Sunteți pe pagina 1din 4

ELEMENTE DE ANALIZA MATEMATICA

LIMITE DE FUNCTII

Fie D  R o multime si   R un punct ( finit sau infinit ).  este punct de acumulare pentru multimea D
intr-un punctLimita unei functii acumularePunct de

daca in orice vecinatate a lui  exista puncte din D diferite de  .

Un punct care nu este de acumulare se numeste punct izolat ( pentru D ).

Fie f : D  R si   R punct de acumulare pentru D. Consecinte


Definitie ▪Limita functiei in punctul  , daca
Spunem ca functia f are limita l in punctul  daca exista, este unica.
oricare ar fi sirul  xn  nN din D-{  }, avind limita  , ▪O functie elementara f are limita in
orice punct de acumulare  din
sirul valorilor  f  xn   nN are limita l (l poate fi finit sau infinit ).
domeniul maxim de definitie si valoarea
Notatie x 
lim f ( x )  l limitei este f(  ).
Deci

lim f ( x )  l  ( x )
n nN xn  D  { } xn  
x 
, , avem
f ( xn )  l
Limite laterale

Limita stanga Limita dreapta


Fie f : D → R si   R punct de acumulare ( finit ) Fie f : D → R si   R punct de acumulare ( finit )
pentru D. pentru D.
Functia f are limita stanga in  egala cu l s Functia f are limita dreapta in  egala cu ld
 ( xn ) nN , xn  D , xn   , xn   ,avem  ( xn ) nN , xn  D , xn   , xn   ,avem
f ( xn )  l s f ( xn )  ld

Notatii Notatii
lim f ( x )  ld
lim f ( x)  l s x 
x  x 
x 

Valoarea limitei la stanga ( l s ) se mai noteaza Valoarea limitei la dreapta ( ld ) se mai noteaza
cu f (  0) cu f (  0)

f (  0)  lim f ( x )
f (  0)  lim f ( x ) x 
x  x 
x 

1
(existenta limitei)Teorema

O functie are limita intr-un punct finit de acumulare Definitie


daca si numai daca are limite laterale egale Daca o functie f : D  R are limite laterale finite intr-
in acel punct. un punct finit de acumulare  , atunci numarul real
S f ,  f (  0)  f (  0) se numeste saltul

f are limita in   f (  0)  f (  0) functiei f in punctul  .

Fie D  R o multime si   R punct de acumulare pentru D .


functiilimite depentruCriterii

▪Criteriul majorarii
─Daca functiile f , g : D  R satisfac conditia │ f ( x)  l │  g (x ) pentru orice x diferit de  , dintr-o
vecinatate a lui  si daca lim g ( x)  0 atunci lim f ( x )  l ( l este finit).
x  x 
─Daca functiile f , g : D  R satisfac conditia f ( x)  g ( x) pentru orice x diferit de  , dintr-o vecinatate a
lui  si daca lim g ( x)   atunci lim f ( x)   .
x  x 
.─Daca functiile f , g : D  R satisfac conditia f ( x)  g ( x) pentru orice x diferit de  , dintr-o vecinatate a
lui  si daca lim g ( x)   atunci
x 
lim f ( x)   .
x 

▪Teorema clestelui
Daca functiile f , g , h : D  R satisfac conditiile:
g ( x )  f ( x )  h( x ) pentru orice x diferit de  , dintr-o vecinatate a lui  si lim g ( x )  lim h( x)  l ,
x  x 

atunci xlim f ( x)  l .


▪Criteriul produsului
Daca functiile f , g : D  R satisfac conditiile: xlim f ( x )  0 si g este marginita pe D ,


atunci xlim f ( x) g ( x)  0 .


▪Trecerea la limita in inegalitati


Daca functiile f , g : D  R satisfac conditiile: f ( x)  g ( x) pentru orice x diferit de  , dintr-o vecinatate a
lui  si daca f,g au limita in punctul , atunci xlim

f ( x)  lim g ( x) .
x 

2
FUNCŢII – LIMTE UZUALE. LIMITE REMARCABILE

1 1 1 1
lim   lim  
lim 0 lim 0 x 0 x x 0 x
x  x x  x x 0 x 0

, daca a  0
lim x a  
x  0, daca a  0
lim x  lim 3 x   lim 3
x  
x  x  x 
 , daca a  1 0 , daca a  1
lim a x   lim a x  
x  0 , daca a   0 ,1 x    , daca a   0 ,1
 , daca a  1   , daca a  1
lim log a x   lim log a x  
x  - , daca a   0 ,1
x 0
x 0
 , daca a   0 ,1

 
lim arctg x  lim arctg x  
x  2 x   2
lim tg x   lim tg x  
π π
x x
2 2
π π
x x
2 2

lim f  x   f  α  unde f:D  R funcţie elementarǎ si α  D punct de acumulare


x α
funcţiile trigonometrice nu au limitǎ în punctele ,
x x 1
 1  1
lim 1    e
x   x
lim 1    e
x    x
lim 1  x  x  e
x 0
sin x tg x
lim 1 lim 1
x 0 x x 0 x
arcsin x arctg x
lim 1 lim 1
x 0 x x  0 x
xk ax
lim x  0 , k  N , a  1 lim k   , k  N , a  1
x  a x  x

ln1  x  x
a 1 1  x  r  1  r , r  R
lim 1 lim  ln a , a  0 lim
x 0 x x 0 x x 0 x

OPERAŢII CU LIMITE (ŞIRURI ŞI FUNCŢII)

3
REGULI DE CALCUL CU LIMITE FINITE
Şiruri Funcţii
daca lim an  a si lim bn  b unde a, b  R, atunci : daca lim f  x   l1 , lim g  x   l2 , l1 , l2  R atunci :
x α x α
lim an  bn   lim an  lim bn  a  b
lim  f  x   g  x    lim f  x   lim g  x   l l 1 2
lim α  an   α  lim an  α  a x α x α x α
lim a  f  x   a  lim f  x   a  l1
lim an  bn   lim an  lim bn  a  b x α x α

 a  lim an a lim f  x   g  x   lim f  x   lim g  x   l1  l2


x α x α x α
lim n    unde b  0
 bn  lim bn b f  x  xlim f  x l
 
α
lim   1 unde l2  0
lim anbn   lim an  lim bn  a b unde  a,b    0,0  x α g  x  lim g  x  l2
x α
lim g  x 
lim f  x  g  x    lim f  x    l1l2 unde  l1,l2    0,0 
x α

x α  xα 

REGULI DE CALCUL CU LIMITE INFINITE, EXPRIMATE FORMAL


Adunare    a   , aR cazuri de nedeterminare:
         a   , a  R  ; 
Inmultire        ,a  0
  a  
cazuri de nedeterminare:
 
  ,a  0
 a  
  ,a  0 ,a  0
        a  R* a  R* 0 ;  0
        

Impartire a
 0 , aR
 ,a  0
 
  ,a  0
  cazuri de nedeterminare:
 a   ,a  0 a ,a  0
      0
a
 0 , aR a  R* a  R* 
;
 
;

;
  ;
 0

,a  ,a  1 0 , a  1
Putere    a   a0
0 ,a  0

a 
 
0 , 0  a 
 0 ,   1

a1  
, 0  a  1
cazuri de nedeterminare:
   0 aR * 0  0 a   0 ,   1 
1 ;1 ;  0 ; 0 0

1 1 1
Cazul   
0 0 0
Limita
functiei lim f  g  x    lim f  y  unde β  lim g  x 
x α y β x α
compuse