Sunteți pe pagina 1din 13

Siruri marginite

Definitii:
1.Spunem ca sirul ( Xn)n este margin sup(majorat) (- ) be R a.i Xn s b, ( )
n.
2.Spunem ca sirul ( Xn)n este margin inf (minorat ) (- ) ae R a.i a s Xn, ()
n .
3.Spunem ca sirul (Xn)n este marginit este si majorat si minorat (- ) a,b e
R a.i a s Xn s b () n.

Prop. Sirul (Xn) n este marginit (-) MeR a.i Xn s M, ( ) n
!Obs. (Xn) s M -M s Xn s M.Siruri monotone


Definitie: Spunem ca sirul Xn este:

a) strict crescator Xn < Xn+1 <.
X0 < X1<X2< Xn < Xn+1 <.
b) strict descrescator daca Xn >Xn+1, ( )n> 0
c) crescator daca Xn s Xn+1 () n > 0
X0 s X1 .s Xn s Xn+1s
d) descrescator daca Xn > Xn+n ,() n>0
X0>X1>X2.>Xn> Xn+1>.

Ex: (Xn): 1,1,2,2,.n,n..sir crescator
(Yn): 1,2,3.n,n+1.strict crescator
(Zn): 1,1,1/2,1/2,1/3,1/3.descrescator
(Rn): -1,-2,-3-n, strict descrescator

!Obs. -Un sir crescator este marginit inf de primul termen Xo
-Un sir care este crescator sau descrescator (respectiv strict) se numeste
monoton (respective strict monoton)

Pentru a stabili monotonia unui sir se face diferenta a doi termeni a Z termeni
oarecare consecutivi si aceasta se compara cu 0.
Daca termenii sirului este pozitiva se face raportul a doi termeni


SIRURI FUNDAMENTALE
( SIRURI COUCHY )


Definitia 1:

Definitia 2:

Definitia 3:

Observtie!
Cele trei definitii date sunt echivalente:

Criteriul lui Couchy:
Un sir de numere reale este convergent daca si numai daca este sir Couchy.
Problem propuse spre rezolvare:

I. Utilizand criteriul lui Couchy sa se arate ca urmatoarele siruri sunt convergente:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ). , , incat astfel , 0
daca Couchy) sir (sau l fundamenta este sir un ca Spunem
c c c c N m n a a N N
a
m n
n
> < = - >
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) . si , incat astfel , 0
daca Couchy) sir (sau l fundamenta este sir un ca Spunem
-
+
e > < = - > N p N n a a N N
a
n p n
n
c c c c
( ) ( ) ( ) ( ) ( ). , incat astfel , 0
daca Couchy) sir (sau l fundamenta este sir un ca Spunem
c c c c N n a a N N
a
N n
n
> < = - >
Definitia3 2 Definitia 1 Defintia
( ) ( ) convergent este l fundamenta sir
n n
a a
2 5
1 2
1)
+
+
=
n
n
a
n
Rezolvare:( ) ( ) ( ) ( ) ( )
-
+
e > < = - > N p N n a a N N
n p n
si , incat astfel , 0
ca Demonstram
c c c c
( )
( )
( )( ) ( )( )
( )( )
( )( )
( )( ) 2 5 5 2 5
2 5 5 2 5
2 5 9 10 10 2 4 9 10 10
2 5 5 2 5
2 5 5 1 2 1 2 2 2 5
2 5
1 2
2 5
1 2
2 2
+ + +
=
=
+ + +
+ + + +
=
=
+ + +
+ + + + + +
=
=
+
+

+ +
+ +
=
+
p n n
p
p n n
p n np n p n np n
p n n
p n n p n n
n
n
p n
p n
a a
n p n
( )( )
c c <
+ + +
<
+
2 5 5 2 5

p n n
p
a a
n p n
( )( )
( )
( ) 2 5 5
1
2
5
5
2 5
lim
2 5 5 2 5
lim
: obtinem nd arbirar.Ci numar un este
+
=
|
|
.
|

\
|
+ + +
=
+ + +


n
p p
n
n p
p
p n n
p
p p
p p
( )
( )
(


+ =

> s
+

c
c
c
c
c
c
25
10 1
1 lua putem deci ,
25
10 1
2 5 5
1
N n
n
( ) ( ) ( ) ( ) N p N n a a N
n p n
e > <
(


+ = - >
+
si , incat astfel
25
10 1
1 , 0 c c
c
c
cn
n
b
2
1
2
1
2
1
2
1
1 ) 2
3 2
+ + + + + =
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) N p N n b b N N
n p n
e > < = - >
+
si , incat astfel , 0
ca Demonstram
c c c c
( )
(

+ =
> s

<
<

<
|
.
|

\
|
=

|
.
|

\
|

=
=
|
.
|

\
|
+ + + <
|
.
|

\
|
+ + + = + + + =
= + + + + + + + =
+
+
+ + + +
+ +
+
c
c
c
c
c
1
log 1 Deci
1
log
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2 1 1 2 1
2 1 2
N
n
b b
b b
b b
n
n p n
n
n p n
n p n
p
n
p n p n p n n n
n p n n n
n p n


( ) ( ) ( ) ( ) ( ) N p N n b b N
n p n
e > <
(

+ = - >
+
si , incat astfel
1
log 1 , 0
2
c c
c
c c


( )
(

+ =

<
|
.
|

\
|
+ + + = s
s s = =
=
+
+
+ =
+
+ =
+
+ = =
+
=
+
=

c
c
1
log 1 obtine se
anterior exercitiul la aratat am cum dupa
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
sin
2
sin
2
sin
2
sin
2
sin
) 3
2
1 1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
N
k k k k
c c
k
c
n p n
p n
n k
k
p n
n k
k
p n
n k
k
n
k
k
p n
k
k
n p n
n
k
k
n

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) N p N n b b N
n p n
e > <
(

+ = - >
+
si , incat astfel
1
log 1 , 0
2
c c
c
c c
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
(


+ = s
+

<
+
<

+
<
+ +

+
=
=

<
+
s
s
+
=
+

+
=
+
=
+
+
+
+ =
+
+ =
+
+ =
+
+ = =
+
=
+
=

c
c
c c
c
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
! cos
1
! cos
1
! cos
1
! cos
1
! cos
) 4
1 1 1
1 1 1
1
N
n
d d
n
d d
n p n n
k k k k k k
k
k k
k
k k
k
k k
k
d d
k k
k
d
n p n
n p n
p n
n k
p n
n k
p n
n k
p n
n k
n
k
p n
k
n p n
n
k
n
II. Aratati ca urmatorul sir de numere reale nu este fundamental:

LIMITA FUNCTIEI LOGARITMICE
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
-
+
e > > = > -
+ + + + =
N p N n x x N N
n
x
n p n
n
si , incat astfel , 0
: ca Aratam
1
3
1
2
1
1
c c c c

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
l fundamenta este nu sirul
, incat astfel ,
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1 1 1 1 1 1
2
2
1
2
1
2
1
2
1 1
2
n
n p n
n n
n
n k
n
n k
n
n k
n
k
n
k
n n
x
N n x x N N
x x
n
n
n n n
n n n k k k k k
x x

> > = = -
>
= = + + + >
> + +
+
+
+
= = s = =
+
+ = + = + = = =

c c c c

LIMITA FUNCTIEI LOGARITMICE

LIMITA FUNCTIEI
TRIGONOMETRICE DIRECTE


- Daca punctual de acumulare este finit adica aeR atunci

Deci limita functiei sinus intr-un punct de acumulare finit aeR se obtine
inlocuind pe x cu a
- Daca a= atunci f nu are limita- Daca punctual de acumulare este finit adica, aeR atunciDeci limita functiei cosinus intr-un punct de acumulare finit aeR se obtine
inlocuind pe x cu a
- Daca a apartine domeniului de definitie atunci :

Se poate lua :

Deci limita functie tangenta intr-un punct de acumulare din domeniul de
definitie se obtine inlocuind pe x cu aDeci limita functiei cotangenta intr-un punct de acumulare din domeniul de def se
obtine inlocuind pe x cu aLIMITELE FUNCTIILOR
TRIGONOMETRICE INVERSE


Se demonstreaza ca daca a e[-1,1] atunciOBSERVATIE :Pentru toate functiile elementare , limita functiei in orice punct al multimii de
definitie a , se obtine inlocuind pe x cu a .
OPERATII CU LIMITE DE FUNCTII

LIMITE REMARCABILE

1.


2.

3.


4.
5.
6.
7.
8.
LIMITA FUNCTIEI
TRIGONOMETRICE DIRECTE


- Daca punctual de acumulare este finit adica aeR atunci

Deci limita functiei sinus intr-un punct de acumulare finit aeR se obtine
inlocuind pe x cu a
- Daca a= atunci f nu are limita- Daca punctual de acumulare este finit adica, aeR atunciDeci limita functiei cosinus intr-un punct de acumulare finit aeR se obtine
inlocuind pe x cu a
- Daca a apartine domeniului de definitie atunci :

Se poate lua :

Deci limita functie tangenta intr-un punct de acumulare din domeniul de
definitie se obtine inlocuind pe x cu aDeci limita functiei cotangenta intr-un punct de acumulare din domeniul de def se
obtine inlocuind pe x cu aLIMITELE FUNCTIILOR
TRIGONOMETRICE INVERSE


Se demonstreaza ca daca a e[-1,1] atunciOBSERVATIE :Pentru toate functiile elementare , limita functiei in orice punct al multimii de
definitie a , se obtine inlocuind pe x cu a .
OPERATII CU LIMITE DE FUNCTII

LIMITE REMARCABILE

1.


2.

3.


9.
10.
11.
12.
13.

S-ar putea să vă placă și