Sunteți pe pagina 1din 1

www.matematicon.

ro

Formule de derivare a functiilor compuse


Daca u: D E si g: E R sunt derivabile pe domeniile lor de definitie atunci g u : D R este derivabila pe D si (g u)' = g' (u(x))u' (x) x D.

Tabloul derivatelor functiilor compuse g(u(x)): D R


Functia u u , n N u , r R
r n *

Derivata functiei u' (u )'= nu


r n n 1

Domeniul de derivabilitate D

u' {x R | u(x) > 0} {x R | u(x) > 0} {x R | u(x) > 0}


2 n 1

u
2n

(u )'= ru u' u' ( u )'= 2 u ( 2 n u )'=


2n 1
2n

r 1

2n 1

( 2 n 1 u )'=

1 (2n 1)
2n 1

u 2n

{x R | u(x) > 0}

(e )' = e u' (a )' = a u'ln a u' (ln u)' = u (log a u )' =


u' u ln a
u u

a , a > 0, a 1 ln u log a u, a>0, a 1 sin u cos u tg u ctg u arcsin u arccos u arctg u arcctg u

{x R | u(x) > 0}

(sin u)' = u'cos u (cos u)' = - u'sin u u' (tg u)' = cos 2 u (ctg u)' =
u' sin 2 u
u' 1 u2 u' 1 u2 u'

{x R | u(x)

k } 2

{x R | u(x) k } {x R | -1 u(x) 1} {x R | -1 u(x) 1}

(arcsin u)' =

(arccos u)' = (arctg u)' = (arcctg u)' =

u2 1 u' u2 1

www.matematicon.ro