimensionale, pointeri)
5. Instructiuni C. Sintaxa si exemple
6. Functii. Transferul parametrilor. Argumente in linia de comanda
7. Alocare dinamica. Aplicatii privind procesarea structurilor: lista, arbore si (di)graf
8. Operatii de intrare iesire (inclusiv fisiere) si aplicatii privind sortarea datelor stocate extern
9. Pointeri la functii si functii cu numar variabil de argumente
10. Macrodefinitii si compilare conditionata
11. Legatura C limbaj de asamblare
12. Metrici software si testarea programelor
Bibliografie.
1. G. Albeanu, Algoritmi si limbaje de programare, Editura FRM, 2001
2. B.W. Kernighan, D. Ritchie, Limbajul C, Editura Teora, 2000
3. V. Cristea, C. Giumale, E. Kalisz, A. Panoiu, Limbajul C standard, Editura Teora, 1992
L. Negrescu, Limbajul C, Editura Libris, Cluj Napoca, 1992

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI


FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA
FISA UNITATII DE CURS
TITLUL: ALGORITMI SI STRUCTURI DE DATE
DOMENIUL DE LICENTA: MATEMATICA
SPECIALIZAREA: MATEMATIC , MATEMATIC- INFORMATIC, MATEMATICI APLICATE
STATUTUL:obligatoriu
NR.ORE/SAPTAMANA:
CURS = 2
SEMINAR = 0
LABORATOR = 1
SEMESTRELE: 2
FORMA DE EXAMINARE: examen
CREDITE: 4
CONTINUT:
1. Algoritmi. Corectitudinea algoritmilor. Analiza performantei algoritmilor. Citeva clase de complexitate pentru
comportarea asimptotica a algoritmilor.
2. Structuri lineare in alocare secventiala si in alocare dinamica (inlantuita). Operatii pe liste: traversare, cautare, inserare,
stergere. Tipuri particulare de liste (cu nod marcaj, circulare, dublu inlantuite). Aplicatii ale listelor: reprezentarea
numerelor mari, reprezentari de polinoame. Multiliste. Aplicatii: reprezentarea matricilor rare, reprezentari de grafuri.
Structuri lineare cu restrictii la intrare/iesire: stive si cozi. Aplicatii.
3. Structuri arborescente. Arbori oarecari. Definitii, terminologie, reprezentari, parcurgeri. Arbori binari. Reprezentari,
parcurgeri. Arbori binari stricti. Proprietati matematice. Aplicatii. Arbori binari de cautare. Operatii: cautare, inserare,
stergere. Algoritmul de cautare binara si performanta lui. Arbori binari echilibrati AVL. Performanta cautarii in arbori
binari de cautare echilibrati AVL.
4. Algoritmi de sortare pentru multimi statice (vectori). Clasa algoritmilor de sortare bazati pe comparatii intre chei.
Sortarea prin insertie. Sortarea prin selectie. Sortarea prin interschimbare. Sortarea Shell. Sortarea cu ansamble
(HeapSort). Sortarea rapida (QuickSort). Limita inferioara a performantei algoritmilor de sortare bazati pe comparatii
intre chei. Sortarea prin interclasare (MergeSort). Sortarea lexicografica.
5. Arbori binari stricti cu ponderi. Algoritmul lui Huffman. Aplicatii la codificarea binara. Aplicatii la interclasarea
optimala a mai multor siruri.
6. Tabele de dispersie. Functii de dispersie. Rezolvarea coliziunilor prin inlantuire. Rezolvarea coliziunilor prin adresare
directa. Cautare, inserare, stergere in tabele de dispersie. Dispersie universala.
Bibliografie:
1. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman: "Data Structures and Algorithms", Addison-Wesley Publ. Comp., 1983
2. R. Ceterchi: "Structuri de date. Aspecte matematice si aplicatii", Ed. Univ. din Bucuresti, 2001
3. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest: "Introduction to Algorithms", The MIT Press, 1990 (si editiile ulterioare)
4. D.E. Knuth :"Tratat de programarea calculatoarelor", vol. I si III
5. I. Tomescu: "Data Structures", Editura Univ. din Bucuresti, 2006

6. N. Wirth: "Algorithms + Data Structures = Programs", Prentice Hall Inc., 1976

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI


FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA
FISA UNITATII DE CURS
TITLUL: SISTEME DE OPERARE
DOMENIUL DE LICENTA: MATEMATICA
SPECIALIZAREA: MATEMATICA,MATEMATICA-INFORMATICA,
MATEMATICI APLICATE
STATUTUL: obligatoriu
NR.ORE/SAPTAMANA:
CURS = 2
SEMINAR = 0
LABORATOR = 2
SEMESTRUL: 2
FORMA DE EXAMINARE: examen
CREDITE: 5
CONTINUT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Locul sistemului de operare in arhitectura calculatoarelor


Functionalitatile sistemelor de operare
Gestiunea proceselor: caracteristicile proceselor, comunicare intre procese
Gestiunea memoriei
Gestionarea perifericelor
Sisteme de gestiune a fisierelor
Lucrul in retea
Arhitecturi multiprocessor
Elemente de securitate

BIBLIOGRAFIE
A. Baranga Programarea in C/C++ in sistemul de operare UNIX, Editura Albastra, Cluj-Napoca 2003
M. Vlada - Sisteme de operare, Biblioteca virtuala a Universitatii din Bucuresti
A. Tannenbaum Sisteme de operare moderne, Ed. Byblos, 2004