Sunteți pe pagina 1din 9

FUNCTII DERIVABILE

I.
1. Se considera
f
definita prin: ( )
( ) ( ]
( )
( ) [ )

'

'

,
2
1 2
\ , , cos ln
2
1
, 0 , 2 sin
1 , 0 , 1 1 , ,
| 1 | ) 1 (
2
3
k
x x
x x
x x
x x
x
x f
Sa se determine multimea
C
a punctelor in care
f
este continua si multimea D
in care
f
este derivabila.
2. Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functiei
R R f :
in punctul
1 x
.
( )
( ) ( ]
( ) ( )

'

+
+

, 1 , ln 1

!
1 , 0 , 3 ln
2
x x
x x x
x f
3.
R R f :
. Sa se determine
a
si
b
astfel incat
( ) ( )

1 ln x b x f + +
,
0 x
sa fie
derivabila pe R .
. Sa se studie"e derivabilitatea functiei
R R f :
, ( )
3 3
2 3 + x x x f .
!. #ie
[ ] R f 1 , 1 :
, ( )
2
1 x x f . Sa se determine punctual
( ) , M
,
( ) f
in care tangenta la graficul functiei este
| |
cu dreapta
3 2 + x y
.
$. Sa se derive"e functia
R D f :
,
( )
1
2
arcsin
2

x
x
x f
.
%. Sa se studie"e derivabilitatea
f
, ( )
( ]
( )

'

+ +

, , 1
, 0 , log
2

a x x x
a x x
x f
a

&. Sa se studie"e derivabilitatea functiei
R R f :
,
( ) ( ) x x x x x x f
3 2
, , ma'
.
(. Studiati derivabilitatea functiei ( )
| 2 |
1 !
2
+
+ +

x
x x x
x f .
10.
R R f :
,
( ) | | cos x x f
. Sa se studie"e derivabilitatea functiei
f
si sa i se
calcule"e derivata.
1
11. Se considera ( )
2
1
cos
,
_

x
x
x f . Sa se studie"e derivabilitatea functiei
f
si
sa se calcule"e derivata.
12. Sa se calcule"e derivata functiei
( ) 1 $ & 1 3 + + x x x x x f
.

II.
1. Se considera: ( )
( )
( )

'

>

0 , , , min
0 , , , ma'
3 2
3 2
x x x x
x x x x
x f . Sa se studie"e derivabilitatea functiei
f
pe
R .
2. Se considera: ( )

'

0 , 0
0 ,
1
2
1

x
x e
x
x f
x
n
. Sa se arate ca
( ) 0 0 ) f
.
3. Sa se calcule"e
) f
pentru functia
( )
2
1
arcsin
x
x
x f

,
R D f :
.
.
R R f :
,
( ) b x a x x x f +
. Sa se determine
a
si
b
astfel incat
f
sa
fie derivabila pe R .
!. Se considera
R R f :
, ( )
3 2
1 + + x a x x f ,
R a
,
* a
astfel incat
f
este derivabila pe R *
$. Sa se determine
c b a , ,
astfel incat
f
sa fie de doua ori derivabila pe R ,
unde: ( )
( )
[ )

'

+ +


, 1 ,
1 , ,
3
2
3

2
x c x b x a
x e
x f
x
+
R R f :
.
%.
R D f :
,
( ) ( ) 1 cos 2 ln
2
1
2
+ x x x x f
, unde D , domeniul ma'im de
definitie. Sa se determine
[ ] 2 , 0
astfel incat panta tangentei la grafic in
punctul de abscisa
0
0
x
are valoarea 1.
&. Sa se studie"e derivabilitatea functiei
( ) R f 3 , 0 :
, unde
( ) [ ] ( ) x x x x f ln
.
(. Se considera
R R f :
para si derivabila si o alta functie
R R g :
data prin :
( ) ( ) x x f
x
x g +

,
_

+ 1
3
3
. Sa se demonstre"e ca
( ) 1 0 ) g
.
2
10.
R R g f : ,
astfel incat
( ) ( ) x f x x g
,
( ) R x
. -resupunem ca
g
este
derivabila pe R , sa se arate ca
f
este derivabila in
1
0
x
. .e"ulta ca
f

este derivabila pe R *
11.
R R f :
, ( )
( )

'

>

,
_

0 , ,
1
, 1 min
0 , , , ma'
3 2
x e
x
x
x x x x
x f
x
. Studiati derivabilitatea functiei
f
.
12.
R D f :
,
( )
x
x
x f
| ln |

. Sa se studie"e continuitatea si derivabilitatea lui


f
.
13. Sa se determine
R b a ,
astfel incat
R R f :
, ( )

'

> +
+

2 , 1
2 ,
2
arctg
x x a
x a
x
b
x f sa fie
derivabila pe R .
III.
1. Sa se determine
{ } 0 \ R m
astfel incat tangenta la graficul functiei
R R f :
,
( ) ( )
2 2
ln arctg m x
m
x
x f + +
in punctul de abscisa
0 x
sa forme"e cu a'a
x O

un ung/i

! .
2. Sa se cercete"e derivabilitatea functiei
R R f :
:
( )

'

> +

| | ,

2 3

2
sgn

2 3

| | , sgn sin
3

x x x
x x x
x f
3.
R R f :
,
( ) x x f arctg
, se cere sa se arate ca
( ) ( ) ( )
1
]
1

+
2
sin cos )

x f x f x f

si
[ ]
( ) ( ) ( ) [ ] ( )
1
]
1

+
2
sin cos 0 1
n
x f n x f n x f
n n
, +
Z n
.
. 1aca I interval desc/is si
R I f :
, derivabila in
I a x
, atunci
( ) ( )
( ) ( ) a f a a f
a x
x f a a f x
a x
) lim

3
!. Sa se determine punctele de e'trem ale functiei
R R f :
,
( ) x x
x
x x
x f arctg 3 1 ln
) 1 ( 2
10 1
2
2
2
+ +
+
+

IV.
1. #ie
( ) R f , 0 :
,
( ) x x x f ln +
. Sa se arate ca
f
este bi2ectiva si sa se
calcule"e ( ) ( ) 1
)
1
f
2. #ie
( ) ( ) , 1 , 0 : f
,
( ) 1
2
+ + + x x x x f
. Sa se arate ca
f
este bi2ectiva si sa
se calcule"e ( ) ( )
)
1
f .
3.
R R f :
, ( )

'

>

0 , 2
0 , 2
2
2
x x x
x x x
x f . Sa se arate ca
f
aste bi2ectiva si sa se calcule"e
( ) ( ) 3
)
1

f .
.
( ) , 1 : R f
,
( ) 1 3 3
2
+ +
x x
x f
sa se arate ca
f
este bi2ectiva si sa se
calcule"e ( ) ( ) 3
)
1
f .
!. Sa se studie"e continuitatea si derivabilitatea functiei
R R f :
,
( )

'

1
]
1

+
1
]
1

R b a x b x a
R x x
x f
, ,
2
(
,
2
%
, 2 sin
2
(
,
2
%
\ , ln

$.
R R f :
,
( ) x a x f
x
+
,
1 > a
se cere sa se calcule"e ( ) ( ) 1
)
1
+

a f .
%. Sa se preci"e"e domeniul ma'im de derivabilitate al functiei
[ ] R f 2 , 0 :
,
( )
1 3 4 2
3 4
+

x x
x x
x f
, unde
3 4x
semnifica partea intreaga a lui
x
.
&. Se considera functia
R R f
*
:
, ( )

'

1 , 1
1 ,
1
ln
x
x
x
x
x f . Sa se arate ca
f
este
derivabila cu
) f
continua.
V. Sa se determine derivatele de ordin
n
pentru functiile:

1.
{ } R R f 1 \ :
,
( )
x
x f

1
1


2.
( ) R f , 0 :
,
( )
x
x
x f
1 +

3.
R
a
f
,
_

+ ,
2
:
,
( ) ( )
*
R x x
n
x f + , 2 ln
0
1
.
( ) R f , 0 :
,
( )
x
x
x f
ln

!.
R R f :
,
( )
x b x a
e e x f
$.
( ) R f , 1 :
,
( )
( )
2
1 ln
+
+

x
x
x f
%.
R R f :
,
( ) ( ) x x x f cos 1
2

&.
R R f :
,
( )
x
e x x f
2
(.
( ) R f 1 , 1 :
,
( ) ( )
2
1 ln x x x f
10.
{ } R R f 0 , 1 , 2 \ :
,
( )
( ) ( ) 2 1
1
+ +

x x x
x f
. Se cere sa se calcule"e limita sirului cu
termenul general :
( ) ( ) ( ) ( )

+ + +
n
p
k k k k
n
p f n f f f a
1
... 2 1
11. Se considera
f
care satisface relatia.
Se cere sa se calcule"e limita sirului cu termen general :
( ) 1
1

n n
f
a
, unde
( )
( ) x f
n
este derivate de ordin
n
a lui
f
.
12. Sa se calcule"e derivata de ordin
n
pentru functia
( ) R f 1 , 1 :
,
( )
1
1
2

x
x f
.
VI.

1. #ie n
a a a , ... , ,
2 1 nr. reale, distincte doua cate doua,
R R P :
,
( ) ( ) ( ) ( )
n
a x a x a x x P ...
2 1 si
R E f :
,
( )
n
a x a x a x
x f

+ +

1
...
1 1
2 1
,
unde { }
n
a a a R E , ... , , \
2 1
. Sa se arate ca functia
f
este indefinit derivabila pe
!
E si ca
( ) 0 ) < x f
,
( ) E x
. Sa se arate ca
( )
( )
( ) x P
x P
x f
)

si ca
( ) ( ) ( ) [ ]
2
) 5 x P x P x P < ,
( ) E x
.
2. Sa se calcule"e derivata de ordin
n

( ) 1 n
pentru
R E f :
,
( )
1
2
ln
2

x
x
x f
.
3. #ie
R R f :
, ( )
2
x
e x f

. Sa se arate ca
( )
( ) ( )
2
x
n
n
e x P x f


, unde n
P
este o
functie polinomiala de grad
n
.
. #ie
R R f :
,
( ) ( ) x a x x f +
2
1 ln
. Sa se determine
R a
, pentru care
f

este crescatoare pe
R
.
!. Se considera
R R f :
, ( )
( )

'

> + +

0 ,
0 , 1 ln
2
x c x b x a
x x
x f ,
R c b a , ,
. Sa se determine
c b a , ,
astfel incat
f
sa fie de doua ori derivabila pe R .
$. Sa se determine punctele de e'trem local ale functiei
R R f :
,
( )

'

<

1 ,
1 , 1
2
2
x e e
x x
x f
x
.
%.
{ } R R f 1 \ :
, ( )
1
1
2
+
+

x
x
x f . Se cer asimptotele functiei+ e'tremele locale ale lui
f
si
) f

.
VII.
1. Se considera
R R f :
, ( )

'

0 , 0
0 ,
1
2
1

3
x
x e
x
x f
x
a) Sa se studie"e continuitatea si derivabilitatea lui
f
si sa se calcule"e
) f
.
b) Sa se determine e'tremele locale si punctele de infle'iune ale lui
f
.
2. Sa se determine functia
*
R R f :
, derivabila pe R , care verifica simultan
conditiile
( ) ( ) x f x f 3 )
si
( ) 3 0 f
.
$
3. Sa se studie"e continuitatea si derivabilitatea functiei
R R f :
,
( )

'

+
+

,
_

0 ,
2
1

0 ,
1
1 | |

2
1
1
x
x
e
x
x
x
x f
x
.
R D f :
,
( )
$ !
3 2
2
+

x x
x
x f
, sa se calcule"e
( )
( ) x f
n
.
!.
( ) R f , :
,
( ) ( ) x x f ln
. 6alculati
( )
( )
( ) 3
0 1
1
1
k
n
k
k
n
f
k
k
S

si
determinati
2
lim
n
S
n
n
.
$.
R E f :
, unde
( )
x
x x x f
1
arcsin
2

. Sa se studie"e continuitatea si
derivabilitatea functiei
f
.
%. Sa se arate ca daca
( ) R f 1 , 1 :
, este derivabila in
0 x
, atunci
( ) ( )
( ) 0 )
2
lim
0
f
x
x f x f
x

.
&. Sa se determine un polinom
[ ] x R f
de grad minim, astfel incat functia
polinomiala asociata sa aiba un ma'im egal cu $ pentru
1 x
si un minim
egal cu 2 pentru
3 x
.
(. #ie
R R f :
, o functie derivabila cu proprietatea ca
( ) ( ) x f x f )
,
( ) R x
.
Sa se arate ca
f
admite derivata de ordin
n
. 1aca
( ) 1 0 f
sa se calcule"e
( ) 0
n
f
.
10. -entru ce valori ale lui
{ } 0 \ , R b a
consideram
R R f :
,
( )
2 2
b x
x a
x f
+

Sa se
afle toate valorile parametrilor
a
si
b
astfel incat tangenta in origine la
graficul lui
f
sa coincida cu prima bisectoare a a'elor de coordonate .
11. #ie
( ) R f , 0 :
o functie derivabila cu derivata inversabila si
g
inversa lui
) f
Sa se calcule"e limita l a sirului
( ) ( ) [ ]
n
n f n f g
a
n
+

1
.
12. 1eterminati punctele de intoarcere ale graficului lui
f
,
R R f :
,
( ) x x x f + 1
2
.
VIII.
%
x
x x x f
1
arcsin ) (
2

1. Sa se determine
R
astfel incat functia
R R f :
, ( )

'

0 , 0
0 ,
1
sin
x
x
x
x
x f

sa fie
derivabila in origine.
2. Sa se determine abscisele punctelor ung/iulare ale graficului functiei
R R f :
,
( )
1
2
arcsin
2
+

x
x
x f
.
3. #ie
( ) R f , 0 :
,
( ) ( )
2
, ln 2 1 min x x x f +
. Sa se calcule"e
( )
( ) x f
n
,
*
N n .
. #ie
( ) R f , 0 :
, o functie de doua ori derivabila si cu derivata a doua
continua. 1aca ( ) ( ) ( ) 1 1 5 1 ) 1 f f f sa se calcule"e
( )
( )
2
1
1
lim

x
x x f
L
n n
x
,
N n
,
1 n
.
!. Sa se determine
0 >
astfel incat
R R f :
,
( )
x x
e e x f
2

sa admita un
ma'im in
1 x
.
$.
R R f :
, ( )
2 2
2
1
b x
x a
x f
+
+
. Sa se determine perec/ile
( ) b a,
astfel incat
f G

sa treaca prin
( ) 1 , 1
, iar valoarea minima a functiei
f
sa fie

1
.
%.
R D f :
,
( )

,
_


x m
e
x m
x f
1
ln
2
. Sa se determine constanta reala
m

stiind ca asimptota oblica a
( ) x f f G
trece prin

,
_

e e
P
1
,
1
.
&.
( ) R f , 0 :
,
( ) x x x f ln 2 +
. Sa se calcule"e ( ) ( ) 2
)
1
f .
(. 1aca
R R f :
este o functie derivabila, iar
( ) 0 lim

x f
x
si
( ) ( ) x f x
n
) lim


atunci
( ) 0 ) lim

x f x
x
.
10. Sa se studie"e derivabilitatea functiei
R R f :
,
( )
( )
( )

'

<

0 , , 1 min
0 , , 1 ma'
2
2
x x ... , x x, ,
x x ... , x x, ,
x f
n
n
11. Sa se studie"e derivabilitatea functiei
R R f :
, ( ) ( )
1
arcsin 1
2
2
+

x
x
x x f in
punctul
0 x
.
12.
{ } R R f 2 , 1 \ :
,
( )
( ) ( ) 2 1
1
2

x x
x m
x f
,
R m
.
* m
astfel incat
f
sa fie monotona
si sa se determine punctele de e'trem.
&
13. Sa se determine abscisa unui punct
c
in care tangenta la graficul functiei
R R f :
, ( )

'

> +

0 , 1
0 ,
2
2
x x
x
x
x f sa fie paralela la coarda care uneste punctele de
abscisa

1
x
si
3
2
x
sis a se calcule"e
( )
( ) 0 lim
n
n
f

.
(

S-ar putea să vă placă și