Sunteți pe pagina 1din 4

Sistematizarea principalelor cunostinte la geometrie ,pe clase si grupe . Rosu cls. a VI-a ; Albastru cls.a VII-a ;Negru-cls.

a VIII-a
GEOMETRIE PLANA I) TEOREME GENERALE : 1. Punctele de pe mediatoarea unui segment 2. Punctele de pe bisectoarea unui unghi 3. Paralelismul dreptelor 4. Unghiuri opuse la varf ;unghiuri in jurul unui punct TEOREMELE TRIUNGHIULUI OARECARE : 1.Suma unghiurilor ;Unghi exterior triunghiului . 2.Congruenta triunghiurilor cazuri 3.Linii importante in triunghi medt.;bisectoare;mediana;inaltime-concurenta 4.Linia mijlocie in triunghi 5.Relatii metrice :-Thales -Asemanare cazuri -T.F.A. -Teorema bisectoarei 6. Arii formule - proprietatea medianei privind aria triunghiului

II)

III) TEOREMELE TRIUNGHIULUI ISOSCEL : 1. Unghiurile de la baza


2. Situatia in care un unghi are 60 de grade. 3. Liniile importante duse din varf IV) TEOREMELE TRIUNGHIULUI ECHILATERAL: 1. Unghiurile 2. Liniile importante punctele O,I,G,H. 3. Formule de calculul pentru h3 , R3 , r3 , A3 V) TEOREMELE TRIUNGHIULUI DREPTUNGHIC 1.Congruenta triunghiurilor 2. Unghiurile ascutite 3. Unghiul de 30* (60) 4. Mediana din unghiul drept (centrul cercului circumsris triunghiului dreptunghic) 5. Relatii metrice : - Teorema lui Pitagora - Teorema inaltimii , formula c1.c2 / ip. - Teorema catetei 6. Relatii trigonometrice : sin., cos. , tg. , ctg. definitie + valori particulare 7. Aria triunghiului dreptunghic

Sistematizarea principalelor cunostinte la geometrie ,pe clase si grupe . Rosu cls. a VI-a ; Albastru cls.a VII-a ;Negru-cls.a VIII-a
VI) TEOREMELE PATRULATERELOR: Patrulater : suma unghiurilor ; aria Paralelogram : unghiuri , laturi , diagonale , aria Dreptunghi : unghiuri , laturi , diagonale , aria Patrat : unghiuri , laturi , diagonale ,aria ; Formule pentru calculul diagonalei, raza cercului circumscris , raza cercului inscris Romb: unghiuri , laturi , diagonale , aria Trapez : - oarecare : linia mijlocie ; aria ; seg. determinat de diag. pe linia mij. ; paralela prin intersectia diagonalelor ; - isoscel : unghiurile alaturate bazelor ; diagonale congruente - dreptunghic VII) HEXAGONUL REGULAT : Formule de calcul pentru hexagonal regulat : D6 , d6 , R6 , r6 , A6 VIII) CERCUL : - Cercul : - coarde in cerc - unghiuri la centru , inscrise , inscrise in semicerc - tangente la cerc - raza dusa in punctul de tangenta - Lungimea si Aria cercului ; Lungimea arcului si Aria sectorului - Patrulater inscris (inscriptibil ) II. GEOMETRIE IN SPATIU d // d // h T1 : d // g ; T2 : d h // g = g // h // g d // g ; T3 : d // g //h ; T4 : = d d // g h g = g = d

1. PARALELISM a) d // g

b) d // c) //

d // g // d // g d // ; T2 : d // ; T3 : d // g d g // d, g d // T1 : d g = {P} // ; T2 : // ; T3 : // d // d, g // (d, g // d" , g" ) T1 :

Sistematizarea principalelor cunostinte la geometrie ,pe clase si grupe . Rosu cls. a VI-a ; Albastru cls.a VII-a ;Negru-cls.a VIII-a
2. PERPENDICULARITATE d d // h a) d g T1 : d g ; T2 : d g; g h g b) d MA MA MP b ; T4 ( R 1T3 ) : AP b AP b MP b d g, h MP b // d // g = T1 : g h = {P} d ; T2 : d ; T3 : d ; T4 ( R 2 T3 ) : AP b MA ; T5 : d g d g, h MA AP dg T3 ( T3 ) :

g d

c)

d ; d 3. UNGHIURI a) dintre 2 drepte : T1 :


1) d // g ( d, g) = 0

b) dintre o dreapta si un plan :


1) d // ( d, ) = 0 2) d = {A} (d , ) = (d , AB) d Pr = AB

2) d g = {P} (d, g) 90 d, g necoplanar 3) g" // g g" d = {A} e (d, g) = (d, g" ) 90

= d c) dintre doua plane : a d (a ) ( , ) = ( a, b) b d (b )

4. DISTANTE a) Dintre doua puncte : d(A , B) = m (AB) b) De la un punct la o dreapta :1) in plan d(A , g) = m(AA' ) , unde AA' g si A' g 2) in spatiu (T3 ) : MA MP b d(M , b) = MP AP b

c) De la punct la plan :1) AM (M ) d(A , ) = AM MA AP(AP ) 2) R 2 (T3 ) : AP b(b ) MA d( M, ) = MA MA b

Sistematizarea principalelor cunostinte la geometrie ,pe clase si grupe . Rosu cls. a VI-a ; Albastru cls.a VII-a ;Negru-cls.a VIII-a

5) ARIILE SI VOLUMELE CORPURILOR a) PRISMA REGULATA + CILINDRU CIRCULAR DREPT + PARALELIPIPED DREPTUNGHI C A L = Pb h V = Ab h Diagonala paralelipipedului dreptunghi c = L2 + l 2 + h 2 Pb a p 2 R G = 2 = 2 R G = R2 G A Lcub = 4 l 2 A Tcub = 6 l 2 Vcub = l 3 Diagonala cubului = l 3

A T = A L + 2 A b = 2 R G + 2 R 2

l2 3 b) PIRAMIDA REGULATA + CONUL CIRCULAR DREPT AL = A Ltetraedru regulat = 3 2 4 2 l 3 A T = A L + 2 A b = R G + 2 R 2 A T tetraedru regulat = 4 4 2 3 A h R h l 2 V= b = Vtetraedru regulat = 3 3 12 l 2 Inaltimea tetraedru lui regulat = 3 Legatura dintre con si desfasurar ea suprafetei laterale : G x = R 360 (P + Pb ) a tr. (2 R + 2 r) G c) TRUNCHIUL DE PIRAMIDA + TRUNCHIUL DE CON AL = B = 2 2 A T = A L + A B + A b = G (R + r) + R 2 + rr 2 I OO' V = (A B + A b + A B A b ) = ( R 2 + r 2 + Rr) 3 3 d) SFERA A = 4 R 2 ; V = 4 R 3 ; A zonei = A calotei = 2 R h 3