Sunteți pe pagina 1din 4

2.2.3. FUNCTII DERIVABILE. DERIVATA UNEI FUNCTII.

Fie f : D R, D R o functie reala .


Studiul derivabilitatii se face doar in punctele de acumulare ale domeniului de definitie al
unei functii si poate consta in:
f ( x) f ( x0 )
1. Utilizarea definitiei derivatei ca limita xlim
care poate fi in unul din
x
x x0
cazurile:
limita este egala cu l R f este derivabila in x 0 , f ' ( x0 ) l ;
limita exista si este infinita , l {} f nu este derivabila dar are derivata in punctul
x 0 , f ' ( x 0 ) ;
limita nu exista, dar exista limitele laterale
f ( x) f ( x0 )
f ( x0 f ( x0 )
f ' s ( x 0 ) lim
, f ' d ( x0 ) lim
, diferite, f ' s ( x0 ) f ' d ( x 0 ) ; mai
x x
x

x
x x0
x x0
mult, in aceste conditii, daca derivatele laterale sunt cel putin una finita , atunci x 0 se
numeste punct unghiular, iar daca derivatele laterale sunt diferite si infinite, atunci x 0 se
numeste punct de intoarcere.
Exemplu:
Fie f : R R, f ( x) x 2 1 , Calculati f ' (1), f ' ( x0 ), x0 R ,
0

f ( x) f (1)
x2 1 0
lim
lim( x 1) 2 ;
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
2
2
f ( x) f ( x 0 )
x 1 x0 1
f ' ( x0 ) lim
lim
lim( x x0 ) 2 x0 , x0 R .
x x0
x 1
x 1
x x0
x x0
f ' (1) lim

2. Operatii cu functii derivabile. Fie f, g functii alese astfel incat, de la caz la caz, sa
aiba sens operatiile intre cele doua functii, si fie , R scalari. Atunci:
( f g )' f ' g ' ; ( f )' f ' ;
( f g )' f ' g fg ' ; (f )' f ' ;
f

( f g )' f g ( g ' ln f g

( f g )' f ' ( g ) g ' ;

'

f ' g fg '
;
g2

'

g'
g2

f'
);
f

1
f ( x0 ) ;
f ( x0 ) y 0

1
( f )' ( y 0 )

( f g)

f ( n ) f ( n1) ' , n N *, f ( 0) f

(n)

C nk f ( nk ) g ( k )
k 0

3. Derivatele functiilor uzuale. Prezentam untabel al derivatelor functiilor uzuale,


precizand domeniile maximale ale functiilor si domeniile de derivabilitate
corespunzatoare:
Df
Df '
f
f
Observatii:
c (functie
R
0
R
constanta)
n
R
R
nx n 1

x ,n N *

xr , r R *
2n

x, n N *

2 n 1

x, n N *

a , a 0, a 1
x

e
ln x
log a x,

(0,)
[0, )

cos x

tgx

ctgx
arcsin x

1
2n

2n

R
R
R
(0,)
(0,)

R
R

R \ (2k 1)
2

R \ k , k Z

2 n 1

a ln a
ex
1
x
1
x ln a

cos x

sin x
1
cos 2 x

[-1,1]

1 x
1

f ' d (0)

R*

f ' (0)

2n

(0,)

(0,)

R
R

R \ (2k 1)
2

R \ k , k Z

1
sin 2 x

[-1,1]

(0,

R
R

2 n 1

( 2n 1)

a 0, a 1

sin x

(0,)

rx r 1

f ' d (1)

(-1,1)

f ' s (1)

arccos x
arctgx

1 x

1
x 1
1
2
x 1

f ' d ( 1)

(-1,1)

f ' s (1)

arcctgx

Cum, de obicei ,derivarea implica o compunere de functii elementare, este utila


prezentarea si a unui tabel al derivatelor functiilor compuse.
Fie u o functie aleasa de la caz la caz astfel incqat sa aiba sens compunerea.
Atunci:

un,n N *

nu n1u '

ur ,r R *

ru r 1u '

2n

u,n N *

2n

u,n N *

2 n 1

a u , a 0, a 1

eu
ln u
log a u ,
a 0, a 1

sin u

cos u

tgu

ctgu

2n

u 2 n 1
1

( 2n 1) 2 n 1 u 2 n

u'

a u ln a u '
e u u'
1
u'
u
1
u'
u ln a
cos u u '
sin u u '
1
u'
cos 2 u
1

u'
sin 2 u

arcsin u

arccos u

1 u2
1

arctgu

u'

u'

1 u2

u'

1
u'
u 1
1
2
u'
u 1
2

arcctgu

4. Corolarul teoremei Lagrange: Fie f : D R, x 0 D , punct de aacumulare al


domeniului. Daca f este continua in x 0 si f este derivabila pe o vecinatate a lui x 0 ,
fara a fi stabilita derivabilitatea in x 0 si exista si are loc relatia
lim f ' ( x ) lim f ' ( x ) l R , atunci exista derivata functie si in punctul x 0 si, mai
x x0

x x0

mult, f ' ( x0 ) l .
Exemple:
( 3 x2

(5 x x 5 )' (5 x )'( x 5 )' 5 x ln 5 5 x 4 ;


( x 2 sin x)' ( x 2 )' sin x x 2 (sin x)' 2 x sin x x 2 cos x;

x 1

x 2

'

x )' ( 3 )'( x 2 )'( x )' 0 2 x

2 x

( x 1)' ( x 2) ( x 1)( x 2)' x 2 x 1


3

;
2
2
( x 2)
( x 2)
( x 2) 2

1
2

x 1

1
2x
( x 2 1)' 2
;
2
( x 1)
( x 1) 2
x'
( x x )' x x ( x' ln x x ) x x (ln x 1) ;
x

'

1 cos x

1 sin x

ln

'

'

1 cos x
1 sin x

1 sin x
1 cos x

'

1 cos x


1 cos x 1 sin x
2
1 sin x
1

1 cos x
1 sin x
1 1 sin x (1 cos x)' (1 sin x) (1 cos x)(1 sin x)'

2 1 cos x
(1 sin x) 2
1 1 sin x sin x(1 sin x) cos x(1 cos x) 1
1 sin x cos x


2
2 1 cos x
2
(
1
cos x)(1 sin x)
(1 sin x)

sau, mai usor era sa aplicam proprietatile logaritmilor:


1 cos x
1
ln(1 cos x) ln(1 sin x ) si apoi efectuam derivarea.
1 sin x
2

ln

Observatie: in cazul expresiilor care contin operatii de tip putere este indicata
logaritmarea expresiei, aplicarea proprietatilor logartmilor si apoi derivarea.
Aplicatii:
1. Calculati derivatele functiilor urmatoare, precizand domeniul maximal si domeniul de
derivabilitate:
'

x
x
; d) ( x ln x )' ; e) e
x

a) (2 x 2 x 3)' ; b) ( x 4 5 x 2 1)' ; c)
1

'

f)
l) e

; g) ( x

4 ln

'

ln x

)' ; h)

e x ex
; m) x
x
e e

; i)

'

'

x x
x 1

ln

; n)

'

x 1
x 1

x ln x)' ;

'

x3
; k) ln(ln x) ' ;
)' ; j)
2
(1 x)
'

2 x ( x ln 2 1)
; o)
; p)
ln 2 2

'

x ln

x
.
x 1

2. Studiati continuitatea si derivabilitatea functiilor f:RR:


1

2 x 1
0,

a) f ( x)

ln( x 2 2 x 2),

x 1

x2

x 1 ; b) f ( x)
; c) f ( x) 3 x 3 3 x 2 4 .
1 x 1
x 1