Sunteți pe pagina 1din 1

Programe analitice ALGEBRA SI ELEMENTE DE ANALIZA MATEMATICA Multimi; elemente de logica matematica.

Functii: grafice de functii, functia de gradul I; functia de gradul al II-lea. Numere reale: puteri, aproximari rationale pentru numere irationale sau reale, radicali. Numere complexe sub forma algebrica si trigonometrica (coordonate polare in plan); formula lui Moivre; ecuatii binome. Functii: putere, radical, exponentiala, logaritmica; ecuatii algebrice, exponentiale, logaritmice. Functii: injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; functii inversabile. Rezolvari de ecuatii folosind proprietatile functiilor. Elemente de combinatorica. Elemente de calcul matriceal si sisteme de ecuatii liniare; determinanti. Grupuri, inele si corpuri, polinoame; ecuatii algebrice. Functii definite pe multimea numerelor naturale (siruri). Limite de functii; continuitate; derivabilitate. Reprezentarea grafica a functiilor. Primitive; integrala definita.

GEOMETRIE SI TRIGONOMETRIE Vectori in plan; operatii cu vectori. Coliniaritate, concurenta, paralelism - calcul vectorial in geometria plana. Teorema bisectoarei, vectorul de pozitie al centrului cercului inscris intr-un triunghi. Ortocentrul unui triunghi; relatia lui Sylvester, concurenta inaltimilor si medianelor. Calculul lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcul de arii. Calculul razei cercului inscris si a cercului circumscris in triunghi. Elemente de trigonometrie: functii trigonometrice. Aplicatii ale trigonometriei si ale produsului scalar a doi vectori in geometria plana. Functii trigonometrice directe si inverse. Ecuatii trigonometrice. Reper cartezian in plan, coordonate carteziene in plan, distanta dintre doua puncte in plan. Coordonatele unui vector in plan, ale sumei vectoriale si ale produsului dintre un vector si un numar real. Aplicatii ale numerelor complexe in geometrie si trigonometrie. Ecuatii ale dreptei in plan. Conditii de paralelism, conditii de perpendicularitate a doua drepte din plan. Calcule de distante si de arii. Reprezentarea grafica a conicelor (cerc, elipsa, hiperbola, parabola).