Sunteți pe pagina 1din 10

V

V Cuprins Matematica D’ A’ B’ D A ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro

Cuprins

Matematica

D’ A’ B’ D A
D’
A’
B’
D
A

ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro

CUPRINS
CUPRINS

MATEMATICĂ

Aritmetica

Mulțimi

CUPRINS MATEMATICĂ Aritmetica Mulțimi  Relaţii între mulțimi și elemente. Submulțimi  Mulțimi. Relaţii de

Relaţii între mulțimi și elemente. Submulțimi

Mulțimi. Relaţii de apartenenţă, incluziune, egalitate.

Submulțimi

Operaţii cu mulţimi

Operaţii cu mulţimi: reuniunea, intersecţia, diferenţa

Divizibilitatea în N

Divizibilitatea în N: definiţie, divizor, multiplu. Proprietăţile divizibilităţii. Criterii de divizibiltate cu 10, 2, 5, 3

Divizibilitate: definiţie, divizor, multiplu.

Proprietățile divizibilității. Criterii de divizibiltate.

Numere prime şi numere compuse. Numere prime între ele

Numere prime şi numere compuse

Descompunerea în produs de puteri de numere prime. C.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c. Numere prime între

ele

Fracții

Fracţii. Proprietățile fracțiilor

Fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare.

Aflarea unei fracții dintr-un număr

Reprezentări echivalente ale fracţiilor. Amplificare, simplificare. Fracţii ireductibile

Scrierea numerelor raţionale ca fracţii ordinare sau ca fracţii zecimale

 
   Scrierea numerelor raţionale ca fracţii ordinare  Scrierea numerelor raţionale ca fracţii zecimale

Scrierea numerelor raţionale ca fracţii ordinare

 Scrierea numerelor raţionale ca fracţii ordinare  Scrierea numerelor raţionale ca fracţii zecimale
 Scrierea numerelor raţionale ca fracţii ordinare  Scrierea numerelor raţionale ca fracţii zecimale
 Scrierea numerelor raţionale ca fracţii ordinare  Scrierea numerelor raţionale ca fracţii zecimale

Scrierea numerelor raţionale ca fracţii zecimale

 
numerelor raţionale ca fracţii ordinare  Scrierea numerelor raţionale ca fracţii zecimale      
 
numerelor raţionale ca fracţii ordinare  Scrierea numerelor raţionale ca fracţii zecimale      
 
numerelor raţionale ca fracţii ordinare  Scrierea numerelor raţionale ca fracţii zecimale      
Rapoarte și proporții
Rapoarte și proporții
Rapoarte și proporții

Rapoarte și proporții

Rapoarte și proporții
Rapoarte și proporții
Rapoarte și proporții
Rapoarte și proporții
 
 
 
 
 
 
 
 
      Rapoarte și proporții   ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
      Rapoarte și proporții   ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
      Rapoarte și proporții   ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
      Rapoarte și proporții   ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
      Rapoarte și proporții   ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
      Rapoarte și proporții   ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
      Rapoarte și proporții   ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:

ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro

 
ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro  
 
  2
  2
  2
  2
  2

2

  2
CUPRINS
CUPRINS

MATEMATICĂ

Rapoarte, proporţii, probabilități

Raport

Calculul probabilităţii realizării unui eveniment

Proporție

probabilităţii realizării unui eveniment  Proporție  Mărimi direct proporţionale. Mărimi invers

Mărimi direct proporţionale. Mărimi invers proporţionale. Regula de trei simplă

Mărimi direct proporționale

Mărimi invers proporționale

Regula de trei simplă

Procente

Procent

Aflarea unui procent dintr-un număr

Aflarea raportului procentual

Aflarea unui număr când se cunoaște p% din el

Probleme de organizare a datelor în tabele/diagrame

Probleme de organizare a datelor în tabele/diagrame

Produsul cartezian

Produsul cartezian a două mulțimi nevide

Algebra

Numere reale

Opus, modul, comparare, ordonare

Operații cu numere reale

 
   Operații cu numere reale. Ridicarea la putere      

Operații cu numere reale. Ridicarea la putere

 
   Operații cu numere reale. Ridicarea la putere      
 
   Operații cu numere reale. Ridicarea la putere      
 
   Operații cu numere reale. Ridicarea la putere      
 Operații cu numere întregi

Operații cu numere întregi

 Operații cu numere întregi
 Operații cu numere întregi
 

Operații cu numere raționale

 
  Operații cu numere reale Ordinea operaţiilor şi a parantezelor. Media aritmetica. Media geometrica


Operații cu numere reale

  Operații cu numere reale Ordinea operaţiilor şi a parantezelor. Media aritmetica. Media geometrica
  Operații cu numere reale Ordinea operaţiilor şi a parantezelor. Media aritmetica. Media geometrica
  Operații cu numere reale Ordinea operaţiilor şi a parantezelor. Media aritmetica. Media geometrica

Ordinea operaţiilor şi a parantezelor. Media aritmetica. Media geometrica

  Operații cu numere reale Ordinea operaţiilor şi a parantezelor. Media aritmetica. Media geometrica
 
 Operații cu numere reale Ordinea operaţiilor şi a parantezelor. Media aritmetica. Media geometrica  
 
 
 
 
 
 
 
 
Media aritmetica. Media geometrica     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Media aritmetica. Media geometrica     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Media aritmetica. Media geometrica     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Media aritmetica. Media geometrica     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Media aritmetica. Media geometrica     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Media aritmetica. Media geometrica     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Media aritmetica. Media geometrica     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:

ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro

 
ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro  
 
  3
  3
  3
  3
  3

3

  3
CUPRINS
CUPRINS

MATEMATICĂ

Ordinea operaţiilor şi a parantezelor

Media aritmetică. Media geometrică

Radicali

 Media aritmetică. Media geometrică Radicali  Rădăcina pătrată. Reguli de calcul cu radicali.

Rădăcina pătrată. Reguli de calcul cu radicali. Raţionalizarea numitorilor

Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect. Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate.

Introducerea și scoaterea factorilor sub radical

Raţionalizarea numitorilor de forma a ori radical din b şi a plus/minus radical din b

Intervale de numere reale

Partea întreagă şi partea fracţionară a unui număr real

Rotunjirea şi aproximarea unui număr real

Intervale în R, definiţie, reprezentare pe axă. Rezolvarea în R a inecuaţiilor de gradul I

Intervale nemărginite

Rezolvarea în mulțimea numerelor reale a inecuațiilor de gradul I

Ecuații, inecuații și sisteme de ecuații

Rezolvarea în R a ecuaţiilor de gradul I. Ecuaţii reductibile la ecuaţii de gradul I

Rezolvarea în RxR a sistemelor 2x2

Probleme cu caracter aplicativ care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, inecuaţiilor sau sistemelor

Ecuația de gradul II. Probleme cu caracter aplicativ care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor de gradul II.

Calcul cu numere reale reprezentate prin litere

Calcul cu numere reprezentate prin litere: adunarea şi scăderea

Calcul cu numere reprezentate prin litere: înmulţirea și împărțirea

 
   Formule de calcul prescurtat
 Formule de calcul prescurtat

Formule de calcul prescurtat

 Formule de calcul prescurtat
   Formule de calcul prescurtat
   Formule de calcul prescurtat
   Formule de calcul prescurtat
   Formule de calcul prescurtat
Descompunerea in factori

Descompunerea in factori

Descompunerea in factori
Descompunerea in factori
Descompunerea in factori
Descompunerea in factori
Descompunerea in factori
Descompunerea in factori

Descompunerea în factori: factorul comun. Utilizarea formulelor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
factorul comun. Utilizarea formulelor     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
factorul comun. Utilizarea formulelor     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
factorul comun. Utilizarea formulelor     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
factorul comun. Utilizarea formulelor     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
factorul comun. Utilizarea formulelor     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
factorul comun. Utilizarea formulelor     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
factorul comun. Utilizarea formulelor     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:

ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro

 
ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro  
 
  4
  4
  4
  4
  4

4

  4
CUPRINS
CUPRINS

MATEMATICĂ

Descompunerea în factori: metode combinate

MATEMATICĂ  Descompunerea în factori: metode combinate Rapoarte de numere reale exprimate prin litere  Rapoarte

Rapoarte de numere reale exprimate prin litere

Rapoarte de numere reale exprimate prin litere: simplificarea

Operaţii cu rapoarte: adunarea şi scăderea

Operaţii cu rapoarte: înmulţirea şi împărţirea

Funcții

Noţiunea de funcţie. Elemente, grafic.

Funcţii numerice. Reprezentarea grafică

Funcţii numerice; funcţii de tipul f: A->R unde A este R sau o mulţime finită

Graficul unei funcţii numerice

Interpretarea geometrică a reprezentării grafice a unei funcții

Geometrie plana

Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment, unghi

Prezentarea elementelor fundamentale. Axiome

Punct, dreaptă, plan. Semidreaptă, semiplan.

Segment

Unghi

Triunghiul

 
   Clasificare. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi. Unghi exterior unui triunghi  

Clasificare. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi. Unghi exterior unui triunghi

   Clasificare. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi. Unghi exterior unui triunghi  
 
   Clasificare. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi. Unghi exterior unui triunghi  
 Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi.
 Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi.

Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi.

 Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi.
 
 Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi.  
 Unghi exterior unui triunghi  Criteriile de congruenţă a triunghiurilor

Unghi exterior unui triunghi

 Unghi exterior unui triunghi  Criteriile de congruenţă a triunghiurilor

Criteriile de congruenţă a triunghiurilor

 Unghi exterior unui triunghi  Criteriile de congruenţă a triunghiurilor
 Unghi exterior unui triunghi  Criteriile de congruenţă a triunghiurilor
 Unghi exterior unui triunghi  Criteriile de congruenţă a triunghiurilor
 Unghi exterior unui triunghi  Criteriile de congruenţă a triunghiurilor
 Unghi exterior unui triunghi  Criteriile de congruenţă a triunghiurilor

Triunghiul isoscel. Triunghiul echilateral - proprietăţi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triunghiul echilateral - proprietăţi     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Triunghiul echilateral - proprietăţi     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Triunghiul echilateral - proprietăţi     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Triunghiul echilateral - proprietăţi     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Triunghiul echilateral - proprietăţi     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Triunghiul echilateral - proprietăţi     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Triunghiul echilateral - proprietăţi     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:

ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro

 
ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro  
 
  5
  5
  5
  5
  5

5

  5
CUPRINS
CUPRINS

MATEMATICĂ

Triunghiul isoscel - proprietăţi

Triunghiul echilateral - proprietăţi

- proprietăţi  Triunghiul echilateral - proprietăţi Linii importante în triunghi și concurența lor  Linii

Linii importante în triunghi și concurența lor

Linii importante în triunghi: mediatoarea și bisectoarea

Mediatoarea

Bisectoarea

Linii importante în triunghi: înălţimea, mediana și linia mijlocie

Înălțimea

Mediana

Linia mijlocie

Linia mijlocie

Linia mijlocie în triunghi

Asemănarea triunghiurilor

Teorema lui Thales şi reciproca ei. Teorema fundamentală a asemănării

Teorema lui Thales

Reciproca teoremei lui Thales

Triunghiuri asemenea. Teorema fundamentală a asemănării

Triunghiuri asemenea - criterii de asemănare

Triunghiul dreptunghic

Teorema înălţimii; Teorema catetei

Teorema înălțimii

Teorema catetei

 
   Teorema lui Pitagora şi reciproca ei  Teorema lui Pitagora        

Teorema lui Pitagora şi reciproca ei

 Teorema lui Pitagora şi reciproca ei  Teorema lui Pitagora
 Teorema lui Pitagora şi reciproca ei  Teorema lui Pitagora

Teorema lui Pitagora

 
   Teorema lui Pitagora şi reciproca ei  Teorema lui Pitagora        
 
   Teorema lui Pitagora şi reciproca ei  Teorema lui Pitagora        
 
   Teorema lui Pitagora şi reciproca ei  Teorema lui Pitagora        
 
   Teorema lui Pitagora şi reciproca ei  Teorema lui Pitagora        
 Reciproca teoremei lui Pitagora  Sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta  

Reciproca teoremei lui Pitagora

 Reciproca teoremei lui Pitagora  Sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta

 Reciproca teoremei lui Pitagora  Sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta
 Reciproca teoremei lui Pitagora  Sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta

Sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta

 
 Reciproca teoremei lui Pitagora  Sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta  
 Reciproca teoremei lui Pitagora  Sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta  
 Reciproca teoremei lui Pitagora  Sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta  

Rezolvarea triunghiului dreptunghic

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rezolvarea triunghiului dreptunghic     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
 Rezolvarea triunghiului dreptunghic     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
 Rezolvarea triunghiului dreptunghic     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
 Rezolvarea triunghiului dreptunghic     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
 Rezolvarea triunghiului dreptunghic     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
 Rezolvarea triunghiului dreptunghic     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
 Rezolvarea triunghiului dreptunghic     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:

ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro

 
ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro  
 
  6
  6
  6
  6
  6

6

  6
CUPRINS
CUPRINS

MATEMATICĂ

CUPRINS MATEMATICĂ  Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic (cateta opusă unghiului de 30, mediana

Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic (cateta opusă unghiului de 30, mediana corespunzătoare ipotenuzei )

Patrulaterul convex

Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex

Trapezul; linia mijlocie în trapez

Trapezul

Linia mijlocie în trapez

Paralelogramul. Paralelograme particulare

Paralelogramul - proprietăţi referitoare la laturi, unghiuri, diagonale

Paralelograme particulare (dreptunghi, romb, pătrat) - proprietăţi

Dreptunghiul

Rombul

Pătratul

Perimetre și arii

Perimetrul şi formule de arie pentru triunghi

Perimetrul triunghiului

Formule de arie pentru triunghi

Perimetrele şi formulele de arie pentru patrulatere: paralelogram, dreptunghi, pătrat, romb, trapez

Perimetrul patrulaterului

Formulele de arie pentru patrulatere

Cercul

 Formulele de arie pentru patrulatere Cercul  Centru, rază, diametru, disc  Cercul și discul.

Centru, rază, diametru, disc

Cercul și discul. Elemente în cerc

diametru, disc  Cercul și discul. Elemente în cerc  Unghi la centru. Unghi înscris în
diametru, disc  Cercul și discul. Elemente în cerc  Unghi la centru. Unghi înscris în
diametru, disc  Cercul și discul. Elemente în cerc  Unghi la centru. Unghi înscris în

Unghi la centru. Unghi înscris în cerc. Măsura unghiului înscris în cerc

  Coarde şi arce în cerc Lungimea cercului. Aria discului

Coarde şi arce în cerc

Coarde şi arce în cerc

Lungimea cercului. Aria discului

  Coarde şi arce în cerc Lungimea cercului. Aria discului
  Coarde şi arce în cerc Lungimea cercului. Aria discului
  Coarde şi arce în cerc Lungimea cercului. Aria discului
  Coarde şi arce în cerc Lungimea cercului. Aria discului
  Coarde şi arce în cerc Lungimea cercului. Aria discului
  Coarde şi arce în cerc Lungimea cercului. Aria discului
Coarde şi arce în cerc Lungimea cercului. Aria discului ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:

ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro

cercului. Aria discului ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro 7
cercului. Aria discului ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro 7
cercului. Aria discului ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro 7
cercului. Aria discului ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro 7
7
7
CUPRINS
CUPRINS

MATEMATICĂ

Poligoane regulate. Calculul elementelor

Poligoane regulate: triunghiul echilateral, pătratul, hexagonul

Geometrie in spatiu

Măsurare și măsuri

hexagonul Geometrie in spatiu Măsurare și măsuri  Unități de măsură pentru lungime; transformări 

Unități de măsură pentru lungime; transformări

Metrul cu multiplii și submultiplii lui

Unităţi de măsură pentru arie; transformări

Metrul pătrat cu multiplii și submultiplii lui

Unităţi de măsură pentru volum; transformări

Metrul cub cu multiplii și submultiplii lui

Unghiul diedru

Unghiul diedru; unghiul plan corespunzător unghiului diedru. Măsura unghiului a două plane

Unghi diedru: Unghi diedru a două plane, Măsura unghiului plan al diedrului

Plane perpendiculare

Plane perpendiculare

Demonstrarea perpendicularității a două planeDistanțe în spațiu

Distanţa de la un punct la un plan. Distanţa de la un punct la o dreaptă. Distanţa dintre două plane paralele

Distanțe elementare

Calculul unor distanţe şi măsuri de unghiuri pe feţele sau în interiorul corpurilor studiate

Calculul unor distanțe și măsuri de unghiuri pe fețele sau în interiorul unor corpuri studiate

 
   Calcularea distanțelor
 Calcularea distanțelor

Calcularea distanțelor

   Calcularea distanțelor
   Calcularea distanțelor
   Calcularea distanțelor
   Calcularea distanțelor
   Calcularea distanțelor
Perpendicularitate în spațiu  

Perpendicularitate în spațiu

Perpendicularitate în spațiu
Perpendicularitate în spațiu
Perpendicularitate în spațiu
 
Perpendicularitate în spațiu  
Perpendicularitate în spațiu  
Perpendicularitate în spațiu  

Drepte necoplanare. Drepte necoplanare perpendiculare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drepte necoplanare perpendiculare     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Drepte necoplanare perpendiculare     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Drepte necoplanare perpendiculare     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Drepte necoplanare perpendiculare     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Drepte necoplanare perpendiculare     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Drepte necoplanare perpendiculare     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
Drepte necoplanare perpendiculare     ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:

ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro

 
ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro  
 
  8
  8
  8
  8
  8

8

  8
CUPRINS
CUPRINS

MATEMATICĂ

Dreapta perpendiculară pe plan

Teorema celor trei perpendiculare şi reciproca

pe plan  Teorema celor trei perpendiculare şi reciproca  Proiecţia ortogonală pe un plan. Unghiul

Proiecţia ortogonală pe un plan. Unghiul unei drepte cu un plan; lungimea proiecţiei unui segment

Paralelipipedul dreptunghic. Cubul

Paralelipipedul dreptunghic

Cubul

Prisma

Prisma dreaptă cu baza triunghi echilateral, pătrat sau hexagon

Aria laterală, aria totală, volumul

Prisme - aria laterală, aria totală, volum

Piramida regulată

Tetraedrul regulat

Piramida patrulateră regulată, piramida triunghiulară regulată, piramida hexagonală regulată

Piramida triunghiulară regulată

Piramida hexagonală regulată

Aria laterală, aria totală, volumul

Trunchiul de piramidă

Trunchiul de piramidă triunghiulară regulată, patrulateră regulată, hexagonală regulată, descriere.

 
  Corpuri de rotație
Corpuri de rotație

Corpuri de rotație

Corpuri de rotație
  Corpuri de rotație
  Corpuri de rotație
  Corpuri de rotație
  Corpuri de rotație
 Cilindrul circular drept, descriere, desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni axiale; aria laterală,

Cilindrul circular drept, descriere, desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni axiale; aria laterală, aria totală şi volumul

secţiuni axiale; aria laterală, aria totală şi volumul  Conul circular drept: descriere, desfăşurare,
secţiuni axiale; aria laterală, aria totală şi volumul  Conul circular drept: descriere, desfăşurare,
secţiuni axiale; aria laterală, aria totală şi volumul  Conul circular drept: descriere, desfăşurare,
secţiuni axiale; aria laterală, aria totală şi volumul  Conul circular drept: descriere, desfăşurare,
secţiuni axiale; aria laterală, aria totală şi volumul  Conul circular drept: descriere, desfăşurare,
secţiuni axiale; aria laterală, aria totală şi volumul  Conul circular drept: descriere, desfăşurare,

Conul circular drept: descriere, desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni axiale; aria laterală,

 
 
 
 
 
 
 
 
cu baza şi secţiuni axiale; aria laterală,   ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
cu baza şi secţiuni axiale; aria laterală,   ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
cu baza şi secţiuni axiale; aria laterală,   ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
cu baza şi secţiuni axiale; aria laterală,   ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
cu baza şi secţiuni axiale; aria laterală,   ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
cu baza şi secţiuni axiale; aria laterală,   ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:
cu baza şi secţiuni axiale; aria laterală,   ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email:

ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro

 
ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro  
 
  9
  9
  9
  9
  9

9

  9
CUPRINS
CUPRINS

MATEMATICĂ

aria totală şi volumul

CUPRINS MATEMATICĂ aria totală şi volumul  Trunchiul de con circular drept: descriere, desfăşurare, secţiuni

Trunchiul de con circular drept: descriere, desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni axiale; aria laterală, aria totală şi volumul

Sfera: descriere, aria, volumul

ExamenuTau.ro tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro 10
ExamenuTau.ro
tel.: 0372 156 300 · email: contact@examenultau.ro · www.examenultau.ro
10