Sunteți pe pagina 1din 66

CAPITOLUL 6

Curbe: Probleme
6.1 Enunturi

6.1 Folosind formula lungimii de arc i ecuatiile parametrice ale unei drepte s spatiu s se obtin formula distantei dintre dou puncte din spatiu. n a a a 6.2 Folosind formula lungimii de arc i ecuatiile parametrice ale cercului s centrat origine de raz R s se obtin expresia lungimii cercului. n a a a 6.3 Se cere lungimea pe [0, 2] a cicloidei: r : I I 2 , r (t) = R R R (t sin t, 1 cos t) , unde R > 0 este o constant data. a 6.4 Se cere lungimea arcului de curb 0, pentru astroid: r : I a R a 2 2 3 t, sin3 t . I , r (t) = R cos R 6.5 Pentru spirala logaritmic: r : I I 2 , a R R r (t) = R ekt cos t, ekt sin t , R, k > 0 constante, se cer: (i) s se arate c unghiul dintre r (t) i r (t) este constant, a a s (ii) dac notm ln lungimea arcului de curb (2n, 2 (n + 1) ) s se a a a a arate c raportul an+1 este constant. a an Aceste proprieti caracterizeaz spirala logaritmic iar ultima propriat a a etate arat c spirala logaritmic este un exemplu de fractal! a a a 6.6 Fie functia f : I = (a, b) I de clasa C k , k 1 i curba grac: R s r : I I 2 , r (t) = (t, f (t)). S se obtin formula lungimii curbei grac R a a
b

L (f ) =
a

1 + (f (t))2 dt. Aceast formul apare Manualul de Analiz a a n a

Matematic, clasa a XII-a. a 6.7 Pentru curba r (t) = et (sin t, cos t, 1) s se arate c tangenta, normala a a principala i binormala formeaz ecare un unghi constant cu axa Oz. s a

130

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME

131

6.8 Se cer punctele curbei r (t) = 2t 1, t3 , 1 t2 care planul oscun lator este perpendicular pe planul : 7x 12y + 5z = 0. 6.9 Se cer curbele r (t) = (x (t) , y (t) , z (t)) pentru care tangenta este paralel cu vectorul (y (t) z (t) , z (t) (x (t) 1) , y (t) (x (t) 1)). a 6.10 S se arate c tangentele la curba r (t) = a cos t, a sin t, bet ina a tersecteaz planul xOy dup un cerc. a a 6.11 Se cer punctele curbei r (t) = 1 , t, 2t2 1 care binormala este n t x+y =0 perpendicular pe dreapta d : a . 4x z = 0 6.12 Se cer punctele curbei r (t) = t2 , t3 , t2 care tangenta este n paralel cu planul : 3x 2y 2z 1 = 0. a 6.13 S se arate c locul geometric al punctelor de intersectie dintre a a 2 , t3 este o conic C. S se planul xOy i tangentele la curba r (t) = t, t s a a arate c C este auratoarea dreptelor de intersectie dintre planul xOy i a nfs s planele osculatoare la curba dat. a 6.14 S se arate c planele normale la curba r (t) = sin2 t, sin t cos t, cos t a a trec prin origine. 6.15 Se cer unghiurile dintre axele de coordonate i tangenta la curba s t r (t) = t sin t, 1 cos t, 4 sin 2 . 6.16 Se cer ecuatiile tangentei i planul normal la curba dat implicit s a x=y : . z = x2 + y 2 y2 = x 6.17 Se cere planul osculator punctul M (1, 1, 1) la curba : n . x2 = z 6.18 Pentru curbele urmtoare se cer versorii reperului Frenet, curbura a i torsiunea: s 2 (i) r : I I 3 , r (t) = 1, t, t2 R R (ii) (elicea circular) r : I I 3 , r (t) = (a cos t, a sin t, bt) cu a, b > 0 a R R constante (iii) r : I I 3 , r (t) = 1 t, 1 , 2 ln t R+ R 2 t (iv) r : I I 3 , r (t) = 2t, ln t, t2 R+ R (v) r : I I 3 , r (t) = t, t2 , 2 t3 R R 3 t (vi) r : (0, 2) I 3 , r (t) = t sin t, 1 cos t, 4 cos 2 R (vii) r : I I 3 , r (t) = a (sin t + cos t) , a (sin t cos t) , bet R R (viii) r : I I 3 , r (t) = aet cos t, aet sin t, bet . R R 6.19 (Curbe Titeica) O curb r : I I 3 se numete curb Titeica dac a R s a a d2 (O,osc (t)) este constant, unde a functia f (t) = (t)
4 3

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME

132

d (O, osc (t)) este distanta de la originea O la osc (t)=planul osculator r (t) iar (t) este torsiunea r (t). S se arate c: n n a a f (t) = (r, r , r )2 . (r , r , r )

S se arate c urmtoarele curbe sunt curbe Titeica: a a a (i) r (t) = 1 , t1 , t3 , t > 0 t 2 (ii) r (t) = e2t , et cos 3t , et sin 3t . 6.20 S se arate c urmtoarele curbe sunt curbe plane i se cere planul a a a s osculator (care le contine): (i) r (t) = sin t, 2 cos t , 1 + cos t 4 (ii) r (t) = t2 1, t2 , ln t , t (0, +) (iii) r (t) = t2 (2t + 1) , t (t 2) , t t2 + 1 1 . 6.21 Fie f : I I de clas C k , k > 1 i curba grac r : I I 2 , r (t) = R a s R f (t) (t, f (t)). S se arate c: k (t) = a a . 3 (1+(f (t))2 ) 2 6.22 Fie o curb plan denit implicit de ecuatia F (x, y) = 0. S a a a a
= 3 3 unde este 2 2 2 2 (Fx +Fy ) 2 (Fx +Fy ) 2 Fxx Fxy Fx determinantul = Fxy Fyy Fy . Fx Fy 0 Folosind aceast formul se cere: a a (i) s se reobtin curbura cercului de raz R centrat origine. a a a n (ii) curbura elipsei (iii) curbura hiperbolei (iv) curbura parabolei y 2 = 2px (v) s se arate c dac n = (n1 , n2 ) este versorul normalei atunci avem a a a urmtoarea formul pentru curbur: k = n1 + n2 = divn. a a a x y 2 2 6.23 Aplicatia J : I I , J (x, y) = (y, x) se numete structura R R s complex a planului. S se arate c: a a a (i) J este endomorsm liniar al spatiului vectorial I 2 R (ii) J 2 = Id unde Id este aplicatia identic a lui I 2 (aceast relatie a R a motiveaz denumirea lui J) a (iii) J este aplicatie ortogonal i.e. < Jp, Jq >=< p, q > pentru orice a p, q I 2 . Cu transformarea q Jq rezult c J este antisimetric i.e. R a a a < Jp, q >= < p, Jq > (iv) < Jp, p >= 0 i.e. Jp este ortogonal pe p.

se arate c: k (x, y) = a

2 2 Fx Fyy 2Fx Fy Fxy +Fy Fxx

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME

133

Identicnd planul I 2 cu multimea numerelor complexe s se arate c: a R a a (v) Jp = +i p (vi) p q =< p, q > +i < p, Jq >=< p, q > i < Jp, q > . 0 1 S se arate c matricea lui J este J = a a i s se verice pe s a +1 0 aceast matrice proprietile (ii),(iii),(iv). a at (vii) De ce sensul orar este opus sensului trigonometric? 6.24 (i) S se arate c pentru o curb plan r : (a, b) I 2 expresia a a a a R curburii este: k (t) = x (t) y (t) x (t) y (t) (x 2 (t) + y 2 (t))
3 2

< Jr (t) , r (t) > . r (t) 3

(ii) Folosind formula precedent s se arate c pentru o curb parametrizat a a a a a canonic, i.e. r (s) = 1 pentru orice s (a, b), avem: r (s) = +k (s) Jr (s) . 6.25 Folosind formula din exercitiul precedent se cere curbura pentru: (i) elipsa E : r (t) = (a cos t, b sin t) (ii) hiperbola H : r (t) = (acht, bsht) (iii) r (t) = (cos t + t sin t, sin t t cos t) (iv) spirala logaritmic, a (v) cicloida, (vi) astroida. 6.26 Folosind exercitiul 6.22 se cere curbura pentru: (i) C : xy = a2 (ii) C : x3 y 3 + 2xy = 0 punctul M (1, 1) n 2 2x3 = 0. (iii) C : 3ay x = cos 6.27 Dat curba plan C coordonate polare a a n cu = y = sin () s se arate c C are curbura a a k () = 2 2 + 2 (2 + 2 ) 2
3

Aplicnd aceast relatie se cere curbura urmtoarelor curbe: a a a (i) (lemniscata) = a cos 2 (ii) = a sin3 3 (iii) = a sin 4. 6.28 (Curbe cilindrice) (i) S se deneasc i s se studieze (dup moda as a a elul exercitiului 6.21) curbele cilindrice. (ii) S se determine curbele cilindrice Titeica. a

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME

134

6.29 (Formule Frenet generalizate) Notm cu E unul din urmtoarele a a corpuri: R al numerelor reale, C al numerelor complexe, H al cuaternionilor. Dndu-se numrul natural impar n i o curb spatiul E n se cer formulele a a s a n Frenet corespunztoare. a 6.30 (Noduri olonome) O curb spatiu t r (t) se numete nod a n s olonom dac exist o functie periodic f : I I astfel at: a a a R R nc r (t) = f (t) , f (t) , f (t) . A) S se studieze nodurile olonome i s se gureze pentru: a s a (i) f (t) = cos t (ii) f (t) = sin t. B) S se studieze cazul cnd exist numerele reale a, b aa at: f = a a a s nc af + bf . 6.31 (Curbe sferice) Fie spatiu curba C : r = r (s) parametrizat n a canonic i avnd curbura k respectiv torsiunea . s a (i) Fie punctul r (s0 ) C cu (s0 ) = 0. S se arate c sfera ce trece a a s a n prin r (s0 ) i este centrat punctul r (s0 ) + 1 k (s0 ) n (s0 ) 2 b (s0 ) k (s0 ) k (s0 ) (s0 )

are contact de ordinul 3 cu C. Aceast sfer este unic determinat cu aceste a a a proprieti i se numete sfera osculatoare r (s0 ). at s s n (ii) S se arate c C este situat pe o sfer dac i numai dac are loc a a a a as a relatia: k = . k k2 (iii) Presunpunem C situat pe sfera unitate S 2 i notm J := Det (r, r , r ). a s a Avem atunci: k = 1 + J2 . J = 1+J 2 Cercurile mari sunt caracterizate de J = 0 iar alte cercuri de J =constant.

6.2

Solutii

6.1 Fie punctele distincte M1 (x1 , y1 , z1 ) , M2 (x2 , y2 , z2 ) si d dreapta care le unete. Ecuatia lui d este: s

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME

135

r (t) = (x1 + t (x2 x1 ) , y1 + t (y2 y1 ) , z1 + t (z2 z1 )). Punctul M1 core1

spunde lui t = 0 iar punctul M2 lui t = 1 deci: d (M1 , M2 ) =


1 0 0

r (t) dt =

(x2 x1 )2 + (y2 y1 )2 + (z2 z1 )2 dt = (x2 x1 )2 + (y2 y1 )2 + (z2 z1 )2 . 6.2 Cum ecuatia cercului este: r (t) = (R cos t, R sin t) , t (0, 2)
2

rezult: L (C) = a
0 2

R2 sin2 t + R2 cos2 tdt = 2R. R2 (1 cos t)2 + R2 sin2 tdt = 2R


2

2 0

6.3 L (C) = 8R.


0

t t sin 2 dt = 4R cos 2 |2 = 0
2

6.4 L (C) = 3R
2 3 R cos 2t|0 = 3 R. 4 2

(cos2 t sin t) + sin t cos t dt =

3 2R

sin 2tdt =

6.5 (i) r = Rekt (k cos t sin t, k sin t + cos t) , r = Rekt k 2 + 1, r = Rekt i deci cos (r, r ) = kk +1 deoarece < r, r >= R2 ke2kt . s 2
2(n+1) (ii) an = R k 2 + 1 ekt dt = 2n k2 +1 R k

Fig.1 Astroida cu R = 3

e2(n+1)k e2nk de unde

rezulta:

an+1 an

= e2k = const > 1.

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME

136

1 1 Fig.2 Spirala logaritmic cu R = , k = a 3 7 6.6 Deoarece r (t) = (1, f (t)) avem imediat concluzia. 6.7 Fie , , unghiurile formate de tangent, normala principal i a a s binormala cu versorul director k al axei Oz. Avem: r = et (sin t + cos t, cos t sin t, 1) , r = et (2 cos t, 2 sin t, 1) , r = 3et r r = e2t (cos t + sin t, cos t sin t, 2) , r r = 6e2t r r r = e3t (3 (cos t sin t) , 3 (cos t + sin t) , 0) , r r r = 3 2e3t de unde rezult: a cos = cos = cos =
<r ,k> 1 = 3 r <(r r )r ,k> =0 (r r )r <r r ,k> 2 = 6 r r

6.8 Normala la planul este: N () = (7, 12, 5) iar normala la planul osculator este binormala r r . Avem: r = 2, 3t2 , 2t , r = (0, 6t, 2) , r r = 2 3t2 , 2, 6t . Din conditia: 0 =< N () , r r >= 21t2 + 30t 24 = 3 7t2 + 10t 8 obtinem: t1 = 2, t2 = 4 . Avem: 7 osc (1) : 6x + y 6z + 20 = 0, osc (2) : 12 66 24 x+y+ z = 0. 49 7 49

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME 6.9 Avem sistemul diferential: dx dy dz = = . yz z (x 1) y (x 1)

137

Din prima i ultima fractie avem integrala: x x = z2 + c1 , iar din ultimele s 2 dou fractii avem integrala: y 2 z 2 = c2 . Prin urmare avem familia 2a x2 z 2 2x c1 = 0 parametric de curbe C (c1 , c2 ) : a . y 2 z 2 c2 = 0 t sin cos 6.10 Ecuatia tangentei este: xasin tt = y+acos tt = zbe . Fcnd z = 0 a a a a bet x = a (cos t + sin t) 2 2 y n obtinem care este cercul x + a = 2 planul a y = a (cos t sin t) xOy. x=t y = t rezult c vectorul direc6.11 Scriind dreapta sub forma d : a a z = 4t tor al dreptei este a = (1, 1, 4). Deoarece: r = 1 , 1, 4t , r = t2 2 , 0, 4 t3

rezult c vectorul binormalei este: r r = 2 2, t6 , t1 . Din conditia a a 2 2 < a, r r >= 0 = 2 t6 t4 rezult ecuatia t3 3t 2 = 0 cu solutiile: a 2 3 1 t1 = t2 = 1, t3 = 2 deci punctele P1 (1, 1, 1), P2 ( 2 , 2, 7). 6.12 Normala la este: N () = (3, 2, 2) i deci tangenta la curb, s a r (t) = 2t3 , t2 , 2t trebuie s e perpendicular pe acest vector. Din a a 2 < N () , r (t) >= 0 = 2t 3t2 + t 2 rezult: t1 = 0, t2 = 1, t3 = 3 . Dar a punctul t1 avem r (0) = 0 ceea ce contrazice regularitatea curbei deci n 1 8 8 singurele solutii valabile rmn t2 i t3 cu P2 1 , 3 , 1 , P3 81 , 81 , 4 . a a s 2 9 6.13 Tangenta este: gente cu xOy este C : x= y=
xt 1

=
2t 3 t2 3

yt2 2t

zt3 3t2

i deci intersectia acestei tans

. Prin eliminarea lui t obtinem C : y = 3 x2 4 z t3 3t2 6t =

x t y t2 2t care este o parabol. Planul osculator este osc : 1 a 0 2 2 t3 xt yt 2t 3t2 = 0 i s notm cu t = osc xOy : 1 s a a 0 2 6t obtinem t : 3y 3tx + t2 = 0.

0. La nal

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME

138

Reamintim c dat familia de curbe t : F (x, y, t) = 0 numim aurtoare a a nfs a F (x, y, t) = 0 a acestei familii, curba . In cazul de fat Ft = 3x+2t = 0 a Ft (x, y, t) = 0 3 implic t = 2 x i a s nlocuind aceast expresie ecuatia lui t obtinem y = 3 x2 a n 4 ceea ce voiam. 6.14 Deoarece r (t) = (sin 2t, cos 2t, sin t) avem planul normal nor : sin 2t x sin2 t + cos 2t y 1 sin 2t sin t (z cos t) = 0 i nal nor : s n 2 sin 2tx + cos 2ty sin tz = 0. Deoarece termenul liber din ecuatia lui nor este nul rezult c originea apartine planului normal. a a 6.15 Fie (t) , (t) , (t) unghiul fcut de tangent r (t) cu axele i, j, k. a a t Avem: r (t) = 1 cos t, sin t, 2 cos 2 i r (t) = 2 de unde rezult: s a 1 t 2 t cos (t) = sin 2 , cos (t) = 2 sin t, cos (t) = cos 2 . 6.16 Cu notatia x = t obtinem y = t, z = 2t2 i deci avem curba C: s 2 r (t) = t, t, 2t2 . Ecuatia tangentei este: xt = yt = z2t iar planul 1 1 4t normal este nor : x + y + 4tz 2t 8t3 = 0. 6.17 Mai ai observm c punctul dat este pe curb. Cu substitutia nt a a a 2 , z = t4 i deci avem curba C : r (t) = t2 , t, t4 cu planul y = t rezult: x = t a s x1 y1 z1 1 4 osculator osc : 2 = 0 i nal osc : 6x 8y z + 3 = s n 2 0 12 0. 6.18 (i) r = (0, 1, t) , r = (0, 0, 1) , r = (0, 0, 0) r = 1 + t2 , r r = (1, 0, 0) , r r = 1, r , r , r 1 t (t) = 1+t2 (0, 1, t) b (t) = (1, 0, 0) 1 n (t) = 1+t2 (0, t, 1) . 1 k (t) = 3 (1+t2 ) 2 (t) = 0 =0

(ii) r = (a sin t, a cos t, b) , r = (a cos t, a sin t, 0) , r = (a sin t, a cos t, 0) r = a2 + b2 , r r = a (b sin t, b cos t, a) , r r r ,r ,r = a2 b = a a2 + b2

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME 1 t (t) = a2 +b2 (a sin t, a cos t, b) 1 b (t) = 2 2 (b sin t, b cos t, a) a +b . n (t) = ( cos t, sin t, 0) k (t) = a a2 +b2 b (t) = a2 +b2 Deci curbura i torsiunea elicei sunt constante (i proportionale). s s (iii) 1 r = 2 1 2 1, 2 , t t 1 ,r = 2 2 2 0, 3 , 2 t t 1 ,r = 2 6 2 2 0, 4 , 3 t t

139

, r 2 = 6 4t

1 1 + t2 2t2

2 1 2 r r = 4 2, 2t , 2t , r r = 4 1 + t2 , r , r , r 4t 4t 1 2 t (t) = 1+t2 t , 1, 2t 1 b (t) = 1+t2 1, t2 , 2t 1 n (t) = 1+t2 2t, 2t, 1 t2 . 2 k (t) = 2 2t 2 (1+t)2 (t) = 2 2t2
(1+t2 )2

(iv) r = 1 2, , 2t , r = t 0, 1 ,2 ,r = t2 0, 2 ,0 , r t3 = 2t2 + 1 t = 8 t3

r r =

2 2 2t, 2t2 , 1 , r r = 2 1 + 2t2 , r , r , r 2 t t 1 t (t) = 2t2 +1 2t, 1, 2t2 b (t) = 1 2t, 2t2 , 1 2t2 +1 1 n (t) = 2t2 +1 1 2t2 , 2t, 2t . k (t) = 2t (2t2 +1)2 (t) = 2t 2 2
(2t +1)

(v) r = 1, 2t, 2t2 , r = (0, 2, 4t) , r = (0, 0, 4) , r r r = 2 2t2 , 2t, 1 , r r = 2t2 + 1 =8

= 2 2t2 + 1 , r , r , r

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME t (t) = 2t21+1 1, 2t, 2t2 b (t) = 1 2t2 , 2t, 1 2t2 +1 1 n (t) = 2t2 +1 2t, 1 2t2 , 2t k (t) = 2 (2t2 +1)2 (t) = 2 2 2
(2t +1)

140

(vi) r = 1 cos t, sin t, 2 sin r = r t 2 ,r = sin t, cos t, cos t 2 ,

cos t, sin t,

1 t sin 2 2

t t t t sin , cos , 1 = 2 2 sin , r r = 2 sin2 2 2 2 2 t t r r = 2 2 sin2 , r , r , r = sin3 2 2 t t 1 t (t) = 2 sin 2 , cos 2 , 1 b (t) = sin t , cos t , 1 1 2 2 2 t t n (t) = cos 2 , sin 2 , 0 . k (t) = 1 t 8 sin 2 (t) = 1 t 8 sin
2

(vii) r = a (cos t sin t) , a (cos t + sin t) , bet , r = 2a2 + b2 e2t

r = a ( sin t cos t) , a (cos t sin t) , bet r = a (sin t cos t) , s (cos t sin t) , bet , r , r , r r r = 2a bet cos t, bet sin t, a , r r = 4a2 bet

= 2a a2 + b2 e2t

1 t t (t) = 2a2 +b2 e2t a (cos t sin t) , a (sin t + cos t) , be b (t) = 1 bet cos t, bet sin t, a a2 +b2 e2t a2 cos t a2 + b2 e2t sin t, 1 n (t) = 2 2 2t 2 2 2t (2a +b e )(a +b e ) a2 + b2 e2t cos t a2 sin t, abet 2a a2 +b2 e2t k (t) = 3 (2a2 +b2 e2t ) 2 t be (t) = a2 +b2 e2t

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME (viii)

141

r = et (a (cos t sin t) , a (sin t + cos t) , b) , r = et (2a sin t, 2a cos t, b) r = et (2a (cos t + sin t) , 2a (cos t sin t) , b) , r r = ae2t (b (sin t cos t) , b (cos t + sin t) , 2a) , r , r , r = 2a2 be3t r = et 2a2 + b2 , r r = 2ae2t 2a2 + b2 t (t) = 1 2 (a (cos t sin t) , a (sin t + cos t) , b) 2a2 +b b (t) = 1 (b (sin t cos t) , b (sin t + cos t) , 2a) 2(2a2 +b2 ) 1 n (t) = 2 ( (sin t + cos t) , cos t sin t, 0) . 2a k (t) = et (2a2 +b2 ) (t) = bet 2a2 +b2 x x (t) y y (t) z z (t) y (t) z (t) 6.19 Avem osc (t) : x (t) = 0. Notnd a x (t) y (t) z (t) A, B, C minorii corespunzatori elemetelor din linia ai rezult: nt a (r,r ,r )2 (r ,r ,r ) 2 (O, d s a osc (t)) = A2 +B 2 +C 2 i (t) = A2 +B 2 +C 2 de unde relatia cerut. 20 120 10 (i) Obtinem (r, r , r ) = t3 , (r , r , r ) = t6 , f = 3 . Observatie: Curba dat se a pe suprafata Titeica (ii) de la exercitiul a a 7.31. (ii) (r , r , r ) = 8 12 3, d2 (O, osc ) = 122 3, f = 3 2 3 . 6.20 Artm c b (t) = r r este versor constant de unde obtinem c aa a a r r acea curb este pla i totodat ecuatia planului osculator. a na s a (i) r = cos t, 2 sin t , sin t , r = sin t, 2 cos t , cos t , r 4 4 r = 2, 1, 2 deci concluzia i osc : 2x y + 2z 2 = 0. s (ii) r = 2t, 2t, 1 , r = 2, 2, t1 , r r = 4 (1, 1, 0) de unde con2 t t cluzia i osc : x y + 1 = 0. s (iii) r = 6t2 + 2t, 2t 2, 3t2 + 1 , r = (12t + 2, 2, 6t) , r r = 2 3t2 6t 1 (1, 1, 2) de unde concluzia i osc : x y 2z 2 = 0. s 6.21 Avem r = (1, f (t)) , r = (0, f (t)) i aplicm, spre exemplu, s a punctul (i) de la problema 6.24. 6.22 Calcul imediat folosind exercitiul precedent i faptul c din relatia s a 2 2 Fx Fyy 2Fx Fy Fxy +Fy Fxx Fx F (t, f (t)) = 0 rezult f = Fy si f = a . F3 (ii) k (x, y) =
a4 b4
y

(b4 x2 +a4 y 2 ) 2

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME (iii) k (x, y) =


a4 b4

142

(b4 x2 +a4 y 2 ) 2

(iv) Folosind functia F (x, y) = 2px y 2 avem k (x, y) =

p2
3 (p2 +y 2 ) 2

6.23 (i)-(vi) Vericri imediate. a (vii) Datorit punctului (v) putem spune c sensul trigonometric corea a spunde lui J. Sensul orar este descris de ceas care este un oscilator armonic. Din legea .. a II-a a dinamicii F = ma cum F = kx iar a =x rezult ecuatia general a a a .. oscilatorului armonic: m x +kx = 0 unde k este constanta elastic. Notnd a a .. k pulsatia = m ecuatia precedent devine: x + 2 x = 0. Dar ceasul are a .. = 1 btnd secunda i deci ecuatia ce guverneaz ceasul este: x +x = 0 aa s a care se poate scrie, reducnd la ordinul ai: a nt x= y . y = x sau inca: d dt x y = y x = 0 1 1 0 x y = J x y .
.

concluzie ceasul este descris de (J) ceea ce explic faptul c sensul orar In a a este opus sensului trigonometric. 6.24 (i) Se veric imediat. (ii) Din r (s) 2 = 1 rezult prin derivare a a < r (s) , r (s) >= 0 deci r (s) este vector paralel cu Jr (s) i obtinem c s a factorul de proportionalitate este +k (s). 6.25 (i) r = (a sin t, b cos t) , r = (a cos t, b sin t) , ab a k (t) = = ab2 , k = 3 . Spre exemplu, k (0) = b2 , k 2 4 (a2 sin2 t+b2 cos2 t) 2 ab  3 .
a2 +b2 2 2

(ii) r = (asht, bcht) , r = (acht, bsht) , k (t) =


t

ab

exemplu, k (0) = ba si lim k (t) = 0 ceea ce conrm faptul c hiperbola a a 2 are asimptote! (iii) r = (t cos t, t sin t) , r = (cos t t sin t, sin t + t cos t) , k (t) = ekt (iv) k (t) = Rk2 +1 (v) k (t) =
1 4R sin
t 2

(a2 sh2 t+b2 ch2 t) 2

. Spre

1 t

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME

143

Fig. 3 Cicloida cu R = 1 pentru t (5, 5) .


1 (vi) k = 3R sin t cos t . 2 6.26 (i) k (x, y) = 2a

(x2 +y 2 ) 2

Fig. 4 Hiperbola echilater cu a = 2 cu x, y (5, 5) . a (ii) k (1, 1) = 4 2 (iii) k (x, y) = a 3 .


x(3x+2a)

6.27 Folosim formula de la exercitiul 6.24 (i) i relatiile imediate: s x = cos sin y = sin + cos

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME x = cos 2 sin cos . y = sin + 2 cos sin Astfel avem c x 2 + y 2 = 2 + 2 . a 3 (i) k () = a cos 2 4 (ii) k () = 3a sin2 (iii) k () =
17+15 cos2 4 a(1+15 cos2 4) 2
3 3

144

Fig. 5 Curba dat cu a = 1i (5, 5) . a s 6.28 (i) A) Curbele cilindrice eliptice au reprezentarea: r (t) = (cos t, sin t, f (t)) a pentru f C I 3 . Au fost folosite de Gheorghe Vrnceanu (1900-1979) R conexiune cu teoremele Levi-Civita i Fenchel din teoria suprafetelor n s n: Vrnceanu, Gh., Sur les courbes cylindriques fermes , Rev. Roumaine a e Math. Pures et Appl., 21(1976), no. 5, 601-607. Rezult: a r (t) = ( sin t, cos t, f (t)) r (t) = ( cos t, sin t, f (t)) r (t) = (sin t, cos t, f (t)) r (t) = i deci: s t (t) := r (t) = r (t) 1 1 + f 2 (t) 1 + f 2 (t) sin t, cos t, f (t) .

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME Din: r (t) r (t) =

145

i j k sin t cos t f (t) cos sin t f (t)

= f (t) cos t + f (f ) sin t, f (t) sin t f (t) cos t, 1 r (t) r (t) = rezult: a b (t) := r r r r = 1 1+f 2+f 1 (1 + f = f f sin t 1 + f k (t) := determinantul: In r ,r ,r adunm ultima linie la prima: a r ,r ,r ceea ce d: a (t) := = 0 0 f +f cos t sin t f sin t cos t f (r , r , r ) f +f = r r 1+f 2+f =f +f = sin t cos t f cos t sin t f sin t cos t f
2 2 ) (1 2

1 + f 2 (t) + f

2 (t)

f cos t + f sin t, f sin t f cos t, 1 n (t) =


2 2

+ f 2 + f 2)

cos t, f f cos t 1 + f = 1 1+f 1+f 2+f 1+f 2

sin t, f .

r r r 3

Exemple. lucrarea citat la In a nceputul solutiei sunt date dou exemple: a (1) f (t) = cos 2t (pag. 605) (2) f (t) = sin 2t (pag. 607) B) Curbele cilindrice hiperbolice au reprezentarea: r (t) = (cht, sht, f (t)) .

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME Dup un calcul analog celui precedent obtinem: a r (t) = (sht, cht, f (t)) r (t) = (cht, sht, f (t)) r (t) = (sht, cht, f (t)) r (t) = t (t) = 1 ch2 t + sh2 t + f 2 (t) ch2 t + sh2 t + f 2 (t) sht, cht, f (t)

146

r r = f cht f sht, f cht f sht, 1 r r b (t) = = 1 + (f 2 + f 2 ) (ch2 t + sh2 t) 4f f chtsht 1 r r r = f cht f sht, f cht f sht, 1 r r n (t) = e2t + e2t e2t e2t f 2 2
2

f 2 + 1 cht f f sht, f 2 1 sht f f cht, f k (t) = Din:

1 + (f 2 + f 2 ) (ch2 t + sh2 t) 4f f chtsht (ch2 t + sh2 t + f 2 ) ch2 t + sh2 t + f

r ,r ,r rezult: a

sht cht f cht sht f sht cht f

linia 3-linia 1

sht cht f cht sht f 0 0 f

=f f f

(t) = (ii)

1 + (f + f

2 ) (ch2 t

f f . + sh2 t) 4f f chtsht

A) Avem c distanta de la origine la planul osculator este: a d (t) = | (f cos t + f sin t) ( cos t) + (f sin t f cos t) ( sin t) f | 1+f 2+f = (f + f ) 1+f 2+f
2 2

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME

147

Presupunem satisfacut conditia Titeica cu constanta K = 0, deoarece curba a nu este ntr-un plan: (t) f (t) + f (t) =K= . 2 (t) d (f (t) + f (t))2 Prin integrare rezult: a 1 = (Kt + C) f (t) + f (t) cu C o constant real. Scriem ultima relatie sub forma: a a f (t) + f (t) = 1 . Kt + C

Dar aceast ecuatie diferentiala este exact de tipul oscilatorului armonic a fortat ( forced harmonic oscillator): x (t) + x (t) = g (t) care are solutia general: a
t ..

x (t) = x (0) cos t x (0) sin t +


0

g (u) sin (u t) du

concluzie: In O curb cilindric eliptic este Titeica dac i numai dac: a a a as a f (t) = f (0) cos t f (0) sin t
0 . . t

sin (u t) du Ku + C

cu f (0) , f (0) , K = 0, C constante reale. B) Avem: d (t) = | (f cht f sht) (cht) + (f cht f sht) (sht) + f | 1 + (f 2 + f 2 ) (ch2 t + sh2 t) 4f f chtsht = (f f ) 1 + (f 2 + f 2 ) (ch2 t + sh2 t) 4f f chtsht . =

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME Dac avem conditia Titeica: a (t) f f =K= d2 (t) (f f )2 o integrare d: a 1 = (Kt + C) f f f f = Folosind identitatea:
0 @ 1 At

148

sau a: nc

1 . Kt + C

0 1 1 0

cht sht sht cht

rezult: a O curb cilindric hiperbolic este Titeica dac i numai dac: a a a as a f (t) = f (0) cht+ f (0) sht +
0 . . t

sh (t + u) Ku + C

cu f (0) , f (0) , K = 0 i C constante reale. s Rezolvarea acestui punct urmrete lucrarea: a s Crmreanu, M., Cylindrical Tzitzeica curves implies harmonic oscillaas a tors, Balkan J. of Geometry and Its Applications, 7(2002), no. 1, 37-43. 6.29 Pe spatiul E n avem produsul scalar:
n

En En

(x, y) < x, y >=


i=1

xi y i E

unde am notat x = x1 , . . . , xn iar prin xi conjugatul lui xi . Denim atunci x = < x, x >. lucrarea: In Wong, Y. C., Frenet formulas for curves in real, complex and quaternionic euclidian spaces, Dierential geometry in honor of K. Yano, Kinokuniya, Japan, 1972, 525-545, este demonstrat urmtoarea: a a

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME

149

Propozitie. Fie E n cu n impar, o curb de clas C , parametrizat n a a a dx dn x canonic C : x = x (s). Presupunem c vectorii ds (s) , . . . , dsn (s) sunt a liniari independenti pentru orice s. Atunci exist un unic reper ortonormat a {e1 , . . . , en } de-a lungul lui C satisfcnd ecuatiile: a a dx = e1 ds de1 ds = h1 e1 + k1 e2 de 2 ds = k1 e1 + h2 e2 + k2 e3 ... den1 ds = kn2 en2 + hn1 en1 + kn1 en den ds = kn1 en1 + hn en unde: (i) functiile k1 (s) , . . . , kn1 (s) sunt cu valori reale, k1 > 0, . . . , kn2 > 0 (ii) functiile h1 (s) , . . . , hn (s) sunt cu valori E i au prtile reale nule. n s a Functiile k1 , . . . , kn1 se numesc curburi primare iar functiile h1 , . . . , hn se numesc curburi secundare. 6.30 A) Avem: r (t) = (f , f , f ) r (t) = f , f , f (iv) r (t) = f , f (iv) , f (v) r r = f r r
2 2

f f (iv) , f f
2

f f (iv) , f f f (iv)
2

2 2

f f + f
2

= f

f f (iv) r
2

+ f f

f f

=f 2+f

+f

2 2
3

k= r ,r ,r =

f f (iv)

+ f f (f 2 + f

f f (iv)
2

+ f

f f

1 2

+f

2) 2

= f (v) f f f
2 2

+f (iv) f f

f f (iv) +f

f f (iv) f
2

f (v) f f f

+ f (iv) f f
2

f f (iv) + f f f (iv)
2

f f (iv) f
2

f f (iv)

+ f f

+ (f

f f )2

Exemple: (i) r (t) = ( cos t, sin t, cos t)

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME

150

(ii) r (t) = ( sin t, cos t, sin t) Nodurile olonome au fost introduse ca extensie sensul 2-jeturilor a n functiei periodice f lucrarea: n Vassiliev, V. A., Holonomic Links and Smale Principles for Multisingularities, J. Knot Theory and Its Ramications, 6(1997), no. 1, 115-123. B) Din relatia dat rezult: a a f = a2 + b f + abf

f (iv) = a3 + 2ab f + a2 b + b2 f f (v) = a4 + 3a2 b + b2 f + a3 b + 2ab2 f i deci: s r ,r ,r = f af bf a2 + b f abf = a2 + b f abf f (iv) f (v) = af + bf a2 + b f + abf a3 + 2ab f + a2 b + b2 f

(prin nmultirea primei linii cu (a) i adunarea la a doua, respectiv s nmultirea primei linii cu a2 b i adunarea la a treia) s = f bf abf af + bf bf abf a2 + b f abf abf b2 f a2 bf ab2 f =0

deoarece ultima linie este egal cu a doua a nmultit cu a. Astfel se explic a a faptul c pentru cele dou exemple de mai sus, care avem b = 1 i a = 0, a a n s torsiunea este nul! a Mai general, dac f = af + bf + c, atunci se obtine cu Maple: a r ,r ,r = c 2ab2 f 2 + 2a2 b2 f f + 2ab3 f 2 + cf a4 + b2 + 3a2 b + abcf a2 + 2b

ceea ce d prin particularizarea c = 0 cazul precedent. a 6.31 (i) Fie m (s0 ) centrul sferei osculatoare. Notnd: a m (s0 ) = c (s0 ) + t (s0 ) + n (s0 ) + b (s0 ) vom determina , , . Astfel, derivm functia d (s) =< m r (s) , m a r (s) >: d = 2 < m r (s) , r (s) > d = 2 < m r (s) , r (s) > +2 < r (s) , r (s) > . d = 2 < m r (s) , r (s) >

CAPITOLUL 6. CURBE: PROBLEME

151

Contact optim va cnd vom avea ct mai multe derivate nule s0 . Avem: a a n d (s0 ) = 0 < m r (s0 ) , t (s0 ) >= 0 = 0 d (s0 ) = 0 < m r (s0 ) , r (s0 ) > 1 = 0 k = 1 d (s0 ) = 0 < mr (s0 ) , r (s0 ) >= 0 < mr (s0 ) , k nk 2 t+k b >= 0 k k (s0 ) + k = 0 = 2 . k k (s0 ) (s0 )

(ii) Impunem conditia ca functia m (s) denit la punctul anterior s e a a constant. Deci: a 1 k r+ n 2 b k k = k k k2 b=0

ceea ce d concluzia. a (iii) Din ipotez rezult c vectorii r, r , r r constituie o baz ortonora a a a mat. Avem: a r =< r , r > r+ < r , r > r + < r , r r > r r . Deoarece: < r , r >= < r, r >= 1 rezulta: r = r + Jr r si deci: k 2 =< r , r >= 1 + J 2 .
1 De asemeni: n = k r , b = r n si < r , r >= 0 implic: a

= < b , n >= < =

1 r r k

1 1 k , r >= 2 < r r , r > + 3 < r r , r >= k k k

1 J < r r , r + Jr r >= 2 . 2 k k Ultima egalitate rezult din faptul c r este perpendicular pe r i a a s n consecint r r este perpendicular pe r r. a Rezolvarea acestui exercitiu urmrete teorema 2.10, p. 20-22 din: a s Kuhnel, W., Dierential Geometry: Curves-Surfaces-Manifolds, Student Mathematical Library, vol. 16, A.M.S., 2002.

CAPITOLUL 7

Suprafete: Probleme
7.1 Enunturi

7.1 Pentru suprafata S : x = u2 + u + v, y = v 2 + u v, z = u v curbele de coordonate(u=constant respectiv v=constant) sunt curbe plane. 7.2 S se arate c intersectia suprafetelor S1 : x + y + z = 0, S2 : a a x2 + xy + y 2 = 2 se a pe sfera S : x2 + y 2 + z 2 = 4. a 7.3 Se cere planul tangent i normala la suprafata S : z x2 + y 2 = 1 s n 1 punctul M 1, 1, 2 . u2 v 2 7.4 Se cere planul tangent i normala la suprafata S : x = u2 +v2 , y = s
uv1 = u2 +v2 punctul M (u = 1, v = 1). n 7.5 Se consider curba C de intersectie a suprafetelor S1 : x2 +y 2 +z 2 = 3 a (sfer centrat origine), S2 : 2x2 + y 2 3z 2 = 0 (con centrat origine). a a n n Se cere ecuatia dreptei tangente M (1, 1, 1) la C. n 7.6 Pentru suprafata S : x = u + v, y = u v, z = uv se cer: (i) coordonatele carteziene ale punctelor M1 (u = 2, v = 1) , M2 (u = 1, v = 2) (ii) s se stabileasc dac punctele M3 (4, 2, 3) , M4 (1, 4, 2) apartin lui a a a S (iii) ecuatia implicit. a 7.7 Pentru suprafata S : x = u2 + v, y = u2 v, z = uv s se arate c: a a (i) curbele u = u0 = 0 sunt drepte iar curbele v = v0 sunt curbe plane (ii) curba u = v este curb plan. a a 7.8 Se cere suprafata cilindric cu generatoarele paralele cu dreapta d i a s avnd curba directoare C unde: a x+y+z =0 x2 + y 2 + z 2 = 2 (i) d : ,C : (cerc) x + 2y + 3z + 0 y=0 u3 +v 3 ,z u2 +v 2

152

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

153

2x2 + y 2 2z = 0 x+z4=0 (iii) d are vectorul director(directia) a = (2, 3, 4) , (x 1)2 + (y + 3)2 + (z 2)2 = 25 C: . x+yz+2=0 7.9 Se cere suprafata conic avnd vrful V i curba directoare C unde: a a a s x2 + y 2 + z 2 = 4 (i) V (0, 0, 0) , C : x2 z 2 = 1 y2 = x (ii) V (0, 0, 0) , C : 4x + 3y + 2z 1 = 0 2 x2 + y 2 = xy (iii) V (1, 1, 1) , C : z=0 x2 + y 2 + z 2 = 4 (iv) V (0, a, 0) , C : . y+z2=0 7.10 Se cere suprafata conoid: a (i) generat de o dreapt paralel cu planul = xOy, ce se sprijin pe a a a a xz =0 curba C=axa Oz i dreapta d : s x + 2y 3 = 0 (ii) generat de o dreapt paralel cu planul = xOy, ce se sprijin pe a a a a x2 z2 x=2 4 9 = 1 i dreapta d : curba C=hiperbola s y=0 y=2 (iii) generat de o dreapt paralel cu planul = yOz, ce se sprijin pe a a a a 2 = 2x z curba C : i dreapta d=axa Ox. s 9y 2 = 16xz 7.11 Fie S o suprafat de ie avnd axa Oz ca ax de rotatie. S se a rotat a a a x = (u) cos v y = (u) sin v alegnd curba meridian arate c ecuatiile lui S sunt: a a n z = (u) x = (u) planul xOz astfel C : . z = (u) Se cere studiul urmtoarelor suprafete dup algoritmul: a a -primele dou forme fundamentale, a -curbura medie i curbura total, s a -linii remarcabile: asimptotice, de curbur, geodezice. a 7.12 Planul determinat de punctul M0 (x0 , y0 , z0 ) i vectorii necoliniari s a = (a, a2 , a3 ) , b = (b1 , b2 , b3 ). 7.13 O suprafat de rotatie cu axa de rotatie Oz folosind parametrizarea a din problema 2.11. Cazuri particulare: (i) cilindrul circular drept cu R raza bazei, (ii) d :
x 3

y 2

= z,C : 1

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

154

(ii) curba meridian este parametrizat canonic. a Pentru cazul (ii) s se studieze cnd: a a (iii) curbura medie i curbura total sunt constante? s a 7.14 Sfera de raz R centrat origine. a a n x = 3u + 3uv 2 u3 y = 3v + 3u2 v v 3 2.15 (Suprafata Enneper) S : z = 3 u2 v 2 x = u cos v y = u sin v cu h > 0 o constant real. a a 7.16 (Elicoidul) S : z = hv 7.17 O suprafat explicit S : z = f (x, y) folosind notatiile lui Monge: a a f f 2f 2f 2f p = x , q = y , r = x2 , s = xy , t = 2 y . 7.18 (Paraboloidul hiperbolic) S : z = xy. x = R sin u cos v y = R sin u sin v 7.19 (Pseudosfera) S : pentru tg u > 0. 2 z = R cos u + ln tg u 2 x = (R + r cos u) cos v y = (R + r cos u) sin v cu 0 < r < R. Torul TR,r 7.20 (Torul) TR,r : z = r sin u se obtine prin rotirea cercului de centru (R, 0, 0) i raz r din planul xOz s a n jurul axei Oz. x = cos u 1 + v sin u 2 y = sin u 1 + v sin u . 7.21 (Banda lui Mbius) S : o 2 z = v cos u 2 x = a (cos u v sin u) y = a (sin u + v cos u) cu a, b > 0. 7.22 S : z = b (u + v) x = v sin cos u y = v sin sin u cu 0, . 7.23 S : 2 z = v cos 7.24 (Unghiul dintre 2 curbe pe o suprafat) Fie pe suprafata S dou a a curbe avnd tangentele dr = ru du + rv dv, r = ru u + rv v a ntr-un punct care se intersecteaz. Denim unghiul dintre cele 2 curbe punctul n a n comun prin: < dr, r > cos = . dr r

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME S se arate c: a a Eduu + F (duv + udv) + Gdvv cos = . 2 + 2F dudv + Gdv 2 Eu2 + 2F uv + Gv 2 Edu

155

7.25 Pe paraboloidul S : x2 + y 2 = 2z se dau curbele C1 : x = y, C2 : z = a. Se cere unghiul dintre cele dou curbe, cu a, constante nenule. a x=u y=v se cere unghiul dintre curbele 7.26 Pe suprafata S : z = u (1 + v) coordonate i unghiurile dintre curba C : u + v = 0 i curbele coordonate. s s 7.27 (i) Folosind ecuatiile parametrice de la problema 2.11 s se obtin a a urmtoarea formul pentru curbura total a suprafetelor de rotatie cu axa a a a Oz ca ax de rotatie: a K= ( ) ( )2 + ( )2
2

(ii) Folosind formula precedent se cer suprafetele de rotatie avnd cura a bura total constant negativ. a a a 7.28 Se cere locul geometric al punctelor parabolice ale suprafetei S : x=u+v y = uv . 3 + v3 z=u 7.29 S se arate c toate punctele suprafetei S : x + y = z 3 sunt paraboa a lice. x = shu y = chu cos v sunt 7.30 S se arate c toate punctele suprafetei S : a a z = chu sin v hiperbolice. 7.31 (Suprafete Titeica) O suprafat S se numete suprafat Titeica a s a dac: a a) curbura total K este nenul pe S a a K b) d4 este o constant unde d este distanta de la origine la planul tangent a punctul curent al lui S. n S se arate: a (i) sfera este suprafat Titeica. a x=u y = v este suprafat Titeica. (ii) S : a 1 z = uv

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

156

expresia ds2 = g = dr2 + G (r, ) d2 . S se arate c K = r GG . S se a a a studieze cazul K = 1. (ii) Mai general, s se arate c pentru o parametrizare ortogonal i.e. a a a F = 0, avem:

(iii) Pentru o suprafat Titeica avnd curbura total negativ liniile a a a a asimptotice sunt curbe Titeica. 7.32 (Expresii ale curburii totale) (i) Fie o suprafat coordonate semia n geodezice( sau coordonate polare geodezice) adic forma I-a fundamental are a a
2

1 K= 2 EG

E v EG

+
v

G u EG

unde indicele inferior reprezint variabila raport cu care se deriveaz. a n a (iii) (Retele Cebsev) O parametrizare a unei suprafete pentru care g11 = g22 = 1, g12 = cos se numete retea Cebsev. S se arate c: s a a K= 1 2 . sin uv

7.33 Fie o suprafat de rotatie de ecuatie S : x2 + y 2 = f 2 (z). Cu a x = f (u) cos v y = f (u) sin v s se arate c forma I-a fundamental parametrizarea a a a z=u
f (u) este g = 1 + f 2 (u) du2 +f 2 (u) dv 2 iar curbura total este K = f (u)(1+f 2 (u))2 . a S se studieze cazul K = 1. S se calculeze K cazul sferei de raz R a a n a cnd f (u) = R2 u2 . a 7.34 Fie o suprafat de rotatie de ecuatie S : z = f a x2 + y 2 . Cu x = u cos v y = u sin v s se arate c forma I-a fundamental este parametrizarea a a a z = f (u)

g = 1 + f 2 (u) du2 +u2 dv 2 iar curbura total este K = a


u (u) 2u cu notatia (u) = 1 . 1+f 2 (u) 2

d 1 1+f 2 (u) du

1 1+f 2 (u)

S se studieze cazurile K = 1 i K = 0. a s

7.35 Fie S un domeniu I considerat ca suprafat i pentru care n R a s forma I-a fundamental este conform cu metrica lui I 2 adic gij = Eij = a a R a e2v ij . Presupunnd E = E (r) , v = v (r) s se arate c: a a a K= 1 2E 2 1 E (r) + E (r) r
2

1 = v (r) + v (r) e2v . r

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME (i) S se studieze cazul K = 1. a 4 (ii) Se cere K pentru gij = (1r2 )2 ij .

157

7.36 Pentru suprafata S : z = f (x, y) i punctul p = (x, y, f (x, y)) s s a se arate c: a K (p) = 1 + f (x, y)
2 2

det

2f xj xk

(x, y) .

7.37 S se arate c simbolii Christoel pentru suprafata S : r = r u1 , u2 a a sunt dati de relatia: 1 ij 2 ij = 1 2 g11 g12 g12 g22
1 g1j ui g2j ui

+ +

gi1 uj gi2 uj

gij u1 gij u2

7.38 (i) Se d suprafata S coordonatele semigeodezice, conform exercitiului a n 2.32(i). Se cer simbolii Christoel. (ii) S se aplice calculul precent la elicoid. a (iii) Se cer simbolii Christoel pentru o retea Cebsev, conform exercitiului 2.32(iii). 7.39 (Aplicatii conforme) Fie un domeniu simplu conex W C. Aplicatia X : W I 3 se numete conform dac: R s a a X x
2

X y

=<

X X , >= 0. x y

S se studieze proprietile suprafetei S = X (W ). a at 7.40 (Reprezentarea Weierstrass a suprafetelor minimale) Folosind exercitiul anterior s se deneasc suprafetele minimale ca imagini de aplicatii cona a forme speciale i s se deduc reprezentarea Weierstrass. S se deduc o s a a a a interpretare a aplicatiei Gauss. 7.41 (Geometria reprezentrii Weierstrass) Pentru o suprafat minimal a a a s se exprime elementele geometrice functie de datele reprezentrii Weiera n a strass. 7.42 (Exemple de suprafete minimale) (i) Preciznd convenabil datele a reprezentrii Weierstrass s se obtin exemple de suprafete minimale. a a a (ii) Sa se scrie diferite forme ale ecuatiei suprafetelor minimale. 7.43 (Curbura Gauss a hipersuprafetelor) S se deneasc curbura Gauss a a a hipersuprafetelor i pentru hipersuprafete denite implicit s se dea o s a formul de calcul. a 7.44 (Ecuatii Gauss-Codazzi) (i) S se scrie ecuatiile Gauss-Codazzi pen a tru suprafete conforme.

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

158

(ii) S se aplice la suprafete minimale. a 7.45 Ca aplicatie a ecuatiei Gauss s se arate c nu exist o suprafat a a a a S cu: 1 0 (i) forma I-a fundamental g = a i forma a II-a fundamental s a 0 1 1 0 b= 0 1 2 1 0 1 + u1 0 (ii) g = ,b = . 0 u1 0 1 7.46 (Formulele Gauss-Weingarten) Fie suprafata S : r = r u1 , u2 . S a se arate c au loc: a rij = k rk + bij N (formulele Gauss) ij . N i = bk rk (formulele Weingarten) i 7.47 (Geodezice) O curb pe suprafata S se numete geodezic dac a s a a vectorul acceleratie este normal la S. Folosind formula Gauss se cere ecuatia geodezicelor.

7.2

Solutii

7.1 Notm ru0 respectiv rv0 curba de coordonat u = u0 = const. respectiv a a v = v0 = const. Avem ru0 = u2 + u0 + v, v 2 + u0 v, u0 v de unde rezult a 0 ru0 = 0 i deci torsiunea curbei ru0 este nul adic aceast curb este plan. s a a a a a Analog rv0 = 0. 7.2 Fie F (x, y, z) = x2 + y 2 + z 2 4. Rezult, innd cont de S1 , a t a 2 + y 2 + xy 2 de unde rezult c restrictia lui F (x, y, x y) = 2 x a a F (x, y, x y) pe S2 este nul, ceea ce voiam. a 7.3 Se observ mai ai c M S. Notnd F (x, y, z) = z x2 + y 2 1 a nt a a avem F = 2xz, 2yz, x2 + y 2 deci F (M ) = N (M ) = (1, 1, 2) de unde rezult TM S : x + y + x 3 = 0 i normala ca dreapt: x1 = y1 = z1/2 . a s a 1 1 2 7.4 Coordonatele carteziene ale lui M sunt (0, 1, 0). Avem u(u3 +3uv 2 2v 3 ) u2 v+2u+v 3 4uv 2 , (u2 +v2 )2 ru = (u2 +v2 )2 , (u2 +v 2 )2 de unde rezult a v (v 3 +3vu2 u3 ) v 2 u+2v+u3 4u2 v rv = , (u2 +v2 )2 2, 2 (u2 +v 2 ) (u2 +v 2 )
1 ru (M ) = 1, 2 , 1 2 rv (M ) = 1, 1 , 1 2 2

i deci TM S : s

x0 y1 z0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2

= 0, nal n

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

159

TM S : y + z + 1 = 0 (deci Ox este paralel cu TM S !). Normala ca dreapt a a y1 x z este: 0 = 1 = 1 . 7.5 Se observ mai ai c M C = S1 S2 . Prin urmare, tangenta a nt a cutata este TM C = TM S1 TM S2 . Notnd F1 (x, y, z) = x2 + y 2 + z 2 a a 2 +y 2 3z 2 avem F = 2 (x, y, z) , F = 2 (2x, y, 3z) i 3, F2 (x, y, z) = 2x s 1 2 deci (pn la factorul de proportionalitate) F1 (M ) = (1, 1, 1) , F2 (M ) = a a (2, 1, 3). Obtinem TM S1 : x + y + z 3 = 0, TM S2 : 2x + y 3z = 0 i tan s x+y+z3=0 genta cerut apare ca intersectia a dou plane TM C : a a . 2x + y 3z = 0 Altfel: vectorul director al dreptei tangente este F1 (M ) F2 (M ) = (4, 5, 1) de unde TM C : x1 = y1 = z1 . 4 5 1 u+v =4 uv =2 7.6 (i) M1 (3, 2, 1) , M2 (3, 1, 2) (ii) M3 S deoarece sistemul uv = 3 u+v =1 u v = 4 este incomare solutia u = 3, v = 1, M4 S deoarece sistemul / uv = 2 x+y x=u+v u= 2 patibil. (iii) Din rezult a i deci z = 1 x2 y 2 . s 4 y =uv v = xy 2 Deci S : x2 y 2 4z = 0. xu2 7.7 (i) ru0 (v) = u2 + v, u2 v, u0 v i eliminnd v obtinem (v =) 1 0 = s a 0 0
z = u0 care este o dreapt ce trece prin punctul M u2 , u2 , 0 i are veca s 0 0 torul director a = (1, 1, u0 ) = 0. d3 Avem rv0 (u) = u2 + v0 , u2 v0 , uv0 de unde du3 rv0 = 0 ceea ce d a concluzia. d3 (ii) ru=v (u) = u2 + u, u2 u, u2 de unde du3 ru=v = 0 ceea ce voiam. 7.8 Numim suprafat cilindric o suprafat generat de o dreapt G ce a a a a a se deplaseaz spatiu paralel cu o directie x i sprijinindu-se pe o curb a n as a x C. Dreapta G se numete generatoare iar C se numete curba directoare. a s s x+y+z = (i) Generatoarele ind paralele cu d au ecuatia G : , , x + 2y + 3z = I R. Punem conditia ca G s se sprijine pe C adic sistemul format din a a x+y+z = x + 2y + 3z = . Din primele ecuatiile lui G si C s e compatibil a y=0 2 x + y2 + z2 = 2 x = 3 2 3 relatii avem care nlocuite ultima relatie dau conditia de n z = 2 yu2 0 1

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

160

compatibilitate: ( )2 +(3 )2 = 8 i s nlocuind , din ecuatiile lui G 2 conditia de compatibilitate rezult ecuatia lui S : (2z + y) + (2x + y)2 = n a 8. x 3z = 0 x 3z = (ii) Scriem d : de unde G : . Din sisy 2z = 0 y 2z = x=3+ 4 y = + 2 ce d conditia de compatibitate: a temul G C obtinem 2 z =1 4 2 2 2 3+ + +2 = 2 1 i suprafata S : (x 3z + 12)2 + s 4 2 4 2 2 (x + 2y z + 4) = 4 (x + 3z + 4). (iii) d are directia a = (2, 3, 4) deci G : xx0= yy0 = zz0 sau 2 3 4 x = 2 4 3x 2y = y = 3 6 i G: . Din sistemul G C obtinem s 2x z = z = 2 5 8 conditia de compatibilitate: ( 2 5)2 +( 3 3)2 +(2 5 10)2 = 25 ceea ce d suprafata S : (x 2y + 2z 5)2 + (3x 2y + 3z 3)2 + a 2 (4x 4y + 5z 10) = 25. 7.9 Numim suprafat conic o suprafat generat de o dreapt G ce a a a a a trece printr-un punct x V i se sprijin pe o curb x C. Denumiri: s a a a G-generatoare, V -vrf, C-curba directoare. a (i) Generatoarele trecnd prin V au ecuatia G : x0 = y0 = z0 adic a a 1 x = z G : . Din sistemul G C obtinem conditia de compatibilitate y = z 32 5 2 1 i suprafata S : 3x2 5y 2 z 2 = 0. s (ii) Generatoarele au aceeai ecuatie cu cea de la punctul precedent. s 2 + 3 + 2 2 = 0 d suprafata S : Conditia de compatibilitate 4 a 4x2 + 3xy + 3xz y 2 = 0. x = (z 1) + 1 (iii) Generatoarele G : x1 = y1 = z1 sau a G : nc 1 y = (z 1) + 1 dau relatia de compatibilitate (1 )2 + (1 )2 unde rezult suprafata S : (z x)2 + (z y)2 a (iv) Generatoarele G :
x0 2 2

= (1 ) (1 ) de

= (z x) (z y) (z 1)2 .

x = z dau y = z a relatia de compatibilitate (a + 2)2 2 + 1 + (2 a)2 = 4 ( + 1)2 de unde rezult suprafata S : (a + 2)2 x2 + z 2 + (2y + 2a az)2 = 4 (y + z + a)2 . a 7.10 Numim suprafat conoid cu plan director o suprafata generat de a a a =
y+a

z0 1

sau a G : nc

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

161

o dreapt G ce se deplaseaz spatiu, paralel cu un plan i sprijinindua a n s se pe o dreapt x d i o curb x C. Denumiri: G-generatoare, -plan a a s a a director. (i) Generatoarea G se gndete ca ind intersectia a doua plane: unul a s paralel cu (deci de ecuatie 1 : z = ) i altul din fascicolul de plane s x=0 ce contine Oz : , deci al doilea plan are ecuatia 2 : x + y = 0. y=0 Din G d obtinem relatia de compatibilitate 2 3 = 0 i suprafata s S : z (x + 2y) 3x = 0. (ii) Generatoarea G este intersectia a dou plane, unul paralel cu (deci a are ecuatia 1 : z = ) i al doilea din fascicolul de plane ce contine pe d, s deci 2 : y + (x 2) = 0. Din G C obtinem conditia de compatibilitate 9 ( 1)2 2 2 = 9 2 i suprafata S : 9 (x + y 2)2 y 2 z 2 = 9y 2 . s (iii) Generatoarea G este intersectia a dou plane, unul paralel cu , deci a 1 : x = , i altul din fascicolul de plane ce contine pe d, 2 : y + z = 0. s Din G C obtinem conditia de compatibilitate 81 4 = 128 i suprafata s S : 81y 4 128xz 2 = 0. 7.11 Numim suprafat de rotatie o suprafat generat de rotirea, fr a a a aa alunecare a unei curbe C jurul unei axe xe d. Curba C se numete curba n s meridian iar d o numim axa de rotatie. aceast rotatie orice punct al lui In a C descrie un cerc, numit cerc paralel, cu centrul pe d. Presupunnd curba meridian C planul xOz rezult ecuatia lui C : a n a x = (u) i efectund rotatia de unghi v jurul lui Oz obtinem ecuatiile s a n z = (u) cerute. 7.12 Avem : r (u, v) = r0 + ua + vb, unde r0 = (x0 , y0 , z0 ), de unde rezult: a ab ru = a, rv = b, N = , ruu = ruv = rvv = 0 ab i deci: E = a 2 , F =< a, b >, G = b 2 , L = M = N = 0. Putem s alege vectorii a, b ca formnd o baz ortonormat (conform procedeului a a a n Gram-Schmidt) i deci: E = G = 1, F = 0, H = K = 0. Toate punctele s sunt planare.

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME 7.13

162

r ru rv ruu ruv rvv N

x cos v sin v cos v sin v cos v cos v


2 +
2

y sin v cos v sin v cos v sin v sin v2


2 +

z 0 0 0

2 +

E = 2 + 2 , F = 0, G = 2 , EG F 2 = 2 2 + 2 L = , M = 0, N = 2 2 2 2
+ +

H=

2 + 2 ( ) 2 ( 2 +
2) 2
3

,K =

( ) ( 2 + 2 )2

Cazuri particulare: (i) Cilindrul circular drept Lum (u) = 1, (u) = Ru i obtinem: a s E = R2 , F = 0, G = 1, EG F 2 = R2 L = M = 0, N = 1 1 H = , K = 0. 2 (ii) Presupunem curba meridian parametrizat canonic, deci: a 2 + 2 = 1. Avem: E = 1, F = 0, G = 2 , EG F 2 = 2 L = , M = 0, N = H= ( ) ( ) ,K = . 2 ()

Derivnd relatia () obtinem + = 0 de unde: a = , = .

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

163

Inlocuind expresia precenta a lui H i expresia precedent a lui n s n a K obtinem: + ( ) = H= ,K = . 2) 2 ( (iii) Deci pentru o suprafat de rotatie avnd curbura medie constant a a a H = H0 avem ecuatia diferential: ( ) = H0 2 care se integreaz: a a = H0 2 + C cu C constant real. Alegnd C = 0 i simplicnd prin a a a s a avem = H0 . Analog pentru o suprafat de rotatie avnd curbura total constant a a a a K = K0 avem ecuatia diferential de ordinul doi: + K0 = 0 cu a urmtoarea solutie general depinznd de constatele reale a, b : a a a pt.K0 > 0 a cos K0 u + b sin K0 u , au + |a| 1, b, pt.K0 = 0 (u) = . pt.K0 < 0 ach K0 u + bsh K0 u , Examplu: K0 = 0. Avem: -cilindru circular de raz R = b dac a = 0 a a -plan ortogonal pe axa de rotatie dac |a| = 1 a -con circular dac 0 < |a| < 1. a 7.14 Aplicm formulele obtinute la exercitiul anterior cu: (u) = R cos u, (u) = a R sin u. E = R2 , F = 0, G = R2 cos2 u, EG F 2 = R4 cos2 u . L = R, M = 0, N = R cos2 u 1 1 ,K = 2. R R Toate punctele sunt ombilicale i eliptice. Pe sfer nu avem linii asimptotice s a i orice curb este linie de curbur. s a a 7.15 r x y z 2 u2 ru 3 1 + v 6uv 6u rv 6uv 3 1 + u2 v 2 6v ruu 6u 6v 6 ruv 6v 6u 0 rvv 6u 6v 6 2v 1u2 v 2 2u N 1+u2 +v 2 1+u2 +v 2 1+u2 +v 2 H= E = G = 9 1 + u2 + v 2 L = 6, M = 0, N = 6
2

, F = 0, EG F 2 = 81 1 + u2 + v 2

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME 4 9 (1 + u2 + v 2 )2

164

H = 0, K =

Deci suprafata Enneper este suprafat minimal cu toate punctele hiperbo a a u + v = const. iar liniile de curbur sunt a lice. Liniile asimptotice sunt: u v = const. u = const. liniile parametrice: . v = const.

Fig.6 Suprafata Enneper. 7.16 r ru rv ruu ruv rvv N x cos v u sin v 0 sin v u cos v
h sin v u2 +h2

y sin v u cos v 0 cos v u sin v


h cos v u2 +h2

z 0 h 0 0 0
u u2 +h2

E = 1, F = 0, G = u2 + h2 , EG F 2 = u2 + h2 . h L = 0, M = u2 +h2 , N = 0 H = 0, K = h2 (h2 + u2 )2

de unde rezult c elicoidul este suprafat minimal cu toate punctele hipera a a a bolice.

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

165 u = const. iar liniile de v = const.

Liniile asimptotice sunt liniile parametrice:


u

curbur: v = a 7.17
u0

dt . h2 +t2

r ru rv ruu ruv rvv N

x 1 0 0 0 0

p 1+p2 +q 2

y 0 1 0 0 0

q 1+p2 +q 2

z p q r s t

1 1+p2 +q 2

E = 1 + p2 , F = pq, G = 1 + q 2 , EG F 2 = 1 + p2 + q 2 . L = r2 2 , M = s2 2 , N = t 2 2
1+p +q 1+p +q 1+p +q

H=

1 + p2 t 2pqs + 1 + q 2 r 2 (1 + p2 + q 2 ) 2
3

,K =

rt s2 (1 + p2 + q 2 )2

7.18 Aplicm exercitiul precedent: a p = y, q = x, r = t = 0, s = 1 E = 1 + y 2 , F = xy, G = 1 + x2 . L = N = 0, M = 1


1+x2 +y 2

H=

2xy (1 + x2 + y 2 )
3 2

,K =

1 (1 + x2 + y 2 )2

deci toate punctele sunt hiperbolice. Linie asimptotic este doar: v = const. a u = const. iar linii de curbur sunt liniile parametrice: a . v = const. 7.19 r ru rv ruu ruv rvv N x R cos u cos v R sin u sin v R sin u cos v R cos u sin v R sin u cos v cos u cos v y R cos u sin v R sin u cos v R sin u sin v R cos u cos v R sin u sin v cos u sin v z 2u R cos u sin 0 2 R cos u 1+sinu u sin2 0 0 sin u

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME E = R2 ctg 2 u, F = 0, G = R2 sin2 u, EG F 2 = R4 cos2 u . L = Rctgu, M = 0, N = R sin u cos u ctg2u 1 ,K = 2 R R deci toate punctele sunt hiperbolice. 7.20 H= r ru rv ruu ruv rvv N x r sin u cos v (R + r cos u) sin v r cos u cos v r sin u sin v (R + r cos u) cos v cos u cos v y r sin u sin v (R + r cos u) cos v r cos u sin v r sin u cos v (R + r cos u) sin v cos u sin v z r cos u 0 r sin u 0 0 sin v

166

E = r2 , F = 0, G = (R + r cos u)2 , EG F 2 = r2 (R + r cos u)2 . L = r, M = 0, N = cos u (R + r cos u) H= R + 2r cos u cos u ,K = 2r (R + r cos u) r (R + r cos u)

de unde rezult: curba u = are toate punctele parabolice, {(u, v) | < a 2 2 u < 3 } are toate punctele hiperbolice, {(u, v) | < u < } are toate 2 2 2 punctele eliptice. 7.21 r x ru sin u 1 + v sin u + 2 rv cos u sin u 2
v 2

cos u cos u 2
2

u 2

y cos u 1 + v sin u + 2 sin u sin u 2 v2 , F = 0, G = 1. 4 z b b 0 0 0

v 2

sin u cos

u 2

z v sin u 2 2 cos u 2

E = 1 + v sin 7.22 r ru rv ruu ruv rvv N

x a (sin u + v cos u) a sin u a ( cos u + v sin u) a cos u 0


b sin u a2 +b2

y a (cos u v sin u) a cos u a (sin u + v cos u) a sin u 0


b cos u a2 +b2

a a2 +b2

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME E = a2 1 + v 2 + b2 , F = a2 + b2 = G, EG F 2 = a2 v 2 a2 + b2 L = abv 2 , M = 0 = N a2 +b H= 7.23 r ru rv ruu ruv rvv N b ,K = 0 2av a2 + b2 y v sin cos u sin sin u v sin sin u sin cos u 0 cos sin u z 0 cos 0 0 0 sin

167

x v sin sin u sin cos u v sin cos u sin sin u 0 cos cos u

E = v 2 sin2 , F = 0, G = 1 L = v sin cos , M = N = 0 ctg ,K = 0 2v Liniile asimptotice sunt u = const. 7.24 Se aplic direct formula cosinusului i faptul c dr = ru du + rv dv. a s a 1 7.25 Parametrizm suprafata S : x = u, y = v, z = 2 u2 + v 2 i a s obtinem u2 uv v2 E = 1 + 2,F = 2 ,G = 1 + 2. H= Avem C1 : du = dv, C2 : v = u u din derivarea relatiei 2a = u2 + v 2 v folosind faptul c a si sunt constante. Rezult Eduu + F (duv + dvu) + a a Gdvv = 1 u duu = 0 deoarece la intersectia curbelor avem u = v v datorit lui C1 . Deci cele dou curbe sunt perpendiculare pe S. a a 7.26 Avem: E = 1 + (1 + v)2 , F = u (1 + v) , G = 1 + u2 . Unghiul dintre curbele de coordonate este: F cos = = EG u0 (1 + v0 ) 1 + u2 0
2 1 + 1 + v0

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

168

punctul M (u0 , v0 ) S. Fie 1 unghiul dintre u0 i C respectiv 2 n s v0 i C. Pentru u0 avem du = 0, pentru v0 avem dv = 0 unghiul dintre s iar pentru C avem v = u. Deci: F dvu + Gdv (u) cos 1 = = Gdv E 2F + Gu = u0 2u2 1 0 1 + u2 0 4u2 4u0 + 3 0 EF E (E 2F + G) .
u=v0

F G G (E 2F + G)

v=u0

Eduu + F du (u) = cos 2 = Edu E 2F + Gu =


2 2 + 3v0 + 2v0 2 v0 + 2v0 + 2

2 4v0 + 4v0 + 3

Am folosit faptul c punctul de intersectie dintre u0 i C este M1 (u0 , u0 ) a s v0 i C este M (v , v ). iar punctul de intersectie dintre s 2 0 0 7.27 (i) Fie forma I-a fundamental a unei suprafete oarecare S: a I (du, dv) = Edu2 + 2F dudv + Gdv 2 respectiv forma a II-a fundamental: a II (du, dv) = Ldu2 + 2M dudv + N dv 2 . Asociem acestora matricele: I= E F F G , II = L M M N

i reamintim c I este inversabil deoarece det I = EGF 2 > 0 din conditia s a a de regularitate a lui S. Reamintim de asemeni, c curbura total este K = a a det II I 1 sau a: nc LN M 2 K= . EG F 2 Atunci, folosind rezultatele de la problema 7.13 obtinem relatia cerut. a (ii) Considerm = () i atunci relatia din problem devine: a s a K= (1 +
2 )2

1 R2

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

169

sau a: (1+ 2 )2 = R2 care este o ecuatie cu variabile separate i deci nc s prin integrare obtinem: 1 2 = 2 +C 1+2 R

cu C o constant real pe care o alegem de forma C = 1 a a

a2 . R2

Rezult: a

1 2 + R2 a2 R2 a2 2 = 1+ 2 = 2 2 = 2 1+2 R2 R a2 + 2 R (a2 b2 ) i deci avem solutia general, care este o familie 1-parametric de suprafete, s a a numite suprafete pseudosferice: a = a () = Exemplu. Alegem a = R i deci: s = () = R2 2 d. a2 2 d. R2 (a2 2 )

Dac plus lum = (u) = R sin u atunci: a n a = (u) = R cos2 u du = R sin u 1 sin2 u u du = R cos u + ln tg + C0 sin u 2

pentru tg u > 0 si C0 constant real. Pentru C0 = 0 obtinem pseudosfera a a 2 conform parametrizrii de la problema 7.19. a 7.28 Avem: r ru rv ruu ruv rvv N de unde rezult: a E = 1 + 9u4 + v 2 , F = 1 + uv + 9u2 v 2 , G = 1 + u2 + 9v 4 x 1 1 0 0 0 3(v 3 u3 )
EGF 2

y v u 0 1 0 3(u2 v 2 )
EGF 2

z 3u2 3v 2 6u 0 6v
uv EGF 2

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME 3 u2 v 2 6u (u v) 6v (u v) L= ,M = ,G = 2 2 EG F EG F EG F 2

170

unde EG F 2 = (u v)2 + 9 u2 v 2 + 9 u3 v 3 . Reamintim c a punctele parabolice sunt date de anularea curburii totale K deci satisfac ecuatia LN = M 2 . cazul nostru avem ecuatia: In 4uv (u v)2 = u2 v 2
2

care devine (u v)4 = 0. Deci locul geometric al punctelor parabolice de pe S este curba u=v (u) = 2u, u2 , 2u3 care, dup cum se observ, este a a intersectia lui S cu paraboloidul hiperbolic Ph : z = xy. 7.29 Parametrizm S : x = u, y = v 3 u, z = v i avem: a s r ru rv ruu ruv rvv N de unde rezult: a E = 2, F = 3v 2 , G = 1 + 9v 4 , EG F 2 = 2 + 9v 4 6v L = M = 0, N = EG F 2 i deci: LN M 2 = 0 ceea ce voiam. s 7.30 Avem: r ru rv ruu ruv rvv N i deci: s E = ch2 u + sh2 u, F = 0, G = ch2 u, EG F 2 = ch2 u ch2 u + sh2 u x chu 0 shu 0 0
shu ch2 u+sh2 u

x 1 0 0 0 0
1 EGF 2

y 1 3v 2 0 0 6v
1 EGF 2

z 0 1 0 0 0
3v EGF 2
2

y shu cos v chu sin v chu cos v shu sin v chu cos v
chu cos v ch2 u+sh2 u

z shu sin v chu cos v chu sin v shu cos v chu sin v
chu sin v ch2 u+sh2 u

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME 1 ch2 u L= , M = 0, N = ch2 u + sh2 u ch2 u + sh2 u

171

ch u de unde rezult: LN M 2 = ch2 u+sh2 u < 0 ceea ce voiam. a 1 7.31 (i) Stim c pentru sfera de raz R avem K = R2 = 0 conform a a problemei 7.14. De asemeni, conform unei proprieti remarcabile a sferei at centrate origine (este esential acest fapt!) distanta de la origine la planul n tangent este d = R deoarece raza este perpendicular pe planul tangent. a K 1 Prin urmare d4 = R21 4 = R6 = const. R (ii) Avem:

r ru rv ruu ruv rvv N de unde rezult: a E =1+

x 1 0 0 0 0
v u4 v 4 +u2 +v 2

y 0 1 0 0 0
u u4 v 4 +u2 +v 2

z u1v 2 1 uv2

2 u3 v 1 u2 v 2 2 uv 3 2 2 u v u4 v 4 +u2 +v 2

2 1 1 u4 v 4 + u2 + v 2 , F = 3 3 , G = 1 + 2 4 , EG F 2 = u4 v 2 u v u v u4 v 4

2v 1 2u L= ,M = ,N = u4 v 4 + u2 + v 2 u4 v 4 + u2 + v 2 u4 v 4 + u2 + v 2 i deci: s 3u4 v 4 K= . (u4 v 4 + u2 + v 2 )2 Ecuatia planului tangent punctul curent este Tp S : v (x u) + u (y v) + n 2 v 2 z 1 = 0 i deci: u s uv | uv uv uv| 3uv d= = . 4 v 4 + u2 + v 2 4 v 4 + u2 + v 2 u u concluzie: In 3 1 K = 4 = = const. d4 3 27
1 t , v (t)

Observatie: pe suprafata dat, curba u (t) = a Titeica (i) de la exercitiul 6.22.

1 t2

este curba

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

172

(iii) Reamintim: dat S o suprafat avnd curbura totala negativ i a a a a s c : I S, c (t) = (u (t) , v (t)), o curb pe S are loc formula lui Enneper: a 2 (t) = K (u (t) , v (t)) . Fie deci S suprafat Titeica avnd K < 0 i c o linie asimptotic pe S. a a s a 2 Din formula Enneper i proprietatea Titeica rezult c 4 = const. unde d s a a d este distanta de la origine la planul tangent. Dar c ind linie asimptotic, a planul tangent coincide cu planul osculator i deci d2 = const. cu d distanta s de la origine la planul osculator, ceea ce spune c c este curb Titeica. a a 2 G = 7.32 (i) Pentru K = 1 avem ecuatia diferentiala G i se s r arat c G (0, ) = 0, r G (0, ) = 1. Deci notnd G (r, ) = x (r) a a a avem problema Cauchy: x (r) = x (r) x (0) = 0, x (0) = 1 cu solutia unic x (r) = shr i deci, nal, solutia unic G (r, ) = sh2 r. a s n a (ii) Teorema Egregium arm urmtoarea expresie a curburii totale: a a 2 EG F 2 K = u F Ev EGu E EG F 2 + v 2EFu F Eu EEv E EG F 2 ()

care pentru F = 0 devine relatia cerut. a Alte expresii ale curburii totale: -dac g11 = g22 i g12 = 0 atunci: a s K= (ln g11 ) 2g11

(a se vedea i prima relatie de la ex. 2.42) s -dac g11 = g22 = 0 atunci: a K= (iii) Din () avem: 1 F 2K = de unde concluzia. v F u 1 F2 = v sin u sin 1 2 ln g12 . g12 uv

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

173

lucrarea: In Myller, A., Retelele lui Cebsev i paralelismul lui Levi-Civita, Mathe s matica (Cluj), 1(1929), 48-53, se red povestea introducerii acestor retele. Este singura surs dintr-o biba a liograe foarte ampl cercetat de autorul acestei culegeri care apare a a n aceast istorie! a Citm: a anul 1878 la congresul Asociatiunii franceze pentru In naintarea tiintelor, s geometrul rus Cebsev a facut o comunicare intitulat <<Sur la coupe des a vtements>>. A artat atunci cum se poate e a mbraca orice suprafat cu o a singur bucat de stof. a a a El consider stofa ca format din dou rnduri de re care se a a a a ncrucieaz. s a Aceste re snt a nnodate punctele lor de n ntretere astfel c distanta dina a tre dou puncte consecutive s e peste tot aceiai. Cnd se deformeaz a a s a a stofa, aceast distant rmne invariabil, numai unghiul ce fac dou re a a a a a a n punctul lor de ntretere poate s se schimbe. a a Dac consider stofa a ntro pozitie deformat oarecare i iau dou re care a s a se ncrucieaz ca linii coordonat de origin, atunci un punct oarecare al s a a a stofei poate s e determinat prin dou coordonate i care sunt distantele a a s punctului la liniile coordonat de origin msurate dealungul relor ce trec a a a prin acel punct: = M Q, = M P. Avem atunci: M M1 = d, i prin urmare: s (M1 M2 )2 = ds2 = d2 + d 2 + 2cosdd unde este unghiul M1 M M2 . este o functie de , i aceast functie s a depinde de modul care a fost deformat stofa. n a Rezult c pentru a a a mbrca o suprafat cu o singur bucat de stof a a a a a trebue deslegat problemul urmtor de geometrie: Fiind dat o suprafat al a a a crei element liniar este a ds2 = Edu2 + 2F dudv + Gdv 2 s se fac o schimbare de coordonate, a a nlocuind variabilele u, v prin altele , alese astfel ca elementul liniar s ia forma a ds2 = d2 + 2F dd + d 2 M M2 = d

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

174

unde am nsemnat cos prin F (, ). Incheiem aceast istorioar notnd c, dei este numit geometru de a a a a s ctre Al. Myller, matematicianul rus P. L. Cebsev (1821-1894) este celebru a alte domenii ale matematicii: n -crearea teoriei celei mai bune aproximri, a -teoria probabilitilor, at -teoria numerelor. 7.33 (i) Pentru K = 1 avem ecuatia diferential a f (u) = f (u) 1 + (f (u))2
2

.
1 . R2 = u2

(ii) Rezultatul binecunoscut K =

1 7.34 Pentru K = 1 avem (u) + c adic f (u) = a 1du u2 +c care este o integral eliptic pentru marea majoritate a valorilor lui c. Dar a a pentru c = 0 avem:

f (u) =

1 u2

1 ln 1 + 2

1 u2 +

1 ln 1 2

1 u2 .

Pentru K = 0 avem (u) = c adic f (u) = const. = C1 de unde rezult a a f (u) = C1 u + C2 . 7.35 (i) Pentru K = 1 avem ecuatia diferentiala v (r)+ 1 v (r) = e2v(r) . r 2 (1+2r2 ) (ii) Obtinem cu formula dat K = 32 (1r2 )4 . a 7.36 Calcul imediat. 7.37 O form mai util pentru calcule practice este dat de: a a a 1 11 1 22 1 12 2 12 1 22 2 22 = = g11 g12 g12 g22 =
1 1 g11 2 u1 g12 1 g11 2 u2 u1 1 1 g11 2 u2 1 g22 2 u1

g11 g12 g12 g22


1

g11 g12 g12 g22

g12 1 g22 2 u1 u2 1 g22 2 2 u

7.38 (i) Folosind formulele precente obtinem: 1 = 22 1 G 2 1 G 2 1 G , 12 = 2 = , 22 = 21 2 r 2G r 2G

i toti ceilalti simboli Christoel sunt nuli. s

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME (ii) Folosind rezultatele de la exercitiul 2.16 cu r = u, = v avem: 1 = u, 2 = 2 = 22 12 21 toti ceilalti simboli Christoel ind nuli. (iii) Aplicand exercitiul anterior avem: a 1 11 1 22 = 1 sin cos u u , 1 12 2 12 = 0 0 , 1 22 2 22 = 1 sin u2 u + h2

175

v cos v

7.39 Fie {e1 , e2 } o baz ortonormat spatiul tangent TX(z) S. Din a a n X X relatia de denitie avem c vectorii x , y TX(z) S sunt ortogonali i au a s aceeai norm, deci exist functia : W I astfel at: s a a R nc X X = e e1 , = e e2 . x y Rezult forma I-a fundamental: a a I = e2 Fie forma a II-a fundamental: a II = e2 Atunci: H= Dar II = < < h11 h12 h12 h22 . (3) 1 0 0 1 . (2) (1)

h11 + h22 , K = det 2

h11 h12 h12 h22

(4)
2X ,N x2

, h22 = e2 <

2X 2X , N > < xy , N > x2 2X 2X xy , N > < y 2 , N > 2X a , N > de unde rezult: y 2

si deci: h11 = e2 <

>

H=

e2 2X 2X < + ,N > 2 x2 y 2
2X x2

sau cu notatia cunoscut X = a H=

2X : y 2

e2 < X, N > 2

(5)

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME


X X x y X X x y

176

unde, ca de obicei: N =

O alt proprietate remarcabil este faptul c X este vector perpendica a a ular pe X i X . adevr, derivnd relatia < X , X >= 0 raport cu s y In a a n x x y X X X X x i relatia < x , x >=< y , y > raport cu y avem: s n < <
2X , x2 2X , y 2 X y X y X > + < X , xy >= 0 x 2X >=< xy , X > x
2

de unde rezult X X . Datorit rolului simetric al variabilelor x, y a a y X avem i X x . s Din aceast ultim proprietate i relatia (5) rezult c putem scrie: a a s a a X =< X, N > N = 2He2 N sau a, inand cont de expresia lui nc t N i relatiile (1): s X X (6) X = 2H x y deoarece e1 , e2 sunt ortonormati. 7.40 Din relatia (6) de la problema precedent rezult c o suprafat este a a a a minimal dac i numai dac este imaginea unei aplicatii conforme armonice a as a adic satisface, pe lng conditia de conformitate, i conditia: X = 0. a a a s S notm c din 2H = h11 + h22 = 0 rezult h22 = h11 i deci expresia a a a a s curburii totale pentru o suprafat minimal conform este, notatiile de a a a n la problema precedent: a H = h2 h2 . 11 2 Deci pentru a aa suprafete minimale cutm aplicatii X : W I 3 cu a a R proprietile: at (Si) X este conform, ceea ce se poate scrie: a X x
2 (5)

X y

2i <

X X , >= 0 x y

folosind faptul c un numr complex este nul dac i numai dac sunt nule a a as a partile real i imaginar, as a (Sii) X = 0. Folosind notatiile consacrate: z = 1 x i y , z = 1 x + i y 2 2
obtinem c: = 4 zz i prin urmare cele dou conditii precedente devin: a s a
2

(i)

X 1 z

X 2 z

X 3 z

=0

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME


(ii) z X = 0 z unde am notat X = X 1 , X 2 , X 3 . Cu notatia f = deci sistemul: 2 2 2 (S1) f 1 + f 2 + f 3 = 0 (S2) f = 0 z care admite solutia

177

X z

: W C3 avem

f=

1 i 1 w2 , 1 + w2 , w h 2 2

cu w, h : W C functii olomorfe. Reamintim c o functie : W C C a concluzie, obtinem: este olomorf dac z = 0. In a a z X (z) = Re
z0

f () d

unde z0 este punct arbitrar W iar integrarea se face dup o curb n a a n W ce unete z0 i z. Relatia precedent este faimoasa reprezentare Weiers s a strass a suprafetelor minimale (alti autori o numesc reprezentarea Enneper Weierstrass) aprut a a n: Weierstrass, K., Untersuchungen uber die Flchen, deren mittlere Krmmung a u uberall gleich Null ist, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin, 1866, 612-625. Trebuie de altfel notat c bibliograa relativ la suprafete minimale, la a care se adaug recent cea relativ la suprafete CMC (constant mean curvaa ture) este impresionant! a Fie N polul nord al sferei S 2 = {x IR3 ; x = 1} i proiectia steres ograc : S 2 \{N } C: a x 1 , x2 , x3 = care este o bijectie cu inversa: 1 (z) = Vom arta ca w = N . a adevr: In a X = Re x h ih 1 w2 , 1 + w2 , hw 2 2 1 2 Re z, 2 Im z, |z|2 1 . 1 + |z|2 x1 + ix2 1 x3

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME X = Im y de unde rezult: a h ih 1 w2 , 1 + w2 , hw 2 2 X X = x y

178

Re ih 1 + w2 Im (hw) + Re (hw) Im ih 1 + w2 2 2 = Re h 1 w2 Im (hw) Re (hw) Im h 1 w2 2 2 Re h 1 w2 Im ih 1 + w2 + Re ih 1 + w2 Im h 1 w2 4 4 Im ih 1 + w2 hw 2 1 2 = = Im 2 h (1 w )hw Im i h (1 + w2 )h 1 w2 4 1 2 2 2 Re w 2 |h| Re w + |w| w |h|2 1 + |w|2 = 2 Im w = = 1 |h|2 Im w |w|2 w 2 4 (1 + |w|2 ) 1 2 Re |w|4 1 w 2 + w 2 |w|2 1 4 |h| = |h|2 1 + |w|2 4
2

1 w.

Deoarece 1 w S 2 rezult c 1 w = 1. Aplicatia X ind conform a a a rezult despre prima form fundamental c avem g12 = g21 = 0 i: a a a a s g11 = g22 = e2 = concluzie: In N= |h|2 1 + |w|2 X X X X = = x y x y 4
X x X x 2

(7)

X y X y

= 1 w

ceea ce voiam. Din acest motiv aplicatia w = N se numete aplicatia s Gauss a lui X. Calculele acestei probleme au fost adaptate dup volumul: a Fang, Yi; Lectures on minimal surfaces in I 3 , Proceedings of the Centre R for Mathematics and Its Applications, The Australian National University, vol. 35, 1996. Observatii. (i) Conditia (Sii) spune c cele 3 functii componente ale functiei vectori a a a ale X sunt functii armonice; altfel spus functia vectorial X este armonic!

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

179

Generalizarea imediat se refer la functii bi-armonice i pentru aspecte a a s geometrice deosebit de interesante ale acestor functii trimitem la: 1) Caddeo, R., Montaldo, S., Oniciuc, C., Biharmonic submanifolds of S3 , Internat. J. Math., 12(2001), no. 8, 867-876, 2) Caddeo, R., Montaldo, S., Oniciuc, C., Biharmonic submanifolds in spheres, Israel J. Math., 130(2002), 109-123, 3) Caddeo, R., Montaldo, S., Piu, P., Biharmonic curves on a surface, Rendiconti di Matematica-Roma, Serie VII, 21(2001), 143-157. (ii) Prezentm o versiune a reprezentrii Weierstrass adaptat dup a a a a lucrrile: a 1) Taimanov, I. A., Modied Novikov-Veselov equation and dierential geometry of surfaces, Trans. A.M.S., Ser. 2, 179(1997), 133-151. (dgga/9511005) 2) Taimanov, I. A., The Weierstrass representation of closed surfaces in 3 I , dg-ga/9710020. R Considerm perechea de functii de o variabil complex = (1 , 2 ), a a a prima functie ind anti-olomorf iar a doua functie olomorf; deci este sat a a isfcut sistemul: a 1 z = 0 () . 2 z = 0 Atunci aplicatia z C X 1 (z, z) , X 2 (z, z) , X 3 (z, z) I 3 dat de: R a 2 2 X 1 + iX 2 = i 1 dz 2 dz 2 2 X 1 iX 2 = i 2 dz 1 dz 3 X = 2 1 dz + 1 2 dz

reprezint parametrizarea conform a unei suprafete minimale. Integrala se a a calculeaz pe un drum unind punctul complex z cu un punct initial z0 . a Din ecuatiile () rezult c integranzii sunt forme diferentiale a a nchise i deci s valoarea integralelor este independent de drumul . a Aceast reprezentare se generalizeaz imediat pentru suprafete de cura a bur medie constant, nu neaprat nul. Conditia () se a a a a nlocuiete cu: s
1 z 2 z

= U 2 () = U 1

cu potentialul U avnd valori reale. Atunci e S suprafata cu parametrizarea a X 1 , X 2 , X 3 de mai sus. Rezult prin calcul c avem o parametrizare cona a

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

180

form a lui S i.e. forma I-a fundamental are expresia: I = D2 (z, z) dzdz a a cu: D (z, z) = |1 (z, z) |2 + |2 (z, z) |. Curbura total este: a K= iar curbura medie este: 1 (log D) D2

2U D de unde rezult pentru cazul particular U = 0 conditia (). a Sistemul () admite scrierea: D = 0 unde: H= D= 0 0 + U 0 0 U

cu = z , = z . Operatorul D este numit operator Dirac cu potentialul U. Reprezentarea Weierstrass generalizat () este extins la suprafete a a n 4 I lucrrile: R n a 1) Konopelchenko, B. G., Weierstrass representation for surfaces in 4D spaces and their integrable deformations via DS hierarchy, math.DG/9807129 2) Konopelchenko, B. G., Landol, G., Induced surfaces and their integrable dynamics. II. Generalized Weierstrass representations in 4D spaces and deformations via DS hierarchy, math.DG/9810138. (iii) O alt reprezentare de tip Weierstrass pentru suprafete de curbur a a medie constant nenul apare a a n: Kenmotsu, K., Weierstrass formula for surfaces of prescribed mean curvature, Math. Ann., 245(1979), 89-99. Parametrizarea Kenmotsu este dat de formula: a

X = Re

dz

unde = 1 f 2 , i 1 + f 2 , 2f iar functiile f, satisfac conditia de com patibilitate: 2f f log z = . (#) z 1 + |f |2

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME Pentru aceast parametrizare curbura medie este: a H= 2 f z .

181

(1 + |f |2 )2

Reprezentarea Kenmotsu i cea generalizat Weierstrass () sunt echivas a lente i legatura s ntre perechile (f, ) , (1 , 2 ) este: f =i respectiv: 1 2 , = i2 2

f z U = . (1 + |f |2 )

Dei echivalente, reprezentarea Kenmotsu este mai dicil practic das a n a torit conditiei (#). a 7.41 La problema anterioar am obtinut forma I-a fundamental i a a s aplicatia Gauss functie de datele (w, h) ale reprezentrii Weierstrass. n a Se arat, prin calcul, c pentru o metric conform ds2 = e2 |dz|2 avem a a a a curbura Gauss: K= 1 2 log e2 . log e2 = 2 2 2e e z z

Aplicnd formula (7) de la exercitiul anterior rezult: a a log e2 = 2 (log |h|) + 2 log 1 + |w|2 z z z z z z =2 i deci: s K= 16|w |2 |h|2 (1 + |w|2 )4 = 4|w | |h| (1 + |w|2 )2
log |h|=armonic

w w 1 + |w|2 w www 2|w |2 ww =2 = z 1 + |w|2 (1 + |w|2 )2 (1 + |w|2 )2


2

Forma a II-a fundamental este: a 2 b11 =< X , N >=< Re f 1 , f 2 , f 3 , N > x2 b22 = b11 . b =< 2 X , N >= < Im f 1 , f 2 , f 3 , N > 12 xy

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME Avem: b11 =< Re h ih 1 w2 , 1 + w2 , h w + hww , ihww , hw 2 2

182

, N >=

i dup un calcul complicat: s a b11 = Re hw . Analog avem: b12 = Im hw de unde rezult c pentru o suprafa minimal functia b11 ib12 = hw a a ta a este o functie olomorf. Deoarece: a (dz)2 = (dx)2 (dy)2 + 2idxdy avem: b11 (dx)2 +b12 dxdy+b22 (dy)2 = Re hw (dx)2 (dy)2 +2 Im hw dxdy =

= Re hw Re (dz)2 +Im hw Im (dz)2 = Re hw (dz)2 = Re (hdwdz) . Fie V Tp S un vector tangent de norm 1 pe care-l vom scrie: a V = e cos de unde rezult: a II (V, V ) = e2 Re hw e2i . Obtinem astfel curburile principale: k1 = max e2 Re hw e2i = e2 |hw | =
02

+ sin x y

= 2 Re e ei

= e ei

i e e z z

4|w | |h| (1 + |w|2 ) 4|w | |h| (1 + |w|2 )

k2 = min e2 Re hw e2i = e2 |hw | =


0

i din relatia K = k1 k2 reobtinem formula lui K de mai sus. s Fie r (t) = x (t) + iy (t) o curb pe S. Cum r (t) = x (t) + iy (t) folosind a expresia de mai sus a formei a II-a fundamentale avem: II r (t) , r (t) = Re{h (r (t)) w (r (t)) r (t) } (dt)2 =
2

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME = Re{d [w (r (t))] h [r (t)] dr (t)}.

183

Reamintim c aceast curb t r (t) este a a a (i) linie asimptotic dac II (r (t) , r (t)) = 0 a a (ii) linie de curbur dac r (t) este directie principal adic dac [r (t)]2 II (r (t) , r (t)) a a a a a este o valoare minim sau maxim a lui II (v, v) pe multimea vectorilor unia a tari din Tr(t) S. Cu relatia precedent obtinem caracterizrile: a a (i) r (t) este linie asimptotic dac i numai dac a as a h [r (t)] w [r (t)] [r (t)]2 iI R (ii) r (t) este linie de curbur dac i numai dac a as a 2 h [r (t)] w [r (t)] [r (t)] I R. Calculele sunt prezentate dup aceeai monograe folosit la problema a s a precedent. a 7.42 (i) I) Catenoidul Se obtine lund: w (z) = z, h (z) = z12 . Avem deci, notatiile problemei a n 7.41: 1 z2 i 1 + z2 1 . f (z) = , , 2z 2 2z 2 z Curbura total este K = 4. Catenoidul este o suprafat de rotatie i a a s efectund calculele obtinem ecuatia sa implicit: a a x2 + y 2 = ch2 z i deci ecuatiile parametrice: s x = chu cos v y = chu sin v . z=u Forma I-a fundamental este: a I = ch2 u du2 + dv 2 iar forma a II-a fundamentala: II = du2 + dv 2 .

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

184

Fig.7 Catenoidul. Se arat c singurele suprafete minimale de rotatie sunt planul i catenoidul. a a s II) Elicoidul Dat suprafata minimal S cu reprezntarea Weierstrass X = Re a a

f dz

putem asocia lui S o ntreag familie de suprafete minimale S , 0 2 a cu reprezentarea Weierstrass: X = Re ei

f dz .

Suprafata S se numete suprafata conjugat suprafetei minimale S. s a 2 Elicoidul este suprafata minimal conjugat catenoidului i deci are a a s reprezentarea Weierstrass dat de: a f (z) = i 1 z2 1 + z2 i , , 2 2z 2z 2 z .

Pentru geometria elicoidului a se vedea problema 7.16. Se arat c singurele a a suprafete minimale riglate sunt planul i elicoidul. s III) Suprafata Enneper Lum h = 1, w (z) = z i deci avem reprezentarea Weierstrass: a s n f (z) = 1 z2 i 1 + z2 , ,z 2 2 .

Pentru geometria suprafetei Enneper a se vedea problema 7.15.

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

185

IV) Elicoidul rsucit (Twisted Elicoid) a Conform lucrrii: a Nitsche, J. C. C., A characterization of the catenoid, J. Math. Mech., 11(1962), 293-301, aceast a suprafat are parametrizarea: a x = u cos v u y = w2 dw + u sin v (w) S: unde (w) = w4 1. 1 u dw z= (w) Avem:
1

x ru cos v rv u sin v ruu 0 ruv rvv N sin v u cos v u cos v 2

y u cos v 2u
u u4 1
2

z + sin v 0
1 u4 1 2u3

3 (u4 1) 2

(u4 1) 2

(EGF )(u4 1)

cos v u sin v u sin v 2

(EGF )(u4 1)

0 0 3 u u4 1+u sin v 2 4

(EGF )(u 1)

de unde rezult: a 2u2 sin v 2u4 u3 cos v E= + 4 ,F = , G = u2 41 41 u 1 u u 1 L= EG F 2 i deci: s (EN 2F M + GL) u2 = u4 1 2u2 sin v 2u4 + 4 u4 1 u 1 u2 EG F 2 = 2u2 sin v 2u4 + 3 u4 1 (u4 1) 2 =0 2u2 sin v 2u4 + 3 u4 1 (u4 1) 2 , M = 0, N = u2 (EG F 2 ) (u4 1)

deci aceast suprafat este minimal! Propunem cititorului gsirea reprezentrii a a a a a Weierstrass asociate! V) Suprafata lui Scherk x=u y=v S: . cos v z = ln cos u

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME Pentru aceast suprafat avem: a a ru rv ruu ruv rvv N x 1 0 0 0 0
tgu

186

y 0 1 0 0 0
tgv

z tgu tgv 1 cos2 u 0 1 cos2 v


1 1sin2 u sin2 v cos2 u cos2 v

1 1 E = cos2 u , F = tgutgv, G = cos2 v , := EG F 2 = 1 1 L = cos2 u , M = 0, N = cos2 v

i deci: s H=

1 cos2 u

1 cos2 v

1 cos2 v 23/2

1 cos2 u

=0

ceea ce voiam. VI) Suprafata lui Catalan x = u sin uchv y = 1 cos uchv S: z = 4 sin u sh v 2 2 VII) Suprafata lui Henneberg x = 2shu cos v 2 sh (3u) cos (3v) 3 2 y = 2shu sin v + 3 sh (3u) sin (3v) S: z = 2ch (2u) cos (2v) (ii) Avem 3 denitii echivalente ale suprafetelor minimale: (a) imaginea unei imersii conforme armonice (b) suprafat avnd curbura medie nul (denitia cu caracter geometric). a a a S notm: a a -curbura total a fost introdus de Gauss(1777-1855) 1828 a a n -curbura medie a fost introdus de Sophie Germain 1831 i este a n s folosit, spre exemplu, teoria elasticitii a n at -o alt curbur a fost introdus de zicianul romn Emanoil Bacaloglu a a a a ntr-un articol din Zeitschrift der Mathematik und Physik 1859. n (c) punct de minim al functionalei arie (prima denitie din punct de vedere istoric, constituie aa numita problem Plateau). s a Legtura a ntre (a) i (b) este dat de relatia (6) de la exercitiul 7.40, a s a se vedea i s nceputul ex. 7.41. Avem deci ecuatia suprafetelor minimale,

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME H = 0, sau deoarece: H= avem ecuatia: b11 g22 2b12 g12 + b22 g11 = 0. S demonstrm relatia (). Reamintim c H = T r II I 1 i din: a a a s II = b11 b12 b12 b22 g11 g12 g12 g22 g22 g12 g12 g11 g22 g12 g12 g11 = b11 g22 2b12 g12 + b22 g11 2 g11 g22 g12

187

()

(1)

I= rezult: a I 1 = II I 1 = = 1 g11 g22


2 g12

1 g11 g22
2 g12

1 2 g11 g22 g12

b11 b12 b12 b22

b11 g22 b12 g12 b11 g12 + b12 g11 b12 g22 b22 g12 b22 g11 b12 g12

de unde concluzia. Cu notatiile lui Gauss relatia (1) se scrie: G L 2F M + E N = 0. (1 )

Punctul de pornire al teoriei suprafetelor minimale constituie studiul l lui Lagrange (1736-1813) din 1760 al punctelor de minim ale functionalei arie, deci denitia (c) de mai sus, ceea ce d i explicatia denumirii de a s minimale. El consider suprafata ca ind dat explicit z = f (x, y) i a a s prelucrnd ecuatia Euler-Lagrange a functionalei arie ajunge la ecuatia: a p + x w y q w =0 1 + p2 + q 2 . (2)

unde p i q sunt notatiile Monge, a se vedea ex. 2.17, iar w = s nal, se ajunge la ecuatia cu derivate partiale: In
2 2 fxx 1 + fy 2fx fy fxy + fyy 1 + fx = 0.

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

188

Astfel, Lagrange observ c o functie liniar x i y satisface (2) datorit a a a n s a 1915 S. derivatelor de ordin 2 i deci planul este suprafat minimal. In s a a Berstein demonstreaz c dat functia f de clas C2 al crei grac este o a a a a a suprafat minimal atunci f este liniar! a a a Abia 1776, Meusnier observ c interpretarea geometric a relatiei (2) n a a a este anularea a ceea ce mai trziu va numit curbura medie. Mai precis, a a un calcul imediat d expresia: a H=
2 2 fxx 1 + fy 2fx fy fxy + fyy 1 + fx 2 2 2 1 + fx + fy 3/2

(#)

(a se vedea i exercitiul 7.17). s S presupunem acum suprafata dat implicit S : F (x, y, z) = 0. Din a a relatia F (x, y, f (x, y)) = 0 rezult: a fx = Fx Fz F fy = Fy z fxx = fxy = f =
yy Fx (Fxz Fz Fzz Fx )Fz (Fxx Fz Fxz Fx ) 3 Fz Fx (Fyz Fz Fzz Fy )Fz (Fxy Fz Fxz Fy ) 3 Fz Fy (Fyz Fz Fzz Fy )Fz (Fyy Fz Fyz Fy ) 3 Fz

i s nlocuind (#) obtinem ecuatia: n 2(Fxy Fx Fy + Fyz Fy Fz + Fzx Fz Fx ) =


2 2 2 2 2 2 Fxx Fy + Fz + Fyy Fz + Fx + Fzz Fx + Fy .

(3)

Pentru alte amnunte relativ la ecuatia suprafetelor minimale a se vedea a i: s a) Grin, Sarah Field, Minimal surfaces: a derivation of the minimal surface equation for an arbitrary C 2 coordinate chart, Missouri J. Math. Sci., 13(2001), no. 3, 145-153. 7.43 Fie spatiul I n hipersuprafata S orientat, cu versorul normalei n R a N . Dat p S notm Tp S spatiul tangent p la S i atunci avem transa n s formarea liniar W : Tp S Tp S, W (v) = v N unde prin v am notat a derivata relativ la v Tp S. Aplicatia liniar W se numete aplicatia Wein a s garten i prin denitie curbura Gauss a lui S este determinantul K al acestei s aplicatii liniare.

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

189

cazul n = 2 curbura Gauss K a unei curbe C este exact curbura In uzual k dac lum N ca ind normala la C. cazul a a a In nlocuirii lui N cu (N ) avem K = k. cazul general, dac n este impar atunci K nu In a depinde de alegerea lui N iar dac n este par atunci K si schimb semnul a a la schimbarea lui N . Relativ la expresia lui K cazul hipresuprafetelor implicite, lucrarea: n n Shin-ichi Nishimura, Masao Hashiguchi, On the Gaussian curvature of the indicatrix of a Lagrange space, Rep. Fac. Sci., Kagoshima Univ., 24(1991), 33-41, la pagina 37 este demonstrat urmtorul rezultat: a Propozitie Fie hipersuprafata S = {x I n ; f (x) = 0, ( f ) (x) = 0}, R f cu f C (I n ) i versorul normalei N = f . Atunci curbura Gauss a R s perechii (S, N ) este: fij fi fj 0 K= f n+1
f f unde fi = xi , fij = xi xj . Pentru alte amnunte a se vedea i lucrrile: a s a (i) M. Hashiguchi, On a Finsler-geometrical expression of the Gaussian curvature of a hypersurface in an Euclidian space, Rep. Fac. Sci. Kagoshima Univ., 25(1992), 21-27. 7.44 (i) Fie suprafata oarecare S cu forma I-a fundamental I = (gij )1i,j2 a i forma a II-a fundamental II = (bij )1i,j2 . Conform [?, p. 298] avem: s a (i) ecuatia Gauss: 2
2

det II =
i=1

g1r {

r r 22 12 + u1 u2

(m r m r )} 22 m1 12 m2
m=1

(ii) ecuatiile Codazzi: b12 u1


b22 u1

b22 u2 b12 u2

= =

2 r=1 2 r=1

(r lr2 r lr1) 11 12 (r lr2 r lrr1 ) 12 22

Reamintim c pentru o suprafat conform avem cf. ex. 7.42: a a a I = e2w 1 0 0 1

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME h11 h12 h12 h22 b11 b12 b12 b22

190

II = e2w de unde rezult: a

w 1 = u1 11 w 2 = u2 11

1 = 12 2 = 12

w u2 w u1

w 1 = u1 22 w 2 = u2 22

i deci avem: s (i) ecuatia Gauss: (ii) ecuatiile Codazzi:

b11 b22 (b12 )2 = e2w w

b12 u1 b22 u1

b11 u2 b12 u2

w = (b11 + b22 ) u2 . w = (b11 + b22 ) u1

Dar b11 + b22 = 2H deci putem scrie ecuatiile Codazzi: b12,1 b11,2 = 2Hw2 b22,1 b12,2 = 2Hw1 unde indicele inferior reprezint variabila raport cu care se deriveaz. a n a (ii) Dac H = 0 ecuatiile Codazzi devin: a b12,1 = b11,2 b12,2 = b11,1 (1)

care sunt exact ecuatiile Cauchy-Riemann din teoria functiilor complexe. Deci exist o functie armonic m astfel at: a a nc b11 = b22 = m1 . b12 = m2 Fie functiile A, aa at: s nc b11 = m1 = A cos . b12 = m2 = A sin

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME Ecuatia Gauss devine: A2 = e2w w. () Ecuatia (11 ) devine: A2 cos A sin 2 A1 sin A cos 1 = 0. Exprimm faptul c m este functie armonic: a a a m11 + m22 = (A cos )1 + (A sin )2 = 0 adic: a A2 sin + A cos 2 + A1 cos A sin 1 = 0.

191

(2)

(3)

Inmultind ec. (2) cu cos , ec. (3) cu sin i adunnd avem: A2 A1 = 0 s a adic: a A2 1 = . (4) A Analog, nmultind ec. (2) cu ( sin ), ec. (3) cu cos i adunnd avem: s a A1 + A2 = 0 adic: a A1 (5) 2 = . A Dar ecuatiile (4) , (5) exprim exact faptul c functiile i ln A sunt armon a a s ice conjugate. Din () avem: ln A = w + 1 ln w. 2

Punctul (ii) urmrete articolul: a s Amato, F., Sulle supercie minime e le metriche isoterme, Acad. Roy. Belg. Bull. Cl. Sci. (5), 60(1974), 36-42. 7.45 (i) Deoarece g este constant rezult k = 0, 1 i, j, k 2 i deci a a ij s ecuatia Gauss devine: det b = 1 = 0, fals. u1 (ii) Un calcul imediat, folosind formulele de la ex. 7.37, d: 1 = 1+(u1 )2 a 11 i toti ceilalti simboli Christoel sunt nuli. Ecuatia Gauss devine: det b = s u1 = 0, fals. 7.46 Fie g = (gij =< ri , rj >)1i,j2 forma I-a fundamental i g 1 = as ij g 1i,j2 matricea inversa. Fie bij =< rij , N > 1i,j2 forma a II-a fundamental i bk = g ka bai as i
1i,k2

contractia cu g 1 . Fie k ij

bolii Christoel, a se vedea ex. 7.37.

1i,j,k2

sim-

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME

192

Prin derivarea raport cu ui a relatiei < N , N >= 1 rezult c vectorul n a a N i este perpendicular pe N deci N i nu are component pe directia lui N . a Derivnd raport cu ui relatia < N , rk >= 0 rezult < N i , ra >= < a n a N , rai >= bai . Notnd N i = Ak rk rezult prin a a nmultirea scalar cu ra c a a i kg k = bk i concluzie avem ecuatia Weingarten. Ai ka = bai deci Ai i s n Relativ la ecuatia Gauss faptul c bij este coecientul lui rij directia a n lui N rezult din denitia formei a II-a fundamentale innd cont de faptul a t a c N este versor. Fie deci relatia rij = k rk + bij N i s artam c k sunt a s a a a ij ij exact coecientii Christoel. Inmultind scalar ultima relatie cu ra rezult a k gka =< rij , ra >. Derivnd raport cu uj relatia < ri , ra >= gia i a n s ij innd cont de ultima relatie rezult: t a a k gka + k gki = gia,j ij ja relatie care permutnd circular indicii i j, j a, a i mai obtinem: n a k gki + k gkj = gji,a ja ai k gkj k gka = gaj,i ai ij ; adunnd ultimele 3 relatii, innd cont de simetria indicii inferiori ai lui a t a n g i , rezult: s a 2k gki = gia,j + gji,a gja,i ja sau a: nc 1 k = g ka (gaj,i + gia,j gij,a ) ij 2 relatia de denitie a simbolilor Christoel. O scriere mai compacta a ecuatiilor Gauss-Weingarten este: 1 r1 r1 i1 2 bi1 i1 r 2 = 1 2 bi2 r2 . i2 i2 ui 1 b2 0 bi N N i 7.47 Folosim notatiile de la exercitiul anterior. Fie deci curba c : ui = d presupus parametrizat canonic.Vectorul tangent este: ds r c (s) = a a i ri (c (s)) du (s). Vectorul acceleratie este: ds ui (s), duj d2 d2 uk dui (s) + rij (c (s)) (s) (s) = r c (s) = rk (c (s)) ds2 ds2 ds ds = bij dui duj ds ds N+ d2 uk dui duj + k ij ds2 ds ds rk

CAPITOLUL 7. SUPRAFETE: PROBLEME de unde rezult ecuatia geodezicelor a d2 uk dui duj (s) + k u1 (s) , u2 (s) (s) (s) = 0. ij ds2 ds ds

193

CAPITOLUL 8

Probleme de geometrie date la examenul de licent a


Not: Aceste probleme au fost date la Facultatea de Matematic a Unia a versitii Al. I. Cuza din Iai. at s Iunie 2004 1) Se cer ecuatiile canonice ale dreptei care trece prin punctul M0 (1, 1, 3), este paralel cu planul : x 2y + z + 7 = 0 i este concurent cu dreapta a s a y+1 z1 x2 d : 3 = 2 = 1 . 2) Forma I-a fundamental a unei suprafete. Lungimi, unghiuri i arii a s pe o suprafat. a Februarie 2004 1) Se dau vectorii v1 = (2, 1, 3) , v2 = (0, 2, 1) , v3 = (2, 3, 0). (i) S se arate c B = {v1 , v2 , v3 } este o baz I 3 . a a a n R (ii) Se cere matricea schimbrii de baze de la B la baza canonic. a a (iii) Se cer coordonatele vectorului v = (5, 3, 7) baza B. n 2) (i) S se arate c ecuatia x2 + 2xy + 4y 2 4y = 0 reprezint o elips a a a a i s se determine diametrul ei conjugat directiei (1, 1) . s a (ii) S se arate c familia de plane : x+2y4z1 = 0, parametru a a n real, exist un unic plan perpendicular pe planul : x + y + z 1 = 0 ce se a cere determinat. 3) Forma I-a fundamental a unei suprafete. Lungimea unei curbe pe o a suprafat. a Iunie 2003 194

CAPITOLUL 8. PROBLEME DE LICENTA

195

1) Fie suprafata S : r (u, v) = (u cos v, u sin v, u + v) , (u, v) I 2 . S se R a arate c: a (i) planele tangente la curba v = v0 =constant pe S formeaz un fascicol. a Se cere planul din fascicol perpendicular pe planul : z = 0. (ii) curba de ecuatie u = u0 =constant pe S are curbura i torsiunea s constant. a 2) Spatii punctual euclidiene, distanta ntre dou puncte, unghiuri, repere a ortonormale. Februarie 2003 1) Se d planul : 6x + 2y 9z + 121 = 0 i punctul M (12, 4, 18) . a s (i) Se cer coordonatele punctului M simetricul lui M fat de i s se a s a arate c M apartine ecrei conici din familia de conice : x2 + 2y 2 a a x + y = 0, parametru real. (ii) Discutati dup parametrul natura conicelor din familia dat. a a 1 1 (iii) S se reprezinte grac conicele = 2 , = 2 . a 2) Se d suprafata S : r (u, v) = (u cos v, u sin v, hv), h parametru real a pozitiv. (i) Se cer punctele lui S care planul tangent este paralel cu vecn torul v = (1, 1, 1) i artati c aceste puncte apartin curbei C : r (t) = s a a h h 2 (1 + cos 2t sin 2t) , 2 (1 + cos 2t + sin 2t) , ht . (ii) S se arate c C are curbura i torsiunea constant. a a s a 3) Spatii ane. Subspatii ane, intersectii i uniuni. s ********