Sunteți pe pagina 1din 2

DERIVATE

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Funct ia c (constant a) x x 1 x ? Derivata 0 1 x 1 x 1 x2 Df 1 R R p0, `8q R p0, `8q R R p0, `8q p0, `8q R R cos x 0 sin x 0 p1, 1q p1, 1q R R u u 1 u ? u1 u1 u1 u 1 u1 u2 Funct ia compus a Derivata

1 ? 2 x ex ax ln a 1 x 1 x ln a cos x sin x 1 cos2 x 1 sin2 x 1 ? 1 x2 1 ? 1 x2 1 1 ` x2 1 1 ` x2

1 ? u1 2 u eu u1 au ln a u1 1 1 u u 1 u1 u ln a cos u u1 sin u u1 1 u1 cos2 u 1 u1 sin2 u 1 ? u1 1 u2 1 ? u1 1 u2 1 u1 1 ` u2 1 u1 1 ` u2

ex ax pa 0, a 1q ln x loga x pa 0, a 1q sin x cos x tg x ctg x arcsin x arccos x arctg x arcctg x

eu au ln u loga u sin u cos u tg u ctg u arcsin u arccos u arctg u arcctg u

Reguli de derivare
pf g q1 f 1 g 1 1 f f 1 g f g1 g g2 pf g qpnq
n k 0

pk f q1 k f 1 pk P Rq pg f q1 pg 1 f q f 1

pf g q1 f 1 g ` f g 1 pf 1 q1 py0 q 1 f 1 px
0q

, y 0 f px0 q

k pnkq pkq Cn f g pformula lui Leibnizq

PRIMITIVE
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Funct ia f : I R R, f pxq , P R f : I p0; `8q R, f pxq x , P Rzt1u f :I R 1 R, f pxq x x dx Integrala nedenit a a dx ax ` C x`1 `C `1

1 dx ln |x| ` C x ax dx ax `C ln a

f : I R R, f pxq ax , a 0, a 1 f : I R R, f pxq ex

ex dx ex ` C x a 1 1 `C dx ln x2 a2 2a x ` a x2 ? 1 x 1 dx arctg ` C 2 `a a a

1 f : I Rztau R, f pxq 2 , a0 x a2 f : I R R, f pxq 1 , a0 2 x ` a2

1 , a0 f : I pa; aq R, f pxq ? 2 a x2 1 f : I R R, f pxq ? , a0 2 x ` a2 f : I R, f pxq ? 1 a2 I p8; aq sau I pa; `8q, a 0 x2

1 x dx arcsin ` C 2 a x a 1 ? dx ln x ` x2 ` a2 ` C x2 ` a2 a2 ? a 1 dx ln x ` x2 a2 ` C 2 2 x a

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. f : I R R, f pxq sin x f : I R R, f pxq cos x ) f : I R, f pxq tg x, I Rz p2k ` 1q k P Z 2 ! f : I R, f pxq ctg x, I Rz t k | k P Zu ! ) 1 f : I R, f pxq , I R z p 2 k ` 1 q k P Z cos2 x 2 f : I R, f pxq 1 , I Rz t k | k P Zu sin2 x tg x dx ln | cos x| ` C ctg x dx ln | sin x| ` C 1 dx tg x ` C cos2 x 1 dx ctg x ` C sin2 x cos x dx sin x ` C sin x dx cos x ` C