Siruri marginite

Definitii:
1.Spunem ca sirul ( Xn)n este margin sup(majorat)· (- ) be R a.i Xn s b, (¬ )
n.
2.Spunem ca sirul ( Xn)n este margin inf (minorat ) · (- ) ae R a.i a s Xn, (¬)
n .
3.Spunem ca sirul (Xn)n este marginit · este si majorat si minorat (- ) a,b e
R a.i a s Xn s b (¬) n.

Prop. Sirul (Xn) n este marginit · (-) MeR a.i Xn s M, ( ¬) n
!Obs. (Xn) s M · -M s Xn s M.Siruri monotone


Definitie: Spunem ca sirul Xn este:

a) strict crescator · Xn < Xn+1 <….
X0 < X1<X2……< Xn < Xn+1 <….
b) strict descrescator daca Xn >Xn+1, (¬ )n> 0
c) crescator daca Xn s Xn+1 (¬) n > 0
X0 s X1 …….s Xn s Xn+1s ……
d) descrescator daca Xn > Xn+n ,(¬) n>0
X0>X1>X2….>Xn> Xn+1>….

Ex: (Xn): 1,1,2,2,…….n,n…..sir crescator
(Yn): 1,2,3….n,n+1….strict crescator
(Zn): 1,1,1/2,1/2,1/3,1/3….descrescator
(Rn): -1,-2,-3……-n, strict descrescator

!Obs. -Un sir crescator este marginit inf de primul termen Xo
-Un sir care este crescator sau descrescator (respectiv strict) se numeste
monoton (respective strict monoton)

Pentru a stabili monotonia unui sir se face diferenta a doi termeni a Z termeni
oarecare consecutivi si aceasta se compara cu 0.
Daca termenii sirului este pozitiva se face raportul a doi termeni


SIRURI FUNDAMENTALE
( SIRURI COUCHY )


Definitia 1:

Definitia 2:

Definitia 3:

Observtie!
Cele trei definitii date sunt echivalente:

Criteriul lui Couchy:
Un sir de numere reale este convergent daca si numai daca este sir Couchy.
Problem propuse spre rezolvare:

I. Utilizand criteriul lui Couchy sa se arate ca urmatoarele siruri sunt convergente:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ). , , incat astfel , 0
daca Couchy) sir (sau l fundamenta este sir un ca Spunem
c c c c N m n a a N N
a
m n
n
> ¬ < ÷ = - > ¬
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) . si , incat astfel , 0
daca Couchy) sir (sau l fundamenta este sir un ca Spunem
-
+
e > ¬ < ÷ = - > ¬ N p N n a a N N
a
n p n
n
c c c c
( ) ( ) ( ) ( ) ( ). , incat astfel , 0
daca Couchy) sir (sau l fundamenta este sir un ca Spunem
c c c c N n a a N N
a
N n
n
> ¬ < ÷ = - > ¬
Definitia3 2 Definitia 1 Defintia · ·
( ) ( ) convergent este l fundamenta sir
n n
a a ·
2 5
1 2
1)
+
+
=
n
n
a
n
Rezolvare:( ) ( ) ( ) ( ) ( )
-
+
e > ¬ < ÷ = - > ¬ N p N n a a N N
n p n
si , incat astfel , 0
ca Demonstram
c c c c
( )
( )
( )( ) ( )( )
( )( )
( )( )
( )( ) 2 5 5 2 5
2 5 5 2 5
2 5 9 10 10 2 4 9 10 10
2 5 5 2 5
2 5 5 1 2 1 2 2 2 5
2 5
1 2
2 5
1 2
2 2
+ + +
=
=
+ + +
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ + + + +
=
=
+ + +
+ + + ÷ + + +
=
=
+
+
÷
+ +
+ +
= ÷
+
p n n
p
p n n
p n np n p n np n
p n n
p n n p n n
n
n
p n
p n
a a
n p n
( )( )
c c <
+ + +
¬ < ÷
+
2 5 5 2 5

p n n
p
a a
n p n
( )( )
( )
( ) 2 5 5
1
2
5
5
2 5
lim
2 5 5 2 5
lim
: obtinem nd arbirar.Ci numar un este
+
=
|
|
.
|

\
|
+ + +
=
+ + +
· ÷
· ÷ · ÷
n
p p
n
n p
p
p n n
p
p p
p p
( )
( )
(
¸
(

¸

÷
+ =
÷
> ¬ s
+
¬
c
c
c
c
c
c
25
10 1
1 lua putem deci ,
25
10 1
2 5 5
1
N n
n
( ) ( ) ( ) ( ) N p N n a a N
n p n
e > ¬ < ÷
(
¸
(

¸

÷
+ = - > ¬
+
si , incat astfel
25
10 1
1 , 0 c c
c
c
cn
n
b
2
1
2
1
2
1
2
1
1 ) 2
3 2
+ + + + + = 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) N p N n b b N N
n p n
e > ¬ < ÷ = - > ¬
+
si , incat astfel , 0
ca Demonstram
c c c c
( )
(
¸
(

¸

+ =
> ¬ s ¬
¦
)
¦
`
¹
< ÷
< ÷
¬
<
|
.
|

\
|
÷ =
÷
|
.
|

\
|
÷
· =
=
|
.
|

\
|
+ + + <
|
.
|

\
|
+ + + = + + + =
= ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ + + + + + + + = ÷
+
+
÷ + + + +
+ +
+
c
c
c
c
c
1
log 1 Deci
1
log
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2 1 1 2 1
2 1 2
N
n
b b
b b
b b
n
n p n
n
n p n
n p n
p
n
p n p n p n n n
n p n n n
n p n
  
  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) N p N n b b N
n p n
e > ¬ < ÷
(
¸
(

¸

+ = - > ¬
+
si , incat astfel
1
log 1 , 0
2
c c
c
c c


( )
(
¸
(

¸

+ = ¬
¬
<
|
.
|

\
|
+ + + = s
s s = ÷ = ÷
=
÷ +
+
+ =
+
+ =
+
+ = =
+
=
+
=
¿
¿ ¿ ¿ ¿
¿
c
c
1
log 1 obtine se
anterior exercitiul la aratat am cum dupa
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
sin
2
sin
2
sin
2
sin
2
sin
) 3
2
1 1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
N
k k k k
c c
k
c
n p n
p n
n k
k
p n
n k
k
p n
n k
k
n
k
k
p n
k
k
n p n
n
k
k
n

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) N p N n b b N
n p n
e > ¬ < ÷
(
¸
(

¸

+ = - > ¬
+
si , incat astfel
1
log 1 , 0
2
c c
c
c c
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
(
¸
(

¸

÷
+ = ¬ s
+
¬
¦
)
¦
`
¹
< ÷
+
< ÷
¬
+
<
+ +
÷
+
=
=
÷
÷ =
÷
<
+
s
s
+
=
+
÷
+
= ÷
+
=
+
+
+
+ =
+
+ =
+
+ =
+
+ = =
+
=
+
=
¿ ¿ ¿
¿ ¿ ¿
¿
c
c
c c
c
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
! cos
1
! cos
1
! cos
1
! cos
1
! cos
) 4
1 1 1
1 1 1
1
N
n
d d
n
d d
n p n n
k k k k k k
k
k k
k
k k
k
k k
k
d d
k k
k
d
n p n
n p n
p n
n k
p n
n k
p n
n k
p n
n k
n
k
p n
k
n p n
n
k
n
II. Aratati ca urmatorul sir de numere reale nu este fundamental:

LIMITA FUNCTIEI LOGARITMICE
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
-
+
e > ¬ > ÷ = ¬ > -
+ + + + =
N p N n x x N N
n
x
n p n
n
si , incat astfel , 0
: ca Aratam
1
3
1
2
1
1
c c c c

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
l fundamenta este nu sirul
, incat astfel ,
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1 1 1 1 1 1
2
2
1
2
1
2
1
2
1 1
2
n
n p n
n n
n
n k
n
n k
n
n k
n
k
n
k
n n
x
N n x x N N
x x
n
n
n n n
n n n k k k k k
x x
¬
> ¬ > ÷ = ¬ = - ¬
¬ > ÷
= = + + + >
> + +
+
+
+
= = s = ÷ = ÷
+
+ = + = + = = =
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
c c c c


LIMITA FUNCTIEI LOGARITMICELIMITA FUNCTIEI
TRIGONOMETRICE DIRECTE


- Daca punctual de acumulare este finit adica aeR atunci

Deci limita functiei sinus intr-un punct de acumulare finit aeR se obtine
inlocuind pe x cu a
- Daca a= ±∞ atunci f nu are limita- Daca punctual de acumulare este finit adica, aeR atunciDeci limita functiei cosinus intr-un punct de acumulare finit aeR se obtine
inlocuind pe x cu a
- Daca a apartine domeniului de definitie atunci :

Se poate lua :

Deci limita functie tangenta intr-un punct de acumulare din domeniul de
definitie se obtine inlocuind pe x cu aDeci limita functiei cotangenta intr-un punct de acumulare din domeniul de def se
obtine inlocuind pe x cu aLIMITELE FUNCTIILOR
TRIGONOMETRICE INVERSE


Se demonstreaza ca daca a e[-1,1] atunciOBSERVATIE :Pentru toate functiile elementare , limita functiei in orice punct al multimii de
definitie a , se obtine inlocuind pe x cu a .
OPERATII CU LIMITE DE FUNCTII

LIMITE REMARCABILE

1.


2.

3.


4.
5.
6.
7.
8.
LIMITA FUNCTIEI
TRIGONOMETRICE DIRECTE


- Daca punctual de acumulare este finit adica aeR atunci

Deci limita functiei sinus intr-un punct de acumulare finit aeR se obtine
inlocuind pe x cu a
- Daca a= ±∞ atunci f nu are limita- Daca punctual de acumulare este finit adica, aeR atunciDeci limita functiei cosinus intr-un punct de acumulare finit aeR se obtine
inlocuind pe x cu a
- Daca a apartine domeniului de definitie atunci :

Se poate lua :

Deci limita functie tangenta intr-un punct de acumulare din domeniul de
definitie se obtine inlocuind pe x cu aDeci limita functiei cotangenta intr-un punct de acumulare din domeniul de def se
obtine inlocuind pe x cu aLIMITELE FUNCTIILOR
TRIGONOMETRICE INVERSE


Se demonstreaza ca daca a e[-1,1] atunciOBSERVATIE :Pentru toate functiile elementare , limita functiei in orice punct al multimii de
definitie a , se obtine inlocuind pe x cu a .
OPERATII CU LIMITE DE FUNCTII

LIMITE REMARCABILE

1.


2.

3.


9.
10.
11.
12.
13.
  0. n. Problem propuse spre rezolvare: an  sir fundamental  an  este convergent I. Utilizand criteriul lui Couchy sa se arate ca urmatoarele siruri sunt convergente: 1) an  2n  1 5n  2 . Definitia 2: Spunem ca un sir an este fundamental (sau sir Couchy)daca   0. n  N   . N  N   astfelincat an  am   . m  N  . n  N   si p  N  . Observtie! Cele trei definitii date sunt echivalente: Definitia 3: Spunem ca un sir an este fundamenta (sau sir Couchy)daca l Defintia 1  Definitia 2  Definitia3 Criteriul lui Couchy: Un sir de numere reale este convergent daca si numai daca este sir Couchy. N  N   astfelincat an  aN   .SIRURI FUNDAMENTALE ( SIRURI COUCHY ) Definitia 1: Spunem ca un sir an este fundamenta (sau sir Couchy)daca l   0. N  N   astfelincat an p  an   .

Cind p   obtinem : p p 1 lim  lim  p  5n  2 5n  5 p  2  p   5n 2  55n  2 p5n  2  5    p p   . n  N   si p  N   0. N  N   astfelincat an p  an   .Rezolvare: Demonstramca   0. N  1  1  10  astfel incat    25  p este un numar arbirar. n  N   si p  N  2n  p   1 2n  1 an  p  an    5n  p   2 5n  2 5n  2 2n  2 p  1  2n  15n  5 p  2    5n  2 5n  5 p  2  10n 2  10np  9n  4 p  2  10n 2  10np  9n  5 p  2   5n  2 5n  5 p  2  p  5n  2 5n  5 p  2  an  p  an    p  5n  2 5n  5 p  2   1 1  10 1  10   n . deci putem lua N    1   55n  2 25  25   an p  an   .

N  N   astfel incat bn p  bn bn p  bn  1    . N    1  log 2 1  astfel incat bn p  bn       .1 1 1 1 2) bn  1   2  3    n 2 2 2 2 Demonstramca   0. n  N   si p  N . n  N   si p  N 1 1 1 1 1 1 1 1  2    n  n1    n p  1   2    n  2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1  1 1  1 1 1 1   n1  n 2    n p  n1 1     p1   n   2    p   2 2 2 2  2 2  2 2 2 2  1 1  1  p  1 2 1  1 2  1   n   n 1  p   n 1 2 2  2  2 1 2 1 bn p  bn  n  2   1n    n  log 2 1  2  bn p  bn     1  Deci N    1  log 2      0.

sin k 2 3) cn   2k k 1 n n sin k 2 sin k 2  cn     2k 2k k 1 k 1 n p n p sin k 2 sin k 2  1 2k  k 1 2k  k n n n p cn  p  1 1  1 1  1  n 1 1     p 1   n  k 2  2 2  2 k  n 1 2 dupa cum am aratat la exercitiul anterior  1   se obtine N    1  log 2    n p   0. N    1  log 2 1  astfel incat bn p  bn       . n  N   si p  N 4) d n   k 1 n cos k! k k  1 n p d n p  d n   n p n cos k! cos k!     k k  1 k 1 k k  1 k 1 cos k! 1 k k  1  k n n p k  n 1  cos k!  k k  1 1 1 k k  1  k n n p 1 1  1 k k  1  k n n p 1 1 1   n 1 n  p 1 n 1 d n p  d n  d n p 1  n  1   1    N    1  1        n 1     dn     .

II. n  N   si p  N  2n 2n 1 1 1 1 1 1 1 k  k1 k  k1 k  n  1  n  2    2n  k n  n  n  1 1 1 1 1   n  2n 2n 2n 2n 2 1 x2 n  xn   2 1    . n  N   3  sirul xn nu este fundamental LIMITA FUNCTIEI LOGARITMICE . Aratati ca urmatorul sir de numere reale nu este fundamental: 1 1 1   2 3 n Aratam ca : xn  1    0. N  N   astfel incat xn p  xn 1 n 1 x2 n  xn      k 1 k k 1 k  2n 2n   . N  N   astfel incat xn p  xn   .

aR atunci Deci limita functiei cosinus intr-un punct de acumulare finit aR se obtine inlocuind pe x cu a  Daca a apartine domeniului de definitie atunci : .LIMITA FUNCTIEI LOGARITMICE LIMITA FUNCTIEI TRIGONOMETRICE DIRECTE  Daca punctual de acumulare este finit adica aR atunci Deci limita functiei sinus intr-un punct de acumulare finit aR se obtine inlocuind pe x cu a  Daca a= ±∞ atunci f nu are limita  Daca punctual de acumulare este finit adica.

Se poate lua : Deci limita functie tangenta intr-un punct de acumulare din domeniul de definitie se obtine inlocuind pe x cu a Deci limita functiei cotangenta intr-un punct de acumulare din domeniul de def se obtine inlocuind pe x cu a LIMITELE FUNCTIILOR TRIGONOMETRICE INVERSE Se demonstreaza ca daca a [-1.1] atunci OBSERVATIE :Pentru toate functiile elementare . limita functiei in orice punct al multimii de definitie a . . se obtine inlocuind pe x cu a .

5. 4. . 3.OPERATII CU LIMITE DE FUNCTII LIMITE REMARCABILE 1. 2.

6. 7. LIMITA FUNCTIEI TRIGONOMETRICE DIRECTE  Daca punctual de acumulare este finit adica aR atunci Deci limita functiei sinus intr-un punct de acumulare finit aR se obtine inlocuind pe x cu a  Daca a= ±∞ atunci f nu are limita  Daca punctual de acumulare este finit adica. 8. aR atunci Deci limita functiei cosinus intr-un punct de acumulare finit aR se obtine inlocuind pe x cu a  Daca a apartine domeniului de definitie atunci : .

Se poate lua : Deci limita functie tangenta intr-un punct de acumulare din domeniul de definitie se obtine inlocuind pe x cu a Deci limita functiei cotangenta intr-un punct de acumulare din domeniul de def se obtine inlocuind pe x cu a LIMITELE FUNCTIILOR TRIGONOMETRICE INVERSE Se demonstreaza ca daca a [-1. limita functiei in orice punct al multimii de definitie a . se obtine inlocuind pe x cu a . .1] atunci OBSERVATIE :Pentru toate functiile elementare .

2.OPERATII CU LIMITE DE FUNCTII LIMITE REMARCABILE 1. 9. 10. . 11. 3.

12. . 13.

!#%&%&%   %##            .

      .