Sunteți pe pagina 1din 17

Citirea Oracolului Lenormand în 7 paşi

1. Pregătirea pentru citire

Cartomancia este o divinaţie. Lăsând la o parte filosofia din


spatele acestui concept, să vedem ce se poate spune pe scurt despre
practica unei sesiuni de citit în lumea noastră reală, contemporană.
O sesiune de citit, indiferent dacă citim pentru noi înşine, pentru
prieteni, pentru o persoană recent cunoscută sau unei persoane cu care
călătorim împreună într-un mijloc de transport, este un eveniment care
uneşte atât conştientul şi subconştientul a două persoane –
consultantul şi solicitantul – cât şi (vrem-nu vrem să recunoaştem)
câteva dimensiuni vibratorii. Cu alte cuvinte, mai există nişte
consilieri-prieteni din lumea astrală (sau alte dimensiuni) care ne
ghidează la o citire. Nu degeaba au inclus înaintaşii noştri
cartomancia, de-a lungul mileniilor, în categoria divinaţie. Despre
realitatea, corectitudinea şi actualitatea acestei afirmaţii veţi avea
prilejul să vă convingeţi singuri, ori de câte ori veţi descifra mesajul
cărţilor.
Pentru a onora atenţia şi munca dezinteresată, plină de dragoste
necondiţionată, a prietenilor noştri astrali, cât şi pentru a cinsti
divinitatea lăuntrică din fiecare om, se cuvine să arătăm respectul
cuvenit fiecărei sesiuni de citire. De-a lungul timpului s-au instituit
diferite ritualuri pentru a pregăti cititul. Ca orice ritual, respectiva
practică a fost, la început, rodul gândirii şi al practicii unor oameni
obişnuiţi, poate ceva mai empatici şi mai sensibili decât semenii lor
contemporani. Ce vreau să spun cu asta este că fiecare om este liber
să-şi creeze şi să practice propriul său ritual de onorare a prietenilor
săi. Ceea ce este important este să se arate şi să se simtă respect şi
dragoste necondiţionată faţă de toate entităţile implicate în sesiunea de
citire, indiferent că sunt înzestrate cu corp fizic sau cu corp astral.
Pregătirea pentru citire se va face, aşadar, pe plan interior şi pe
plan exterior. Ordinea firească ar fi să se înceapă din interior şi să se
continue cu exteriorul. Dar, uneori, pregătirea exterioară poate fi un
suport foarte bun pentru pregătirea interioară, lăuntrică. Pe scurt: ar fi
normal ca mai întâi persoanele fizice să ajungă într-o stare de linişte
interioară – meditativă – folosind diverse tehnici meditative, ca abia
apoi, din această stare, să stabilească conexiunea cu celelalte
dimensiuni printr-un mic ritual. În practică, mai întâi se face un mic
ritual (muzică, lumânări, arderea aromelor) care – se crede – ajută la
atingerea liniştii interioare.
Experienţa mea personală (din perspectiva unui maestru Reiki şi
practician de alte terapii alternative, energetice) arată că o stare mai
adâncă de relaxare se atinge folosind calea firească (naturală) –
relaxare, meditaţie – urmată de un ritual extern.
Măsurătorile experimentale efectuate de cercetători ale ştiinţelor
vieţii (denumire nouă dată cercetărilor fenomenelor paranormale sau
neexplicate încă) demonstrează următoarele: relaxarea înseamnă
aducerea creierului din starea beta („starea trează”) în starea alfa
(„visare cu ochii deschişi”). În această stare alfa, cele două emisfere
cerebrale sunt echilibrate şi pot să facă conexiuni logice corecte între
combinaţiile de cărţi învăţate şi intuiţia personală a consultantului. O
citire bună se poate realiza şi din această stare alfa (undele cerebrale
sunt de tip alfa, adică lucrează pe frecvenţa 7- 14 Hz). Dar, ceea ce se
întâmplă ulterior în creier este ceea ce (deşi a fost măsurat, înregistrat
şi repetat de nenumărate ori) încă nu poate fi explicat prin metode
ştiinţifice contemporane: dacă se adânceşte nivelul de relaxare astfel
încât creierul să funcţioneze primordial la nivelul theta (undele
cerebrale sunt de tip theta, adică lucrează pe frecvenţa 1- 7 Hz), atunci
au loc fenomene de precogniţie reale. Este momentul când au loc aşa-
numitele prevestiri, precum şi chanelling-ul (canalizarea unor mesaje
primite din alte dimensiuni vibratorii). Probabil că au loc, pentru puţin
timp (câteva microsecunde), salturi la alte nivele energetice.

În cursul acestor sesiuni theta se primesc mesaje foarte concrete,


cum ar fi: nume concrete, localităţi, detalii foarte personale, secrete de
variate tipuri. Ulterior, practica demonstrează realitatea acestor
comunicări.

Ce se întâmplă în ambele cazuri?


1. Dacă folosim un ritual extern urmat de relaxare:
Ritualul extern (muzică, lumânări, arderea aromelor, alte
operaţii) reduce activitatea cerebrală de la nivelul beta la nivelul alfa
uşor (aprox. 14 - 10 Hz). Dacă mai urmează şi relaxarea (atingerea
liniştii interne printr-o meditaţie scurtă) se poate atinge (dar nu
totdeauna) nivelul de alfa adânc (aprox. 10 - 7 Hz). Ca urmare,
creierul va lucra în stare alfa uşor şi câteodată (pentru perioade scurte)
va intra şi în alfa adânc.
De obicei, consultanţii neobişnuiţi cu alte practici meditative sau
nepracticanţi ai altor metode energetice se opresc la aceste pregătiri.
2. Dacă folosim relaxarea internă urmată de ritualul extern:
Relaxarea internă, indiferent prin ce metode meditative se atinge
(meditaţie, yoga, zen, reiki, alte tehnici orientale noi sau vechi, Silva
Mind Control etc.) aduce totdeauna creierul în starea de alfa adânc
(aprox. 10 – 7 Hz). Urmată de un ritual extern, relaxarea poate atinge
şi nivelul theta. Asta înseamnă că creierul va lucra în stare alfa adânc
şi câteodată consultantul va avea şi scurte flash-uri intuitive, sub
forma unor previziuni (imagini şi/sau comunicări verbale).

La un moment dat, poate că fiecare cartomancier va fi tentat să


experimenteze această stare theta, care, inevitabil, îi va schimba
modul de abordare a cartomanciei. Ca orice abilitate, atingerea acestei
stări theta poate fi învăţată şi dezvoltată prin antrenament şi repetiţie,
individual sau la cursuri.
Depinde doar de dorinţa şi voinţa consultantului până la ce nivel
de profunzime vrea să experimenteze implicarea în sesiunea de citire.
Este perfect acceptabil ca consultantul să nu fie capabil sau să nu
dorească să se adâncească la nivelele profunde pentru orice solicitant
sau pentru orice problemă. Nu este nimic rău sau condamnabil în asta.
În secţiunea de exerciţii prezint o tehnică simplă, aflată la
îndemâna tuturor, pentru a induce în mod natural, fără accesorii, o
stare de relaxare naturală.

2. Practica citirii Oracolului Lenormand în 7 paşi

Pasul 1 – Purificaţi spaţiul fizic şi mental cu un ritual de începere


O sesiune de citire este un timp special în care se pune acceptul
pe necesităţile solicitantului, dar şi ale consultantului. Eliminaţi orice
sursă de întrerupere (opriţi televizorul, scoateţi telefoanele din priză şi
eventual animalele din casă). Reduceţi pe cât posibil toate zgomotele.
Toate ritualurile sunt un set de acţiuni repetate de obicei în
asemenea condiţii. Rolul ritualului este cel de a crea un nivel de
focusare (concentrare, atenţionare) care să permită o vedere clară a
mesajului transmis de cărţi. Ritualul nu trebuie să fie ceva complicat,
trebuie doar să permită consultantului să se relaxeze într-un fel care îi
face plăcere.
Ritualuri simple pot fi, de exemplu, acoperirea mesei cu o bucată
de mătase, sau aprinderea unei lumânări, sau o floare aşezată într-un
anumit loc, sau o piatră, un cristal sau alt obiect care are o semnificaţie
personală pentru consultant, sau chiar plasarea de icoane sau statuete
în cameră. Alţii preferă să cureţe aerul cu beţişoare parfumate sau cu
uleiuri. Incantarea mantrelor poate fi o altă sursă de purificare şi de
relaxare. O rugăciune este binevenită pentru cei care simt nevoia
acestui lucru.

Practicanţii reiki pot purifica uşor orice spaţiu şi cărţile prin


trasarea în aer a simbolurilor Sei He Ki şi Cho Ku Rei. Folosirea altor
simboluri este foarte utilă, deşi nu totdeauna necesară. Vizualizarea
unui glob (sau cilindru) de lumină curăţă foarte eficace spaţiul şi
participanţii la sesiune. Se pot folosi orice alte tehnici învăţate la
oricare tehnică energetică.
Pe scurt, faceţi orice vă produce plăcere şi care vă destinde
trăsăturile, deoarece semnul intrării într-un plan vibraţional mai înalt
este simţirea bucuriei.

Pasul 2 – Clarificaţi şi formulaţi corect întrebarea reală


Este util ca solicitantul să folosească un jurnal pentru a nota
exact subiectul asupra căruia vrea lămuriri. Cu cât mai detaliată este
întrebarea, cu atât consultantul va putea alege etalarea cea mai
potrivită temei. Pentru a formula corect întrebarea, citiţi capitolul
corespunzător în carte (Aniela Lucian: Cărțile Destinului – Oracolul
Lenormand pentru toți). Oricum, fiţi pregătiţi ca, la un moment dat în
cursul sesiunii, prietenii astrali să vă comunice lucrurile cele mai
importante pentru voi, indiferent dacă întrebarea se referă sau nu la
respectiva temă.

Pasul 3 – Protejaţi-vă energia psihică


Poate părea absurd că amintesc asta, dar poate fi util să creaţi în
jurul vostru un spaţiu sacru în care să nu poată să vă deranjeze
energiile şi/sau entităţile negative din lumea astrală. Aceste entităţi
negative pot fi chiar şi gândurile negative sau pesimiste emanate de
solicitant sau uneori chiar de consultant. Invidia, lipsa empatiei sau
lipsa gândurilor de dragoste necondiţionată dintre solicitant şi
consultant este, de asemenea, cea mai frecventă formă de entitate
negativă care poate deranja o sesiune de citire. Dacă apar asemenea
deşeuri energetice atunci mesajul citit poate fi neclar, confuz sau chiar
fals, iar citirea se poate reduce la a fi chiar minciună.
Pentru a crea un spaţiu sacru în care citirea să fie clară, cea mai
simplă tehnică este să vizualizaţi în jurul vostru şi al spaţiului de lucru
un glob de lumină albă sau argintie sau aurie. Vedeţi – şi simţiţi – că
sunteţi înconjurat de lumină strălucitoare, călduţă. Extindeţi acest glob
astfel încât să ocupe un spaţiu cât mai mare posibil în locul unde
sunteţi. (Dacă sunteţi în avion sau în alt mijloc de transport, lucrul
acesta ar putea fi dificil pentru cei neantrenaţi.)

Pasul 4 – Divinaţia: Cereţi participarea şi ajutorul entităţilor


benefice
Este un pas simplu: o simplă rugăciune sau invocare către îngerii
voştri – şi numai către ei – prin care să-i rugaţi ca ei, şi numai ei, să
transmită răspunsurile cerute şi interpretarea lor potrivită.

Pasul 5 – Alegeţi etalarea potrivită


După clarificarea şi formularea întrebării, alegeţi cea mai
potrivită etalare sau creaţi o etalare personalizată.

Pasul 6 – Preluaţi mesajul


Cărţile sunt doar o unealtă care permit consultantului să
descifreze mesajul primit. Fiţi deschişi la comunicările primite şi aveţi
încredere atât în propria intuiţie cât şi în mesajul recepţionat. De
asemenea, solicitantul trebuie să înţeleagă că mesajul primit nu este
într- adevăr „recepţionat” până când nu se acţionează conform sfatului
transmis. Acţiunea cerută este mai degrabă una internă, un proces de
autodezvoltare interioară, decât o acţiune transformatoare în lumea
exterioară. Poate fi vorba de o schimbare de atitudine, o schimbare
de percepţie sau o schimbare a aşteptărilor. Oricum, mesajul se
consideră „preluat” doar când solicitantul înţelege că orice mesaj
primit are ca scop îmbunătăţirea vieţii sale actuale.

Pasul 7 – Mulţumiţi prietenilor astrali şi fiţi recunoscători pentru


ajutorul acordat
La terminarea sesiunii de citire mulţumiţi prietenilor astrali
pentru ajutorul acordat, iar pe urmă închideţi totdeauna spaţiul sacru
creat la începutul citirii (vizualizaţi micşorarea globului de lumină
creat până la resorbţia acestuia).
Indiferent de problemele sau de criza de viaţă prin care treceţi,
amintiţi-vă că aveţi lângă voi prieteni astrali care vă îndrumă cu toată
plăcerea, dacă cereţi, acceptaţi şi urmaţi sfaturile lor. Informaţiile
transmise sunt corecte totdeauna. Rămâne la latitudinea solicitantului
cum va fructifica aceste informaţii recepţionate.

3. Citire predictivă sau citire proactivă? - Stil şi etică în citire


Înaintea unei citiri este bine ca consultantul să decidă asupra
stilului de citire folosit. Asta dacă nu cumva are doar un singur stil şi
este inflexibil în convingerile sale. Conform credinţei populare,
determinismul afirmă că toate evenimentele viitoare au fost deja
predeterminate şi vor avea loc în mod obligatoriu (poziţie cunoscută
sub numele de fatalism), iar metafizicienii încă dezbat această
problemă. În ultima perioadă, după apariţia curentului New Age (după
1974) divinaţia a suferit – chiar şi ea – o modificare de filosofie. Dacă
până la această dată se considera că divinaţia este şi poate fi doar
predictivă sau nu este deloc, după această dată s-a produs o modificare
de paradigmă (model comportamental) şi a apărut şi varianta proactivă
a divinaţiei.
La un moment dat fiecare consultant cartomancier îşi pune
întrebarea dacă ar trebui să adopte stilul deterministic în citire şi dacă
este sau nu cazul să facă citiri predictive. Solicitanţii deseori cer
răspunsuri ferme. Ei vor să ştie „cu precizie” ce se va întâmpla, când
se va întâmpla, ce anume exact se va întâmpla şi alte asemenea. Mulţi
consultanţi (cititori) nu se simt confortabil cu asemenea citiri
predictive, pe când alţii se simt perfect în largul lor făcând predicţii.
Această problemă ridică de fapt două întrebări separate: (1) dacă
consultantul vrea să facă citiri predictive, şi (2) care sunt limitele
citirilor predictive făcute cu oracolul Lenormand. Aceste teme sunt
amândouă chestiuni de convingeri personale şi filosofie de viaţă
proprie, şi ele se reflectă în stilul general de citire al consultantului. Să
discutăm separat cele două teme.
Disconfortul privind efectuarea de citiri predictive are ca bază
convingerea dacă avem sau nu posibilitatea de a ne controla propriul
viitor, măcar într-o oarecare măsură, fie ea oricât de mică. Unii
oameni cred că noi suntem creatorii propriei noastre realităţi, aşadar
sunt convinşi că fiecare alegere în viaţă influenţează viitorul într-o
măsură destul de mare. Aceasta este o teorie relativ nouă (răspândită
după 1974, în urma seriei de chanelling-uri primite de Jane Roberts de
la entitatea numită Seth), care a pornit mişcarea New Age, şi etalările
tradiţionale datând dinaintea acestui curent sunt privite şi utilizate cu
destulă reţinere de către fanii acestei teorii. În timpurile trecute,
convingerea şi credinţa absolută a oamenilor era că destinul sau soarta
fiecărei persoane este ceva predefinit, ceva care se primeşte la naştere
şi nu se mai poate schimba, iar această convingere încă mai este baza
credinţei multor religii şi culturi. Mulţi oameni se simţeau într-adevăr
lipsiţi de putere în faţa bisericii, a nobilimii şi a clasei conducătoare, în
faţa lipsurilor, bolilor, naturii şi a altor forţe care păreau că determină
cursul vieţii lor, aparent ca o fatalitate.
În zilele noastre, după cum se acceptă deja de către foarte mulţi
oameni, suntem de fapt co-creatorii propriei noastre realităţi, adică
viitorul nostru depinde într-o oarecare măsură şi de deciziile
noastre. În egală măsură, azi iau amploare conceptele de
autodezvoltare şi autorealizare – spirituală şi materială – iar în această
căutare a identităţii proprii tot mai mulţi înţeleg să folosească
oracolele şi tarotul pe post de unelte de autoanaliză. Acest punct de
vedere a dat naştere la un alt stil de citire, un stil în care solicitantului
nu i se răspunde chiar la toate întrebările şi unde consultantul nu este o
autoritate atoateştiutoare. În loc de asta, consultantul foloseşte cărţile
ca o unealtă care îi permite o mai adâncă introspecţie în cauzele
problemei, în motivaţiile solicitantului, în scopuri şi sentimente,
prezintă alternative solicitantului şi posibile planuri de acţiune pentru
a obţine rezultatul dorit.
Fiecare consultant cartomancier, indiferent dacă este numai un
bun amator sau dacă este profesionist, are un stil de lucru propriu.
Unii sunt convinşi că ei pot prevedea viitorul cu precizie. Această
categorie de cartomancieri au la dispoziţie o mare varietate de etalări,
în general etalările tradiţionale şi istorice urmând această convingere.
Alţi consultanţi preferă să abordeze subiectul dintr-un punct de vedere
mai dinamic, oferind solicitanţilor informaţii care îi vor ajuta să ia
propriile lor decizii corecte şi să acţioneze spre îmbunătăţirea vieţii
lor. Iarăşi alţii folosesc cărţile pentru o autoanaliză şi descoperirea
propriei spiritualităţi. Indiferent de stilul ales, consultantul trebuie să
se simtă bine cu stilul său de lucru, în acelaşi timp respectând
convingerile solicitantului.
Când se doreşte o citire deterministă trebuie folosite etalări care
au mai multe poziţii care dau informaţii specifice asupra situaţiei şi
asupra posibilelor rezultate. Este important de asemenea şi ca etalarea
folosită să includă întrebări sau poziţii referitoare la timp, la
încadrarea temporală. La acest tip de citire, la folosirea poziţiei
„rezultat” (de obicei, ultimele poziţii), consultantul trebuie să fie
convins şi sigur că oferă solicitantului detalii suficiente şi exacte
privind natura rezultatului – adică, dacă rezultatul se obţine urmând
calea de viaţă actuală a solicitantului, sau care va fi rezultatul posibil
dacă se alege o altă alternativă de urmat, sau care va fi rezultatul dacă
se ţine cont de sfaturile date de cărţi, şi alte asemenea detalii. Acesta
este cazul cu multe etalări tradiţionale, cum este şi Crucea Celtică.
Este dificil să se spună cu precizie mesajul ultimei cărţi („rezultatul”),
cu excepţia cazului în care se crede că viitorul este predestinat şi nu se
poate schimba.
Prin contrast, când se doreşte o citire mai proactivă (care
îndeamnă la acţiune), consultantul va trebui să aleagă etalări care
explorează situaţia actuală şi răspunsurile solicitantului la această
situaţie. Citirea poate să exploreze foarte adânc starea emoţională şi
intelectuală a solicitantului, şi totodată poate să exploreze punctele tari
şi punctele slabe (pro şi contra) ale variantelor alternative de acţiune
fără să emită judecăţi. Această abordare lasă solicitantului libertatea
de alegere a viitoarelor lui acţiuni. De obicei cartea „rezultat” nu face
parte din etalările care se pretează la acest stil de citire, deoarece
rezultatul depinde de alegerea solicitantului.
Ambele abordări sunt valide şi se lucrează cu ambele variante de
citiri, depinde de situaţie. Din cauză că solicitanţii cer acest lucru,
mulţi consultanţi se văd puşi în situaţia de a face citiri predictive în
anumite limite, chiar dacă ei preferă un stil mai proactiv. Întrebarea
care rămâne este: între ce limite se poate prevedea viitorul? Aceasta
este însă o întrebare filosofică pe care fiecare om trebuie să şi-o pună
şi să-şi caute propriile răspunsuri. Vorbind de aceste întrebări, este
folositor să ne amintim că munca multor oameni presupune şi
„prezicerea” viitorului – de exemplu meteorologi, brokeri de
investiţii, agenţi de bursă, analişti de asigurări, analişti financiari,
pentru a enumera doar câteva asemenea meserii. În lumea reală
viitorul poate fi prevăzut în anumite limite, pe baza experienţelor şi
faptelor anterioare, şi poate fi posibil ca în anumite limite şi lumea
metafizică să funcţioneze similar. Pe de o parte, este probabil ca într-
un sistem mai ordonat, nu prea haotic, viitorul să fie mai previzibil. Pe
de altă parte, dacă viitorul depinde în mare măsură de acţiuni sau
decizii care urmează să fie luate sau care implică mai multe variabile
care încă sunt necunoscute, atunci predicţia nu prea are şanse să fie
corectă.
Trebuie să fie clar pentru toţi: în cartomancie nimic nu este
100% garantat sau precis, după cum şi în viaţa reală sigure sunt doar
impozitele şi moartea. Deci, după mine, totul este o chestiune de
rezonabilitate. Dacă ceva pare rezonabil, atunci predicţia este de cele
mai multe ori precisă. Cel puţin, asta este părerea mea. Sigur că există
oameni cu alte păreri şi cu alte convingeri despre cum funcţionează
viitorul. În practică, decizia despre să facem sau să nu facem o citire
predictivă se ia de la caz la caz, după ce se cunoaşte mai bine situaţia
solicitantului, bazându-ne pe evaluarea consultantului referitoare la
faptul dacă întrebarea este o extrapolare rezonabilă a evenimentelor şi
forţelor aflate deja în mişcare.

În cursul citirii se pot vedea accidente, boli sau chiar moartea


cuiva (mai rar). Nu vă faceţi griji din această cauză. Consideraţi asta
doar ca fiind o atenţionare de a avea mai multă grijă şi ca o şansă să
acţionaţi pentru a vă schimba destinul în mai bine. Dacă citiţi pentru
altcineva este recomandat să reformulaţi evenimentele dramatice
citite, astfel încât solicitantul să fie avertizat asupra pericolului, dar să
nu se sperie. De exemplu, dacă se prevede un accident de maşină, în
loc să spuneţi solicitantului „Vei avea un accident de maşină”,
reformulaţi fraza şi puteţi spune ceva de genul „Se văd ceva probleme
cu maşina, care ar putea fi periculoase, eventual ar putea să provoace
un accident. Ar fi bine să faci o revizie tehnică şi să conduci cu
atenţie”. Sau, o altă variantă de reformulare poate fi „Cărţile spun ceva
de un accident, dar nu este clar la cine se referă: la tine sau la cineva
din anturajul tău?” La o asemenea reformulare, totdeauna solicitantul
cere şi o altă etalare care oferă detalii şi sfaturi privind modalitatea de
evitare a prezumatului accident. Fiecare om are dreptul la o a doua
şansă, iar în faţa a ceea ce pare inevitabil şi tragic, majoritatea
oamenilor aleg să acţioneze şi să-şi schimbe destinul. În acest fel, o
citire predictivă se transformă în una proactivă, iar fatalitatea se
transformă într-o oportunitate de a învăţa o lecţie de viaţă.
Nu puneţi diagnostice medicale bazându-vă pe citiri, ci sugeraţi
şi recomandaţi să se ceară sfatul personalului medical specializat.

4. Exemplu de etalare recomandat


Etalarea Deschisă
(Marea Etalare cu răspuns deschis)

Tema mesajului „Ce vor să spună cărţile?”


Imersiune în subconştient
Dificultate 4
Numărul cărţilor 20 (5 x 4 : 5 linii, pentru fiecare linie câte 4
Întrebări
extrase tipice cărţi)
Care sunt aspectele cele mai importante
ale vieţii mele acum? Priorităţile mele
Specific Etalare fără specificarea
întrebării. Foloseşte un sistem
deosebit de numărare.
Relevă priorităţile actuale ale vieţii
solicitantului. Evenimentele se grupează în
funcţie de priorităţi, în ordine cronologică.

Tema mesajului „Ce vor să spună cărţile?”


Imersiune în subconştient
Dificultate 4
Numărul cărţilor extrase 20 (5 x 4 : 5 linii, pentru fiecare linie
câte 4 cărţi)
Întrebări tipice Care sunt aspectele cele mai importante ale
vieţii mele acum? Priorităţile mele
Specific Etalare fără specificarea întrebării. Foloseşte un
sistem deosebit de numărare.
Relevă priorităţile actuale ale vieţii solicitantului. Evenimentele
se grupează în funcţie de priorităţi, în ordine cronologică.

Una dintre metodele folosite la mai multe tipuri de oracole este


etalarea deschisă, adică etalarea fără întrebare specifică. De asemenea,
şi răspunsul la această etalare este “deschis”, adică nu răspunde la nici
o întrebare anume. Oferă ghidare pentru o gamă largă de răspunsuri
care izvorăsc din subconştient, întrebări despre a căror existenţă
solicitantul nici măcar nu ştia. Cu alte cuvinte, lăsăm cărţile să ne
spună “ce vor ele”. Uneori, această etalare este numită şi “Voia lui
Dumnezeu”. Recomand ca, înaintea folosirii acestei etalări,
consultantul să efectueze o relaxare profundă, deoarece în acest fel
răspunsurile vor avea detalii surprinzătoare.
Acest tip de etalare se foloseşte deseori şi la începutul sesiunii de
citire, pentru a vedea în care direcţie tebuie să se îndrepte eforturile
solicitantului, dacă vrea să-şi îmbunătăţească viaţa. Răspunsurile pot fi
surprinzătoare chiar şi pentru solicitant, deoarece atrage atenţia asupra
aspectelor prioritare ale vieţii sale, care s-ar putea să fie ignorate de
către solicitant, şi totodată prezintă previziuni asupra acestor
probleme.
Experienţa a confirmat faptul că evenimentele arătate se petrec
în ordine cronologică. Fiecare linie reprezintă un eveniment separat.
Liniile se succed în ordine cronologică. Aşadar, următorul eveniment
se petrece după ce evenimentul din faţa sa s-a încheiat.

Etalare

1. Se amestecă cărţile, în timp ce solicitantul se concentrează


exclusiv pe viaţa sa personală, dar fără să formuleze mental vreo
întrebare specifică. Ideal ar fi ca solicitantul să reuşească să-şi
golească mintea de orice gând colateral („să nu se gândească la
nimic”).
2. Solicitantul taie cărţile o singură dată. (Adică, pachetul care a
fost deasupra se aşază dedesubt.)
3. Se numără şi se scot în total 20 de cărţi, care vor forma 4
coloane a câte 5 cărţi,
astfel:
Pentru a forma Linia 1:
- începând de deasupra pachetului de cărţi, se numără 11
cărţi, iar cartea nr. 12 se scoate şi se aşează pe masă; aceasta devine
Cartea 1 a Liniei 1;
- se continuă numărătoarea cu restul pachetului, iar cartea a
opta (nr. 8) se scoate şi se aşează lângă prima carte scoasă, în linie;
aceasta devine Cartea 2 a Liniei 1;
- se continuă cu restul pachetului, şi din nou se scoate cartea
nr. 8 şi se aşează lângă a doua carte scoasă, în linie; aceasta devine
Cartea 3 a Liniei 1;
- se continuă cu restul pachetului, şi din nou se scoate cartea
nr. 8 şi se aşează lângă a treia carte scoasă, în linie; aceasta devine
Cartea 4 a Liniei 1;
Această carte este totodată şi ultima din pachetul întreg de cărţi
(s-a ajuns la sfârşitul pachetului de cărţi), şi am terminat de aşezat
Linia 1.
Pentru a forma Linia 2:
- se începe numărătoarea din nou cu cartea de deasupra
pachetului de cărţi rămas (au mai rămas 32 de cărţi). Nu se mai
amestecă cărţile, ci se continuă doar numărarea!
- începând de deasupra pachetului de cărţi, se numără 10
cărţi, iar cartea nr. 11 se scoate şi se aşează pe masă; aceasta devine
Cartea 1 a Liniei 2;
- se continuă numărătoarea cu restul pachetului, iar cartea a
şaptea (nr. 7) se scoate şi se aşează lângă prima carte scoasă, în linie;
aceasta devine Cartea 2 a Liniei 2;
- se continuă cu restul pachetului, şi din nou se scoate cartea
nr. 7 şi se aşează lângă a doua carte scoasă, în linie; aceasta devine
Cartea 3 a Liniei 2;
- se continuă cu restul pachetului, şi din nou se scoate cartea
nr. 7 şi se aşează lângă a treia carte scoasă, în linie; aceasta devine
Cartea 4 a Liniei 2;
Această carte este totodată şi ultima din pachetul întreg de cărţi,
şi am terminat de aşezat Linia 2.

Pentru a forma Linia 3:


- se începe numărătoarea din nou cu cartea de deasupra
pachetului de cărţi rămas (au mai rămas 28 de cărţi).
- începând de deasupra pachetului de cărţi, se numără 9 cărţi,
iar cartea nr. 10 se scoate şi se aşează pe masă; aceasta devine Cartea
1 a Liniei 3;
- se continuă numărătoarea cu restul pachetului, iar cartea a
şasea (nr. 6) se scoate şi se aşează lângă prima carte scoasă, în linie;
aceasta devine Cartea 2 a Liniei 3;
- se continuă cu restul pachetului, şi din nou se scoate cartea
nr. 6 şi se aşează lângă a doua carte scoasă, în linie; aceasta devine
Cartea 3 a Liniei 3;
- se continuă cu restul pachetului, şi din nou se scoate cartea
nr. 6 şi se aşează lângă a treia carte scoasă, în linie; aceasta devine
Cartea 4 a Liniei 3;
Această carte este totodată şi ultima din pachetul întreg de cărţi,
şi am terminat de aşezat Linia 3.
Pentru a forma Linia 4:
- se începe numărătoarea din nou cu cartea de deasupra
pachetului de cărţi rămas (au mai rămas 24 de cărţi).
- începând de deasupra pachetului de cărţi, se numără 8 cărţi,
iar cartea nr. 9 se scoate şi se aşează pe masă; aceasta devine Cartea 1
a Liniei 4;
- se continuă numărătoarea cu restul pachetului, iar cartea a
cincea (nr. 5) se scoate
şi se aşează lângă prima carte scoasă, în linie; aceasta devine
Cartea 2 a Liniei 4;
- se continuă cu restul pachetului, şi din nou se scoate cartea
nr. 5 şi se aşează lângă a doua carte scoasă, în linie; aceasta devine
Cartea 3 a Liniei 4;
- se continuă cu restul pachetului, şi din nou se scoate cartea
nr. 5 şi se aşează lângă a treia carte scoasă, în linie; aceasta devine
Cartea 4 a Liniei 4;
Această carte este totodată şi ultima din pachetul întreg de cărţi,
şi am terminat de aşezat Linia 4.
Pentru a forma Linia 5:
- se începe numărătoarea din nou cu cartea de deasupra
pachetului de cărţi rămas (au mai rămas 20 de cărţi).
- începând de deasupra pachetului de cărţi, se numără 7 cărţi,
iar cartea nr. 8 se
scoate şi se aşează pe masă; aceasta devine Cartea 1 a Liniei 5;
- se continuă numărătoarea cu restul pachetului, iar cartea a
patra (nr. 4) se scoate şi se aşează lângă prima carte scoasă, în linie;
aceasta devine Cartea 2 a Liniei 5;
- se continuă cu restul pachetului, şi din nou se scoate cartea
nr. 4 şi se aşează lângă a doua carte scoasă, în linie; aceasta devine
Cartea 3 a Liniei 5;
- se continuă cu restul pachetului, şi din nou se scoate cartea
nr. 4 şi se aşează lângă a treia carte scoasă, în linie; aceasta devine
Cartea 4 a Liniei 5;
Această carte este totodată şi ultima din pachetul întreg de cărţi,
şi am terminat de aşezat Linia 5. Am terminat de aşezat întreaga
etalare.
4. Cele 16 cărţi rămase din pachet se pun deoparte, urmând să
fie folosite mai târziu.
5. După ce s-a interpretat etalarea, citind combinaţiile fiecărei
linii, restul de 16 cărţi rămase din pachet se pot aşeza pe câteva din
cărţile din etalare, pentru a oferi mai multe detalii asupra cărţilor alese.

Semnificaţia poziţiei cărţilor


Fiecare linie reprezintă câte un eveniment. Evenimentele se
petrec în ordine cronologică, una după alta.

Analiza
Se citesc combinaţiile formate pe fiecare linie. După aşezarea
restului de 16 cărţi rămase, pe câteva dintre cărţi, se citesc şi
combinaţiile noi astfel formate.

5. Exerciţii de relaxare – Meditația naturală


Meditaţia naturală nu are de-a face cu nici un obiect, gând sau
stare, ci se rezumă la simpla observare a tot ceea ce există în interior şi
în exterior, se referă la cunoaştere, cu alte cuvinte este forma de a
simţi natural viaţa. Această meditaţie este prezentă la toate tipologiile
de oameni, ea începe prin observarea simplă a respiraţiei. Respiri, deci
exişti, iar dacă poţi să fii conştient de acest fenomen exişti tot timpul
vieţii tale. Şi astfel se scapă încet de ignoranţă, aroganţă, agresivitate,
dispreţ, lipsa de iubire necondiţionată şi – la modul ideal - nu rămâne
decât pace, armonie, iubire, înţelegere, acceptarea realităţii. Adică în
meditaţia naturală tot ceea ce ai de făcut este să fii conştient (nu să te
concentrezi, ci să fii atent) la propria respiraţie (respiraţia se face pe
nas, dacă nu aveţi alte probleme cu sănătatea).
Meditaţia de Relaxare
Această tehnică poate fi folosită oricând, când aveţi 2 minute
libere, pentru relaxare şi reîncărcare.
Forma cea mai uşoară de relaxare şi de inducere rapidă a stării
„alfa” de funcţionare a creierului se foloseşte de un mic secret al
mişcării ochilor combinat cu o respiraţie dirijată. Permiţând ochilor să
se relaxeze în partea de jos a globilor oculari, efectul este o relaxare
automată.

• staţi confortabil, coloana vertebrală fiind dreaptă;


• odihniţi-vă ochii, uitându-vă în jos, lung, dar fără să vă
concentraţi asupra vreunui lucru;
• fără a vă inchide ochii complet, lăsaţi-vă pleopele să cadă
la un nivel ce vi se pare cel mai
confortabil;
• continuaţi să vă uitaţi lung, aceasta este prima voastră ţintă,
unde vă uitaţi fiind neimportant;
• inspiraţi încet şi adânc, până număraţi la 4; ţineţi-vă
respiraţia până număraţi din nou până la 4 (apnee); expiraţi prelung
până număraţi din nou până la 4; faceţi o pauză până număraţi la 4 (nu
expiraţi, nu inspiraţi)
• începeţi din nou să respiraţi adânc, conform aceluiaşi ciclu
de 4-4-4-4 (inspiraţie, apnee, expiraţie, pauză)
• continuaţi să respiraţi aşa vreo 2 minute (nu mai mult!)
Puteţi observa că respiraţia devine mai ritmată. Nu veţi avea
nevoie să respiraţi în felul acesta mai mult de 2 sau 3 minute. De altfel
nici nu este recomandabil să prelungiţi acest tip de respiraţie pentru
mai mult timp, fără a avea un antrenament anterior în tehnica
respiraţiei. Întrerupeţi imediat respiraţia de acest fel dacă simţiţi că
ameţiţi.
Nu este nici o problemă dacă atenţia dumneavoastră se îndreaptă
spre altceva. Dacă pleoapele devin grele, nu este nici o problemă dacă
închideţi ochii. Dacă observaţi că vă e greu să atingeţi starea de
relaxare, încercaţi să vă uitaţi din nou lung, cu privirea pierdută („visat
cu ochii deschişi”).

La început, celor neobişnuiţi cu această respiraţie sau celor care


sunt mai activi, le va veni greu să se liniştească şi să efectueze acest
exerciţiu. Nu vă forţaţi, ci abandonaţi această formă de relaxare şi
reveniţi mai târziu din nou asupra ei. Deşi tehnica este simplă, uneori
respiraţia adâncă produce ameţeli sau scăderi de tensiune, aşadar nu
experimentaţi când sunteţi foarte nervoşi sau foarte agitaţi.
După un timp, în urma obişnuinţei de a respira în acest mod, veţi
fi capabil să intraţi oricând în starea alfa într-un timp foarte scurt, de
câteva secunde.

----------------------------------------------------------

- Detalii, stil de lucru, etalări specific, peste 1400 de combinații


ale celor 36 de cărți ale Oracolului Lenormand puteți obține pe 2 căi:

1. - fie cumpărând cele 2 cărți ale Oracolului Lenormand


(inclusiv setul de cărți de joc aferent)
(Aniela Lucian: Cărțile Destinului – Oracolul Lenormand pentru
toți)
2. - fie prin înscrierea GRATUITĂ la cursul on line numit
Lecția de Tarot – Seria Lenormand
la care puteți să vă înscrieți folosind formularul de pe site-ul
www.anielalucian.com sau printr-un email la
contact@anielalucian.com
Veți primi on line, in email-ul specificat, lecțiile de bază ale
oracolului Lenormand.

3. Desigur, puteți oricând alege AMBELE opțiuni!

Vă doresc succes la citirea Oracolului Lenormand!

S-ar putea să vă placă și